Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bana biraz mühlet verin!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-12-07 / Hit: 228

Mekke-i mükerreme’de dünyaya gelenSeyyidet Nefîsehazretlerinin zamanında zâlim biri vardı. Suçsuz bir Müslümana zulmetmek için harekete geçti.
Adamları geldiler.
Götürmek istediler.
Adamcağız;
“Bana biraz mühlet verin, bir yere gitmem lâzım”dedi.
Onlar da izin verdiler.
Doğruca Seyyidet Nefîsehazretlerine gitti ve ona;
“Falan zâlime gidiyorum. Duâ edinde onun şerrinden kurtulayım” dedi.
Mübârek hâtun;
“Korkma! O zâlimin gözünden Rabbimiz seni gizler”buyurdu.
Sevinip geri geldi.
Sonra zâlimin yanına gittiler.
Lâkin zâlim, onu göremedi!
Adamlarına;
“Dediğim kişiyi niçin getirmediniz, ben sizi nereye göndermiştim?”diye çıkıştı!
Adamlar şaşırıp;
“İşte, istediğiniz adamkarşınızdadır” dediler.
Kızdı zâlim, köpürdü;
“Siz benimle alay mıediyorsunuz?”dedi.
Durum anlaşılmıştı...
Mecbûren;
“Efendimiz bu kimse buraya gelmeden önce izin alıp Seyyidet Nefîse'ye gitti ve ondan duâ istedi. O da‘Yâ Rabbî! Bu kulunu o zâlimin gözünden gizle, ona gösterme’diye duâ etti” dediler.
O zâlim bunu işitince,anladı yanlış yaptığını.
Başını önüne eğip, tövbe etti...
Bir daha zulmetmedi kimseye.
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Duâsı makbul oldu

Evliyânın büyüklerimdenMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin yanına, Hristiyan ve Yahûdîlerden bir grup insan geldi. Onları îmâna dâvet etti. Ancak kabul etmedi...

Kendisini gizlerdi...

Muhammed Bâkî Billâhhazretlerinin çok kerâmetleri vardı. Ama hiç belli etmezdi. Üç yaşında bir “çocuk”, yüksek bir duvardan, taş zemine düşmüştü bir gün. ...

"Kusurumuzu bağışlayın…"

Evliyânın büyüklerindenMuhammed Bâkî Billâhhazretleri, bir gün birkaç talebesiyle bir velînin kabrini ziyârete gittiler. Türbedâr, onların geldiğini görünce kal...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı