Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bir kavme benzeyen onlardandır" hadîsine dair

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-01-08 / Hit: 326

Bize gayr-i müslimlerden gelen şeyler iki çeşittir:Birincisi, dînlerinin gereği olarak yaptıkları şeylerdir.İkincisi,dînleri ile ilgisi olmayıp, âdet olarak yaptıkları şeyler.
 
"Kim bir kavme benzerse, o kimse onlardandır (Kim bir kavme/topluluğa benzemeye çalışırsa/özenirse o da onlardandır."(Ebû Dâvûd, Sünen, Kitâbu'l-Libâs, Bâb: 4; Ahmed bin Hanbel, Müsned, II / 50)
Hemen hemen aynımanada şu hadîs-i şerîfler de vardır:
“Bir kavmin hayır-şer amellerinden hoşlanan, o amelleri işlemiş gibi olur.”[Deylemî]
“Bir kavmin işini seven, o amelleri işlemese de, kıyâmette onlarla haşrolur.”[Hatîb Bağdâdî]
Bize gayr-i müslimlerden gelen şeyler iki çeşittir:
Birincisi, dînlerinin gereği olarak yaptıkları şeylerdir.Meselâ boyunlarına haç takmaları, bellerine zünnâr bağlamaları, Noel, yortu kutlamaları bu kısma girer.
İslâm âlimlerinin kitaplarında yazdıklarına göre, bunları dînlerinin gereği olarak yaptıkları için, bir Müslümân bunları ne niyetle takarsa taksın, hattâ şaka için, Hıristiyânlarla alay etmek için dahî yapsa, dînden çıkar. Hıristiyânların dînlerinin gereği, ibâdet niyetiyle yaptıkları, giydikleri bütün şeyler de böyledir. Bunun için, Hıristiyânlardan gelen şeylerin önce aslına bakmak lâzım. Hıristiyânlar, bunu ne için yapıyorlar? Dînlerinin îcâbı olarak mı, yoksa âdet olarak mı? Bu husûs çok önemlidir.
İkincisi,kâfirlerin dînleri ile ilgisi olmayıp, âdet olarak yaptıkları şeyler.Meselâ, ceket, pantalon giymeleri, kravat takmaları, âdet olarak yaptıkları şeylerdir. Bir Müslümânın, bunları kullanmasında mahzûr yoktur.
Yukarıdaki hadîs-i şerîfte geçen benzemek, itikâdda ve ibâdetlerde benzemektir.Kılık-kıyâfetle ilgili şeyler âdettir; çirkin olmayan âdetlerde kâfirlere benzemek günâh olmaz.
İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde herhangi bir mübârek gün yoktur. Meselâ, Martın (20.)"Nevrûz"denilen günü ve Mayısın (6.)"Hıdrellez"günü ve Eylülün (20.)"Mihricân"günü, bâzı ülkelerde mübârek sayılıyorsa da, Müslümânlıkta, bu günlerin diğer günlerden farklı bir değeri yoktur.Noelgünü ve gecesi de böyledir.
Şu bir gerçek ki, aslı olsa da olmasa da, bugün Hıristiyânlar“Noel”i dînî bir gerekçeyle, yani ibâdet niyetiyle kutluyorlar. Bunun için bugün de, bir Müslümân bunu kabul ederek veya etmeyerekNoel kutlamalarına katılamaz, buna değer veremez.
Yalnız şunu önemle belirtelim ki, Noel ile yılbaşı farklı şeylerdir. Yeni yılı tebrîk etmekte, hayırlı olmasını temennî etmekte dînen bir mahzûr yoktur.Yılbaşı, diğer günlerden farklı değildir. Hattâ bu gecede, Mevlid okumak, sohbet toplantıları düzenlemek de uygun değildir. Böyle yapılırsa, bu geceye dînî bir hüviyet kazandırılmış olunur.[İnşâallah yarın da, bu konuda birkaç kelime daha yazalım.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Hidâyet nedir ve nasıl elde edilir?

Kur'ân-ı kerîmde​buyuruldu ki:"Hidâyete erenlerin[îmân edenlerin, Müslümân olanların]Allah hidâyetlerini[İslâmiyet’e bağlılıklarını]artırır."   &q...

Komşu haklarına dair...

“Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir.”   Dünkü makâlemizde, bir n...

Komşu haklarının önemi...

“Kim, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, misâfirine ikrâm etsin. Yine kim, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, komşusuna ihsânda (iyilikte) bulunsun..."   Hazre...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı