Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İmtihan etti, ama...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-01-12 / Hit: 220

Fevzi Dede, “rahmetullahi aleyh”, Balıkesir erenlerindendir...
Kalp gözü açık bir veliydi.
O devirde bir kişi vardı ki, bu zâtın büyüklüğüne inanmıyordu.
Kendi kendine;
“Bu zât için evliyâ bir zât diyorlar. Gidip bir bakayım, doğru mu?"diye düşündü.
Aklı sıra imtihan edecekti bu Allah dostunu.
Ama nasıl?
Düşündü taşındı.
Ve bir yol buldu.
Helâlden kazandığı “beş altın” ile, haramdan elde ettiği “beş altın”ı alıp, gitti dergâha.
Ve içinden;
"Bakalım haram altınları anlayacak mı?"diyordu.
Hoşbeşten sonrao on altını çıkardı.
Ve bu zâta uzatıp;
“Efendim, bu altınları size hediye etmek istiyorum, kabul ederseniz çok sevinirim”dedi.
Mübârek zât bir baktı.
Helâl olan beşini aldı.
Ve“Bunları kabul ettim. Öbürlerini alabilirsin”buyurdu.
Adam hayret içindeydi!
Sordu hemen:
“Niçin o beşini ayırdınız?
Büyük zât;
“Çünkü o altınlardan ‘haram kokusu’ geliyor. Onları aldığın yere geri ver!”buyurdu.
Evet… Durum anlaşılmıştı.
Çok sevdi bu veliyi.
Eğilip öptü elini bu Allah dostunun.
Ve “talebesi” olmakla şereflendi...

YORUM YAZ




Yazarın Diğer Makaleleri

Mahşerdeki dünya!..

Ebülleys-i Semerkandîhazretleri, 373 (m. 983) senesi Cemâzil-âhır ayında vefât etti. Bir gün şunu anlattı: Hak teâlâ mahşerde bu dünyaya “insan” sûreti veri...

Bir nazarı kâfi geldi

Büyük velîEbül Feth-i Serahsîhazretleri; her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi “onun bereketinden” bilirdi. Bir gün bâzı dostları; “Efendim, ...

"İşte senin ilâcın!.."

Büyük İslâm âlimlerindenİmâm-ı Kastalânîhazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti. Bu zât, bir hastalığa yaka...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı