İmtihan etti, ama...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-01-12 / Hit: 75

Fevzi Dede, “rahmetullahi aleyh”, Balıkesir erenlerindendir...
Kalp gözü açık bir veliydi.
O devirde bir kişi vardı ki, bu zâtın büyüklüğüne inanmıyordu.
Kendi kendine;
“Bu zât için evliyâ bir zât diyorlar. Gidip bir bakayım, doğru mu?"diye düşündü.
Aklı sıra imtihan edecekti bu Allah dostunu.
Ama nasıl?
Düşündü taşındı.
Ve bir yol buldu.
Helâlden kazandığı “beş altın” ile, haramdan elde ettiği “beş altın”ı alıp, gitti dergâha.
Ve içinden;
"Bakalım haram altınları anlayacak mı?"diyordu.
Hoşbeşten sonrao on altını çıkardı.
Ve bu zâta uzatıp;
“Efendim, bu altınları size hediye etmek istiyorum, kabul ederseniz çok sevinirim”dedi.
Mübârek zât bir baktı.
Helâl olan beşini aldı.
Ve“Bunları kabul ettim. Öbürlerini alabilirsin”buyurdu.
Adam hayret içindeydi!
Sordu hemen:
“Niçin o beşini ayırdınız?
Büyük zât;
“Çünkü o altınlardan ‘haram kokusu’ geliyor. Onları aldığın yere geri ver!”buyurdu.
Evet… Durum anlaşılmıştı.
Çok sevdi bu veliyi.
Eğilip öptü elini bu Allah dostunun.
Ve “talebesi” olmakla şereflendi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Heeey baba!.. Ne bu hâlin?"

Alâüddevle Derdîrîhazretleri “rahmetullahi aleyh” Horasan'da yetişen velîlerdendir. 1336'da Sûfiâbâd şehrinde vefât etti... Bu zât, bir gün yolda giderken kendi...

Siz mi beni buldunuz?

Ahmed Derdîrî hazretleri“rahmetullahi aleyh” evliyânın büyüklerindendir.Kahire'de vefât etti... Bu zât sohbet ediyordu... Bir ara talebelerine;“Evlâtlarım! ...

"Cenâze suyumu ısıt!.."

Ebû Abdullah Hodramî“rahmetullahi aleyh” hazretleri, evliyânın büyüklerindendir... Yemen yakınlarında vefât etti... Anlatıldığına göre; bir gün gusül abdest...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı