​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!..

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-01-12 / Hit: 90

Allahü teâlâya imândan sonra, dîn-i İslâmda en mühim emir, birinci vazîfe; namaz kılmaktır.
 
Ahmed Esrem hazretleri hadîs hafızıdır. 260 (m. 873)’de vefât etti. Ahmed bin Hanbel hazretlerinin talebesidir. Kitabında abdestin fazileti hakkında buyuruyor ki;
“Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:“Müslüman abdest alınca, günahları; kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur.”
“Sizden birisi abdest almaya başlayıp, ağza ve burna su verdiğinde, su çıktığı zaman, su ile beraber hatâları da(günahları da)ağzından ve burnundan dökülür. Yüzünü, Allahü teâlânın emrettiği şekilde yıkadığı zaman, hatâları su ile beraber yüzünden dökülür. Kollarını, dirseklerle beraber Allahü teâlânın emrettiği şekilde yıkadığı zaman, su ile beraber günahları da elinden ve parmaklarının etrâfından dökülür. Sonra Allahü teâlâya hamdü senada bulunup, kalkar iki rek’at namaz kılarsa, günahlarının hepsi çıkar ve sanki anasından doğduğu gibi tertemiz olur.”
Namazın fazileti bahsinde buyuruyor ki; Allahü teâlâya îmândan sonra, dîn-i İslâmda en mühim emir, birinci vazîfe; namaz kılmaktır. Resûlullah efendimiz;“Birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kerre bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı?”diye sordu. “Hayır, yâ Resûlallah” dediler,“İşte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur”buyurdu. Diğer hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Namaz dinin direğidir. Kim namazı kılarsa, dînini ikâme etmiş olur. Kim namazı kılmazsa, dînini yıkmış olur.”
“Mümin olan kul, namazını eda ederken, o namazın rükû’ ve secdelerini ve diğer rüknlerini iyi ve tamam eylese, o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine'Sen beni muhafaza ettiğin gibi, Allahü teâlâ da seni muhafaza etsin' diye hayır dua eder.Namazı güzel ve tamam kılmazsa, o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip, o namazı göğe iletmezler. Namaz da, kendini kılana'Beni zayi ettiğin gibi Allahü teâlâda seni zayi eylesin' diye beddua eder.”
“Bir kimse kırk gün cemâatle namaz kılar ve bir rek’at bile kaçırmazsa, onun için iki berât yazılır. Birincisi, nifaktan kurtuluş(berâtı),ikincisi de, Cehennemden kurtuluş berâtıdır.”
“Her kim beş vakit namazı cemâatle kılmaya devam ederse, Allahü teâlâ ona beş haslet verir. Ondan geçim darlığını kaldırır. Kabir azâbını ondan kaldırır. Amel defteri sağından verilir. Sırattan şimşek gibi geçer ve Cennete hesapsız girer.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin!"

Hadis-i şeriftebuyuruldu ki:“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin, ilmin yok olması demek, âlimlerin ölmesi demektir."   Ebû Ali Hirevî hazretleri hadîs...

Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür

Ankaralı Mehmed Emin Efendi 56. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1028'de (m. 1619) Ankara'da doğdu. Ankara Müf­tüsü Kırşehirli Mehmed Efendi'nin hiz­metinde bulunarak ondan...

"Nasihat, müminlere elbette fayda verir"

Gafletten uyandırılır, saadetinin nelerde olduğu gösterilirse, nefis onu kabul eder.   Sirâcüddîn Decîlî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 664 (m....
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı