Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allah her şeye kâdirdir

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-01-13 / Hit: 164

Bugün, Balıkesir-Bigadiç'e bağlı, İskele kazâsında yatan bir “Allah dostu"ndanbahsedeceğiz.
Oğul Paşa’dan.
"Rahmetullahi aleyh."
O devirde bir kadının doğan çocukları yaşamıyordu.
Bebekken ölüyordu.
Kadın da üzülüyordu!
Yine çocuğu olacaktı.
Bir gün kendi kendine;
“Eğer bu doğacak çocuğumuz yaşarsa, onu, büyüdüğünde Oğul Paşa'nın hizmetine vereceğim”diye düşündü...
Yâni onu, doğmadannezretti bu velî zâta.
Doğum vakti geldi.
Ve bir “kız” çocuğu oldu.
Ama “kambur”du yavrucak.
Üstelik de “topal”dı.
Büyüdüğünde, annesi bir gün tuttu kızın elinden, götürdü bu zâta.
Bu çocuğu hakkındayaptığı nezri söyleyip;
“İşte o çocuk bu. Ama gördüğünüz gibi sakattır”dedi.
Oğul Paşa üzüldü!
Ve o kadıncağıza;
“Üzülme, Allah her şeye kâdirdir. Dilerse bu yavruya da şifâ verir”buyurdu.
Sonra açtı ellerini.
Dua etti Rabbine:
“Yâ Rabbî! Bu çocuğa sıhhat ver de düzelsin bu sakatlıkları”diye yalvardı.
O anda iyileşti çocuk.
Sapasağlam oldu.
Kamburluk ve topallığından eser bile kalmadı...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Allah bir kulunu severse...

İran'da yaşamış velîlerdenEbû İshak Şîrâzîhazretleri bir gün sevdikleriyle sohbet ediyordu ki; “Allahü teâlâ bir kulunu severse, ona iki nimet verir”buyurdu. ...

"Kurtar beni bu göz ağrısından"

Balıkesir toprağını nurlandıran velîlerdenTekir Dede’nin talebesinden birinin gözleri ağrımıştı bir gün. Bu yüzden o gündersini yapamadı. Ve gece yatarken; ...

"Herhâlde ecelim yakın!.."

Balıkesir'de yetişen velîlerdenTekir Dedebir gün talebesiyle dolaşırken küçük bir fidanlığa geldiler. Fidanlığın içinde, bir velînin kabri vardı. Mübârek zât ge...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı