Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Kişi sevdiği ile beraberdir”

Salim Köklü

Tarih: 2018-01-22 / Hit: 227

Herkes bu dünyada kimi severse ahirette onunla beraber olacaktır. Kıtmir, Eshab-ı kehfin köpeği idi. Onlarla olmanın bereketiyle istisna olarak Cennete gitti.
 
Sözlerin büyüğü, büyüklerin sözleridir -2-
 • (Kişi sevdiği ile beraberdir) hadis-i şerifine göre, herkes bu dünyada kimi severse ahirette onunla beraber olacaktır. Kıtmir bir köpekti. Eshab-ı kehfin köpeğiydi. Onlarla olmanın bereketiyle istisna olarak Cennet’e gitti.Siz kim olduğunuza değil, kimlerle olduğunuza bakın.
 • Edeb, haddini, sınırını bilmektir. Her şeyde dinimizin bildirdiği bir sınır vardır. O sınır içerisinde kalmak kaydıyla herkes huzurlu olur. Bütün sıkıntılar, üzüntüler, kavgalar hep haddini, sınırını bilmemekten ve buna uymamaktan olmaktadır.
 • Müslümanın ömrü üç gün demişler. Dün, bugün, yarın... Dün, bitti. Yarın, belli değil, gelecek mi gelmeyecek mi?Geriye bugün kaldı. Bugünü değerlendiremeyen kişi yarını nasıl değerlendirecek? Yarın ya var ya yok. Yarınki fırsat ele ya geçer ya geçmez.O hâlde, her günü son günün bil, ona göre hareket et.
 • Dinin ayakta durması iki şeyle olur: Birincisi ilim, ikincisi edebdir.
 • Âlim, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından nakleder, hem kendi aziz olur hem ona uyanlar. Cahil ise kafadan söyler. Hem kendi rezil olur, hem de ona uyanlar.
 • Son nefeste Allah demek isteyen, sözünün eri ise, hemen başlasın.
 • Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir.
 • İnsan, ölüme hazırlanırsa, huyu güzel olur. Ölümü unutup, çok yaşama arzusuna kapılan, üç şeye hasret gider:Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz. Ahiret yolculuğu için yeterli hazırlık yapamaz...
 • İlmihalini bilmeyen, dinini koruyamaz.
 • Sakın, sakın, ben hakkımı ahirette senden alırım demeyin. Dünyada iken tatlılıkla helalleşmeye çalışın. Nice alacaklı orada borçlu çıkacaktır.
 • Gıybet yapmayın! Gıybet kanser gibidir, girdiği yer iflah olmaz. Gıybet edene “sus” diyene 100 şehit sevabı verilecek.
 • Tasavvufun birçok tarifi yapılmış. Bunlardan biri de şöyle: Allahütealanın kullarını incitmemektir... Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin vasiyetinin son cümlesi: “Hiç kimseyi incitmeyin.”
 • Öfke, sinirlenme ve stres zamanındayız. Dolayısıyla evimizde olsun, işimizde olsun, insanlardan gelen sıkıntılara sabredelim.(Sabretmek, ferahlamanın anahtarıdır) hadis-i şerifini düşünerek sabretmelidir. Sabır dinin yarısıdır. Diğer yarısı da şükretmektir.
 • Bir nimet geldiği zaman hemen şükrü yapılmalıdır. Bela, musibet, üzüntü ve sıkıntı geldiği zaman istigfar etmeli ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”söylemelidir. Hadisi şerifte“La havle… okumak 99 derde devadır. En hafifi sıkıntının gitmesidir” buyuruldu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Müminin her hareketi şuurlu olmalıdır...

Günümüzün ortalama üçte biri uyku ile geçmektedir. Gafletle geçmemesi için uykuyu da değerlendirmeli. Rastgele yatmamalıdır... Uyku adabı -1- Günümüzün ortal...

Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki...

Muhammed Şüveymî hazretleri buyurdu ki:“Allahü teâlâyı çok hatırlayınız. Buna devam ederseniz O’ndan gafil olmazsınız. Yani günahlara dalmazsınız.”     ...

Gaflet uykusundan daha ağır bir uyku yoktur!..

"İnsanlar bir araya gelseler ve Allahü teâlâdan, Cennet'ten, Cehennem'den konuşmadan ayrılsalar melekler derler ki: Ey insanlar büyük gaflet içindesiniz!..” ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı