Sevgi kimden?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-02-14 / Hit: 8

Manisa velîlerindenDerviş Ali Efendi“rahmetullahi aleyh” gizli Hak âşıklarından bir velîdir.
Bir gün talebelerine;
“Beni seviyor musunuz çocuklar?”diye sordu.
Bir ağızdan cevap verdiler:
“Hem de çok seviyoruz efendim.”
Sordu yine:
“Peki bu sevgi kimdendir,benden mi, sizden mi?”
Talebeler önce durakladı.
Sonra cevapladılar:
“Bizdendir hocam.”
Bunun üzerine;
“Peki, mâdem sevgi sizdendir,öyleyse sevin beni!”buyurdu.
O anda hepsinin kalbindebir “soğukluk” başladı.
Ve o “sevgi” silindi tamâmen.
İzi bile kalmadı.
O zaman anladılar hatâlarını.
Pişmânlık içinde
“Amân efendim! Hatâ ettik, özür dileriz, sevgi bizden değil, sizdendir. Siz istemeseniz, biz sizi sevemeyiz”dediler.
Böyle söyler söylemez kavuştular eski hâllerine. Kalpleri, yine o zâtınsevgisiyle doldu taştı.
● ● ●
Bu zât bir sohbetinde;
“Ehl-i Sünnet âlimlerini ve evliyâları seven ve İslâm’a hizmet eden mümin, çok şanslıdır. Çünkü hadîs-i şerîfte; ‘Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yüz şehit sevâbı vardır’ buyuruldu”diye nakletti.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Son nefes mühimdir

Celâl Ali Dede“rahmetullahi aleyh” Anadolu velîlerindendir... Trablus'ta vefât etti... Bir gün şunu anlattı: Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerine bir papaz gel...

"Yâ Rabbî! Bize yardım et!.."

Manisa Demirci'de medfun bulunanŞeyh Sinan Efendi“rahmetullahi aleyh”, hacca gitti bir sene. Dönüşte bir gemiye bindi. Bir miktar yol almışlardı ki,bir “kor...

Doktorlar âciz kaldı!..

Hak dostlarındanŞeyh Sinan Efendi“rahmetullahi aleyh” Manisa erenlerindendir. Bu zâtı seven birinin üç aylık bebeği hastalandı bir gün. Doktorlar âciz kaldı...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı