Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Sevgi kimden?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-02-14 / Hit: 59

Manisa velîlerindenDerviş Ali Efendi“rahmetullahi aleyh” gizli Hak âşıklarından bir velîdir.
Bir gün talebelerine;
“Beni seviyor musunuz çocuklar?”diye sordu.
Bir ağızdan cevap verdiler:
“Hem de çok seviyoruz efendim.”
Sordu yine:
“Peki bu sevgi kimdendir,benden mi, sizden mi?”
Talebeler önce durakladı.
Sonra cevapladılar:
“Bizdendir hocam.”
Bunun üzerine;
“Peki, mâdem sevgi sizdendir,öyleyse sevin beni!”buyurdu.
O anda hepsinin kalbindebir “soğukluk” başladı.
Ve o “sevgi” silindi tamâmen.
İzi bile kalmadı.
O zaman anladılar hatâlarını.
Pişmânlık içinde
“Amân efendim! Hatâ ettik, özür dileriz, sevgi bizden değil, sizdendir. Siz istemeseniz, biz sizi sevemeyiz”dediler.
Böyle söyler söylemez kavuştular eski hâllerine. Kalpleri, yine o zâtınsevgisiyle doldu taştı.
● ● ●
Bu zât bir sohbetinde;
“Ehl-i Sünnet âlimlerini ve evliyâları seven ve İslâm’a hizmet eden mümin, çok şanslıdır. Çünkü hadîs-i şerîfte; ‘Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yüz şehit sevâbı vardır’ buyuruldu”diye nakletti.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hanımına karşı öyle ol ki!.."

Yıl 1967...Ahmed Mekkî Efendi, bir gün evlilikle ilgili bana nasîhat edip; “Abdüllâtif! İleride evlendiğin zaman hanımına karşı öyle ol ki, senin, onu çok sevdi...

"Oku bakalım, yazdığımı beğenecek misin?"

Benim liseden kimyâ hocam Hüseyin Hilmi Bey,Ahmed Mekkî Efendi’ye, eczâcı Fâtih Güner Bey’le "Seâdeti Ebediyye" kitabını gönderip, kitabın başına bir“takr...

"Çok günâh işliyorum!"

Allah dostlarındanAhmed Mekkî Efendihazretlerine bir gün “bir genç” geldi ve; “Efendim, çok günâh işliyorum, bundan kurtulmak için ne yapayım?”diye suâl etti. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı