Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Son nefes mühimdir

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-02-23 / Hit: 204

Celâl Ali Dede“rahmetullahi aleyh” Anadolu velîlerindendir...
Trablus'ta vefât etti...
Bir gün şunu anlattı:
Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerine bir papaz gelip “Ey Cüneyd! İkimiz de din adamıyız, hangimiz daha üstünüz?” diye sordu.
Buyurdu ki:
“Haftaya gel, cevap vereyim!”
“Neden şimdi söylemiyorsun?”
“O vakit belli olacak.”
Papaz“Pekâlâ” deyip gitti...
Bir hafta sonra geldiğinde Cüneyd'in evinin önünü kalabalık görüp sordu:
“Hayrola, ne bu kalabalık?”
Dediler ki:“Cüneyt vefât etti.”
“Yâ, başınız sağ olsun.”
“Teşekkür ederiz.”
“Şeyy… Ben Cüneyd’e bir şey sormuştum. Bugün cevap verecekti.”
Onu içeri alıp;
“İşte cenâzesi, sor!”dediler.
Papaz “Peki” dedi.
Cenâzeye yaklaşıp;
“Yâ İmâm! Ben mi üstünüm,sen mi?” diye sordu.
Mübârek zât;
“Ben üstünüm”buyurdu.
“Peki ama, bunu niçin bir hafta önce söylemedin?”
“O zaman belli değildi. Çünkü o zaman ikimiz de hayattaydık. İkimizin de son nefesi bellideğildi. Ama şimdi ben öldüm ve îmânla gittim âhirete. Senin durumunsa hâlâ belli değil”buyurdu.
Papazın kalbi değişti.
Kelime-i şehâdeti getirdi.
Ve îmânla ayrıldı oradan.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Duâsı makbul oldu

Evliyânın büyüklerimdenMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin yanına, Hristiyan ve Yahûdîlerden bir grup insan geldi. Onları îmâna dâvet etti. Ancak kabul etmedi...

Kendisini gizlerdi...

Muhammed Bâkî Billâhhazretlerinin çok kerâmetleri vardı. Ama hiç belli etmezdi. Üç yaşında bir “çocuk”, yüksek bir duvardan, taş zemine düşmüştü bir gün. ...

"Kusurumuzu bağışlayın…"

Evliyânın büyüklerindenMuhammed Bâkî Billâhhazretleri, bir gün birkaç talebesiyle bir velînin kabrini ziyârete gittiler. Türbedâr, onların geldiğini görünce kal...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı