Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Hemen toplanın, son sözümü söyleyeceğim"

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-03-10 / Hit: 207

İmam​Cafer-i Sadık hazretleri: "Sakın namazı ihmal etmeyin!İster talebem olsun, ister akrabam olsun, namazını kılmayana ceza var."
 
Bugün, Silsile-i aliyye büyüklerinindördüncüsüCafer-i Sadık hazretlerinin vefat yıl dönümüdür...İmam Cafer-i Sadık hazretleri, 702 (H.83) senesindeMedîne-i münevverede doğdu. Ehl-i beytten olup"Oniki İmam"ın altıncısıdır... Bu mübarek zat, ilim ve fazilette zamanının bir tanesiydi. Fen ilimlerinde de söz sahibiydi. Yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardır."Kimyanın babası" kabul edilen Cabir, onun talebesidir. En meşhur talebesiise İmam-ı a'zam Ebu Hanife'dir.
İslam âlimlerinden, iman bilgilerini anlatanlara “Mütekellimin", ibadetlerin nasıl olacağını bildirenlere, "Fukaha", kalpile yapılacak ve sakınılacak şeyleri öğreten ilme "Tasavvuf" ve bu ilmin âlimlerine de "Mutasavvifin" denildi. İşte İmam-ı Cafer hazretleri, bu üçüncü ilmi anlattı...
İmam Cafer-i Sadık hazretleri buyurdu ki:
"Nefsi için nefsi ile mücâdele eden, kerâmete kavuşur. Nefsi ile Allah için mücâdele eden Allahü teâlâya kavuşur."
"Ey oğlum, insanlara kızmaktan çok sakın, sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın, aşağılanırsın. Laf taşımaktan çok sakın. Çünkü söz taşımak insanların kalbinde düşmanlığı artırır. İnsanların ayıplarını görme, insanların ayıplarını gören onların hedefi olur."
***
Bir kimse, heyecan ve ızdırapla, Cafer-i Sadık hazretlerinin huzuruna gelerek der ki:
-Ne olursunuz efendim, bana daha fazla rızk vermesi için Allah'adua edin, çünkü çok fakirim.
-Hayır, ben sana dua edemem.
-Niçin efendim?
-Zira Allahü teâlâ bu iş için bir yol tayin etmiştir; sebeplere yapışın, rızık peşinden koşun ve onu elde edin diye de emrediyor. Halbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkının ayağına gelmesini istiyorsun. Yani âdet-i ilahiye muhalif hareket etmemi istiyorsun, hiç böyle şey olur mu? Git, sebeplere yapış, sebeplerin tesir etmesini Allahü teâlâdan iste. O zaman ben de bunun için dua ederim sana...
***
İmam Cafer-i Sadık hazretleri, artık son nefesini vermek üzereydi. Birden doğrulup"Buraya toplanın, son sözümü söyleyeceğim" dedi. Toplandıklarında, "Sakın namazı ihmal etmeyin. İster talebem olsun, ister akrabam olsun, ister seyyid olsun, namazını kılmayana ceza var"dedikten sonra, Kelime-i şehâdet getirip vefat etti.(M. 765-H. 148)
Cafer-i Sadık hazretlerinin kabri, Medîne-i münevvere Cennet-ül-Bakî’dedir. Allahü teala şefaatlerine nail eylesin...
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır."   ...

Evlilik, mesuliyettir kul hakkıyla başlar

Resulullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:"Bir genç evlenince, şeytan şöyle der: Eyvah, dinini benden korudu."   İnsanla...

Namaz, itibardır, izzettir şereftir, teşekkürdür...

"Namaz kılmanın dışında, hiçbir şey insana itibar sağlamaz kardeşim. Namazını kılan, Allah katında da, kullar arasında da itibarlıdır."     Di...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı