Bir kıza âşık olmuştu!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-04-16 / Hit: 8

Ebû Abdullah Dîneverî“rahmetullahi aleyh” hazretleri, evliyânın büyüklerindendir.
Dînever'de vefât etti.
O devirde gencin biri, bir kızaâşık olmuştu.
Onunla evlenmek istiyordu.
Fakat annesi râzı değildi ve“Hayır, onunla evlenmeyeceksin!”diyordu oğluna.
Haklıydı da.
Zîra kızın hâli uygun değildi.
Ama genç, kaptırmıştıbir defâ kalbini o kıza.
Annesini de kırmak istemiyordu.
İki arada bir derede kalmıştı...
Düşündü taşındı...
Sonunda annesini de yanına alıp geldi bu zâtın huzûruna.
Hürmetle elini öpüp;
“Efendim, ben, uygunsuz bir kıza âşığım. Elimde değil, deli gibi seviyorum onu. Gücünüz yetiyorsa soğutun beni bu kızdan. Kalbimden çıkıp gitsin sevgisi. Onun yerine sizi seveyim” diye arz etti.
Gencin bu samîmî îtirafı ve hâlis niyeti hoşuna gitti bu zâtın.
Ona şefkatle bakıp;
“Seni sevdim evlâdım, sen artık benimsin!”buyurdu.
O anda bir şey oldu.
Gencin kalbi değişti.
Çıktı o kızın sevgisi.
Yerine bu velînin sevgisi girdi...
Kızdan iyice soğudu.
Bu velîye âşık oldu.
İşte “Allah adamları” böyledir. Bir nazarla çalarlar insanların kalbini.
Fethederler içten içe.
Asıl "kerâmet" de budur işte...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Heeey baba!.. Ne bu hâlin?"

Alâüddevle Derdîrîhazretleri “rahmetullahi aleyh” Horasan'da yetişen velîlerdendir. 1336'da Sûfiâbâd şehrinde vefât etti... Bu zât, bir gün yolda giderken kendi...

Siz mi beni buldunuz?

Ahmed Derdîrî hazretleri“rahmetullahi aleyh” evliyânın büyüklerindendir.Kahire'de vefât etti... Bu zât sohbet ediyordu... Bir ara talebelerine;“Evlâtlarım! ...

"Cenâze suyumu ısıt!.."

Ebû Abdullah Hodramî“rahmetullahi aleyh” hazretleri, evliyânın büyüklerindendir... Yemen yakınlarında vefât etti... Anlatıldığına göre; bir gün gusül abdest...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı