Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İsminin, silindiğini görenin hâli nice olur?"

Salim Köklü

Tarih: 2018-04-22 / Hit: 48

"Berât kandili,ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak! diye kaydedildi."
 
Bazı kerâmetler-3-
İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden İmâm-ı Rabbânî hazretleri vefât etmeden altı ay önce,"Berât kandili" gecesini, kendi husûsiodasında ihyâ eyledi. O gece yarısı, kıymetli hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki: "Bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kim bilir kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak! diye kaydedildi." İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu sözü duyunca; "Niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin, dünyâda yaşayacaklar sayfasından silindiğini görenin hâli nice olur?" buyurdu. Böylece İmâm-ı Rabbânî hazretleri, o sene vefât edeceğine kerâmetiyle işâret buyurmuşlardı...
***
Üftâde hazretleri bir gün talebeleri ile kırlarda sohbet etmişlerdi. Bir ara talebeler etrafa dağılarak her biri birer demet çiçek topladılar ve Üftâde hazretlerine takdim ettiler. Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi ise elinde kurumuş ve sapı kırılmış bir çiçek ile döndü. Hocasına hediyesini verince,"Oğlum, siz bize bir tek solmuş çiçeği mi lâyık gördünüz?" buyurdu. Aziz Mahmud Hüdâyî de; "Efendimize ne getirsem azdır. Fakat koparmak için el uzattığım her çiçek, Allahü teâlâyı tesbih ediyordu. Bu tesbihi işiterek hiçbirini koparamadım. Ancak kurumuş ve sapının kırılmış olmasından dolayı bu çiçeği tesbihten kesilmiş gördüm. Bu sebeple bunu getirebildim" dedi...
***
İbrâhim Gülşenî hazretleri, bir gün talebeleriyle sohbet ediyordu. Bir ara talebeler; "Efendim! Allahü teâlânın ihsânı ile kabirdeki ölülerin azapta veya nimet içinde oldukları bilinebilir mi? Duâ ederek azapta olanın azâbı kaldırılır mı?" diye sordular. İbrâhim Gülşenî hazretleri şöyle buyurdu: "Allahü teâlânın sevdiklerinden biri bir kabre uğradı. Kabirdekinin azapiçinde olduğunu gördü... Aradan bir müddet geçtikten sonra, tekrar o kabrin yanına uğradı. Kabre teveccüh ettiğinde, azâbın kaldırılmış olduğunu gördü. Hayret ederek düşünceye daldı. Azabın kaldırılma sebebini anlamaya çalıştı. Meğer,"Bu kabirde yatan kimsenin küçük bir çocuğu varmış. Annesi o çocuğu ilim öğrenmeye göndermiş. Çocuk Besmeleyi öğrenince, Besmelenin hürmetine babasının azâbı kaldırılmış."
Yine İbrâhim Gülşenî hazretleri anlatır:
Kâdı Îsâ'nınFahreddîn adında bir tanıdığı vardı. Onun Kâdı Îsâ üzerinde çok hakkı vardı. Bu şahıs vefât etmişti. Kâdı Îsâ'ya Fahreddin adındaki şahsın azapta olduğu malum oldu. Gelip bana bu durumu söyledi. Kâdı Îsâ'ya dedim ki: "O şahsın sende hakkı var. Onun için sadaka ver, Kur'ân-ı kerîm okut." Kâdı Îsâ denilenleri yaptı. Sevabını o şahsın rûhuna hediye etti. O gece Kâdı Îsâ rüyâsında Fahreddin adındaki şahsı gördü. Nûrlar içindeydi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

​Müslüman güler yüzlü ve tatlı sözlü olur...

Bir kimsenin, Allahütealanın sevdiği kulu olduğu; tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü,münakaşa etmemesive herkese merhamet etmesi ile anlaşılır.   İy...

Mümin, hasreti çekilen kimse demektir...

Bir kimse Ehl-i sünnet itikadında olur, namazını kılar, günahlardan sakınır, bir de güzel huylu, yumuşak ve güler yüzlü olursa böyle kimsenin tadına doyum olmaz. ...

Yumuşak ve mülâyim olmak hakkında...

"Allahü teâlâ refîktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri yumuşak davrananlara ihsân eder. Başkalarına vermez."   Güzel huylar...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı