Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Rahmet kapılarının açıldığı mübarek ay

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-05-15 / Hit: 203

“Bir kimse, Ramazân ayında oruç tutmayı farzbilir ve orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları affolur.”
 
Takvîmlere göre, bugün, "üç aylar"ın ikincisi olan mübârek Şabân ayının son günü. Yarın [16 Mayıs 2018-01 Ramazânü'l-mübârek 1439 Çarşambagünü], inşâallah ayların sultânı Ramazân-ı şerîf ayı başlıyor.Bugün, ilk terâvîh namazlarımızı kılacağız, ilk sahûrumuzu yapacağız ve yarın da inşâallah ilk orucumuzu tutacağız.
[Bu vesîleyle, bütün okuyucularımızın, asîl milletimizin ve İslâm âleminin Ramazân-ı şerîf aylarını cândan tebrîk ediyoruz. Allahü teâlâ, hepimize,Hicrî-kamerî 1439 yılının mübârek Ramazân ayının feyiz ve bereketindenlâyıkı vechile istifâde etmeyi nasip buyursun.Âilece, milletçe ve bütün İslâm âlemi olarak, sıhhat ve âfiyet içerisinde, huzûr, sükûn, emniyet ve âsâyiş üzere,daha nice mübârek Ramazân aylarına kavuşmayıda lutfetsin.]
Kıblenin Kâbe-i muazzama olmasından bir ay ve hicretten de 18 ay sonra, Şabân ayının 10. günü, Bedir gazâsından da bir ay önce,oruç farz kılınmıştır.
Yine hicretin 2. senesinde, Ramazân ayında,terâvîh namazı kılınmaya başlanmış ve sadaka-i fıtır vermek vâcip olmuştur. Zekâtın farz kılınması ile kurbânın ve bayram namazlarının vâcip olması da 2. senede vukû bulmuştur.
Bilindiği gibi,“Ramazân”, sözlük manası itibârıyla“yanmak”demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe eden Müslümânların günâhları yanar, yok olur...
Peygamber Efendimiz,mübârek Ramazân ayının fazîleti hakkındabuyurmuşlardır ki:
“Bir kimse, Ramazân ayında oruç tutmayı farz[yanivazîfe]bilir ve orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları affolur.”[Buhârî]
“Ramazân ayı gelince, 'Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek'denir.”[Nesâî]
“Ramazân ayı mübârek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları [bir rivâyette Cennet kapıları]açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytânlar[diğer bir rivâyette şeytânların azılıları/azgınları]bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin[yaniKadir gecesinin]hayrından mahrûm kalan, her hayırdan mahrûm kalmış sayılır.”[Nesâî]
“Ramazân ayı bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrûm kalır.”[Taberânî]
“Ramazân-ı şerîf ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfâr etmelerini emreder.”[Deylemî]
“Ramazân ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.”[İbn-i Ebi’d-dünyâ]
“Ramazân ayında âilenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda [cihâd için] yapılan harcama gibi sevaptır.”[İbn-i Ebi’d-dünyâ]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Komşu haklarına dair...

“Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını inciten nice kimseler vardır ki, gidecekleri yer Cehennemdir.”   Dünkü makâlemizde, bir n...

Komşu haklarının önemi...

“Kim, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, misâfirine ikrâm etsin. Yine kim, Allah’a ve âhirete inanıyorsa, komşusuna ihsânda (iyilikte) bulunsun..."   Hazre...

Hayvan hakları hakkında...

Horoz dövüşü, deve güreşi ve boğa güreşi gibi hayvanlara hançer saplayarak yapılan gösteriler, İslâm dinine göre harâmdır.   Günümüzde maalesef ihmâl ...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı