Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Benim telkînimi de sen ver!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-05-17 / Hit: 10

Ahmed Mekkî Efendihazretleri çok mütevâzı idi. Bizim gibileri adam yerine koyar, evimize gelir, bizimle oturur yemek yerdi.
Bir gün evimize geldi.
Yâni gariphânemize.
Babası Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin vefâtını, bize şöyle anlattı:
(Babamın son günleriydi. Yeğeni Fâruk Işık Bey’in evinde, yer yatağı sermiştik. Misâfirler, kenardaki sandalyelerde otururdu. Ama Hilmi Bey gelince, onu yanına oturtur ve kendisine“Senin yerin hep burası”derdi.
Dikkat ederdim.
Elini sıktırırdı Ona.
Az gevşetse, yine“sık”derdi. Öyle zannediyorum ki o günlerde babam, kalbinde ne varsa, hepsini onun kalbine akıttı.
Babam vefât edince, dâmâdı İbrâhîm Bey’in Keçiören’deki evine götürüp bahçede gaslettik ve sonra Bağlum’a götürdük.
Namâzı kılındı.
Sonra kabre konuldu. Oranın imâmı bana dönüp; “Haydi kabre in de, babanın başındaki sargıyı aç, sünnettir” dedi.
Ben devamlı ağlıyordum.
“Ben inemem, Hilmi insin”dedim. Sağ olsun kabre o indi.
Sonra toprakla örtüldü.
İmâm, bu defâ bana “Gel, babanın başında telkîn ver” dedi.
Ben yine imâma;
“Babam Hilmi’yi çok severdi, sesini tanır, hoşunagider, telkîni o versin”dedim.
Telkîni de o verdi.
Şimdi de kendisine;
“Ben ölürsem, benim telkînimi de sen verirsin”diye vasiyet ettim. O da kabul etti, siz de şâhit olun.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hanımına karşı öyle ol ki!.."

Yıl 1967...Ahmed Mekkî Efendi, bir gün evlilikle ilgili bana nasîhat edip; “Abdüllâtif! İleride evlendiğin zaman hanımına karşı öyle ol ki, senin, onu çok sevdi...

"Oku bakalım, yazdığımı beğenecek misin?"

Benim liseden kimyâ hocam Hüseyin Hilmi Bey,Ahmed Mekkî Efendi’ye, eczâcı Fâtih Güner Bey’le "Seâdeti Ebediyye" kitabını gönderip, kitabın başına bir“takr...

"Çok günâh işliyorum!"

Allah dostlarındanAhmed Mekkî Efendihazretlerine bir gün “bir genç” geldi ve; “Efendim, çok günâh işliyorum, bundan kurtulmak için ne yapayım?”diye suâl etti. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı