Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kadir gecesi

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-06-09 / Hit: 347

 


Oruçlunun uykusu ibâdet, nefesi tesbihtir. Duâsı kabul olur. Ameline kat kat sevap verilir.
Hadîs-i şerîf

Oruç, mümini Cehennemden koruyan kalkandır.
Hadîs-i şerîf

Oruç tutanın uykusu, oruç tutmayıp geceyi ibâdetle geçirenin ibâdetinden üstündür.
Hadîs-i şerîf

Allahü teâlânın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir.
Hadîs-i şerîf

Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır.
Hazret-i Ebû Bekir “Radıyallahü anh”

Annenin yavrusundan kaçacağı kıyâmet günü için, hazırlık yapmayana yazıklar olsun!
İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Malı, zarardan korumanın ilâcı, zekât vermektir.
İmâm-ı Rabbânî “Rahmetullahi aleyh”

Dünya sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise küfrdür, imansızlıktır.
Abdullah-ı Dehlevî “Rahmetullahi aleyh”

Allahü teâlânın merhameti vardır diyerek, isyana kalkışma!
İbni Vefâ “Rahmetullahi aleyh”


BUGÜN............ KADİR GECESİ
Türkiye Takvimi - 10 Haziran 2018

Ka­dir Ge­ce­si, Ra­ma­zan-ı şe­rîf ayı için­de bu­lu­nan ve Kur’ân-ı ke­rîm­de met­he­di­len en kıy­met­li ge­ce­dir.

Âyet-i ke­rî­me­de bu­yu­rul­du ki: “Ka­dir Ge­ce­si, bin ay­dan ha­yır­lı­dır.” Kur’ân-ı ke­rîm, Re­sû­lul­la­ha bu ge­ce gel­me­ye baş­la­dı. Ra­ma­zan-ı şe­rî­fin son 10 gü­nü için­de ve tek ge­ce­le­rin­de ara­ma­lı­dır.

Ha­dîs-i şe­rîf­ler­de bu­yu­rul­du ki:
“Al­la­hü te­âlâ in­din­de en kıy­met­li ge­ce, Ka­dir Ge­ce­si’­dir.”
“İbâ­det için en iyi ge­ce Ka­dir Ge­ce­si’dir. En kor­kunç ge­ce de ka­bir­de ka­lı­nan ge­ce­dir. En gü­zel ge­ce­de, en kor­kunç ge­ce için amel ede­ne müj­de­ler ol­sun!”
“Sevabını Allahtan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolur.” [Buhârî]
(Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir sûresini okumak, başka zamanda Kur’ân-ı kerîmi hatim etmekten daha sevaptır. Bu gece bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibâdet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

Bu ge­ce­yi ih­ya için; ilim öğrenmeli, meselâ ilmihâl okumalı, kazâ na­ma­zı kıl­ma­lı, Kur’ân-ı ke­rîm oku­ma­lı, duâ ve tev­be et­me­li, sa­da­ka ver­me­li, Müs­lü­man­la­rı se­vin­dir­me­li, bun­la­rın se­vap­la­rı­nı ölü di­ri, bü­tün Müs­lü­man­la­ra gön­der­me­li­dir.

Bu­ ge­ce her ta­raf­ta kan­dil kan­dil fe­yiz var;
Yer­de Cib­ril-i emin, gök­te nûr­dan de­niz var.
Şe­fâ’at ümi­di ile şu mes­ci­de do­lu­şan,
Her mümi­nin yü­zün­de pey­gam­ber­den bir iz var.

Be­kâ yur­du­na ge­lin ol­mak için ni­ne­ler,
Yak­mış­lar kı­na­la­rı; yan­la­rın­da çe­yiz var.
Aş­kın kad­ri yü­ce­lip tâ Sid­re’ye çı­kar­ken,
Kü­für eh­li kin­de­dir, şey­tan­lar­da ga­yız var.

Işık­lar nur sa­çı­yor kon­du­ğu her mad­deye;
Eş­yâ­da me­le­kûta ka­pı açan re­miz var.
Akıl Fur­kân’a tes­lim bu ge­ce fec­re ka­dar;
Gaf­let de­rin uy­ku­da, da­lâ­let yok, tem­yiz var.

Bu ge­ce her ta­raf­da kan­dil kan­dil fe­yiz var,
Yer­de Cib­ril-i emin, gök­te nûr­dan de­niz var.
Di­lâ­ver Ce­be­ci

 

İçerik

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Damat böyle seçilmeli

Ölümü hatırlamak, insanı günah işlemekten korur ve ahirete zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur. Hadîs-i şerîf Dünya, ahiretin tarlasıdır. ...

Peygamberimizin bazı duaları

  İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır. Hadîs-i şerîf Cennet hanımlarının en üstünü; Hazret-i Hati...

İlmihâlin önemi

  İhlâs; bütün işleri, insanlara yaranmak için değil, Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. Ali Sincârî “Rahmetullahi aleyh” SOHBET.............. ...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı