Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İlk suâlleri namazdan oldu!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-12 / Hit: 92

Nişâbur'da yetişen velîlerdenEbû Bekr El Ferrâhazretleri, 980 senesinde vefât etti.
Bu zâtın bir talebesi sefere çıktı bir gün. O zamanki şartlarda zor ve zahmetliydi yolculuk.
Her yerde “su” yoktu.
Abdest ve namazda zorluklar yaşanırdı. Bu genç talebe, sefer dönüşü geldi hocasının yanına. Velî zâtın ilk suâli “namaz”dan oldu.
Ve o talebeye;
“Yol boyunca namazlarını vaktinde kılabildin mi evlâdım?”diye sordu.
Cevâben;
“Elhamdülillah, kıldım hocam” dedi.
Mübârek zât;
Mâşallah, mübârek olsun evlâdım... Çünkü Müslüman demek, namaz demektir”buyurdu.
Genç sordu:
“Namazı kazâya bırakmak için özür var mıdır hocam?”
“Evet, iki özür var. Uyku ve unutmak”buyurdu.
“Başka yok mu?”
Mübârek gülümsedi;
“Bir de ölüm tabii”
Delikanlı almıştı mesajı…
Ve sordu:
“Yâni hocam, insan yaşıyorsa, mutlaka namazını kılmalıdır, öyle mi?”
Mübârek zât;
“Evet, aynen öyle. Çünkü namaz, ‘nefes almak’ gibidir bu dinde. Müslüman, nefes aldığı müddetce namazını kılacaktır”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Muînüddîn'i çağırınız!.."

  Büyük velî Muînüddîn-i Çeştî hazretleri bir seyahatte Beytullah'a uğradı. Kâbe-i şerîfi tavaf etti. Sonra Medîne'ye geldi. Ravda-yı şerîfte Resûl-i müct...

Başarılı insan kimdir?

  Muînüddîn-i Çeştî hazretleri seyyiddir. Yüz yaşında Ecmir’de vefât etti... Bir gün bir talebesi; “Başarı nedir efendim?” diye sordu. Cevâbında; “Başar...

Kalbi nurla doldu...

  Muînüddîn-i Çeştî hazretleri seyyiddir. Evlâd-ı Resûldür yani... Hindistan'da yaşadı. Yüz yaşına gelince, Ecmir’de vefât etti. Babası vefât edince, bir ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı