Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bunları budamak lâzım..."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-20 / Hit: 124

Edremit'te yetişen velîlerdenSomuncu Dede“rahmetullahi aleyh”bir gün bir talebesini alıp dergâhın yanındaki fidanlığa gitti.
Fidanları budadılar.
Bir ara o gence;
“Bak evlâdım!.. Şu yan sürgünleri görüyor musun, işte bunları budamak lâzım”buyurdu.
Talebe sordu:
“Neden hocam?”
Cevabında;
“Bunlar budanırsa fidanlar daha çabuk büyür ve daha çok meyve verirler. Bir Müslüman da nefsinin günah olan arzularını keserse, îmânı daha bir nurlanır, kuvvetlenir ve parlak olur”buyurdu.
Sonra etrâfa baktı.
Yeşillik bir yeri gördü.
O yeri ona gösterip;
“Ben ölürsem, beni oraya defnedersiniz”buyurdu.
Delikanlı üzüldü!
Hocasına dönüp;
“Aman hocam. Allah uzun ömürler versin size. İnşallah biz görmeyiz o günleri” dedi.
Mübârek mahzun idi.
Üzgün bir edâ ile;
“Görürsünüz, görürsünüz, hem de pek yakında!”buyurdu.
O gece hastalandı mübârek.
Ve kavuştu rahmet-i rahmâna.
Gençler gözyaşıyla ağladılar.
Namâzını kıldılar.
Gösterdiği yere defnettiler.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Güzellikle gönder"

Seyyid Ahmed Bedevîhazretleri devrinde “zalim bir vâli” vardı. Bu zalim, bu zatın talebesinden Şeyh Rekin'e birini gönderip; “Bu diyarda yalnız sende zahire var...

"Buğday al ve onu biriktir"

Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin Şeyh Rekin adında çok sevdiği biri vardı ki, buğday ticareti yapardı. Büyük velî onu çağırıp; “Ey Rekin! Bana ilham oldu ki...

Kap düştü, süt döküldü...

Seyyid Ahmed Bedevîhazretleri, yanına gelenlere, konuşmadan önce bir kere teveccüh eder, çok câhil biri de olsa, o 'nazar'la bütün dereceleri geçirirdi. Ve yine...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı