Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Âb-ı Hayat - 1966

Ali Zeki Osmanağaoğlu

Tarih: 2018-07-12 / Hit: 16

Enver abiler buyurdular ki;

Cenab-ı Hak kullarına zulm etmez. Fakat kulları maalesef kendilerine zulm ediyorlar. Allahü teala kullarına iyilik için, İslamiyeti göndermiştir. Onun sınırını gözetmeyen, Ona riayet etmeyen, Ona uymayan, mutlaka sıkıntıya düşer. Onun için, bu dinin aslı, imandır. Ondan sonra, bilmektir, ilimdir. İlim olursa, insan sınırını bilir. O sınırı aşmazsa, hem dünyada hem ahirette rahat eder. O halde, Allahü tealanın emirlerine, yasaklarına uygun yaşamak zorundayız. Allahü teala bu dini, iki maksatla göndermiştir. Biri, kendini tanıtmak istedi. Ben Allahım, beni şöyle şöyle tanıyın, dedi. Onun için de cenab-ı Peygamberi "aleyhissalatü vesselam" vazifelendirdi. Allahü tealanın bildirdiğini, tanıttığını, O da Eshab-ı kirama "aleyhimürrıdvan" anlattı. Eshab-ı kiramdan da, müteselsilen bize kadar geldi. İkincisi de, Allahü teala buyuruyor ki;Benim tarif ettiğim şekilde bana şükr ederseniz, kabul ederim. Yoksa, sizin arzu ettiğiniz şekilde teşekkür ederseniz, şükr ederseniz, kabul etmem.Dolayısıyla, bir de Ona nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl teşekkür edeceğimizi, nasıl yalvaracağımızı bildirdi.
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âb-ı Hayat - 1974 (Cum'anız mubarek olsun efendim)

Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer.... Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder.   O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir... ...

Âb-ı Hayat - 1973

Enver abiler buyurdular ki; Doksan yaşında bir mübarek zât varmış; ama çok gençmiş. Nasıl bu kadar genç kaldınız, demişler. Bana akıl vermeyen talebelerim olduğ...

Âb-ı Hayat - 1971

Enver abiler buyurdular ki; Mektûbat'ta İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" hazretleri, bu dünyanın kötülüğünü, nefsin felaketini, şeytanın aldatmasını an...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı