Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

​Taş kafa, boş kafa ve hoş kafa...

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-08-04 / Hit: 143

Behlül Dânâhazretleri, pazar yerine elinde üç kuru kafayla gelir ve oturur.Üzerlerinde "Taş kafa, boş kafavehoş kafa" yazmaktadır!..
 
İnsanlara nasihat etmek, doğruyu göstermek ve öğretmek, peygamberlerin sünnetidir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerimde, bütün Peygamberlerini nasihat edici olarak gönderdiğini bildirdi. Resulullah efendimiz üç defa(Dinin temeli nasihattir)buyurdu. Ancak, herkes doğruyu, doğru olan öğüdü kabul etmez. Doğru olan öğüdü kabul edenler iyi kimselerdir. Kur'ân-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah’tan korkan öğüt kabul eder.)[A'la 10]
Sözümüzün tesir etmesi için önce o işleri kendimiz yapmamız gerekir. Allahü teâlâ,(Önce kendine, sonra başkalarına vaaz et! Böyle yapmayan benden utansın!)buyuruyor. Nasihat, uygun şekilde yapılırsa tesir eder.Günah işleyene tatlı sözle nasihat edilir. Dinlemezse, fitne çıkacak ise edilmez, susulur. Sözü dinlenecek ise, sert söylenir. Kötü söylenmez. (Hindiyye)
Ahmağa nasihat ise hiç kâr etmez. Hadis-i şerifte buyurulduki:(Ahmak olanla ilgini kes.)[Beyheki]
***
Halife Harun Reşid döneminde yaşayan ve meczûb velilerden Behlül Dânâhazretleri, pazar yerine elinde üç kuru kafayla gelir ve oturur.Kuru kafaların üzerinde şunlar yazmaktadır:Taş kafa, boş kafavehoş kafa…Yine insanlara bir ders vermek niyetindedir...Nihayet, onu gören pazar halkıyanına gelip sorarlar:
-De hele ey Allah’ın sevgili kulu, bu kuru kafalarla bize nasıl bir nasihat vermek istersin?
Behlül Dânâhazretleri, baş tarafta duran kuru kafayı eline alıp, yukarı kaldırarak anlatmaya başlar:
-Dinleyin ey müminler! Bu kuru kafa hayatta iken kimsenin sözünü dinlemez, her vakit kendi bildiğini yapardı. Kendisine yapılan en güzel nasihatlerden zerre kadar nasiplenmedi. Onun için bunun adı "taş kafa"dır, benimindimdebeş para etmez.
Onun yanındaki ikinciyi eline alır ve der ki:
-Bu kuru kafa ise, dünyada iken her faydalı nasihati can kulağı ile dinledi, fakat o nasihatleri hayatına hiç tatbik etmedi. Yine kendi bildiği doğruları kabul etti. Bu sebepledir ki, bu kafanın adı "boş kafa"dır. Benim yanımda, eh, birazcık değeri vardır...
Nihayet üçüncü kafayı eline alır ve halka şöyle der:
-Buise, "hoş kafa"dır. Çünkü hayatta iken her nasihate kulak verdi, bu nasihatleri hayatında tatbik etti. Her nasihatten bir ders alıp hayatını ona göre yaşadı.Her işini istişare ile yaptı.Bu yüzden hep başarılı oldu. İşte bu yüzden mutlu olmayı bildiği için ahretine de hazırlıklı gitti. Buna, ağırlığınca altın verilse yeridir...
Dinleyenler; "Allahü teala senden razı olsun ey Behlül. Biz bu sözlerinden hissemize düşen nasihatialdık" diyerek işlerine dağıldılar...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

''Onlar öteki şâirler gibi değildirler..."

Hassân bin Sâbit, Kâ'b bin Züheyr ve Abdullah bin Revâha hazretlerinin okuduğu şiirler çok tesirliydi. Kâfirlerin kalbine ok gibi saplanıyordu... Her ne kadar m...

Sıkıntılar, günahlara kefaret olur...

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Kulun günahı çoğalır da, onu yok edecek güzel ameli bulunmazsa, ona sıkıntılar gelir ve günahlarına kefaret olur.) Dünyada, dertsi...

"Herkes kendini ıslah etmeye baksın!.."

"Siz kendinizi ıslah etmeye bakın. Siz doğru yolu bulunca dalâlettekiler size zarar vermez. Hepinizin dönüp varacağı nihâyet Allahtır." Eshab-ı kiramı...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı