Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki...

Salim Köklü

Tarih: 2018-08-06 / Hit: 97

Muhammed Şüveymî hazretleri buyurdu ki:“Allahü teâlâyı çok hatırlayınız. Buna devam ederseniz O’ndan gafil olmazsınız. Yani günahlara dalmazsınız.”
 
 
İslam âlimlerinin gaflet ile ilgili buyurdukları -5-
Muhammed Şüveymî (rahmetullahi teâlâ aleyh) talebelerine devamlı olarak; “Allahü teâlâyı çok hatırlayınız. Buna devam ederseniz O’ndan gafil olmazsınız. Yani günahlara dalmazsınız" buyururdu.
Evliyanın büyüklerinden Ebû Abdullah el-Kureşî (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdu ki: “Mâsiyetin, günâh işlemenin sebebi gaflettir. Yani Allahü teâlâyı unutmaktır.”
Ka'b-ül-Ahbâr (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdu ki: "Uyuyacağın zaman sağ tarafa ve kıbleye dönmüş olarak yatılır. Çünkü, uyku bir çeşit ölümdür."
Salihlerden biri, hocasını rüyada görüp sual eder:
"Kıyamette en büyük pişmanlık nedir?"
Hocası buyurur ki:
"Gafletin neticesi olan pişmanlık..."
Şems-i Tebrîzî ile, Mevlânâ hazretleri, geceleri ekseriyetle sohbet ederdi. Yine bir gün gecenin bir mehtaplı ânında, sohbet ediyorlardı. Medresenin damından, Şems-i Tebrîzî, etrafına birazcık baktı ve şöyle dedi:
“Hiçbir evde, az bir ışık bile görünmüyor, Ölü gibi, gafletle, uyuyor bu kimseler. Keşke kalkıp Allah'a, ibâdet eyleseler. Zirakim, az sıkıntı çeker ise bu dünyada, yarın mahşer gününde fazla ızdırap görmez.”
O böyle söyleyince, hazret-i Mevlânâ ellerini kaldırıp o anda şöyle duâ etti:
"Şems-i Tebrîzî hürmetine İlâhî, uyandır ölü gibi yatan bu ahâlîyi...”
Mevlânâ hazretleri böyle duâ edince, gökyüzünde bulutlar toplanmaya başladı. Şimşek çaktı ve peşinden kuvvetli gök gürledi. Şehir halkı bu gök gürlemesinden uyandı. Civardaki evlerden sesler yükseliyor, herkes korkularından, "Allah Allah" diyordu. Hazret-i Şems buyurdu ki:
"Nasıl şimdi insanlar, bu yalancı uykudan, bu sesle uyandılar, hakikiuykudan da, gafletten de ancak bir veliyy-i kâmilin, hakiki bir Allah adamının rehberliği ile uyanırlar..."
Evliya zatlardan biri vefat etmişti. Vefatından sonra bir sevdiği bu zatı rüyada gördü ve sordu:
"Hocam hâliniz nicedir?"
Buyurdu ki:
"Burası çok dehşetli bir yer kardeşim. Aman ha emr-i marufu, doğru itikadı, dinin emir ve yasaklarını anlatmayı elden bırakmayın. Şu kadar söyleyeyim ki, beni tekrar dünyaya gönderseler tek bir iş yapardım orada. Giyerdim ayağıma demirden bir ayakkabı, alırdım elime bastonumu. Bütün dünyayı ev ev dolaşır, tek bir şey söylerdim kapıya çıkanlara:Ey insanlar gafletten uyanın, uyanın gafletten. Ölüm var, ahiret var, dünyada yaptığınız her işten hesaba çekileceksiniz, amellerinize göre ya ebedi cennette kalacaksınız ya da sonsuz cehennemde..."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, imanın başı dinin direğidir...

Namazlarımızı mutlaka kılmalıyız. Namazlarımızı kazaya bırakmaktan sakınmalıyız. Kıyamette hesap, önce imandan, sonra namazdan olacaktır. Namaz, dinin direğidir...

Beş namaz vakti gelince...

"Beş namaz vakitleri gelince, melekler der ki:Ey Âdem oğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz."   ...

İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan kurtulur

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretleri buyuruyor ki: Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfâr okumak çok fâidelidir ve tecrübe edilmiştir.   Bazı dua...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı