Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allah sevgisi, her türlü sevginin kaynağıdır...

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-08-08 / Hit: 98

''Allah sevgisinin yeri gönüllerdir. Bu sevgi çoğaldıkça kişi Allah’a yaklaşır. Ondan kendisini uzaklaştıracak her şeyden sakınır.''
 
Edep ve nezaket medeniyeti -8-
Müslümanın Rabbinekarşı edeplerinden biri de, bizleri yoktan var eden ve hayatta kalabilmemiz için sayısız nimetler bahşeden Al­la­hü ­te­âlâyı çok sevmektir.Sevgilerin en yücesi ve makamların en yükseği, bu sevgidir. İnsanlara her nimeti gönderen Allah’aşükretmek ise, bu sevginin alâmetidir. Şükretmek, Onu sevmenin bir ifadesidir. Şükretmek de, Onun emir ve yasaklarına uymakla olur. Al­la­hü ­te­âlâyı sevmek, Onu daha iyi bilmek ve Onu daha içten duymakla olur.
Allah sevgisi bizi, diğer insanları ve Allahü teâlânın yaratmış olduğu her şeyi sevmeye yöneltir. Bu sevgi insanda, Allah’a karşı kulluk vazifeleri olan ibadetlerini yapma arzusunu çoğaltır. Cenâb-ı Hak, Âl-i İmrân sûresi 31. âyet-i kerîmesinde:([Ey Sevgili Peygamberim!]Onlara de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz! Allahü teâlâ bana tâbi olanları sever ve günahlarınızı affeder)buyuruyor.
Allah sevgisi sâyesinde insan; peygamberini, büyüklerini, milletini ve devletini de sever. Bunun içindir ki, Allah sevgisi her türlü sevginin kaynağıdır. Sevgili Peygamberimiz,(Allahü teâlâyı ve Resûlünü her şeyden çok sevmeyenin îmanı sağlam değildir)ve(Kul, Allahü teâlâyı ve Resûlünü; çoluk çocuğundan, malından ve bütün mahlûkattan çok sevmedikçe tam ve olgun mümin olamaz!)buyuruyor.
Büyük İslâm âlimi ve evliyânın üstünlerinden olanCüneyd-i Bağdâdîhazretleri buyuruyor ki: “Yunus aleyhisselam gözleri görmeyinceye kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar namazda ayakta kaldı. Kuvvetsiz kalıncaya kadar namaza devam etti. Sonra:(Ya Rabbî! Eğer seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar ve sana gelmeye çalışırım) dedi. İşte sevgi böyle olur!”
Sırrı-yi Sekâtîhazretleri buyurdu ki: “Kıyamette herkesi Peygamberi ile çağırırlar. Mesela, 'Ey Mûsa’nın ümmeti, Ey İsa’nın ümmeti' gibi.Fakat Allahü teâlâyı sevenler için,(Ey Allah’ın sevgili kulları!)diye hitap edilir.”
Allahü teâlâ buyurdu ki:(Ey kullarım! Beni sevdiğiniz için ben de sizleri seviyorum.)Sevgi, iyi olan bir şeye karşı kendiliğinden hâsıl olan bir meyildir. Bu meyil kuvvetli olursa“aşk”denir. Düşmanlık da, iyi olmayan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan nefrettir. İyilik ve kötülüğün olmadığı yerde sevgi ve düşmanlık da bulunmaz.
Allahü teâlâdan başkasının sevilmesi, ancak Onunla olan münasebeti sebebiyle uygun olabilir. İnsanın annesini, babasını, kardeşlerini sevmesi böyledir. Birini Allah için seven kimse ise, onu Allahü teâlâya itâat ettiği ve yalnız Onu sevdiği için sever. Hatta Allahü teâlânın kulu olduğuiçin sever. Çünkü Allahü teâlâyı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Aza şükretmeyen çoğa şükredemez"

Nimetlere şükür, din ve dünya nimetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Nimet umumi olunca, insan bunları görmez ve nimetin kıymetini bilmez.   Edep ve nezak...

Nimete kavuşan daima hamd etmelidir...

Rabbimizin kullarına ihsan ettiği akıl nimeti olmasaydı, insanlık şerefi yok olurdu. Akıl sahiplerine ihsan edilenen büyük nimet ise, iman ile şereflenmektir. ...

İnsanlar, bitmeyen sıkıntılarından nasıl kurtulur?

Bugün insanlar, İslâmiyeti terk ettikleri için, yani Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uymadıkları için dünyada bereket kalmadı.   Edep ve nezaket m...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı