Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İnsan kötü kalpli olunca…

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-08-09 / Hit: 80

Allah dostlarından ve Niğde'de medfun olanKemâl Ümmîhazretleri, bir gün şunu anlattı:
İyi kalpli bir vezir, yoksullara devlet hazînesinden borç para veriyor“ne zaman ödeyeceğim?” diye soranlara“Pâdişah ölünce”diyordu.
Kötü kalpli biri bunu duydu.
Hemen koştu Pâdişah'a:
“Hükümdârım! Sizin veziriniz devlet hazînesinden halka borç para dağıtıyor. Vâdesini de sizin ölümünüze bağlıyor” dedi.
“Niçin böyle yapıyor?”
“Demek ki niyeti kötü Sultân'ım. Sizin bir an önce ölmenizi istiyor. Siz ölünce de, paraları zimmetine geçirecek.”
Pâdişah endişelendi.
Ve çağırıp sordu vezire:
“Sen böyle böyle yapıyormuşsun, doğru mu?”
“Evet doğru Pâdişah'ım.”
“Niçin böyle yapıyorsun?”
“Çok yaşamanız için.”
Hükümdar sordu:
“Nasıl yâni?”
“Hünkârım, her borçlu, borcunun vâdesinin çabuk dolmasını istemez. Geç gelsin diye duâ eder, öyle değil mi?”
“Evet, öyledir.”
Vezir bu defa,
“İşte benim borç verdiğim kimseler de, borçlarının vâdesi çabuk dolmasın diye, size uzun ömür diliyor, ölmemeniz için gece gündüz duâ ediyorlar”dedi.
Pâdişah rahatladı...
Bu veziri çok sevdi.
Ve o gammazcı adamı cezâlandırdı...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Ne zengin adam!.."

Evliyânın büyüklerindenEbülleys-i Semerkandîhazretleri, bir gün sevdiklerine; “İbâdetlerini riyâ ile, gösteriş için yapanların hâli şu kimseye benzer ki, kesesi...

Mahşerdeki dünya!..

Ebülleys-i Semerkandîhazretleri, 373 (m. 983) senesi Cemâzil-âhır ayında vefât etti. Bir gün şunu anlattı: Hak teâlâ mahşerde bu dünyaya “insan” sûreti veri...

Bir nazarı kâfi geldi

Büyük velîEbül Feth-i Serahsîhazretleri; her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi “onun bereketinden” bilirdi. Bir gün bâzı dostları; “Efendim, ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı