Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Âb-ı Hayat - 1998

Ali Zeki Osmanağaoğlu

Tarih: 2018-08-13 / Hit: 88

 

Enver abiler buyurdular ki;

Ahirette hangi iş, hangi eşya işe yarar? İşe yarayan iş, amel-i salih olandır. O halde, dünyada elde ettiklerimiz veya edeceklerimiz, ancak ahirete ait olursa faydalıdır. Ahirete faydası olmayacak olan her icraat ise dünyalıktır, azab-ı ilahidir ve beladır. Dünya hayatında bir yolcu olduğumuzu unutmamalı. Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne doldurduğumuza dikkat etmeliyiz. Lüzumlu ve kıymetli şeyleri, gittiğimiz yerde geçerli, işe yarayan şeyleri seçmeliyiz.

Peygamber efendimiz "aleyhissalatü vesselam", (Her şeyin bir kaynağı vardır. Haramlardan sakınmanın kaynağı, ariflerin kalbleridir) buyuruyor. Yani, veranın kaynağı, Ehl-i sünnet âlimlerini, Silsile-i âliyye büyüklerini tanımaktır. Onları tanıyan kurtulur. Büyükleri tanımadan, kitaplarını okumadan yapılan çok ibadet, insanı kurtarmaz. Yanlışlıklar yapar. Doğru yapsa bile, kendini beğenir, perişan olur, kibre düşer, mahvolur. Allah korusun! Görmekle tanımak da farklı şeylerdir. Bu büyükleri tanımanın alameti, verdiğini arttırmaktır. Tanımak arttıkça, vermek, ihsan etmek artar. Tanımak azaldıkça, vermek azalır. Peygamber efendimiz yine, (Her şeyin bir esası vardır. İmanın esası da veradır) buyuruyor. O zaman, büyükleri tanımanın kıymeti, önemi bin kat daha artıyor. Bu büyükleri tanımak, onları tanıtmak, ne büyük ibadetse, onları kırmak da o derece kötüdür. Allah korusun!

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âb-ı Hayat - 2036

Enver abiler buyurdular ki; Mübarekler buyurdular ki; Ankara'da yüzbaşı idim, Bir def'asında Milli Müdafaa Vekâletinde nemâz kıldık. Orada 20 sayfalık bir din k...

Âb-ı Hayat - 2035

Enver abiler buyurdular ki; Mevlana Celaleddin-i Rumi "kuddise sirruh" hazretlerinin en güzel sözlerinden birisi, ''aklımı attım ve kurtuldum'' dur. H...

Âb-ı Hayat - 2034

Enver abiler buyurdular ki;   Mübarekler buyurdular ki; cihad ilimle olur. Bağırarak, çağırarak değil. Cihad, fitneye sebeb olmamakla olur. Siz müslümanlığa...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı