Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Şu adamı susturun!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-08-14 / Hit: 157

 

Mevlânâ Seyyid İbrâhim Efendi, Allah adamlarındandır. 1528 senesinde vefât etti. Kabri, İstanbul Eyüp Sultan Câmii yakınındadır.
Bu zâtın sevenleri olduğu gibi sevmeyenleri de vardır. Nitekim biri vardır ki bu zâta dil uzatır.
Gıybetini yapar.
Ama büyük zât aldırmaz.
Hattâ cevap bile vermez.
Bir gün sevenleri; “Efendim, şu adamı susturun” derler.
Cevabında;
“Hayır! Eden kendine eder” buyurur.
Derler ki:
“İzin verin, biz söyleyelim.”
“Hayır, bırakın söylesin.
Her kaptan içindeki dışarı sızar” buyurur.
İyi de, o kimse ahlâksızdır.
Meydanı boş bulunca azıtır.
Hakaretini daha da arttırır. O zamana kadar sabreden İbrâhim Efendi, bu defâ çok üzülür!
Nâzik kalbi incinir.
Döner sevdiklerine;
“Onun dili, bir daha döner mi? O hakâretlerine devam edebilir mi?” buyurur.
Eyvâh, ok yaydan çıkmıştır.
“Allah dostu” kırılmıştır.
İşte ne olduysa o an olur.
Adamın dili tutulur.
Bir kelime konuşamaz olur.
Büyüklerimiz;
"Evliyâ, açıkta duran kılıç gibidir. Onlara sataşan, o kılıca boynunu vurur” buyurmuştur.
Velîler Allah dostudur.
Onların hürmetine yağdırılır yağmur, kar.
Onların kalplerinden, kalplere feyiz akar.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Eğer gelirseniz…

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri,Seyyid Ahmed-i Bedevîhazretleri hakkında şunu anlatıyor: Bu zat için her sene “mevlid cemiyeti” tertiplenirdi. Bir sene bu mevlid cemi...

Niçin gelmiyorsun?

Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin mübarek türbesinde, her yıl, doğum gününde “mevlid-i şerîf” okutulurdu. Bu, âdetti o havâlide. O devirde yaşayan evliyâdan ...

Balık ve kılçık

Mısır evliyâsındanSeyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin vefatından sonra Ebül Kays bin Ketîle adında bir âlim Mısır'dan çıkıp Seyyid Ahmed Bedevî hazretlerinin medfun ol...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı