Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kendinizi, vermeye alıştırın!

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-08-15 / Hit: 156


İstanbul-Eyüp'te medfun bulunan büyük velî Mevlânâ Seyyid İbrâhim hazretleri bir gün;
“Kardeşlerim! Kendinizi vermeye alıştırın. Çünkü bize kalacak olan, verdiğimizdir” buyurdu.
Sonra şunu anlattı:
Bir Kurban Bayramı günü, Resûllullah Efendimiz dışarıdan eve geldi.
Âişe vâlidemize;
“Kurban etini ne yaptın?” diye sordular.
Cevaben;
“Hepsini dağıttım, iki kürek bize kaldı” diye arz etti.
Resûl-i Ekrem;
“Öyleyse iki kürek hâriç, hepsi bize kaldı” buyurdular.
● ● ●
Bir gün “ateş” dolu bir tandır gördü.
“Cehennem ateşini” hatırladı ve düşüp bayıldı! Binek üzerinde iken hatırlasa, yere yuvarlanırdı.
Bir gün öyle oldu.
Ve bayılıp düştü!
Evine ilettiler.
Bir gök gürültüsü işitse, şimşek çaksa veya şiddetli bir rüzgâr esse; "Bütün bunlar benim gibi bir günahkârın aranızda olması sebebiyledir" diye düşünürdü.
● ● ●
Bir sevdiği, bu zât hakkında; "Evliyâlar kerâmet gösterir. Bu zât göstermiyor, neden?" diye düşünmüştü.
Bu ona mâlûm oldu.
Ve o kişiye dönüp; "Kerâmet şart değildir, mühim de değildir. Mühim olan; İslâmiyet’e tam uymaktır ve asıl kerâmet de budur" buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Güzellikle gönder"

Seyyid Ahmed Bedevîhazretleri devrinde “zalim bir vâli” vardı. Bu zalim, bu zatın talebesinden Şeyh Rekin'e birini gönderip; “Bu diyarda yalnız sende zahire var...

"Buğday al ve onu biriktir"

Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin Şeyh Rekin adında çok sevdiği biri vardı ki, buğday ticareti yapardı. Büyük velî onu çağırıp; “Ey Rekin! Bana ilham oldu ki...

Kap düştü, süt döküldü...

Seyyid Ahmed Bedevîhazretleri, yanına gelenlere, konuşmadan önce bir kere teveccüh eder, çok câhil biri de olsa, o 'nazar'la bütün dereceleri geçirirdi. Ve yine...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı