Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Küçükten belliydi

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-09-14 / Hit: 12

Muhammed Bâkî Billâhhazretleri, evliyânın büyüklerindendir.
İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hocasıydı.
Delhi'de, kırk yaşında vefât etti...
Henüz çocukken ileride “büyük zât olacağı” belliydi hâllerinden. Zâhirî ilimleri bitirince bir “tasavvuf rehberi” aradı harâretle.
● ● ●
NihâyetMuhammed İmkenegîadındaki bir “Evliyâ zât” rüyâsına girdi.
Ona sevgiyle baktı.
Ne istediğini sordu.
Ve adresini verip;
“Bizim evegel”buyurdu.
Ertesi gün koştu o kapıya...
Yanında üç gün kaldı.
Alacağını aldı.
Delhi'ye döndü yine.
Ama “icâzetli” olarak.
● ● ●
Hocasından aldığı nurları, sâdık ve hâlis talebelerinin kalplerine akıttı.
Duyanlar, akın akın sohbetine gelir, feyiz ve bereketine kavuşurlardı bu zâtın.
İki üç sene gibi kısa müddet içinde yanında pek çok âlim ve evliyâ yetişti ki, İmâm-ı Rabbânî hazretleri bunlardan biriydi meselâ.
● ● ●
Bin senede gelen velîlerin incisiydi.
O kemâle gelince, Bâkî Billâh hazretleri bütün talebesini ona havâle etti.
Kendi de edeple gelir, istifâde ederdi sohbetinden...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Duâsı makbul oldu

Evliyânın büyüklerimdenMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin yanına, Hristiyan ve Yahûdîlerden bir grup insan geldi. Onları îmâna dâvet etti. Ancak kabul etmedi...

Kendisini gizlerdi...

Muhammed Bâkî Billâhhazretlerinin çok kerâmetleri vardı. Ama hiç belli etmezdi. Üç yaşında bir “çocuk”, yüksek bir duvardan, taş zemine düşmüştü bir gün. ...

"Kusurumuzu bağışlayın…"

Evliyânın büyüklerindenMuhammed Bâkî Billâhhazretleri, bir gün birkaç talebesiyle bir velînin kabrini ziyârete gittiler. Türbedâr, onların geldiğini görünce kal...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı