Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Ebedî ve sonsuz olan Rabbimi tesbih ederim"

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-09-19 / Hit: 43

Allahü teala buyurdu ki: "Her kim, sabah ve akşam namazlarından sonra, şu tesbih duasını okursa azâbımdan kurtulur..."
 
Edep ve nezaket medeniyeti -13-
 
İbn-i âbidînhazretleri(Reddül-muhtar)isimli eserindeşöyle naklediyor:
“İmam-ı a’zamEbû Hanîfehazretleri buyurdu ki:'Yüce Rabbimi rüyamda doksan dokuz kere gördüm. Kendi kendime: Eğer Rabbimi yüzüncü defa görürsem, Kıyamet gününde mahlûklar ne ile azâbından kurtulacak?'diye kendisine soracağım, dedim. Arkasından Rabbimi tekrar gördüm ve'Ey Rabbim! Senin koruman güçlüdür, övgün yücedir ve isimlerin mukaddestir. Kıyamet gününde kulların senin azâbından ne ile kurtulur?'dedim.Hak Sübhânehû ve teâlâ şu cevabı verdi:
 
Her kim, sabah ve akşam namazlarından sonra, şu tesbih duasını okursa azâbımdan kurtulur:(Sübhânel-ebediyyil-ebed. Sübhânel-vâhidil-ehad. Sübhânel-ferdis-sammed. Sübhâne râfi’ıssemâi bi gayr-i amed. Sübhâne men besetal-erda alâ mâin cemed. Sübhâne men halakal-halka fe ahsâhum adedâ. Sübhâne men kasemer-rızka felem yense ehadâ. Sübhânellezî lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ. Sübhânellezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehû küfüven ehad. Sübhâne men yerânî ve ya’rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî.)Bu tesbihin mânâsı şöyledir:
 
(Devamlı var olan, varlığı ebedî ve sonsuz olan Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. [O yüce Mevlâmı her an hatırlar, gece-gündüz hep Onu yâd ederim.]Varlığı tek olan, eşi ve benzeri bulunmayan ve hiçbir şeye muhtaç olmayanRabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Gökleri, direksiz olarak yükseltip ayakta tutan Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Yeryüzünü, donmuş su, yani buz üzerine döşeyen Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Var olan bütün mahlûkatı, yok iken var eden ve onların sayılarını tek tekbilen Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Bütün canlıların rızıklarını taksim edip, hiç kimseyi unutmayan Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Kimseyi, kendine arkadaş, eş ve çocuk edinmemiş olan Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Kimseden doğmamış ve kimseyi de doğurmamış olan ve kendisinin hiçbir dengi bulunmayanRabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.Beni gören, yerimi bilen, bana rızık veren ve beni hiçbir zaman unutmayan Rabbimi tesbih eder, Onu bütün ayıp ve kusurlardan, her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Aza şükretmeyen çoğa şükredemez"

Nimetlere şükür, din ve dünya nimetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Nimet umumi olunca, insan bunları görmez ve nimetin kıymetini bilmez.   Edep ve nezak...

Nimete kavuşan daima hamd etmelidir...

Rabbimizin kullarına ihsan ettiği akıl nimeti olmasaydı, insanlık şerefi yok olurdu. Akıl sahiplerine ihsan edilenen büyük nimet ise, iman ile şereflenmektir. ...

İnsanlar, bitmeyen sıkıntılarından nasıl kurtulur?

Bugün insanlar, İslâmiyeti terk ettikleri için, yani Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına uymadıkları için dünyada bereket kalmadı.   Edep ve nezaket m...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı