Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan kurtulur

Salim Köklü

Tarih: 2018-10-08 / Hit: 34

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretleri buyuruyor ki: Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfâr okumak çok fâidelidir ve tecrübe edilmiştir.
 
Bazı dualar -2-
İstiğfar, kısacaEstağfirullahdemek olup, (Allah’ım! Beni affet) demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce]
İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden Muhammed Ma’sûm-i Fârûkîhazretleribuyuruyor ki:(Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfâr okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı, hadîs-i şerîfte bildirildi. [Müslüman sıkıntılarından kurtulması için hem sebeplere yapışmalı, hem de tevbe ve istiğfar etmeli, dua etmeli ve sadaka vermelidir.]
Celâleddîn-i Süyûtînin “rahmetullahi aleyh” (Kitâbürrahme fittıbb-i velhikme) kitâbında (Şeytânın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için, her gün bu duâyı okumalıdır: (Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)
Yine şeytanın vesvesesinden korunmakiçinbaşka bir dua: (Allahümme inni eüzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn) [Allahım! Şeytanın vesveselerinden sana sığınırım.]
Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini içerisine alan çok kıymetli dua: (Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.) [Ey Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!]
(Allahümme inni üridü en üceddidel imane vennikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedünresülullah)diyerek sabah akşam imanımızı tazelemeliyiz.
Nazardan korunmak için(Eüzü bi-kelimatillahittammeti min şerri külli şeytânin ve hammetin ve min şerri külli aynin lammetin) duasını okumalıdır.
Öfkelenince(Allahümmağfir li-zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirnî mineşşeytan)demelidir.[Ya Rabbi! Günahımı af eyle. Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar.]
Şu sûreleri akşam, sabah üçer kere Besmele ile oku ve zevcene [ailene], çocuklarına da okut!1- İhlâs (Kulhüvallahü) sûresi. 2- Muavvizeteyn yani Kul e'ûzü birabbil felak ile Kul e'ûzü birabbinnâsi. 3- Fâtiha-i şerife yani Elhamdülillahi sûresi.Bu dört sûreyi akşam, sabah üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belalardan muhafaza etmiş olur.
İslam âlimlerinin büyüklerinden İbni Cezeri,(Hisn-ül-hasin)isimli kitabında diyor ki:
Hadis-i şerifde buyuruldu ki:(Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn, kırk defa okursa, şehîd olarak vefat eder. Şifa bulursa, bütün günahları af olur.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, imanın başı dinin direğidir...

Namazlarımızı mutlaka kılmalıyız. Namazlarımızı kazaya bırakmaktan sakınmalıyız. Kıyamette hesap, önce imandan, sonra namazdan olacaktır. Namaz, dinin direğidir...

Beş namaz vakti gelince...

"Beş namaz vakitleri gelince, melekler der ki:Ey Âdem oğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz."   ...

İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan kurtulur

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretleri buyuruyor ki: Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfâr okumak çok fâidelidir ve tecrübe edilmiştir.   Bazı dua...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı