Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Yâ Rabbî!.. Al ruhumu!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-12 / Hit: 24

Hadîs âlimlerinin en büyüğü olanİmâm-ı Buhârîhazretlerinin ilminin üstünlüğü ve dîninin bütünlüğü her yere yayılınca insanlar her taraftan yanına üşüştü.
Ancak bâzı kimseler haset edip,hakkında “dedikodu” çıkardılar.
O da Nişâbur'dan,Buhâra'ya göç etti.
İnsanlar, akın akın gelip,ziyâret ediyordu kendisini.
Oranın vâlisi bir memuruna;
“Git İmâm'a söyle, yanıma gelsin!”diye emir verdi.
O görevli de gelip;
“Vâlimiz sizi huzûruna çağırıyor. Zîra ilmi; bizzat ağzınızdan dinlemeyi ve çocuklarına da ders vermenizi istiyor” dedi.
Büyük İmâm;
“İlim almak isteyen, ilmin yanına gelir. Âlim onun ayağına gitmez. Çocukları da ders için buraya gelsin”buyurdu.
Bu cevap nefsine ağır geldi vâlinin.
Gururuna dokundu.
Hattâ çok öfkelenip;
“Öyleyse terk etsin Buhâra’yı!”dedi.
Bir ay geçmemişti ki, o vâli bir yolsuzluk yapıp alındı görevden. Hazret-i İmâm oradan çıktı.
Semerkant'a gidiyordu.
Orada da hakkında “dedikodu” yapıldığını işitti.
Hâliyle çok üzüldü!
Daraldı temiz rûhu.
O gece teheccüd kılıyordu.
Namazın secdesinde;
“Yâ Rabbî! Al rûhumu”diye yalvardı.
O gece ayrıldı dünyâdan...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mahşerdeki dünya!..

Ebülleys-i Semerkandîhazretleri, 373 (m. 983) senesi Cemâzil-âhır ayında vefât etti. Bir gün şunu anlattı: Hak teâlâ mahşerde bu dünyaya “insan” sûreti veri...

Bir nazarı kâfi geldi

Büyük velîEbül Feth-i Serahsîhazretleri; her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi “onun bereketinden” bilirdi. Bir gün bâzı dostları; “Efendim, ...

"İşte senin ilâcın!.."

Büyük İslâm âlimlerindenİmâm-ı Kastalânîhazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti. Bu zât, bir hastalığa yaka...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı