Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Bir köle tarafından şehit edilen Halife!

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-11-03 / Hit: 31

Hazret-i Ömer, çok adil, abid, merhametli, alçak gönüllü olup fakirlikle yaşardı. O kadar adaletli idi ki, "Ömer’in adaleti" sözü dillere destan oldu.
 
Bugün, Müslümanların ikinci halifesi ve adalet timsali Hazret-i Ömer'in "radıyallahü anh"şehit edildiği gündür...
Hazret-i Ömer’in, Peygamberler ve Hazreti Ebu Bekir’den sonra insanların en üstünü olduğu hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Bu hususta Eshab-ı kiramın icmaı hasıl olmuş ve bütün Ehl-i sünnet âlimleri bunu bildirmiştir. Bu ümmetin en büyük âlimlerinden İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretleri Fıkhu’l-Ekber’de buyuruyor ki:
"Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi, Ebu Bekr-i Sıddık, sonra Ömer'ül-Faruk, sonra Osman-ı zinnureyn, daha sonra Aliyyül mürtedadır..."
Hazret-i Ömer,hilafeti zamanında, iki büyük devlet olan Bizans ve Sasanilerinhâkimiyeti altında olan Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran’ı İslam devletinin sınırları içine aldı. Kuzey Afrika’dan Türkistan’a, Azerbaycan’dan Yemen’e kadar uzanan İslam devletini, kurduğu mükemmel müesseselerle çok güzel idare etti...
Hazret-i Ömer, çok adil, abid, merhametli, alçak gönüllü olup fakirlikle yaşardı. O kadar adaletli idi ki, "Ömer’in adaleti" sözü dillere destan oldu...
Hazret-i Ömer bir gün evine geldiğinde, hanımları bir tabak içine koydukları mücevherleri seyrediyorlardı. "Nereden geldi bunlar?" diye sordu. Rum kayserinin (hükümdarının) hanımlarından kendilerine hediye geldiğini söylediler. "Eğer siz halife hatunu olmasa idiniz, bu cevherlerin birini göndermezlerdi. Size gelen de, halifeye gelen deHazine'nindir" buyurdu ve o kıymetli hediyeleri alıp, devletin hazinesine gönderdi.
Âlimler ittifak etmişlerdir ki;Hazret-i Ömer’den sonra, dünyada kimseye onun dirliği gibi [idaresi gibi] dirlik verilmedi. Kimse onun yoluna varamadı. Hilafetinde, "Dicle Nehri kenarında koyun güden çobanın, bir koyunu zayi olsa, korkarım ki, onu Allahü teâlâ, niçin çobanın koyunlarını gözetmedin diye benden sorar"der idi.Onun zamanında kurt koyuna zarar vermeye cesaret edemezdi... Hazreti Ömer'in şehid olduğu gün, bir çoban koyunların yanında dururken bir kurt koyuna saldırdı. Çoban, hemen feryâd ederek;"Vah Ömer vah" dedi ve ağladı. Çobanlar ona; "Hazreti Ömer'in vefât ettiğini nereden bildin?" diye sordular. O da; "Şu ana kadar kurt koyuna değil saldırmak, yan bakmaya bile cesaret edemezdi. Şimdi kurdun koyuna saldırdığını gördüm ve onun vefat ettiğini anladım" dedi...
Hazreti Ömer, Hicretin 23. (m. 645) yılının son ayında; Mugire tebni Şube'nin kölesiEbû Lü'lü Firuz adındaki köle tarafından namaz kılarken şehid edildi. Resûlullahın yanına defnedildi...(Menakıb-ı Çihar Yâri Güzin/Hakikat Kitabevi)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Cennetin anahtarı nedir, ey rahip?.."

"Artık işin aslını söylemem şart oldu. Ben İncil'de okudum; Cennetin anahtarı 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah'tır."   Halid bin Velid (ra...

Düşüncelerini bile hesaba çeken zat!

Muhyiddin-i Arabihazretleri buyurdu ki:"Ben kendimi hesaba çekmekte, Meşayıh-ı kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım!..&q...

Misyonerlerin, Müslümanları imha taktikleri!..

İslâm düşmanları, birçok memlekette, kendi hâin plânlarını yerine getiren ve kendi menfaatlerini koruyan kimseleri işbaşına getirdiler!..   Batılı misyonerl...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı