Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Potansiyel enerjiyi kullanmak!

Resul İzmirli

Tarih: 2013-08-17 / Hit: 5192

‘Potansiyel enerji’, gençlik yıllarımda bir türlü kavrayamadığım bir şeydi. Sonra memlekette barajlar yapılmaya başlanınca bu kavram kafamda oturmaya başladı. ‘Kocaman bir setin yani baraj gövdesinin arkasında toplanan milyonlarca metreküp su.’ İşte bu su barajın potansiyel enerjisini oluşturuyordu. Bir boru yardımıyla jeneratörlerin dev pervanelerine çarptırıldığı andan itibaren bu potansiyel harekete geçiyor ve ortaya muazzam bir enerji (yanılmıyorsam buna da kinetik enerji deniyordu) ortaya çıkıyor ve bununla birçok iş yapılabiliyordu.

Sonraları bu potansiyel enerji meselesini birçok olaya uygulaya gelmişimdir. Özellikle yönetim işine kafa yormaya başladığımdan beri şirketlerin biriktirdikleri potansiyel varlıkların işe yarar hale gelmesi konusunda bu kavramdan çok yararlandım.

Malum şirketler bir vizyonu gerçekleştirmek üzere kurulurlar ve bunun içi birçok kaynağı (tabiat-emek-sermaye-girişimcilik-bilgi vb.) bir araya getirirler. Bu belki de işin en kolay yönüdür. Esas mesele bu potansiyeli uygun şartları sağlayarak harekete geçirmektir. Özellikle emek ya da bugünkü deyimiyle ‘insan kaynağı potansiyelini’ vizyon doğrultusunda harekete geçirmek en zor olanıdır. Çünkü ‘insan’ diğer maddi kaynaklar (makine, bina, para vs.) gibi kolayca ölçülebilen bir kaynak değildir. İnsan’ın seçilmesiyle başlayan süreç onun yeteneklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi gibi zor konularla devam eder. Belki bundan daha zor olanı da ‘insan’ın şirket içindeki ilişkilerinin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasıdır. Bu konuda gösterilecek çabaların ‘İnsan kaynağı potansiyelinin’ tam olarak ortaya çıkmasındaki rolü son yıllarda daha da iyi anlaşılmıştır.

İnsan kaynağını verimli kılacak takım çalışmaları, ortak projeye dayalı uygulamalar, mesleki eğitim faaliyetleri yanında, insanları birbirlerine daha da yaklaştıracak ve onları katı hiyerarşik ortamların heves kırıcı havasından kurtaracak, birbirleriyle daha rahat iletişim kurmalarını sağlayacak birtakım etkinliklerle desteklemek bu bakımdan önem kazanmıştır. Mesela insanlara boş zamanlarında hobilerini geliştirebilecekleri, istedikleri sporları yapabilecekleri mekânlar ve imkânlar sağlanması, yada sohbeti koyulaştırabilecekleri piknikler ya da küçük-büyük ziyafetler düzenlenmesi insan kaynağı potansiyelini zarifçe ortaya çıkarabileceğimiz faaliyetlerdir. Bunlara ayrılacak zaman ve para umulmayacak hızla geri döner. Yeter ki sabırla ve özenle devam ettirilsinler.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

Bu ülke, en büyük kaybını, içinde kanlı 1 Mayısların da olduğu ‘70’li yıllarda yaşadı. I. Dünya Harbi, 19. Asrın sonralarında doğanlar için nasıl ağır günler idiyse...

Potansiyel enerjiyi kullanmak!

‘Potansiyel enerji’, gençlik yıllarımda bir türlü kavrayamadığım bir şeydi. Sonra memlekette barajlar yapılmaya başlanınca bu kavram kafamda oturmaya başladı. ‘Koca...

“Şirket erozyonu” nasıl önlenir!

Ekonomik hayatımızın temel taşları; tedarik-üretim-pazarlama faaliyet üçlüsünün gerçekleştiği ‘Şirketler’dir. Bu üç sürecin yanında istihdam ve dolayısıyla ‘gelir d...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı