Mezhepsizlerin doğru yolda olduğunu söyleyenler

Mezhepsizlerin doğru yolda olduğunu söyleyenler

Tarih: 2017-09-08 / Hit: 141

Sual: Bazıları, mezhepsizlerin Ehl-i sünnet olduklarını, hatta diplomalı din adamı olduklarını söylüyorlar. Ehl-i sünnetten yalnız ufak tefek bilgilerde ayrıldıklarını, bu ayrılığın da, Hanefî, Şafii, Maliki mezheplerinin birbirlerinden ayrılıkları gibi faydalı olduğunu, böylece, İslâm dinine yardım ettiklerini söylüyorlar. Bunun için, mezhepsizlerin de, Hanefî ve Şafii mezhebinde olanlar gibi olması ve onları din kardeşi bilmemiz, gönülden sevmemiz ve saymamız lâzım gelmez mi? Müctehid olmadığı hâlde, hadîse uyarak iş yapmak, muhabbet sarhoşlarının, Allah âşıklarının yolu değil midir? Eshâb-ı kiramdan Ebû Zer-i Gaffârî “radıyallahü anh” de, (Mallarınızı yığarak kenz, define yapmayınız!) hadîs-i şerifi ile amel etmedi mi? Mezhepsizler için, böyle söyleyenlere karşı ne denir?

Cevap: Hindistan’ın büyük âlimlerinden Ahmed Rızâ hân Berilevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Fetâvel-Haremeyn) ismindeki fetva kitabında buyuruyor ki:

Böyle sözler, hiç doğru değildir. Böyle söyleyenler de, onlardan olur. Hatta onlardan daha kötüdürler. Bidat sahibine nasıl hürmet olunabilir? Taberânînin Abdullah bin Beşîrden haber verdiği hadîs-i şerifte, (Bidat sahibine hürmet eden, İslâm dininin yıkılmasına yardım etmiş olur) buyuruldu. Taberânînin (Kebîr)inde ve Ebû Nu’aymın (Hilye)sinde, Mu’âzdan “radıyallahü anh” haber verilen hadîs-i şerifte, (Bidat sahibine hürmet etmek için yürüyen kimse, İslâmı yıkmağa yardım etmiştir) buyuruldu. Böyle hadîs-i şerifler çok vardır. İctihad derecesine yükselmemiş olanın, ibadetlerini, işlerini hadîs-i şeriflere uyarak yapması ve dört mezhepten birine uymaması, dalalettir, sapıklıktır. Müminlerin yolundan ayrılmaktır. Nahl sûresinin kırküçüncü âyetinde mealen, (Bilmediklerinizi zikir ehlinden sorunuz!) buyuruldu. Ebû Dâvüdün Câbir bin Abdullah’tan haber verdiği hadîs-i şerifte, (Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilâcı sualdir) buyuruldu. Bu âyet-i kerime ve hadîs-i şerif, bilmeyenlerin bilenlerden sorup öğrenmelerini emir etmektedirler. Buradan anlaşılıyor ki, mezhepsizler için, yukarıda yazıldığı gibi konuşanlar ve bunları kabul edenler ve inananlar da onlardan olur. Dalalette, sapıklıkta ortaktırlar.

Bidat sahipleri ile beraber bulunmanın zararları bu kadar çok olunca, onları sevmenin ve övmenin zararlarının ne kadar olacağını düşünmelidir.

(Fâideli Bilgiler s. 424)

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Âb-ı Hayat - 1826

Enver abiler buyurdular ki; Size mutlak olan birşey söylüyorum: Ahiret hayatı, dünya hayatından daha rahat, daha huzurlu, daha iyidir. Sakın ola ki ölümden kork...

Enver abimizin vefatının beşinci senesi ardından

5 sene evvelki bugün, 22 şubat 2013... yetim kaldığımız gün. Hüznümüzün, acımızın zirveye çıktığı gün... Dünyanın tadının, zevkinin kalmadığı gün... Abimiz,...

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı