Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakları...

Hasan Yavaş

Tarih: 2017-09-13 / Hit: 290

Her Müslümanın, komşularına, hocalarına, öğrencilerine, ailesine, emrinde olanlara, devlete, bütün vatandaşlara, dini ve milleti başka olanlara karşı görevleri vardır...
 
 
Müslümanın üç çeşit görevi vardır:Birincisi,şahsi görevidir. Her Müslüman, kendini iyi yetiştirmesi, sıhhatli, edepli, iyi huylu olması, ibadetlerini yapması, ilim ve güzel ahlak öğrenmesi, helal lokma kazanmak için çalışması şahsi görevidir.İkincisi,aile içindeki görevidir. Eşine, ana-babasına, çocuklarına, kardeşlerine olan haklarını yerine getirmesi aile içindeki görevlerindendir.Üçüncüsü de,toplumdaki görevidir. Komşularına, hocalarına, öğrencilerine, ailesine, emrinde olanlara, hükûmete ve devlete, bütün vatandaşlara, dini ve milleti başka olanlara karşı görevleridir.Herkese iyilik etmesi, eli ile, dili ile kimseyi incitmemesi, kimseye zarar vermemesi, hıyanet etmemesi, herkese faydalı olması, devlete, kanunlara karşı isyan etmemesi, herkesin hakkını ödemesi toplumdaki görevlerindendir.
İslamiyet, kul hakları üzerinde çok durmaktadır. Herhangi bir müminin, başka müminler üzerindeyedi hakkı bulunduğunu haber vermiştir. Bunlar; davetine gitmek, hasta olunca ziyaretine gitmek, cenazesine gitmek, nasihat etmek, selam vermek, bir zalimin elinden kurtarmak, aksırdığında(Elhamdülillah)deyince,(Yerhamükellah)diyerek dua etmek gibi haklardır. Peygamber efendimiz buyurdular ki;(Bir Müslümanın,Müslüman üzerinde beş hakkı vardır:
1. Karşılaşınca, selam vermek.2. Davet edince, davetine gitmek.3. Nasihat isterse, yardımcı olmak.4. Aksırıp Elhamdülillah derse, Yerhamükellah demek.5. Hastalanırsa ziyaretine, ölürse cenazesine gitmek.)[Buhârî]
Müslümanın, diğer Müslümanlara yapılacağı iyiliklerin en büyüklerinden biri de onlara selam vermektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:(Allahü teâlâya yemin ederim ki, mümin olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size bir amel bildireyim onunla birbirinizi seversiniz: Aranızda selamı yayınız!)[Müslim]
Selam vermek sünnet, almak farzdır. Selam almayan Müslümana melekler çok hayret eder. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:(Selam verip müsafeha eden iki Müslümanın arasına yüz rahmet iner. Bunun doksanı, önce selam verip elini uzatana, onu ise ötekine verilir.)[Bezzar]
Müslüman,aksırınca(Elhamdülillah)demeli, bunu duyandiğer Müslüman da,(Yerhamükallah)demeli. (Allah sana rahmet etsin) demektir. Üçüncü biri varsa, o da(Yehdînâ ve yehdîkümullah)demelidir. Bu da, (Allah bize ve size hidayet versin!) demektir. Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Aksırınca "Elhamdülillah" diyen göz ağrısı görmez.)[Taberânî] [Konuya haftaya devam edilecektir]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İlimden önce edebe riayet etmelidir...

Geçmişten günümüze kadar bütün İslâm büyükleri, edebe aykırı olan en ufak bir hareketten, âdetabüyük bir günahtan kaçınırcasına sakınırlardı...   Edep ve ne...

Ramazan-ı şerîf dua ve istiğfar ayıdır...

Ramazan-ı şerîfte ve başka zamanlarda, ölülere de, dua ve istigfâr etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdâtlarına yetişmek lâzımdır.   G...

Oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?

Müslüman oruç tu­tar­ken, di­ni­mi­zin di­ğer emir­le­ri­ne de uymaya dik­kat et­me­li­dir. Dik­kat edil­mez­se, tu­tu­lan oru­cun se­va­bı aza­lır ve­ya yok olur. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı