Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Dinimizi Ehl-i sünnet âlimlerinden öğrenmeliyiz

Salim Köklü

Tarih: 2017-10-08 / Hit: 281

Muhammed aleyhisselâm, Allahü teâlânın bildirdiklerini Eshâbına bildirdi. Onlar da talebelerine bildirdi. Bunlar da kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazan âlimlere ‘‘Ehl-i sünnet âlimi’’denir.
 
İslamiyeti bildiren kitaplar pek çoktur. Bunların içinde en kıymetlisi, İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin üç cilt(Mektûbat) kitabıdır. Bundan sonra İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin oğlu Muhammed Masûm’un üç cilt(Mektûbat) kitabıdır. Muhammed Masum hazretleri, Mektubatın üçüncü cildinin on altıncı mektubunda buyuruyor ki:(İman, kelime-i tevhidin ‘La ilâhe illallah’ ve ‘Muhammedün Resûlullah’ iki kısmına birlikte inanmaktır.)Yani Müslüman olmak için, Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğuna da inanmak lazımdır. Allahü teala, Cebrail ismindeki melek ile kendisine (Kur'ân-ı kerîmi)göndermiştir.
 
Muhammed aleyhisselam, Kur'ân-ı kerîmi tefsir etmiştir. Yani açıklamıştır. Bu açıklamalara(Hadîs-i şerîf)denir. İslamiyet, (Kur'ân-ı kerîm) ile (Hadîs-i şerîf)lerdir. Dünyanın her yerindeki, milyonlarca İslam kitabı,(Kur'ân-ı kerîm) ile (Hadîs-i şerîf)lerin açıklamalarıdır. Muhammed aleyhisselamdan gelmeyen bir söz, İslam kitabı olamaz. İman ve İslam demek (Kur'ân-ı kerîm) ve(Hadîs-i şerîf)lere inanmak demektir. Onun bildirdiklerine inanmayan, Allah kelâmına inanmamış olur.
 
Muhammed aleyhisselam, Allahü tealanın bildirdiklerini Eshâbına bildirdi. Onlar da talebelerine bildirdi. Bunlar da kitaplarına yazdılar. Bu kitapları yazanâlimlere‘‘Ehl-i sünnet âlimi’’denir. Her Müslüman, itikadını, ibadetlerini ve ahlâkını, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında bildirdiklerine göre düzeltmelidir. Dinimizi Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmeliyiz. Dinde reformcuların, eshâbı kirâma dil uzatanların, dört hak mezhepten birine tâbi olmayı kabul etmeyenlerin, kısa görüşleri ile Kur’ân-ı kerîm ve hadis-i şeriflerden yanlış manaçıkaranlarınkitaplarından öğrenmemeliyiz.
 
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem’’ buyurdu ki:(Ümmetim arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime yapışana, yüz şehit sevabı vardır.)Sünnete yapışmak,Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını öğrenmekle ve bunlara uymakla olur. Müslümanların dört mezhebinden herhangi birisinin âlimleri(Ehl-i sünnet âlimleri)dir.
 
Demek ki doğru yolda olmanın ölçüsü; itikadımızın, ibadetlerimizin ve ahlakımızın Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına uygun olmasıdır. Ehl-i sünnet olmayan kimselerin kitaplarından din bilgisi öğrenmemelidir. Böyle kimselerin sözlerine ve yazılarına aldanmamalıdır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Ramazan ve oruçla ilgili önemli bilgiler...

Ramazân-ı şerîf ayında oruçtuttuğumuzda bütün azalarımızla tutmalı ki orucumuz oruçolsun ve orucun fazîletine ve derecesine nâil olalım...     Ramazân, ...

Kuvvetli olmak, öfkesini yenmektir

Peygamber efendimiz buyurdu ki: "Kuvvetli olmak, başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir."   ...

​Müslüman güler yüzlü ve tatlı sözlü olur...

Bir kimsenin, Allahütealanın sevdiği kulu olduğu; tatlı dili, güzel ahlakı, güler yüzü,münakaşa etmemesive herkese merhamet etmesi ile anlaşılır.   İy...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı