Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Ehl-i Beyt”in üstünlüğü ve onları sevmenin önemi

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-10-10 / Hit: 409

“Ehl-i Beyt”i sevmek, her mümine farzdır; onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümânın vazîfesidir. Bunlarda Resûlullah’ın zerreleri vardır.
 
 
“Ehl-i Beyt”,hem mukaddes kitâbımız Kur'ân-ı kerîmde (Ahzâb, 33; Şûrâ, 23), hem de Sevgili Peygamberimizin hadîs-i şeriflerinde medhedilmektedir.
Peygamber Efendimiz, hadîs-i şerîflerinde buyurdu ki:
“Ehl-i Beytim, Nûh aleyhisselâmın gemisi gibidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helâk olur.”
“Ümetimden, Ehl-i Beytimi sevenlere şefâat edeceğim.”
“Sizlere dîn-i İslâmı getirdiğim için, bir karşılık istemiyorum. Yalnız, bana yakın olan Ehl-i Beyt’imi sevmenizi istiyorum.”
İmâm-ı Şâfiî(rahmetullahi aleyh) buyuruyor ki:
“Ey Ehl-i Beyt-i Resûl!Sizi sevmeyi, Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde emrediyor. Namazlarında size duâ etmeyenlerin, namazlarının kabul olmaması kıymetinizi, yüksek derecenizi gösteriyor. Şerefiniz ne kadar büyüktür ki, Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde sizleri selâmlıyor.
Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Rabbânî(rahmetullahi aleyh) de buyurdu ki:
“Babam, zâhir ve bâtın ilimlerinde yâni kalp ilimlerinde çok büyük bir âlim idi.Her zaman Ehl-i Beyti sevmeyi tavsiye ve teşvîk buyururdu. ‘Bu sevgi, insanın son nefeste îmânla gitmesine çok yardım eder’derdi. Vefât edeceklerinde baş ucunda idim. Son anlarında şuûrları azaldığında, kendilerine bu nasîhatleri hatırlattım ve o sevginin nasıl tesîr ettiğini sordum. O hâldeyken bile: 'Ehl-i Beyt’in sevgisinin deryâsında yüzüyorum' buyurdu...”
İslâm âlimleri, “Ehl-i Beyt” sevgisini, son nefeste îmân ile gitmek için şart görmüşlerdir. “Ehl-i Beyt”i sevmek, her mümine farzdır; onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümânın vazîfesidir. Bunlarda Resûlullah’ın zerreleri vardır.
Birisi bir iyilik yapınca, ona teşekkür etmek insanlık îcâbıdır. Bu iyilik ne kadar fazla olursa, ne kadar kıymetli olursa, teşekkür de o oranda artar.Bize en büyük iyiliği, “Ehl-i Beyt”, "Hulefâ-i Râşidîn", "Aşere-i Mübeşşere", “Eshâb-ı kirâm”, "Dört Mezheb İmâmı", "Fukahâ-i Seb'a", "İki Akâid İmâmı"mız, "Oniki İmâm" hazerâtı, "İslâm Âlimleri" ve "Evliyâ-yı kirâm" yapmışlardır. Çünkü dünyâ ve âhiret saâdetinin yolunu gösteren İslâmiyet, onlar vâsıtasıylabizlere gelmiştir.Bunun için bunlara ne kadar teşekkür etsek, duâ etsek yine de azdır.
Peygamber Efendimiz,“Eshâbımı, zevcelerimi ve Ehl-i Beyt’imi seven ve onlara dil uzatmayan, Cennet’te benimle berâber olur”buyuruyor.İstisnâsız, bütün“Ehl-i Beyt”i ve“Eshâb-ı kirâm”ı sevmek, âhirette kurtuluş vesîlesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz,“Kıyâmette, insanların hepsinin kurtulma ümîdi vardır. Eshâbıma sövenler bunlardan müstesnâdır. Sırât köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i Beytimi ve Eshâbımı çok sevenlerdir”buyurdu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Nasıl yaşarsak öyle ölürüz...

Zaman, Allahü teâlânın bizlere lütfettiği en büyük sermâyedir.Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.   Bu dünya, bir...

Hesabı verilebilir bir hayat sürmenin önemi

Her insan, ömrünü, İlâhî irâde istikâmetinde geçirmekle mükelleftir. Dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmak, bu mahdut zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.   Allahü ...

Hicrî-kamerî sene başı...

Hicrî takvîmin başlangıcı, Peygamber EfendimizMuhammed aleyhisselâmın Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretidir.     Bilindiği gibi, zamanı...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı