"Hiç kızdığı oluyor mu?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-10-13 / Hit: 11

Tirmiz’de dünyaya gelenHakîm-i Tirmizîhazretleri, kusûru dâima kendinde bilir, kimsede hatâ kusur aramazdı.
Birine darılsaydı, daha iyi davranırdı o kimseye.
Herkese ihsânda bulunur, kendini üzenlere daha çok ihsân yapardı.
Komşuları da bilirdi bunu. Bir gün komşuları geldiler.
Onun hanımına;
“Hakîm-i Tirmizî'nin hiç kızdığı oluyor mu?” diye sordular.
Hanımı dedi ki:
“Elbette oluyor.”
“Peki, kızdığını nasıl anlıyorsun?”
“İki şeyden anlıyorum.”
“Onlar nedir?” dediler.
Kadıncağız “Birincisi; kızdığı zaman bize karşı daha iyi davranır, daha çok iyilik ve ihsânlar yapar. İkincisi de, kızdığı zaman, daha çok ibâdete sarılır” dedi.
Ve ekledi:
“Ayrıca biz bir kusur yaptığımız zaman kabâhati kendindebilir,‘ben iyi olsaydım, onlar da bunu yapmazlardı’diye düşünürdü.”
● ● ●
Bu mübârek zâta, bir gün çok sevdiği bir talebesi;
“Ey efendim! Bana nâfile ibâdetlerden hangisini yapmamı tavsiye edersiniz?” diye sordu.
Mübârek cevâben;
“İnsanların dertlerine devâ ol, kalplerine ferahlık ver, ihtiyâçlarını gider, sevindir onları. Zîrâ, bir Müslümanın, bir hâcetini görmen ve bir sıkıntısını gidermen veyâ herhangi bir şekilde onları sevindirmen, bin sene nâfile ibâdetten daha sevaptır”buyurdu.
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

“Kötülük çabuk yayılır!.."

Buhâra’da yetişen evliyânın en büyüklerindenSeyyid Emîr Külâlhazretleri, bâzı sevdikleriyle bir gün sohbet ediyordu. Hac mevsimiydi. Bir ara; “Şu anda b...

"Siz onu tanıyor musunuz?"

Seyyid Emîr Külâlhazretleri, ilim ve mârifette devrinin bir tekiydi. Sâyesinde çok insan kavuştu hidâyete. Bir gün Medîne'den bir grup insan geldi o beldeye...

Ölüm meleği gelince...

Seyyid Emîr Külâlhazretlerine, bir gün gencin biri; “Efendim, Azrâil aleyhisselâm geldikten sonra tövbe etsem kabul olur mu?” diye suâller etti bu zâta. Büy...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı