Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Vehbi Tülek Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Vahyi ve kitapları inkâr ettiler..." 2018-06-20 1
Dünyânın âfeti şiddetli istektir 2018-06-14 23
Duânın kabul olduğu vakit... 2018-06-12 17
"Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse!" 2018-06-09 17
Salevat okuyanlar fakirlik görmezler 2018-06-08 20
​“Veren el, alan elden hayırlıdır” 2018-06-06 21
"Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız" 2018-06-05 29
“Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz” 2018-06-04 27
Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi!.. 2018-06-02 22
Duanın kabul olması için... 2018-06-01 36
"Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim..." 2018-05-31 30
"Ölümü unutanın hâli nasıl olur?" 2018-05-30 23
Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu 2018-05-28 39
Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır... 2018-05-26 34
​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek! 2018-05-25 38
"Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız" 2018-05-24 44
"Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor" 2018-05-23 44
“Oğlum! Kendini istiğfara alıştır" 2018-05-22 41
Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında... 2018-05-21 41
Bu ayda bulunan en kıymetli gece 2018-05-17 58
"O, alevli bir ateşe girecek" 2018-05-16 36
Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi... 2018-05-15 33
Namazda Fâtiha okumak vâcibdir 2018-05-14 46
"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur..." 2018-05-11 43
Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye... 2018-05-09 65
Allahı anmayı âdet hâline getirmek... 2018-05-08 60
"Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir" 2018-05-07 56
Dinde yapılan her yenilik bidattir!.. 2018-05-05 63
"Sen o peygamberin hanımı olursun!.." 2018-05-03 72
“Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez" 2018-05-02 73
"Gücün yerinde iken tövbe eyle!.." 2018-04-29 84
Allah, milletleri ilimle yükseltir 2018-04-28 60
​Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair... 2018-04-27 61
En kıymetli amel edeptir... 2018-04-26 66
"Her günah işledikçe tövbe et!.." 2018-04-25 66
​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır 2018-04-24 67
“Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir!.." 2018-04-23 56
"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!" 2018-04-21 63
“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin!" 2018-04-20 44
Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür 2018-04-19 41
"Nasihat, müminlere elbette fayda verir" 2018-04-18 60
"Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir" 2018-04-17 60
Tövbe makamlarının sonu yoktur!.. 2018-04-16 53
Dertlinin hâlinden dertli anlar... 2018-04-14 62
Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir 2018-04-13 67
“Hayâ ve imân birbirine bağlıdır" 2018-04-12 60
Son hak din, Muhammed aleyhisselamın dinidir 2018-04-11 65
"Ümitleri kıran ölümü çok düşünün!.." 2018-04-10 48
​Hiç kimse, rızkını bitirmeden ölmez! 2018-04-09 77
“Bu, altından daha kıymetli bir cevaptır” 2018-04-07 82
Allahü teâlânın takdîri yerini bulacaktır... 2018-04-06 88
"Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz!" 2018-04-05 71
Bütün işlerin evveli anne rızası almaktır 2018-04-04 53
“İlim Çin’de bile olsa onu arayınız!..” 2018-04-03 71
"Hakkınızı vermekte size zulmettim mi?" 2018-03-30 132
İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak... 2018-03-29 77
Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir... 2018-03-28 98
"Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz..." 2018-03-27 65
"O zat bana çok salevât okuyor...” 2018-03-26 76
Kâfirin hakkı için de helâlleşmek lâzımdır 2018-03-24 106
Büyüklere saygı küçüklere şefkat 2018-03-23 80
Emr-i mâruf ne demektir? 2018-03-23 81
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2018-03-22 67
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz!.." 2018-03-21 81
Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur... 2018-03-20 67
Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir 2018-03-19 85
Dine hile yapan ihânet etmiş olur! 2018-03-17 68
"İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez!.." 2018-03-16 59
"Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun!.." 2018-03-15 66
Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir 2018-03-14 93
Aciz bir insan olduğunu unutma! 2018-03-13 89
​ "Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et" 2018-03-12 80
Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur!.. 2018-03-10 95
Hastalar, seher vaktinde rahatlar! 2018-03-08 106
Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında... 2018-03-03 126
​Az konuşmak ve iyi huylu olmak... 2018-03-02 83
Kâfirlere şefaat edilmeyecektir... 2018-03-01 75
"Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz!.." 2018-02-28 72
"Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever" 2018-02-27 56
İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez 2018-02-26 67
​ "Müminlere söyle harama bakmasınlar" 2018-02-24 78
Ana-babanın kabrini ziyaret etmek... 2018-02-23 79
Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede 2018-02-21 117
"Rabbim şefaat için bana izin verir!.." 2018-02-20 95
"Namaz müminin mi’râcıdır...” 2018-02-19 92
"Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır" 2018-02-17 92
​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir... 2018-02-16 87
İlminin faydasını görmeyen âlimler 2018-02-15 83
Abdest alınan ve alınmayan sular 2018-02-14 81
​Evliyâ görülünce Allah hatırlanır 2018-02-13 66
"Ey Hüreyre, ben Müslüman oldum" 2018-02-12 62
Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!.. 2018-02-10 69
“Kalplerinizi tertemiz yapınız!.." 2018-02-08 97
İnsanların en iyisi ve en kötüsü!.. 2018-02-07 107
“İnsanlar fıkıhta İmâm-ı Azam'ın çocuklarıdır...” 2018-02-06 108
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir 2018-02-05 92
Maddi ve manevi rızıkların dağılımı 2018-02-03 97
"Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah!..” 2018-02-02 132
En fazîletli amel nefse muhalefettir 2018-02-01 108
İbadetlerin sahih olması için... 2018-01-31 82
"Dört kimse hayırla şahitlik ederse!.." 2018-01-30 92
“Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?..” 2018-01-29 86
"Cennet ehlinin ekserisi fakirler" 2018-01-27 115
Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr!.. 2018-01-26 97
Namazın hakkını vererek kılmak!.. 2018-01-25 111
Belâya sabır, iyi ve güzeldir 2018-01-24 128
"Kadılığı kabul etmezdim ancak!" 2018-01-23 146
Ölüleriniz için sadaka veriniz 2018-01-22 146
"Bu, sana layık bir ibadet değildir!.." 2018-01-20 131
"Ben ümmetim için çok korkuyorum!.." 2018-01-19 115
Talebe, kalp hastalığını hocasına söylemelidir! 2018-01-17 106
"Nerede takdîr edilmişse orada ölürsün!.." 2018-01-16 109
Sadaka verirken bütün müminlere niyet etmeli 2018-01-15 109
Allahü teâlâya tevekkül etmelidir 2018-01-13 131
​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!.. 2018-01-12 147
"Yetimin gözyaşından sakınınız..." 2018-01-11 103
Şeytanın pek çok hîlesi vardır!.. 2018-01-10 119
"O şahsı Cennet ile müjdele..." 2018-01-08 172
İskât yapılması için vasiyet etmek... 2018-01-06 140
“Bir iyiliğe on misli sevap veririm..." 2018-01-05 170
Hakîkî Allah sevgisini tadanlar... 2018-01-04 125
Allahü teâlâya "dost" olanlar... 2018-01-03 99
Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir... 2018-01-02 169
Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek 2017-12-30 152
“Onun annesini buraya getirin!” 2017-12-29 129
Resûlullahın vârisi ve vekilleri... 2017-12-28 168
Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır... 2017-12-27 135
"Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!.." 2017-12-25 137
"Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin" 2017-12-23 108
Sıkıntı ve borç içinde olanlar... 2017-12-22 117
Sözünde durmak güzel bir haslettir 2017-12-20 122
"Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap!" 2017-12-19 161
Tekebbür etmek haramdır!.. 2017-12-18 97
"Kalbini nasûh tövbesi ile süsle" 2017-12-16 116
"Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki!.." 2017-12-15 89
"Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır" 2017-12-14 131
Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir 2017-12-13 100
Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır 2017-12-12 102
"Sana söz getiren senden de götürür!" 2017-12-11 119
"Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır!.." 2017-12-08 168
İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar!.. 2017-12-07 217
İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat! 2017-12-06 186
Sarayı sular altında kalan hükümdar!.. 2017-12-04 158
Sabırla, bütün işler yolunda gider... 2017-12-02 177
İmanın gitmesine sebep olan şeyler 2017-12-01 209
"Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde" 2017-11-30 151
Günah işlemek kalbi karartır!.. 2017-11-29 128
Güzel ahlakın alametleri... 2017-11-28 140
Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar... 2017-11-27 105
“Üsâme mutlaka savaşa gidecek” 2017-11-25 130
Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir 2017-11-24 172
“Kevser nedir, biliyor musunuz?” 2017-11-23 168
"Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur" 2017-11-21 173
En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir 2017-11-20 152
"O, dünyânın en büyük hatibi idi" 2017-11-18 171
"İmam, kendisine uyulmak içindir" 2017-11-17 189
“Seven, sevdiğine boyun eğer...” 2017-11-16 166
"Birbirinize kardeş muamelesi yapınız” 2017-11-13 215
"Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır" 2017-11-11 219
"Ölünceye kadar tövbe kabul olur" 2017-11-10 222
“Yemek Âdâbı” hakkında... 2017-11-09 217
"Ey oğlum! İhlas üzere ol!" 2017-11-07 222
"İzin verin, Aişe'nin evine gideyim..." 2017-11-06 217
“Hazreti Lokman'a hikmet verdik..." 2017-11-03 216
"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..." 2017-11-02 238
"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..." 2017-11-01 211
"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!" 2017-10-31 232
"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.." 2017-10-30 203
"O zata karşı edebi asla terk etme!.." 2017-10-28 229
Allahtan korkanlar herkese faydalı olur 2017-10-27 208
Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün! 2017-10-25 211
"Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma!" 2017-10-24 221
Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür 2017-10-23 249
Diline sahip olan sıkıntıya düşmez 2017-10-21 202
"Dinde yapılan her yenilik bid'attir!" 2017-10-19 230
Mide dolu olunca kalbe gaflet basar 2017-10-18 227
"Kim zulmedeni affederse..." 2017-10-17 236
“Yol üzerinde oturmaktan sakınınız” 2017-10-16 216
"Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme!.." 2017-10-14 220
Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır... 2017-10-13 227
“Bid’at ehli ile mücadele ederim” 2017-10-12 218
"Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme!" 2017-10-11 208
"Bu hâlim için eman dilerim!" 2017-10-10 203
"Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz!" 2017-10-09 249
Her incinin bir sedefi vardır!.. 2017-10-08 206
"Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir" 2017-10-07 209
İmân azalmaz ve çoğalmaz 2017-10-06 229
“Allah ve Resûlünün sevgisi için...” 2017-10-05 230
"Hiç kimseyi onun önüne geçirmez!" 2017-10-04 197
"Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur" 2017-10-03 235
Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur 2017-09-29 319
Tövbe edenin günahı affedilir 2017-09-28 186
Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe... 2017-09-27 243
Kabir azâbı rüyâ gibi değildir!.. 2017-09-26 218
"Bid’atlerin hepsi dalâlettir!..” 2017-09-25 166
"Rûhları bedenlerine geri verilir!.." 2017-09-23 226
"Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim..." 2017-09-22 231
"Ey kulların sığınağı olan Allahım..." 2017-09-21 211
"Her bid’at, bir sünneti yok eder" 2017-09-20 221
Ölü, kabre konduğu vakit 2017-09-19 221
Cennete ilk girecek olanlar 2017-09-18 170
​"Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir...” 2017-09-16 256
İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir? 2017-09-15 252
Mucize ile kerâmet arasındaki fark 2017-09-14 240
“İkisi için bir adak adayın” 2017-09-13 343
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-12 254
"İnsanların en faziletlisi..." 2017-09-11 228
Meyyit, selam vereni tanır!.. 2017-09-10 249
“Ameller niyetlere göredir...” 2017-09-09 240
"Bu hâl, âlim için bir fitnedir” 2017-09-08 257
"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!" 2017-09-07 223
“Günahı çok olan çok su dağıtsın!” 2017-09-06 202
"İşi, sözüne uygun olmalıdır" 2017-09-05 226
"Dilini yersiz sözlerden koru" 2017-09-04 219
"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.." 2017-09-03 174
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-02 180
"Allahü teâlâ günahını affetti" 2017-09-01 179
“Onun için ne hazırladın?” 2017-08-31 194
Zilhiccenin ilk on gününün fazileti 2017-08-30 173
Hendekte yaşanan mucizeler... 2017-08-29 193
Hayatı da ölümü de yaratan O'dur!.. 2017-08-28 169
İnsanlar dert ile imtihân edilir!.. 2017-08-27 271
Mutlak adak ve şarta bağlı adak 2017-08-26 294
İstişare eden muvaffak olur 2017-08-25 250
“Ben şefaate izinli değilim!" 2017-08-24 293
Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir! 2017-08-23 249
Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı 2017-08-22 227
Müslümanlar bütün peygamberlere inanır 2017-08-21 246
Meleklerin hayâ ettiği kimse... 2017-08-20 247
"Çocuğa hediye" diyerek verilenler 2017-08-19 274
Bekara suresini okumanın fazileti 2017-08-18 302
'Allah aşkına' diyerek bir şey istemek!.. 2017-08-17 297
"Birbirinize yiyecek ikram ediniz!.." 2017-08-16 244
Aldatarak satmak hıyanet olur... 2017-08-15 269
Saadete kavuşmak isteyen kimse... 2017-08-12 284
Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir 2017-08-11 304
“Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız!" 2017-08-10 300
"Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır" 2017-08-09 313
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek... 2017-08-08 307
"Ey oğul! Kimseyi hakir görme!.." 2017-08-07 262
"Mahluklar bununla rızık bulur..." 2017-08-05 258
Haccı kabul olanın günahları affolur... 2017-08-04 312
Faydasız ilim ilim değildir… 2017-08-03 286
İki cihanda aziz olmak için… 2017-08-02 301
Allahü teala bizi her an görüyor 2017-08-01 282
Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir 2017-07-31 298
Münakaşayı terk etmenin mükâfatı... 2017-07-29 302
"Akla danışmadan tâbi olmalıdır..." 2017-07-28 277
Dünya hayatının ziynetleri... 2017-07-27 306
"Cesur desinler diye savaştın!.." 2017-07-26 271
"Siz, bizden evvel göçtünüz" 2017-07-25 329
Münevver şahsiyet Münevver Ablam 2017-07-24 247
Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır 2017-07-24 333
“Söz, dinleyene göre söylenir!.. 2017-07-22 316
"Allah için bir şey isteyene veriniz!" 2017-07-20 348
İlmihâli öğrenmek îmanı korur!.. 2017-07-18 298
Şeyhayn’ı ancak müminler sever 2017-07-17 292
Nimeti gönderen Allahü teâlâdır 2017-07-15 320
"Ey îman edenler sabrediniz..." 2017-07-14 250
"Gerçekten biz sana Kevser’i verdik..." 2017-07-13 279
Herkese ihsânda bulunmalıdır... 2017-07-12 258
İyilik yapınca sevinenler... 2017-07-11 307
"Kabir azabı haktır, vardır" 2017-07-10 299
"Sûizan, sözlerin en yalanıdır!.." 2017-07-08 293
Melekleri sevindiren ibadet: Namaz 2017-07-07 297
Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri... 2017-07-06 266
"Benim ecdadım en iyi insanlardır" 2017-07-05 372
"Onlar, katıksız ekmek gibidir!" 2017-07-04 269
Garip Müslümanlara müjdeler olsun!.. 2017-07-03 302
"Müdâra ederken güler yüzlü ol!" 2017-07-01 359
"Ahiret saadeti onlar içindir..." 2017-06-30 274
İyilik ve ihsan edenler sevilir 2017-06-26 324
Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir 2017-06-22 370
Kur’ân-ı kerîm mucizedir... 2017-06-21 308
Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi! 2017-06-20 252
Günahlar, insanı küfre sürükler! 2017-06-19 308
Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır! 2017-06-17 309
Talebe, alçak gönüllü olmalı 2017-06-16 328
Koğuculuk korkunç bir hastalıktır!.. 2017-06-15 321
Dünyâda âfiyet üzere olanlar... 2017-06-14 313
Evliyânın kerâmet göstermesi haktır... 2017-06-13 289
"Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur" 2017-06-12 307
"Birbirinizin kusurunu araştırmayın!.." 2017-06-10 323
Nefse uymaktan kurtulmak... 2017-06-09 290
"İtikatta mezhep"in iki imamı... 2017-06-08 294
Hoca hakkı ödenemez!.. 2017-06-06 364
“Ey hayır ehli, hayra koş!.." 2017-06-05 322
Sahurun tamamı berekettir... 2017-06-03 387
Feyz-i ilâhîye kavuşanlar... 2017-06-02 291
Oruç, cehennemden uzaklaştırır... 2017-06-01 315
"Dîne karıştırılan bidatlerden sakın!" 2017-05-31 339
Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi 2017-05-30 365
Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler... 2017-05-29 319
Ramazan ayı, çok şereflidir 2017-05-27 299
İbadete bid'at karıştırmak!.. 2017-05-26 295
Rızkı, ummadığı yerden gelenler... 2017-05-25 328
Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar 2017-05-24 371
Ya hayır söyle ya da sus!.. 2017-05-23 432
Dinlerini dünya için satanlar!.. 2017-05-22 330
Velînin kerâmeti haktır... 2017-05-19 409
Dört şey, köleyi efendi yapar!.. 2017-05-18 378
İtikadda gevşeklik affolunmaz!.. 2017-05-15 350
Bildiği ile amel etmeyenler... 2017-05-13 346
Yolculukta namaz oruç ve kurban... 2017-05-12 317
Kullar, belâlarla imtihan edilir!.. 2017-05-10 348
Allahü teâlâdan hayâ etmek!.. 2017-05-09 487
"Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır!" 2017-05-08 449
Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı 2017-05-06 410
Mucize ve kerâmet hakkında... 2017-05-05 350
İyilik, sevgi kazandırır... 2017-05-03 371
"Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!" 2017-05-01 389
Affedilmiş olarak sabahlayanlar... 2017-04-28 474
"Ben duâmı şefâat için sakladım..." 2017-04-25 357
"Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun!" 2017-04-24 379
Fâtiha neleri açmaz ki!.. 2017-04-22 415
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak 2017-04-21 328
"İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin!" 2017-04-18 431
"Allah yolunda" olmak ne demektir? 2017-04-17 355
"Sığınağım sensin başka kime giderim" 2017-04-15 504
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” 2017-04-14 374
Dünya âhiret için bir vâsıtadır... 2017-04-13 396
Kabirleri ziyaret etmek sünnettir 2017-04-12 382
Dünyalıklar nefsin harp âletleridir!.. 2017-04-11 337
"Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır!" 2017-04-10 372
"Allah’tan başka ilah yoktur!.." 2017-04-08 354
Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar... 2017-04-06 422
Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir... 2017-04-04 428
"Ömrünü faydalı şeyler için harca" 2017-04-03 381
"Bizi, hayır duadan unutmayalar!.." 2017-03-31 401
“Dünyâ ne demektir biliyor musunuz?" 2017-03-30 455
Bir leşe üşüşen köpekler gibi!.. 2017-03-29 383
Cennete en son girecek kimse!.. 2017-03-28 380
Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır!.. 2017-03-27 406
Şeytanın hileleri pek çoktur... 2017-03-24 432
Cepheden kaçmak büyük günahtır!.. 2017-03-23 335
“Ebedî olarak yaşamak istiyorsan!" 2017-03-22 372
"Sıratı kolay geçmek istersen" 2017-03-21 358
Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek!.. 2017-03-20 373
Allah, sevdiklerine ihsân eder... 2017-03-17 389
Âlimin, âbide olan üstünlüğü 2017-03-16 477
"Kim bana mirasçı olursa" 2017-03-15 539
"Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır” 2017-03-14 466
"Böyle arkadaş zor bulunur..." 2017-03-13 422
İslam dini fen ilmini emretmektedir... 2017-03-11 439
"Yazıklar olsun sana ey nefsim!" 2017-03-10 436
"Kâinâta ibret nazarıyla bak!" 2017-03-09 400
“Beni nefsime hâkim kıl Allahım" 2017-03-08 466
Müminin özrünü kabul etmemek!.. 2017-03-07 405
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 441
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 450
Şeytana yoldaş olan kimseler! 2017-03-02 442
"Namazdan yüz çevirdiğin vakit!.." 2017-03-01 436
Mümin, cennette ebedî kalır... 2017-02-28 436
"Her âyetin hakkını vererek okumalı..." 2017-02-27 435
Önce, en mühim olanları öğrenmeli 2017-02-26 432
Takvâdan üstün bir şey yoktur... 2017-02-25 449
İlmi olmadan fetvâ verenler! 2017-02-24 444
Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır 2017-02-23 486
"O havuzdan içen ebediyen susamaz" 2017-02-22 434
"Dünya, yolcunun bineği gibidir..." 2017-02-20 410
"Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz” 2017-02-18 490
Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler 2017-02-17 453
Allaha düşman olanları sevmek 2017-02-16 483
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür! 2017-02-15 387
Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm... 2017-02-14 436
Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler... 2017-02-13 502
Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz 2017-02-11 514
Sâlih kimselere dil uzatma!.. 2017-02-10 490
Allah indinde en makbul amel 2017-02-09 464
Tevekkül etmek müminin sıfatıdır 2017-02-06 452
"Bunlar benim ehl-i beytimdir!" 2017-02-04 577
Resûlullah efendimize salevât okumak... 2017-02-03 516
Talebe, edep üzere olmalıdır 2017-02-02 463
"Dünya haraptır şerbetleri seraptır" 2017-02-01 484
Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek... 2017-01-31 416
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2017-01-30 513
“Siz, hayırlı bir ümmetsiniz!.." 2017-01-28 617
Dünya sevgisi kalpten çıkarsa... 2017-01-26 457
Dilinden hikmet dökülen zatlar... 2017-01-25 483
"Sizden öncekileri cimrilik helak etti" 2017-01-24 526
İnsan için en hayırlı haslet 2017-01-23 1378
"Kelâmımı onun diliyle bildiririm" 2017-01-21 533
Vaktinde kılınan namazın fazileti 2017-01-19 531
"Yeşil kuşların kursaklarında!.." 2017-01-18 490
"Herkesi kendinden iyi bil ki!.." 2017-01-17 436
"Harap olmuş bir ev gibi!.." 2017-01-16 432
Şafii mezhebine göre teyemmüm 2017-01-14 516
“Kibir, insanın dindarlığını bozar" 2017-01-13 532
Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki! 2017-01-12 498
Cehenneme girmeyecek olan müminler... 2017-01-11 518
Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar!.. 2017-01-10 462
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2017-01-09 474
“Kıyâmet günü şefaat edeceğim" 2017-01-05 497
Peygamberlerde yedi sıfat bulunur 2017-01-04 569
Diken batması bile günaha kefârettir! 2017-01-03 523
"O emaneti insan yüklendi" 2017-01-02 458
"İslam düşmanlarına karşı korkak olma!.." 2016-12-30 555
Tasavvuf, insanları incitmemektir... 2016-12-28 502
"Helâlden kazanmak cihat etmektir..." 2016-12-24 542
Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi 2016-12-23 580
Akıl, nasıl kulluk yapılacağını bulamaz 2016-12-22 1103
"Cahillerin sevgisine rağbet etme!.." 2016-12-21 476
Malın menfaatini kiraya vermek... 2016-12-20 485
"Sakın, dünya için kederlenme!.." 2016-12-19 444
Yabancı kadından süt emen çocuklar.. 2016-12-17 525
İbâdetlerin faydası, insanın kendisinedir 2016-12-16 501
"Onu seven, beni sevmiş olur.." 2016-12-15 490
"Fıkıh ilmi, ilmihâl kitabından öğrenilir" 2016-12-14 500
"Zikir, Allahü teâlâya tâattir" 2016-12-13 570
Münafıkların boynuna geçmiş bulunan ip!.. 2016-12-12 446
Helal yiyeceklerden hayır meydana gelir 2016-12-10 481
"Günahkâra müjde ver sıddıkları ise korkut!" 2016-12-09 464
Hendek Harbinde verilen müjde!.. 2016-12-08 447
"Allahü teala iffetli olanı sever..." 2016-12-07 490
Fakirlikten şikâyet eden adam!.. 2016-12-05 518
"Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez" 2016-12-03 491
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi 2016-12-01 616
İlim, kalbe doğan bir nûrdur... 2016-11-30 466
İftirâda bulunanlar mahcup oldular!.. 2016-11-29 498
Medîne'nin her tarafını aydınlatan kıvılcım!.. 2016-11-26 559
“Cömert kimselerin kusurlarını araştırma!" 2016-11-25 579
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!.. 2016-11-24 514
"Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin!.." 2016-11-23 515
"Ölüme hazır ol ey Abdullah!.." 2016-11-22 596
"Beni öldürmek için geldin!.." 2016-11-21 543
Fetvada halka imam, takvada melek gibiydi 2016-11-19 525
Kıyâmette ağzına gem vurulanlar!.. 2016-11-18 515
Alışveriş yaparken yemin etmemeli!.. 2016-11-17 493
Resûlullah sevgisinin hakkını yerine getirmek 2016-11-16 455
“İnsanların en akıllısı kimdir?” 2016-11-15 524
"Allahü teâlâyı hatırla kurtulanlardan ol!.." 2016-11-14 479
"Allah, günahların hepsini affeder" 2016-11-11 561
"Ârif, emirleri yerine getiren kimsedir!.." 2016-11-10 573
Gizli nasihat daha tesirlidir 2016-11-09 535
“Eshâbım hakkında Allah'tan korkunuz!" 2016-11-08 470
"İhlâsı kimden öğrendiniz?.." 2016-11-07 498
Tövbeyi terk etmek insanı helâk eder! 2016-11-05 506
Dîni veya dünyayı zarardan kurtarmak 2016-11-04 522
Küfre düşmekten çok korkmalıdır 2016-11-03 516
Sözlerinden istifade edilen kullar... 2016-11-02 544
İçinde bulunduğumuz ânı değerlendirmek!.. 2016-11-01 502
Kalpleri saf ve nurlu olanlar... 2016-10-31 510
Kitap ile ilim yaymanın sevabı 2016-10-29 494
"Eshâbım sizin üstünlerinizdir" 2016-10-28 515
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz" 2016-10-27 520
"Kula, ilk önce namazı sorulur" 2016-10-26 508
Haram yiyenin duâsı kabul olmaz 2016-10-25 501
Allahü teâlânın koruduğu kullar 2016-10-22 524
Dünya ehlinin ve âriflerin edebi... 2016-10-21 500
Günah işleyenin boynu bükük olur 2016-10-20 496
Allahın rızasına ermiş olmanın alameti 2016-10-19 536
Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz 2016-10-18 480
Kibrin alâmetlerini bilmek lâzımdır... 2016-10-17 639
"Mallarınız vârislere taksim edildi!.." 2016-10-15 579
"Kur’ân yedi harf üzerine indirilmiştir" 2016-10-14 517
İbadetine riya karıştıranlar... 2016-10-12 547
Dinlerin en hayırlısı ve ümmetlerin en üstünü 2016-10-11 479
"Birbirlerine karşı pek merhametlidirler" 2016-10-10 578
"Muhammed aleyhisselâmın ümmeti şahidimdir!" 2016-10-08 476
Cehennemin haram olduğu gözler... 2016-10-07 612
Taştan ve madenden yüzük taşı yapmak... 2016-10-06 590
"Yüzü ak olarak can vermelidir" 2016-10-05 544
Kalbi temiz olan dine uyar... 2016-10-04 531
Cennetin yüksek derecelerine kavuşanlar 2016-10-03 519
Yedi yüz senelik oruç sevabı!.. 2016-10-01 536
Doğru olursan, Allah utandırmaz! 2016-09-30 541
Şeytan beyne, öfke ise göze girer!.. 2016-09-29 681
"Hayvanlar gibi, yok edilecekler!" 2016-09-28 539
Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler... 2016-09-27 540
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki..." 2016-09-26 501
Konuşmadan önce iyice düşünmelidir! 2016-09-24 553
"Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım" 2016-09-23 525
"Yıldızlar gittiği zaman!.." 2016-09-22 561
Mazlumun âhı, indirir şâhı!.. 2016-09-21 542
İsyan edenlere susanların sonu! 2016-09-20 538
Allahü teâlâ kalplerinize bakar" 2016-09-19 535
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler!.. 2016-09-17 570
"Bana incindiğini hiç görmedim!.." 2016-09-16 541
Şeytanın zincirini çözmek!.. 2016-09-15 528
Şeytan, insanın kurdudur!.. 2016-09-14 568
Kıldan ince, kılıçtan keskin!.. 2016-09-13 686
“Ölülerinizi iyilikle yâd ediniz." 2016-09-12 518
"Cömertlik, zenginde olursa daha güzeldir" 2016-09-10 591
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!" 2016-09-09 517
Bugünleri iyi değerlendirelim... 2016-09-08 570
"Bu etten siz yiyemezsiniz!" 2016-09-07 526
​ “Baş, bedene göre ne ise..." 2016-09-06 678
Cihat sevabına kavuşanlar... 2016-09-05 583
Farzı yapmayana kâfir denmez!.. 2016-09-03 532
Bütün emirlerde kolaylık vardır... 2016-09-02 582
Komşuya iyilik etmek hakkında 2016-09-01 653
"Nice fıkıh bilenler var ki!" 2016-08-31 546
Hilmin ve yiğitliğin en yükseği!.. 2016-08-30 541
“Yâ Rabbî, ilmimi artır” 2016-08-29 573
Cennet kapılarının açıldığı an!.. 2016-08-27 534
Günaha önem vermemek!.. 2016-08-26 525
“Bugün şaşılacak bir şey gördüm!..” 2016-08-25 529
Zekâtı verilen mallar artar!.. 2016-08-24 575
"Ben şefâat etmeyi seçtim" 2016-08-23 570
"Kullarımı nasıl buldunuz?.." 2016-08-22 508
En güzel ölüm, şehitlerin ölümüdür 2016-08-20 574
"İhlaslı olanlara müjdeler olsun" 2016-08-19 432
Başarılı olsalardı... 2016-08-19 565
Üç şey, üç şey içinde gizlendi! 2016-08-18 582
Mazlum kimselerin bedduasından sakın! 2016-08-17 596
Fıkıh ilmi, kurtuluşa götürür 2016-08-16 566
Feyiz ve berekete kavuşanlar... 2016-08-15 605
Tâzim ve tahkir etmek hakkında 2016-08-13 626
"Utanmayan kimsede hayır yoktur!.." 2016-08-12 564
Kendisi muhtaç olduğu hâlde!.. 2016-08-11 563
Allahü teâlânın rezil ettikleri!.. 2016-08-10 586
Mecusilerin ateşinin söndüğü gece!.. 2016-08-09 524
"Aklı olmayanın siyâseti olmaz!" 2016-08-08 568
İnsanın bir işi yapma iradesi 2016-08-06 564
Yapılması açıkça emredilen şeyler 2016-08-05 628
Besmelenin fazileti hakkında... 2016-08-04 498
Ezan ve ikamet okumak.. 2016-08-03 632
"Eshâbımın hepsi yıldızlar gibidir..." 2016-08-02 519
"Pâk ve helal taam yiyiniz" 2016-08-01 550
İlk konak beşik, son konak kabir! 2016-07-31 478
Din bilgilerini yaymanın fazileti 2016-07-30 619
Müslüman tevazu sahibi olur... 2016-07-29 701
Namazda sesli ve açıktan okumak... 2016-07-28 619
Kabul olan dua belâyı defeder! 2016-07-27 580
Merhamet edene merhamet edilir... 2016-07-26 559
Dua, uyanık kalp ile yapılmalıdır... 2016-07-25 527
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-07-24 453
"Verdiğim rızka kanaat eyle!" 2016-07-23 762
Hazret-i Hüseyin’e muhabbet... 2016-07-22 531
"Kendini din adamı sanıyorsun!" 2016-07-21 512
"Fıkıh âlimlerine dil uzatma!.." 2016-07-20 592
"O, Medîne'nin en büyük âlimidir!.." 2016-07-19 560
"En hayırlı saf, ilk saftır..." 2016-07-18 609
Misvak, ağız kokusunu giderir 2016-07-16 644
"Kıyâmet günü şefaat ederim” 2016-07-15 564
Fıkıh ilmi ve fakihler... 2016-07-14 583
Dünyaya düşkün olmayan kimseler 2016-07-13 631
"İnsanların en mesudu kimdir?” 2016-07-12 578
“Tövbe, tövbeden tövbe etmektir!..” 2016-07-11 613
Peygamberlerin hepsine iman lazım 2016-07-09 566
Dünyada dostla düşmanı ayırmazlar! 2016-07-08 599
Düşünceler ve işler sebeplere bağlıdır 2016-07-07 603
Üzerinde dört satır yazı bulunan taş!.. 2016-07-04 513
Gücü yettiği hâlde affetmenin fazileti 2016-07-02 584
Selam vermede başkasına benzemek 2016-07-01 583
İnsanların, aklı en noksan olanı 2016-06-30 601
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-06-29 633
“Malda zekâttan başka hak yoktur” 2016-06-28 614
Feyiz ve marifete kavuşmak için... 2016-06-27 528
İnsanları doğru yoldan saptıranlar 2016-06-25 565
“Kibirli olan ilim öğrenemez” 2016-06-24 626
"Bu evde senin ne işin var?.." 2016-06-23 585
"Ölüm sana yaklaşmakta" 2016-06-22 590
Kalbinde kibir bulunanlar... 2016-06-21 588
Evinize girerken İhlâs-ı şerifi okuyun 2016-06-20 614
"Günahımın bir anlık lezzetine aldandım!" 2016-06-18 606
İyilik yaptıkları zaman sevinenler... 2016-06-17 639
Mushaf-ı şerîfe bakarak okumak... 2016-06-16 622
Kur’an için inen huzur bulutu!.. 2016-06-14 668
Nefis kaplan, şeytan ise köpek gibidir!.. 2016-06-13 617
"Her dilediğimi ihsân etti" 2016-06-11 707
"Hangi insan daha kötüdür?" 2016-06-10 640
Fakirlikten korkmak kalp hastalığıdır!.. 2016-06-09 581
“Aranızda en hayırlınız..." 2016-06-08 640
Günah işleyenlerle arkadaşlık etmek... 2016-06-07 557
Bedene hizmet etmek lâzımdır 2016-06-06 561
“Yatacak bir yatağı bile yoktu” 2016-06-04 594
"Onlar, Rablerinin yanında diridirler" 2016-06-04 615
Resûlullah efendimizin bazı mucizeleri 2016-06-03 632
Bozuk bir yol tutanlar 2016-06-02 494
"Şeytan, kan gibi damarlarda dolaşır" 2016-06-01 542
Namazını ayakta kılamayan hasta 2016-05-31 545
"Allahü teâlâya şikâyeti terk et!" 2016-05-30 510
İlmiyle amel etmeyen kimse 2016-05-28 686
Akıllı insan nasıl olur? 2016-05-27 629
"Eve girerken Besmele çekin" 2016-05-26 604
"Nefsin için kimseye kızma" 2016-05-24 647
Dünya ile âhiret arasındaki vakit! 2016-05-23 632
İnsanların en cömerdi o idi 2016-05-21 569
“Lâ ilahe illallah deyinceye kadar" 2016-05-20 583
Bu ümmetin en hayırlıları 2016-05-19 545
“Allahım, kavmime hidayet eyle!" 2016-05-18 551
Tefsîr için on beş ilmi bilmelidir... 2016-05-17 564
İstiğfar edenlere çıkış yolu vardır 2016-05-16 537
Bir mümini sevindirmek 2016-05-14 565
"Kabirdekiler birbirlerini ziyaret ederler..." 2016-05-13 641
Hakiki imana kavuşan kimseler 2016-05-12 588
Ebedi azaptan kurtulmak için 2016-05-11 531
Müminleri sevindirmenin fazileti büyüktür... 2016-05-10 573
"İlim, senin için mal ve sermayedir" 2016-05-09 605
"Rabbimden üç şey istedim..." 2016-05-08 594
Hazreti Cebrâil'in şükür namazı!.. 2016-05-07 627
"Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki!.." 2016-05-06 470
Velî kulların alâmetleri... 2016-05-05 561
Resûlullahı vesile ederek istemek... 2016-05-04 636
"Onu isteğine kavuştur!..” 2016-05-03 584
"Her şeyi sizin için yarattım!" 2016-05-02 506
İnsanı dalâletten âlimler kurtarır... 2016-05-01 588
İnsanlara nasihat ederken... 2016-04-30 908
Firavun'a nasihat eden İblis!.. 2016-04-29 32
"Kişinin kıymeti himmetine göredir" 2016-04-28 602
İslâm âlimlerini kötüleyenler!.. 2016-04-26 679
İtikat, kalp ve beden bilgileri 2016-04-25 626
Okuyanları, heybet ve ürperti kaplar!.. 2016-04-23 542
"Oğullarını da sofraya getir!" 2016-04-22 761
Helâlin hesabı var haramın ise azabı! 2016-04-21 630
İnsan rızkını aradığı gibi... 2016-04-20 542
Karanlıkta lamba gibi olanlar... 2016-04-19 658
Eğer yeryüzünde salihler olmasaydı! 2016-04-18 616
Kitap, Sünnet İcmâ ve Kıyâs 2016-04-16 614
"Kim velî kulumu hakîr görürse!.." 2016-04-15 607
"Lânet etmek için gönderilmedim!.." 2016-04-14 600
Kalplerinde Allah sevgisi olanlar... 2016-04-13 1256
Emirlere uymak ve günah işlememek... 2016-04-12 669
Düşmanı dost yapan sıfatlar 2016-04-11 840
Fitne ve karışıklık zamanlarında... 2016-04-09 692
"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin!” 2016-04-08 606
"Allahü teâlâ bize kâfidir..." 2016-04-07 589
Allah için yapılan zayi olmaz!.. 2016-04-06 614
Kabirde nimet de vardır azap da!.. 2016-04-05 583
Kıyamet günü pişman olmayasın! 2016-04-04 615
Sevabı en büyük ilim 2016-04-02 670
"Miras hukukunu gençlere öğretiniz" 2016-04-01 692
"Şeytanın başını ezmek dilersen!" 2016-03-31 772
Kur’ân-ı kerîmi geçim vâsıtası yapmak!.. 2016-03-30 617
Kaza ve kaderi anlamak için... 2016-03-29 668
Küçük günaha devam edilirse!.. 2016-03-28 587
Talebenin riâyet etmesi gerekenler 2016-03-26 775
Kaza ve kader bilgisini anlamak... 2016-03-25 700
Allahü tealaya imandan sonra... 2016-03-24 746
Kul, bir şey yapmak isteyince... 2016-03-23 641
Kıyamet günü mîzân kurulur 2016-03-22 577
"Sen, nefsinin ayıbını gör!.." 2016-03-21 630
Her iyi söz bir sadakadır 2016-03-19 616
"O gün pişmanlık fayda vermez!.." 2016-03-18 614
Yaratılmışların en üstünü hürmetine 2016-03-17 693
Muhammed aleyhisselâm son peygamberdir... 2016-03-16 642
"Sen, Resûlullahın dert ortağı idin..." 2016-03-15 670
"Dünyanın geçici süsüne aldanma!" 2016-03-14 634
"Onların bilmediği hatalarımı affeyle!" 2016-03-12 675
Akıl, kıyâmetteki varlıkları anlamaz 2016-03-11 632
Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.. 2016-03-10 760
Bu ümmetin en üstünleri 2016-03-09 711
"Namazı kendine mirâc eyle ki..." 2016-03-08 625
Kıldan ince kılıçtan keskin! 2016-03-07 662
İlim amelden, îmân ise ilimden öncedir 2016-03-05 689
"Amelini az gören kimse gibi ol!..” 2016-03-02 776
Cenâzede kırk kişi bulunursa... 2016-03-01 702
"Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!.." 2016-02-29 688
Ruhlar, beş kısma ayrılır 2016-02-27 684
Maşallah deyince nazar değmez... 2016-02-26 677
Kabirde ölüye azap vardır!.. 2016-02-25 655
Mübarek gecelerin kıymetini biliniz!.. 2016-02-24 866
Kaza ve kadere razı olmak... 2016-02-23 764
“Allah için sev Allah için darıl" 2016-02-22 727
Bu dünyanın sefâsı kederdir! 2016-02-20 752
Katı kalbin ilacı vardır 2016-02-19 749
"Cennet ve cehennem ehlinin alâmeti vardır" 2016-02-18 703
İmam-ı a’zam ve fıkıh ilminin kolları 2016-02-17 791
Şeytanın idaresine girmiş olanlar!.. 2016-02-16 672
Müslüman temiz toprağa benzer... 2016-02-15 968
Dirilerin ölülere olan hediyesi... 2016-02-13 730
“Üstünlüklerini bize de anlat!" 2016-02-12 649
Tevekkül boş oturmak değildir 2016-02-11 731
Kur'an-ı kerim değişmemiştir 2016-02-10 672
Kuvvet, kudret ve irâde... 2016-02-09 663
Korkunun ve ümidin en faydalısı... 2016-02-08 635
Bid’at çıkarana hürmet etmek! 2016-02-06 711
"Ona tam tâbi olmak için" 2016-02-05 741
"İnsanlarla iyi geçininiz" 2016-02-04 660
Müsâfaha ederken günâhlar dökülür... 2016-02-03 666
Allahü teâlânın yeryüzündeki dostları 2016-02-02 681
Hesap için ilk çağrılanlar... 2016-02-01 658
Bu ümmete ihsan edilen beş şey... 2016-01-30 648
Cenazeyi definde gecikmemeli... 2016-01-29 693
Abdestten sonra salevât söylemek 2016-01-28 651
Yürürken yemek ve içmek... 2016-01-27 678
"Allah'ı anmak kalbin cilasıdır” 2016-01-26 750
Malının zekâtını vermeyenler... 2016-01-25 668
"Şimdi uyuyacak zaman değildir!" 2016-01-23 824
Bir kula mal ve ilim verilmişse... 2016-01-22 696
Ezan, herkese bildirmek demektir 2016-01-21 1860
Arş-ı âlâyı titreten kelime!.. 2016-01-20 658
Bir kimse, kızını iyi terbiye ederse... 2016-01-19 719
Âlemlere rahmet olarak gönderildi... 2016-01-18 679
Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir 2016-01-14 828
"Benim Peygamberlik hakkımı gözetiniz!" 2016-01-13 695
Yemekleri açıkta bırakmamalıdır!.. 2016-01-12 728
"Hastalığınızı tedâvi ediniz!" 2016-01-11 748
Ölmek, yok olmak değildir!.. 2016-01-09 803
Öldükten sonra da kesilmeyen sevaplar 2016-01-08 717
“Emrin altındakilere ihsânda bulun!..” 2016-01-07 874
Abdest alırken okunacak dualar 2016-01-06 866
"Dünya, size sırtını dönüp gitmekte!.." 2016-01-05 779
Duanın kabul olması için... 2016-01-04 741
Namazın güzelliği kendisindendir... 2016-01-02 853
Nefis, huysuz bir hayvandır! 2016-01-01 764
“Ey insanoğlu! Gençliğinle gururlanma" 2015-12-31 745
"Emin kimse pek kıymetlidir" 2015-12-30 761
Ruhlar, nurdan yaratılmıştır... 2015-12-29 737
Tevâzu gösterenin anlayışı artar... 2015-12-28 700
Salevat-ı şerifeyi söylemek ve yazmak 2015-12-26 957
Mal ve mevki gaye olmamalı 2015-12-25 790
Teyemmüm ne zaman caiz olur 2015-12-24 759
"Ölmeden evvel tövbe ediniz" 2015-12-23 721
"Tasavvufun sadece ismi kalmıştır!.." 2015-12-22 791
Mevlid okumak ibadettir 2015-12-21 707
Gazabını yenen, cennetle müjdelendi 2015-12-21 744
"Namaz, cehennem ateşine siperdir!.." 2015-12-19 662
“Kulum beni zannettiği gibi bulur” 2015-12-18 772
“Onun için ecir yoktur!” 2015-12-17 780
"Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.." 2015-12-16 793
Kabir ziyaretinin faydası çoktur 2015-12-15 786
"Vaktini boş şeylerle geçirme!" 2015-12-14 873
Kul hakkı ve helalleşmek... 2015-12-12 826
Haram yiyenin duası kabul olmaz 2015-12-11 842
İnsanı yücelten şey Allaha kul olmaktır 2015-12-10 754
Helâl kazanmak her Müslümana farzdır 2015-12-09 832
“Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım” 2015-12-08 712
Kur’ân-ı kerîmi hatmetmenin fazileti 2015-12-07 739
"Her padişahın bir korusu olur" 2015-12-05 671
"Hocanı seveni sev ve ona yardımcı ol" 2015-12-04 719
Riya, hayırlı amelleri yok eder 2015-12-03 736
"Allahım, bundan hakkımı al!.." 2015-12-02 756
İmân ve itikâd hakkında... 2015-12-01 790
Türk-Rus gerginliği son bulmalı 2015-12-01 725
Hâline bakıp, gafletten uyan! 2015-11-30 695
İnsanda bulunan üç kuvvet... 2015-11-28 765
İbâdetlerin sahih olması için... 2015-11-27 852
Kâbe'nin duvarındaki "ahidnâme"nin hâli!.. 2015-11-26 687
Ölülerin ruhları bazen cesetlerine gönderilir 2015-11-25 760
Hırsıza sadaka veren adam!.. 2015-11-24 993
Kim "lâ ilahe illallah" derse 2015-11-23 715
“Kevser nedir, bilir misiniz?” 2015-11-21 690
Ebedî yaşamak istiyorsanız!.. 2015-11-20 724
“Hayatın boyunca iyilik üzere ol!..” 2015-11-19 700
"Bugün, dünkü günün yarınıdır!" 2015-11-18 695
Yemek adabı ve davete icabet... 2015-11-17 837
Dünyayı "hükmen" terk etmek ne demek? 2015-11-16 864
Zulmü, âdil bir hükümet önler! 2015-11-14 837
Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında 2015-11-13 804
Evliyâ ile sohbet aklı artırır... 2015-11-12 791
Müslümanlar selamlaşır... 2015-11-11 768
Kötü âlimler için acı azaplar var! 2015-11-10 707
Kendini beğenen helak oldu!.. 2015-11-09 698
Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın 2015-11-07 864
Resûlullahın huzurunda Müslüman olan Habeşîler 2015-11-06 718
"Allahü teâlâyı, beni ve Ehl-i beytimi seviniz...” 2015-11-05 824
Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa 2015-11-04 745
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 2015-11-03 851
Kayrevan Kadısı Esed bin Furat 2015-11-02 824
Endülüslü Âlim Ebû Abdillâh ibn-i Asker 2015-10-27 854
Şeyhülislâm Ebû Yahya Gırnâtî 2015-10-26 709
İbn-i Asâkir Ali bin Hasen 2015-10-24 765
BEYRUTLU ÂLİM Nûreddîn ibn-i Arrâk 2015-10-22 785
Faslı Âlim Ahmed ibn-i Ardûn 2015-10-21 686
Tunuslu Âlim Ebû Abdullâh ibn-i Arafe 2015-10-20 744
Büyük Müderris Tâceddin ibn-i Arabşah 2015-10-19 705
Hadis Âlimi Ebû Abdurrahmân Ubeydullah el-Basrî 2015-10-17 677
Kıraat Âlimi Ebû Abdillâh Sanhâcî 2015-10-16 708
AMERİKA, HATALARINA DEVAM ETMEKTE! 2015-10-15 747
FASLI ÂLİM Ahmed ibn-i Acîbe 2015-10-15 713
Şamlı Âlim İbn-i Âbidînzâde Alâüddîn Muhammed 2015-10-14 758
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Hayr Şihâbüddîn Menûfî 2015-10-13 787
Büyük Velî Ebü'l-Cevza Rabaî 2015-10-12 697
Bağdatlı Âlim Safiyyüddîn Abdülmü'min 2015-10-10 877
ŞAMLI ÂLİM Şemseddin ibn-i Abdülhâdî 2015-10-09 791
Fıkıh Âlimi Bahâüddîn Muhammed Sübkî 2015-10-08 810
Mekkli Âlim Abdullah bin Zübeyr Humeydî 2015-10-07 805
TEFSİR VE HADİS ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Herevî 2015-10-06 825
Şeyhüsislâm Çerkez Halil Efendi 2015-10-05 839
Büyük Müderris Gözübüyükzâde İbrahim Efendi 2015-10-03 907
AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü's-Semmâk Herevî 2015-10-02 798
HADİS ÂLİMİ Ebû Ya'la el-Mevsılî 2015-10-01 885
KIRÂAT ÂLİMİ Muhammed Kalkaşendî 2015-09-30 874
HADİS HÂFIZI Ebü’l-Kâsım Şîrâzî 2015-09-29 942
IRAKLI ÂLİM Behâeddîn Kıftî 2015-09-28 1060
BASRALI ÂLİM Abdülvâhid Saymerî 2015-09-26 680
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Abdûs Kayrevânî 2015-09-25 812
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Muhammed Rundî 2015-09-24 730
HADİS HÂFIZI Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî 2015-09-23 755
KIRAAT ÂLİMİ Yûsuf bin Alî el-Hüzelî 2015-09-22 755
HADİS VE FIKIH ÂLİMİ Şemsüddîn Muhammed Dımaşki 2015-09-21 982
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Haris Kayrevânî 2015-09-19 861
FÂTİH'İN HOCALARINDAN Hocazâde Muslihuddin Efendi 2015-09-17 799
Geylanizâde Seyyid Abdülaziz 2015-09-16 795
Musullu Âlim Seyyid Muhammed Sincarî 2015-09-15 787
Medineli Âlim Ebü'l-Münzir Hişâm Kureşî 2015-09-14 784
Fıkıh Âlimi Alâüddîn Alî Bağdâdî 2015-09-10 795
OSMANLI VELÎLERİNDEN Ebû Said Kûzegerânî 2015-09-09 774
Hadis Hafızı Zeynüddîn Muhammed Hemedânî 2015-09-08 776
Büyük Müderris Cemâleddîn Mahmûd Hasîrî 2015-09-07 740
Hindistanlı Velî Emîr Necmüddîn Dehlevî 2015-09-05 872
BÜYÜK MÜDERRİS Harputlu Abdüllatif Efendi 2015-09-04 788
Medîneli Âlim Saîd ibni Müseyyib 2015-09-03 791
Şeyhülislâm Fenârizade Muhyiddin Çelebi 2015-09-02 831
HADİS ÂLİMİ Ebû Said Makbûri 2015-09-01 824
KIRAAT ÂLİMİ Ahmed bin Ezdâz Hulvânî 2015-08-31 843
Büyük Velî Ali bin İbrahim Husrî 2015-08-29 1079
İSTANBULLU VELÎ Cemâleddin Hulvî 2015-08-28 722
EDİRNE KADISI Muhyiddîn Acemî Efendi 2015-08-27 814
HADİS HÂFIZI Ebû Sa'd Bağdadî 2015-08-26 816
Fıkıh Âlimi Şerefüddîn Yahyâ Acîsî 2015-08-25 813
BÜYÜK VELÎ Muhammed Hânî 2015-08-24 798
TIP ÂLİMİ Hekîmşah Kazvînî 2015-08-22 838
ŞAMLI VELÎ Şeyh Selîm el-Mesûtî 2015-08-21 915
ŞEYHÜLİSLÂM Ebû Ömer Kâdî 2015-08-20 883
KEŞANLI VELÎ Zâtî Efendi 2015-08-19 859
BÜYÜK VELÎ Sâbit el-Benânî 2015-08-18 845
GÜZELHİSARLI Mustafa Hulusi Efendi 2015-08-17 758
HADİS HÂFIZI Muhammed bin Müslim el-Esedî 2015-08-15 866
"GULÂM'ÜL-HALLÂL" Abdülazîz Bağdâdî 2015-08-14 869
MEKKE KADISI Abdurrahman Gubârî 2015-08-13 785
KADIASKER Gedizli Mehmed Efendi 2015-08-12 865
Şamlı Âlim Ebü'l-Berekât Bedreddîn Gazzi 2015-08-11 822
Şeyhülislâm Sirâcüddîn Ömer Gaznevî 2015-08-10 793
"İyi yere dükkân açmışsın!.." 2015-08-08 875
Hadis Hâfızı Muhammed bin Yûsuf Firyâbî 2015-08-08 891
HADİS ÂLİMİ Ebû Osman Nehdî 2015-08-07 819
Osmanlı Şeyhülislâmı Damadzâde Feyzullah Efendi 2015-08-06 893
Bursa Velîlerinden Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 2015-08-05 886
Kûfe Kadısı Ebû Bürde Abdullâh Eş'arî 2015-08-04 861
Fıkıh Âlimi İbn-i Kudâme 2015-08-03 914
Tasavvuf Âlimi Ebû Nuaym İsfahanî 2015-08-01 738
SEMERKANDLI ÂLİM Mecdüddin Ahmed bin Ömer 2015-07-31 858
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Abdülmün’îm Hazrecî 2015-07-30 872
TEFSİR ÂLİMİ Şehâbeddin Hafâcî 2015-07-29 799
KONYALI ÂLİM Abdullah Hâdimî 2015-07-28 897
KUDÜSLÜ VELÎ Hasan Ebû Halâve 2015-07-25 1098
KAYSERİLİ ÂLİM Hacı Torun Efendi 2015-07-24 908
FİLİSTİNLİ ÂLİM Şerefüddîn Mûsâ Haccâvî 2015-07-23 763
AKSARAYLI VELÎ Habib Karamânî 2015-07-22 820
BÜYÜK VELÎ Emîr Hüsrev Dehlevî 2015-07-21 853
HADİS ÂLİMİ Ebü'l-Hayr Fârûkî 2015-07-20 836
Şamlı Âlim Ebû Müshir el-Gassânî 2015-07-18 1008
Fıkıh Âlimi Cemâlüddîn Ahmed Gaznevî 2015-07-17 864
FIKIH ÂLİMİ Salih bin Muhammed Ömerî 2015-07-16 840
HADİS HAFIZI Abdülmelik Füleyh bin Süleyman 2015-07-15 930
KELÂM ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Fûrekî 2015-07-14 875
TEFSİR ÂLİMİ Ca'fer bin Muhammed Faryâbi 2015-07-13 961
HADİS ÂLİMİ Fâtıma bint-i Süleyman 2015-07-11 818
İSTANBULLU ÂLİM Eyyûbzâde Mehmed Efendi 2015-07-10 953
HADİS HAFIZI Abdullah bin el-Eşec el-Kindî 2015-07-09 965
Şeyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi 2015-07-06 809
Hadis Hafızı Abdullah bin Zekvân el-Kureşî 2015-07-04 890
Humuslu âlim Hakem bin Nâfi el-Behrânî 2015-07-03 855
Hayrabolulu Ahmed Sârbân Efendi 2015-07-02 923
Fıkıh Âlimi Ebü Muti' el-Belhî 2015-07-01 1002
Müderris Celâleddîn Ömer Habbâzî 2015-06-30 797
Filistinli Âlim Gazzî Ahmed Efendi 2015-06-29 898
Büyük Müderris Alâeddin Ali Fenârî 2015-06-27 950
KERÂMETLER MENBÂI Seyyid Abdürrahîm Arvâsî 2015-06-26 947
Hadis Âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Mevsılî 2015-06-24 968
Şamlı Âlim Duhaym ibnü'l-Yetîm 2015-06-22 912
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 2015-06-18 1033
Kudüs Kadısı Mücîrüddîn Abdurrahmân Uleymi 2015-06-17 939
Kıraat Âlimi Ebü'l-Yümn Tâcüddîn Kindî 2015-06-16 908
Şamlı Velî Abdülganî Meydani 2015-06-15 900
Fıkıh ve Hadis Âlimi Hassan bin Muhammed el-Ümevî 2015-06-13 1081
MEDİNELİ ÂLİM Ebü'l-Velîd Tayâlisî 2015-06-12 1021
Kadıasker Şeyhîzâde Damad Efendi 2015-06-11 906
Hadis Âlimi Ebü'l-Vakt Abdülev­vel Seczî 2015-06-10 935
Iraklı Velî Alî bin Muhammed Dîneverî 2015-06-09 834
Kırat Âlimi Leys bin Hâlid el-Bağdâdî 2015-06-08 904
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Ferec Abdülvâhid Şîrazî 2015-06-06 894
KIRIMLI ÂLİ Ebülbekâ Eyyüb Kefevî 2015-06-05 907
Hadis ve Fıkıh Âlimi Saîd bin Fîrûz Tâî 2015-06-04 1008
Tunuslu Âlim Muhammed bin Ahmed Temîmî 2015-06-03 1545
Tefsir Âlimi Rufey bin Mihrân er-Riyahi 2015-06-02 967
Endülüslü Velî Yûsuf bin Muhammed el-Fasi 2015-05-28 956
Şamlı Âlim Hibetullâh Muhammed el-Hatîb 2015-05-27 902
Müstekîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi 2015-05-26 833
Hadis Hâfızı Salih bin Ahmed Hemedâni 2015-05-25 955
"Fakîh'ül-Haremeyn" Muhammed bin Fazl Furâvî 2015-05-23 969
MEKKE KADISI Zenbillizâde Fudayl Çelebi 2015-05-22 1063
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahmân Firkah 2015-05-21 921
BUHÂRÂLI ÂLİM Muhammed bin Yûsuf Firebrî 2015-05-20 940
Osmanlı Evliyâsından Yusufzade Hasan Hocaefendi 2015-05-19 836
Endonezyalı Âlim Muhammed Hediyyetullah Makassarî 2015-05-18 899
Müderris Takıyyüddîn Zebîdî 2015-05-16 941
BÜYÜK VELÎ Saîdüddin Fergânî 2015-05-15 1028
Siyasi istikrarın devamı şarttır!.. 2015-05-15 1013
"ORDU ŞEYHİ" Fenai Ali Efendi 2015-05-14 1063
Bursa Müftüsü Molla Zeyrek 2015-05-13 821
Tefsir Âlimi Amr bin Alî Fellâs 2015-05-12 1052
Halep Kadısı Şihâbüddîn Ahmed Ezrai 2015-05-11 865
Şeyhülislâm Üryânîzâde Esad Efendi 2015-05-09 911
BÜYÜK MUTASAVVIF Hüsameddin Bursavî 2015-05-08 893
Hadis Âlimi Fâtıma bint-i Sa'd el-Hayr 2015-05-07 1089
FIKIH ÂLİMİ Ebü't-Tayyib Takıyyüddin Hasenî 2015-05-06 1034
İstanbul Evliyâsından Mehmed Emîn Tokâdî 2015-05-05 958
Heratlı Âlim Ebû Mansûr Ezherî 2015-05-04 973
Üsküdarlı Şeyh Celveti Abdullah Efendi 2015-05-02 876
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-05-01 933
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Ebû İshak İlbîri 2015-04-30 1020
Trablusşam Kadısı Bedreddîn Muhammed Şiblî 2015-04-29 1066
Faslı Âlim Yahyâ Acîsî 2015-04-28 863
Tebrîzli Âlim Hüseyin Nakkaş Efendi 2015-04-27 986
TASAVVUF ÂLİMİ Osman Şemsi Efendi 2015-04-24 1016
Fıkıh Âlimi Ebû İmrân Fasî 2015-04-23 983
BURSALI VELÎ Karababazade İbrahim Efendi 2015-04-22 1128
Şeyhülislâm Sa’dî Çelebi 2015-04-21 1122
Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî 2015-04-20 1141
İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi 2015-04-18 906
SEYYİD Hâce Yûsuf Çeştî 2015-04-17 946
Basralı Âlim Ebû Hâzim el-Kâdî 2015-04-16 947
Şeyh-ül-Harem Sinânüddîn Halvetî 2015-04-15 1077
Şamlı Velî Yûsuf Kâmitî 2015-04-14 1020
İstanbullu Ahmed Muhyiddin Efendi 2015-04-13 936
Fıkıh Âlimi Zeynüddîn Âmidî 2015-04-11 926
HADİS ÂLİMİ Abdürrahîm Irâkî 2015-04-10 817
Kahireli Âlim Muhammed Uleyş 2015-04-09 1030
Nazillili Âlim Mehmed Hakkı Efendi 2015-04-08 1155
Azerbaycanlı Âlim Şâh Kubâd Şirvânî 2015-04-07 945
Büyük Müfessir Ebülleys-i Semerkandî 2015-04-06 1070
Hadis Âlimi Muhammed bin İshak 2015-04-04 1022
BUHÂRÂLI İMAM Şemsül-eimme Hulvânî 2015-04-03 1092
İSTANBUL KADISI Kuyucaklızâde Âtıf Efendi 2015-04-02 883
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-04-01 929
BAĞDATLI ÂLİM Abdülmün’îm Bâcisrâî 2015-03-31 942
BÜYÜK FAKİH Ebû Seleme bin Abdurrahman 2015-03-30 882
IRAKLI ÂLİM Ebû Avane Vasıtî 2015-03-28 1028
FASLI ÂLİM Ahmed Zerrûk 2015-03-27 982
Bağdatlı Âlim Fahreddîn İbnü'l-Mâristâniyye 2015-03-26 944
Mısırlı Âlim Muhammed Zerkânî 2015-03-25 977
Şeyhülislâm Zekeriyyâ Ensârî 2015-03-24 988
Silvanlı Âlim Ebû Abdullah Zehebî 2015-03-23 939
İstanbullu Bîçâre Abdullah Efendi 2015-03-21 994
SEYYİD Kayserili Zeynelâbidîn Efendi 2015-03-20 1054
Yemenli Âlim Zeyd bin Hasen 2015-03-18 1012
Horosanlı Velî Zeynüddîn-i Hâfî 2015-03-17 981
Musullu Âlim Ebü’l-Hasen Ali bin Hüseyin 2015-03-16 1134
Kelam Âlimi Ebû Bekr Cüzcânî 2015-03-14 941
FIKIH ÂLİMİ Karamânî Kemaleddin Efendi 2015-03-13 1055
Şam Müftüsü Alâüddîn Haskefî 2015-03-12 1081
İstanbullu Şeyh Abdülhalim Efendi 2015-03-11 1103
Hafız Ebu Hâtim Hanzâlî 2015-03-10 987
Hadis Âlimi Abdullah bin Muhammed İbâdî 2015-03-09 1238
Medine Valisi Ebu Bekr Hazrecî 2015-03-07 1037
HADİS ÂLİMİ Muhammed bin Abdullah 2015-03-06 1069
Müfessir Alaaddin Bağdâdî 2015-03-05 1137
ŞİRVANLI VELÎ Yusuf Mahdum 2015-03-04 1041
Âlim ve Velî Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî 2015-03-03 1060
Hindistanlı Âlim Fadlullah Burhanpûrî 2015-03-02 1115
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2015-02-28 1201
Fıkıh Âlimi Nûreddîn Zeyyâd 2015-02-27 966
Zeyrekli Mehmed Efendi 2015-02-25 1248
BAĞDATLI ÂLİM Ebu Bekr Bezzâz 2015-02-24 945
FIKIH ÂLİMİ Kemaleddin Nusaybinî 2015-02-23 1215
Kerküklü Velî Abdurrahman Halis Efendi 2015-02-21 1164
Heratlı Âlim Kasım bin Sellâm 2015-02-18 1097
Hâfız Abbas el-Bahrânî 2015-02-17 972
Fıkıh Âlimi Yusuf bin Ömer 2015-02-16 1091
Kudüslü Âlim Abdullah el-Makdisî 2015-02-14 1113
ŞERÎF Ebû Abdullah Kureşî 2015-02-13 1225
Hadis Âlimi Şemsüddîn Sehâvî 2015-02-12 945
Büyük Velî Muhammed Kassâb 2015-02-11 1068
Hadis Âlimi Ebû Arîbe Harrânî 2015-02-10 968
Hadis Âlimi Abdullah bin Ahmed 2015-02-09 1051
Hadis Âlimi Ebu Amr el-Haffâf 2015-02-07 1094
FIKIH ÂLİMİ Abdürrahim Semerkandî 2015-02-06 1241
Seyyid Ziyâüddîn Nahşebî 2015-02-05 1210
Bir teklifiniz var mı? 2015-02-04 1045
SURİYELİ ÂLİM Yûsuf-i Kâmitî 2015-02-04 1145
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi 2015-02-03 1364
Kıraat Âlimi Abdullah el-Vâsıtî 2015-02-02 1147
Basralı Âlim Seyyid Muhammed Şah 2015-01-31 1113
SERHENDLİ ÂLİM Muhammed Ubeydullah 2015-01-30 1061
Fıkıh Âlimi Ebü’l-Ferec Abdurrahman 2015-01-29 1164
Kıraat Âlimi Abdülvehhab bin Bezgûş 2015-01-28 1057
Bağdatlı Haffaf el-Iclî 2015-01-27 1160
FIKIH ÂLİMİ İbn-i Sükeyne 2015-01-26 1116
KELAM ÂLİMİ Sirâcüddîn Ali Ûşî 2015-01-24 1251
TABERÂNÎ Süleymân bin Ahmed 2015-01-23 1167
ŞEYHÜLİSLAM Sadi Çelebi 2015-01-22 1121
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahim Nişâbûrî 2015-01-21 1058
Buhâralı Âlim Abdullah Sebzmûnî 2015-01-20 1112
Basralı Âlim Ebân bin Yezîd 2015-01-19 1119
Kıraat Âlimi İmâm-ı İbni Kesîr 2015-01-17 1170
HADİS ÂLİMİ Abdullah bin İbrahim Cedrî 2015-01-16 1151
Kıraat Âlimi Ebû Ömer Dûrî 2015-01-15 1159
Fıkıh Âlimi Abbâdî Mekkî 2015-01-14 1116
Mısırlı Âlim Nureddin Ziyâdî 2015-01-13 1036
ÜVEYSÎ Zeyneddin Tâybâdî 2015-01-12 1280
Mısırlı Âlim Fahreddin Zeylâî 2015-01-10 1082
ZERKÂNÎ Muhammed bin Abdülbâkî 2015-01-09 1271
İMÂM-I ZEHEBÎ Şemseddin Kaymaz 2015-01-08 1231
HAREZM MÜFTÜSÜ Ahmed Zahîreddin Harezmî 2015-01-07 1121
Fıkıh Âlimi Muhtâr bin Mahmûd Zâhidî 2015-01-06 1412
Fıkıh Âlimi Yusuf Sicistânî 2015-01-05 1070
Fıkıh Âlimi Şehabeddin Ahmed Deyrebî 2015-01-03 1098
CEZAYİRLİ ÂLİM Ebû Hâmid Derkâvî 2015-01-02 1043
Kadıasker Hacı Emin Mehmed Efendi 2015-01-01 1271
ERZURUMLU İbrahim Hakkı 2014-12-31 1068
Müjgân Hanıma ulaştık 2014-12-30 965
Kastamonulu İbrahim Nureddin Efendi 2014-12-30 1062
Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî 2014-12-29 1133
Fıkıh Âlimi Şerefüddin Hasan Tayyibî 2014-12-27 1128
Fıkıh Âlimi Seyyid Ahmed Tahtâvî 2014-12-25 1249
Endülüslü Âlim Ziyâüddîn ibn-i Sa'dûn 2014-12-24 1016
Hadis Âlimi Abdullah Harrânî 2014-12-22 1075
Seyyid Mesud Kanâvî 2014-12-20 1151
HADİS İMÂMI Ebu Davud Sicistâni 2014-12-19 1072
Fıkıh Âlimi Şems-ül-eimme Serahsî 2014-12-18 1210
Türkistanlı Âlim Sedîdeddin Kaşgârî 2014-12-17 993
Yemenli Âlim Abdürrezzak San’ânî 2014-12-16 977
Horasanlı Said bin Mensur 2014-12-15 1098
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi 2014-12-13 1286
BUHÂRÂLI ÂLİM Ubeydullah bin Mesud 2014-12-12 1230
Mekkeli Âlim Abdullah Fâkihî 2014-12-11 1101
Fıkıh Âlimi İmamzâde Buhârî 2014-12-10 1250
Filistinli Âlim Şemseddin Remlî 2014-12-09 1024
Fıkıh Âlimi Rahmetullah Efendi 2014-12-08 1131
Şamlı Âalim Şerefüddîn Ahmed Makdisî 2014-12-06 1099
EDİRNELİ ÂLİM VE ŞAİR Süleyman Neş’et Efendi 2014-12-05 1117
Horosanlı Lütfullah Nesefî 2014-12-04 1096
Hadis Hafızı Cerîr bin Abdülhamid Râzî 2014-12-03 1056
Bağdatlı Âlim İmâm-ı Abdullah Nesefî 2014-11-29 1067
İmam-ı Mukatil bin Süleyman 2014-11-28 1262
Fıkıh Âlimi Hacı Zihni Efendi 2014-11-27 1316
KUDÜS KADISI Sakızadalı Sadık Efendi 2014-11-26 1086
Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi 2014-11-25 1199
Hafız Ebû İsmail Rakaşî 2014-11-24 1227
Nazillili Seyyid Hakkı Efendi 2014-11-22 1084
Fıkıh Âlimi İmamzade Esad Efendi 2014-11-21 1201
Muhammed bin Süleyman 2014-11-20 1111
KIRAAT ÂLİMİ Ebû Ca'fer Muhammed 2014-11-19 1242
Hindistanlı Velî Muhammed Bâkır Lâhorî 2014-11-18 1147
Büyük Müfessir İmam-ı Mâverdî 2014-11-17 1250
Fıkıh Âlimi Muhammed Kuhistânî 2014-11-15 965
Muhaddis Abdurrahman Bûşencî 2014-11-13 1019
Hadis Âlimi Süleyman Kilâî 2014-11-12 1057
İbn ül-Bezzâz Muhammed Kerderî 2014-11-11 1191
Müderris Taşköprüzâde Ahmed Efendi 2014-11-10 1160
Kırımlı Âlim Kefevî Hüseyin Efendi 2014-11-09 1027
Tunuslu Âlim Ebü’l-Kâsım Bürzûlî 2014-11-08 1173
Türkistanlı Âlim Kâdı Hân" Hasen Fergânî 2014-11-07 1072
FIKIH ÂLİMİ Muhammed Tlemsânî 2014-11-06 1017
Abdüllatîf Muhibbî 2014-11-05 1117
Hadis Âlimi Muhammed ibn-i Mende 2014-11-04 1149
Siyer Âlimi Abdülmelik bin Hişam 2014-11-03 1268
Fıkıh Âlimi Ahmed Berkânî 2014-11-01 1269
FIKIH ÂLİMİ Koçhisârlı Ali Efendi 2014-10-31 1047
KELAM ÂLİMİ Kâdı Adûdüddîn Îcî 2014-10-30 1041
Endülüslü Âlim Abdülhak İşbilî 2014-10-29 1140
Şam Kadısı İsmail bin Abdülganî 2014-10-28 1085
Hadis Âlimi Muhammed Beykendî 2014-10-27 1109
Fıkıh Âlimi İmâm-ı Âcürrî 2014-10-25 1113
Hadis Âlimi Abdülmelik Nîşâpûrî 2014-10-24 1079
Fıkıh Âlimi Zeyneddin Ömer bin Verdî 2014-10-23 1283
"Saatçioğlu" Ahmed bin Ali 2014-10-22 1106
Şeyhülislâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi 2014-10-21 1133
Tabiînden Alkame bin Vakkas Utvârî 2014-10-20 995
Hadîs Âlimi Davûd İsbehânî 2014-10-18 1266
Siyer âlimi Muhammed bin İshak 2014-10-17 1167
Hadis İmâmı İbn-i Hacer-i Askalânî 2014-10-16 985
Hadis İmamı Ali bin Hucr 2014-10-15 1098
"İbnü'l-Esîr İzzeddîn Alî Cezerî 2014-10-14 1309
Kelam Âlimi Abdullah ibn-i Ebî Asrûn 2014-10-13 1225
Şeyhülislâm Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 2014-10-11 1087
Endülüslü Âlim Muhammed Cüzâmî 2014-10-10 983
ŞEYHÜLİSLÂM Alâeddin Arabî Efendi 2014-10-09 1101
HADİS ÂLİMİ Hafız Ahmed Vâsıtî 2014-10-08 1035
Hakîm Şehîd Muhammed bin Muhammed 2014-10-03 1084
Şamlı âlim Mustafa Sefercelânî 2014-10-02 1031
Siyer Âlimi Abdurrahman Süheylî 2014-10-01 1161
Şâfîî Âlimi İbn-i Cemâl el-Mısrî 2014-09-30 1076
Darendeli Müderris Hamza Efendi 2014-09-29 1034
Fıkıh Âlimi Abdullah bin Muhammed Bağdadî 2014-09-27 1104
Fıkıh Âlimi Ahmed Gaznevî 2014-09-26 1086
Hadis Âlimi Ebû Ya’lâ Ahmed bin Ali 2014-09-25 997
Fıkıh Âlimi Şemseddin Şevberî 2014-09-23 984
Bakkalzâde İsmail Hakkı Efendi 2014-09-22 1082
Kelâm Âlimi İbrâhim Lâkânî 2014-09-20 1148
Yemenli Âlim Ebû Bekr Haddâd 2014-09-19 1297
Hadis Âlimi Şehriyâr Deylemî 2014-09-18 1226
BURHÂNÜ'Ş-ŞERÎA Mahmûd bin Ahmed Mahbûbî 2014-09-17 1085
Şam Müftüsü Abdurrahman İmâdî 2014-09-16 1057
Horasanlı Âlim Zeyneddîn-i Hâfî 2014-09-15 1245
Tefsir Âlimi Şehabeddin Ahmed Sivâsî 2014-09-13 1240
FIKIH ÂLİMİ Ahmed bin Nasr Dâvûdî 2014-09-12 1124
Siyer Âlimi Dâvûd bin Hüseyin 2014-09-11 1185
Kâdılkudât Ebü’l-Hasen Cürcânî 2014-09-10 1204
HADİS ÂLİMİ: Abdullah Lebbân 2014-09-09 1384
Bilmeyen bilirkişi yüzünden 2014-09-08 1121
Mısır Kadısı Cemaleddin Malâtî 2014-09-08 1146
Kahireli Müderris Salih bin Ömer Bülkinî 2014-09-06 1191
Ali bin Ebû Talha 2014-09-05 1271
Kadıasker Bostanzâde Yahya Efendi 2014-09-04 1189
Mısırlı Âlim Muhammed Birmâvî 2014-09-03 1151
Tefsir Âlimi Ebülfazl Bakkâlî 2014-09-02 1157
ŞEYHÜLİSLÂM Ahîzâde Hüseyin Efendi 2014-09-01 1270
Tefsir Âlimi Abdullah bin Ömer 2014-08-30 1143
ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî 2014-08-29 1197
Fıkıh Âlimi Seyfeddin Âmidî 2014-08-28 1344
Faslı Âlim Ebû Mûsâ Cezûlî 2014-08-27 1172
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2014-08-26 1260
Babanzâde Ahmed Naim Efendi 2014-08-25 1121
Hadis Âlimi Ebû Nuaym Esterâbâdî 2014-08-13 1348
Hadis Hâfızı Fazl bin Dükeyn 2014-08-12 1214
Hadis Hâfızı Ebû Mes’ud Dımaşkî 2014-08-11 1150
Tefsir âlimi Abdülkerim Kattân 2014-08-09 1104
HADİS ÂLİMİ Ubeydullah Serahsî 2014-08-08 1196
Hadis Hâfızı Abdülmelik Rekâşî 2014-08-07 1270
Ekmeğe saygıdan söz ederdi 2014-08-05 1158
TEFSİR ÂLİMİ Esîrüddin Ceyyânî 2014-08-05 1473
KIRAAT ÂLİMİ Süleyman bin Necâh 2014-08-04 1188
Hadis Alimi Kûfeli Hafız Ebû Hasin 2014-08-02 1142
HADİS ÂLİMİ Ebû Nuaym İsfehânî 2014-08-01 1310
KIRAAT İMAMI Ebû Câfer el-Kaarî 2014-07-31 1177
Hadis alimi Büreyd bin Abdullah 2014-07-30 1106
Şam evliyasından Ebû Amr Dimaşkî 2014-07-29 1112
Hadis âlimi Abdülmelik Akkâdî 2014-07-28 987
Hadis âlimlerinden Ebân bin Osman bin Affân 2014-07-26 1278
Sudanlı âlim İbrahim Düveyhî 2014-07-25 1200
Kıraat âlimi Muhammed Dükkî 2014-07-24 1228
Hadis âlimi Muhammed bin Sabah Dûlâbî 2014-07-23 1131
Fıkıh âlimi Ebû Zür'a Dımaşkî 2014-07-22 1182
Şafiî fıkıh âlimi Cemâlüddîn Yûsuf Erdebîlî 2014-07-21 1109
Hadis âlimi Abdülmü’min Dimyâtî 2014-07-19 1133
Hemedanlı Hafız Şehridâr Deylemî 2014-07-18 1098
Yakub bin İbrahim 2014-07-17 1278
Hadis âlimi Ahmed Devrâkî 2014-07-16 1119
Müderris Şemseddin Desûkî 2014-07-15 1177
Libyalı âlim Ebü'l-Abbâs Dercinî 2014-07-14 1117
Hadis ve fıkıh âlimi Kemâleddîn Demîrî 2014-07-12 1098
Mısırlı Müderris Şihâbüddîn Ahmed Delcî 2014-07-11 1100
Horasanlı âlim Ebü'l-Abbâs Degûlî 2014-07-10 1184
Kadıasker Dede Mehmed Efendi 2014-07-09 1197
Hadis âlimi Şemseddîn Muhammed Dâvûdî 2014-07-08 1206
Fıkıh âlimi Rükneddin Kirmânî 2014-07-07 1314
Hadis âlimi Osman Dârimî 2014-07-05 1135
Mevlevî Şeyhi Cünûnî Ahmed Dede 2014-07-04 1283
Fıkıh âlimi Ebu’s-Safâ bin İshak 2014-07-03 1086
Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî 2014-07-02 920
Fıkıh âlimi Ebu Süleyman Cüzcânî 2014-07-01 1364
Horasanlı velî Ebû Ali Cüzcânî 2014-06-30 1233
Libyalı âlim İsmail Ceytâlî 2014-06-28 1140
Hadis âlimi Hafız İbrahim Cevherî 2014-06-27 1158
Fıkıh âlimi Ebûbekr Cessâs 2014-06-26 1154
Filistinli âlim Takıyyüddîn Cerrâî 2014-06-25 1147
Halep Kadısı Seyyid Emîrzâde Cenâbî Çelebi 2014-06-24 1130
Hadis âlimi Takıyyüddîn Cemmâilî 2014-06-23 1094
Müderris ve Kadı Karslızâde Mehmed Efendi 2014-06-22 1055
Kütahya postnişini Mevlevî Şeyhi Ergün Çelebi 2014-06-21 1126
Kadı Nâibi Celal Bekrî 2014-06-20 1166
Yemenli âlim İsmail Cebertî 2014-06-19 1066
Kadıasker Molla Cafer Çelebi 2014-06-18 1082
Şafii fıkıh âlimi Cafer bin Ali Dimaşkî 2014-06-17 1123
Mısırlı âlim Ebû Yakub Büveytî 2014-06-16 1103
Hadis ve Fıkıh âlimi Ahmed bin Kasım Bûnî 2014-06-15 1206
Şafiî fıkıh âlimi Ömer bin Arslan Bülkinî 2014-06-14 1307
Fıkıh âlimi Mansur Buhûtî 2014-06-13 1112
Ebü’l-Hasen Begavî 2014-06-08 1181
Kutb-i Medar Bedîüddin Mankpûrî 2014-06-07 1262
Ömer Fehmi Efendi 2014-06-06 1071
Tebe-i tabiînin büyük alimlerindendir Ebû Yühmid Bakıyye 2014-06-05 1160
Abdülgâfir Fârisî 2014-06-04 1139
Evliyanın büyüklerinden Kutb-i Alem Burhaneddin 2014-06-03 1136
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 2014-06-02 1195
Osmanlı âlimlerinden Kadızade Hacı Salih Efendi 2014-06-01 1107
Fıkıh âlimlerinden Bişr bin Gıyas Merîsî 2014-05-31 1151
Molla Fenârî’nin talebesi Abdurrahman Bistâmî 2014-05-30 1072
Mâliki fıkıh âlimi Şemseddin Muhammed Bisâtî 2014-05-29 1320
"Ezher Şeyhi" İbrahim Birmâvî 2014-05-28 1119
O kız başkasıyla evlendi!.. 2014-05-27 1276
Tefsir âlimi Allâme Mehmed Efendi 2014-05-27 1378
Fıkıh âlimi Fazıl Bircendî 2014-05-26 1223
Hadis âlimi Ahmed Beykendî 2014-05-25 1122
Kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Bezzî 2014-05-24 1261
Endülüslü âlim Kasım Beyyânî 2014-05-23 1344
Kadı ve müderris Beyâzîzâde Ahmed Efendi 2014-05-22 1220
Hadis âlimi Muhammed Basrî 2014-05-21 999
Mısırlı velî Benan bin Muhammed 2014-05-20 1169
Hadis âlimi Ömer Büceyrî 2014-05-19 1272
Horasanlı velî Ebü’l-Hasen Bûşencî 2014-05-18 1216
Hadis âlimlerinden Şehabeddin Ahmed Bûsîrî 2014-05-17 1117
Hanefî ulemasından İftihârüddin Tâhir Buharî 2014-05-16 1222
Hindistanlı Velî Muhammed Hansevî 2014-05-15 1221
Kuzey Iraklı âlim Muhammed Berzencî 2014-05-13 1202
Azerbaycanlı hâfız Said bin Amr Berzeî 2014-05-12 1110
Büyük Müderris Bergamalı İbrahim Efendi 2014-05-11 1230
Kıra­at âlimi Şehabeddin Ahmed 2014-05-10 1121
Büyük müfessir Zeyneddin Muhammed Ebu’s-Sürûr 2014-05-09 1233
Hadis ve fıkıh âlimi Tâc’ül-Ârifîn Sıddîkî 2014-05-07 1204
Bursa Kadısı Hanîf İbrahim Efendi 2014-05-06 1105
Fıkıh âlimlerinden... Sehfeneli Abdullah Sa’bî 2014-05-05 1220
Şafiî fıkıh âlimi; Şeyhülislam Celaleddin Bukinî 2014-05-04 1052
Evlâd-ı resûl; Bandırmalızâde Hamid Efendi 2014-05-03 1094
Hadis âlimlerinden Ebülhasen Bahşel 2014-05-02 1108
Hanım evliyâdan... Amre bint-i Abdurrahman 2014-05-01 1165
Müderris ve kadı: Selîsî Mehmed Efendi 2014-04-30 1218
Tireli Müderris Ayşî Mehmed Efendi 2014-04-29 1170
Tefsir ve hadis âlimi Ebü’l-Hasen Atıyye el-Avfî 2014-04-28 1129
Osmanlı Şeyhülislâmı; Şerifzâde Ataullah Efendi 2014-04-27 1212
İlk siyer âlimlerinden; Asım bin Ömer Katâde 2014-04-26 1231
Osmanlı âlimlerinden - Müderris Hamza Efendi 2014-04-25 1146
Osmanlı devlet adamı 2014-04-24 1239
Bandırmalı Hamid Efendi 2014-04-23 1327
Şafiî fıkıh âlimlerinden; Şemseddin Bakarî hazretleri 2014-04-22 1091
Muhammed Bahşî 2014-04-21 1182
Bahrü’l-ulûm Lüknevî 2014-04-20 1365
Ebû Sâlim Iyâşî 2014-04-19 1241
Abdurrahman Nesib Dede 2014-04-18 1399
Eyyûbîzâde Atâullah Efendi 2014-04-17 1116
Abdüssamed Palembangî 2014-04-16 1125
Bahaeddin Efendi 2014-04-15 1149
İbrahim Bâcûrî 2014-04-14 1158
Ebû Yahyâ bin Kays 2014-04-13 1200
Ahmed Feyzî Efendi 2014-04-11 1141
Debbağzâde Münib Efendi 2014-04-10 1134
Ebün-Nu’mân el-Basrî 2014-04-09 1192
Ali bin Muhammed Antâkî 2014-04-08 1361
Ebû Muhammed Kafsî 2014-04-07 1200
İzzeddin Askalânî 2014-04-06 1227
Mekkîzâde Asım Efendi 2014-04-05 1025
Ebü’l-Hüseyin Teymî 2014-04-04 1092
Hacı Salih Efendi 2014-04-03 1200
Ebû İbrahim bin Şuayb 2014-04-02 1299
Abdurrahman bin Muaviye 2014-04-01 1092
Merzifonlu Hayreddin Efendi 2014-03-31 1102
Meşrebzâde Arif Efendi 2014-03-30 1028
İbrahim Anberî 2014-03-29 1189
Saçaklızade Osman Efendi 2014-03-28 1309
Ebû Ümeyye bin Hâris 2014-03-27 1109
Altıparmak Mehmed Efendi 2014-03-26 1199
Yahya bin Ebû Bekr Âmirî 2014-03-25 1134
İbn’ül-Medînî 2014-03-24 1204
Ahîzâde Yusuf Efendi 2014-03-23 1282
Ali bin Ahmed Adevî 2014-03-22 1169
Dağıstanlı Mehmed Efendi 2014-03-21 1158
Seyfeddin Âmidî 2014-03-20 1177
Ebü’l-Hasen Cevcerî 2014-03-19 1075
Aişe-i Makdisiyye 2014-03-18 1240
Ebûbekirzâde Ahmed Efendi 2014-03-17 1111
Ahmed Asım Efendi 2014-03-16 1188
Ebü’l-Fadl bin Seleme 2014-03-15 1185
Ahmed-i Rûmî 2014-03-14 1362
Şehabeddin Akfehsî 2014-03-13 1425
Ebû Abdullah Huzâî 2014-03-12 1271
Abîde Selmânî 2014-03-11 1228
Rükneddin Amîdî 2014-03-10 1136
Şemseddin Muhammed Alkamî 2014-03-09 1134
Selahaddin Alâî 2014-03-08 1301
Âdem bin Ebî İyas 2014-03-07 1165
Begaviyyü’l-Kebir 2014-03-06 1215
Ebû Nasr Haffâf 2014-03-05 1552
İsmail Aclûnî 2014-03-04 1163
Kuşadalı Mustafa Efendi 2014-03-03 1191
Ebu Bekr Muhammed Acurri 2014-03-02 1241
Osman Sâhib Müceddidî 2014-03-01 1216
İbn-i Yezdad Ahvazi 2014-02-28 1205
Ahmed Muhtar Beyefendi 2014-02-27 1273
Şihabüddin Menînî 2014-02-26 1178
Ebu Cafer Begâvî 2014-02-25 1160
Vekî Bağdâdî 2014-02-24 1275
Abdüsseam Feytûrî 2014-02-23 1281
Enver Ören 2014-02-22 1229
Ahmed Hasib Efendi 2014-02-21 1282
Şemseddin Eflaki 2014-02-20 1112
Abdurrauf Sinkili 2014-02-19 1173
Asım el-Ahvel 2014-02-18 1207
Veli Mustafa Efendi 2014-02-17 1085
Gedikzade Abdülkadir Efendi 2014-02-16 1157
Ebû Zür’a Dımaşkî 2014-02-15 1324
Miyadınlı Mehmed Efendi 2014-02-14 1320
Şîrugânî Ali Efendi 2014-02-13 1156
Seyyid Ömer Efendi 2014-02-12 1286
Menteşzade Abdürrahim Efendi 2014-02-11 1246
Ebu Nasr bin Ziyad 2014-02-10 1243
Yiğitbaşı Ahmed Efendi 2014-02-08 1194
Hasan bin Ahmed Attar 2014-02-06 1272
Ebu İshak İsmail Efendi 2014-02-05 1389
Muvaffakuddin Halebî 2014-02-04 1359
Ebu Salih el-Müezzin 2014-02-03 1225
Şeyh Süleyman 2014-02-02 1268
Hamza el-kebir 2014-02-01 1317
Belhî Abdülkadir Efendi 2014-01-15 1128
Şerif Abdülhayy Haseni 2014-01-14 1212
Ebu Muhammed el-Ezdî 2014-01-13 1166
Dav'ü's-sabâh (Âcibe Bağdadiyye) 2014-01-12 1188
Radıyyüddin Lârî 2014-01-11 1195
Malatyalı Abdülbâsıt Efendi 2014-01-10 1232
Ziyâeddin Semînî 2014-01-09 1195
Seyyid Kasım Efendi 2014-01-08 1252
Abdullah bin Mendi 2014-01-07 1155
Ebu Hafs bin Esved 2014-01-06 1204
Abdurrahman bin Bişr 2014-01-05 1182
Sabır Mehmed Dede 2014-01-04 1212
Mehmed Sami Efendi 2014-01-03 1351
Abdülkadir Efendi "Kara Müftü" 2014-01-02 1321
Büyük Hacı Ali Efendi 2014-01-01 1293
Abdülaziz Buhârî hazretleri 2013-12-31 1268
Abdurrahman bin Huceyre 2013-12-30 1170
Abdurrahman Eşref Efendi 2013-12-29 1098
Kocahüsamzade Abdurrahman Efendi 2013-12-28 1189
Abdurrahman bin Âiz 2013-12-27 1233
Abdullah bin Utbe 2013-12-26 1234
Ebu Salih Mısri 2013-12-25 1221
Abdullah Razi hazretleri 2013-12-24 1174
Abdullah bin Nafi 2013-12-23 1219
Abdullah bin Mus’ab 2013-12-22 1158
Taylesanizade Abdullah Efendi 2013-12-21 1080
Ebu Muhammed bin İdris 2013-12-20 1229
Abdullah bin Hasan 2013-12-19 1214
Seyyid Abdürrahim Bayrami 2013-12-18 1172
Abdullah bin Haris 2013-12-17 1141
Himmetzade Abdullah Efendi 2013-12-16 1086
Abdullah Ezdî hazretleri 2013-12-15 1114
Seyyid Osman Efendi 2013-12-14 1101
Seyyid Mahmud Efendi 2013-12-13 1227
Hafız Mehmed Ali Efendi 2013-12-12 1143
İbrahim Şevki Efendi 2013-12-11 1246
Ömer Naimi Efendi 2013-12-10 1178
Evliyazade Mehmed Efendi 2013-12-09 1287
Abdülgaffar Efendi 2013-12-08 1111
Şeyh Tâc Nakşibendî 2013-12-07 1054
Şeyh Sühreverdî 2013-12-06 1153
Kutbeddin Efendi 2013-12-05 1009
Abdülkadir Muhâcir 2013-12-04 1027
Şâh Velî Ayntabi 2013-12-03 1063
Şâh Raûf Ahmed 2013-12-02 1187
Hoca Abdullah Efendi 2013-11-25 1097
Yusuf Gürani hazretleri 2013-11-24 1101
Veli Şemseddin 2013-11-23 1196
Takıyyüddin Hısni 2013-11-22 1245
Şihabeddin Ba’levi 2013-11-21 1090
Şeyh Sabri hazretleri 2013-11-20 1054
Abdullah Beytûşî 2013-11-19 1166
Muhammed Ma’sum-i Ömerî 2013-11-18 1071
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1066
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1275
Resmizade Mehmed Efendi 2013-11-16 1061
Ebu Asım Abbadi 2013-11-15 1006
Ebu Muhammed bin Humeyd 2013-11-14 1157
Şihabüddin Ahmed 2013-11-13 1138
Karamollazade Abdülhamid Efendi 2013-11-12 1031
Yusuf Bahri Efendi 2013-11-11 1206
Re’fet Efendi "rahmetullahi aleyh" 2013-11-10 1039
Abdurrahman Aktebi hazretleri 2013-11-09 1155
Şeyh İbrahim el-Mücahid 2013-11-08 1114
Hamza-i Kebir hazretleri 2013-11-07 1089
Hacı Ömer Hüdai 2013-11-06 1232
Seyyid Ahmed Çapakçuri 2013-11-05 1202
Şifâî Mehmed Efendi 2013-11-04 1190
La’lî Mehmed Efendi 2013-11-03 1256
Mehmed Zühdi Efendi 2013-11-02 1050
Seyyid Muslihuddin Efendi 2013-11-01 1032
Mudurnulu Osman Efendi 2013-10-31 1163
Şaban-ı Nakşibendi hazretleri 2013-10-30 1061
Molla Muslihüddin Kastalani 2013-10-25 1303
Mehmed Talui Efendi 2013-10-24 1300
Filibeli Tevfik Efendi 2013-10-23 1206
İbn-i Şihab Zühri 2013-10-22 1171
Ebu Hayseme Kufi 2013-10-21 1044
Ebu Hayseme bin Harb 2013-10-20 1189
Ebu Abdullah bin Bekkar 2013-10-19 1142
Ziyâüddîn Nahşebî hazretleri 2013-10-18 1179
Osman Marani "rahmetullahi aleyh" 2013-10-17 1128
Ziyaeddin Makdisi hazretleri 2013-10-16 1144
Mevlânâ Ziyâüddîn Bernî 2013-10-15 1090
Ebu Muhammed Havvas 2013-10-14 1127
İbni Emîr Hâc “rahmetullahi aleyh” 2013-10-13 1164
İbn-i Cüreyc hazretleri 2013-10-12 1201
Şemseddin ibn-i Cezeri 2013-10-11 2019
İbn-i Asakir (rahmetullahi aleyh) 2013-10-10 1184
Abdullah el-Mukri hazretleri 2013-10-09 1108
Ahmed Kudsi Efendi 2013-10-08 1258
Seyyid Muhammed Murâdî 2013-10-07 1373
Seyyid Kasım Tebrîzî 2013-10-06 1245
Seyyid Mahmud Çağırgan 2013-10-05 1446
Hüseyin Burhâneddîn Efendi 2013-10-04 1263
Muhammed Osman el-Mergânî 2013-10-03 1249
Seyyid Hasan Mükennâ 2013-10-02 1347
Pîrî Halîfe Hamîdî 2013-10-01 1418
Çelebi Sâlih Efendi 2013-09-30 1539
Ebû Fadl Salih bin Ahmed 2013-09-29 1206
Safîzâde Mehmed Çelebi 2013-09-28 1273
İmâm-ı Ârif Sadreddîn 2013-09-27 1367
Ebû Osman Ukbânî 2013-09-26 1242
Şeyh Sa’dî Şîrâzî 2013-09-25 1251
Celâleddîn Rûyânî hazretleri 2013-09-24 1323
Yahyâ bin Ali Nablûsî 2013-09-23 1235
Rebî’ bin Süleymân 2013-09-22 1203
Fıkıh âlimi Hasan Sağanî 2013-09-21 1334
Hadîs âlimi Ebû Bekr Neccâd 2013-09-20 1315
Bir Osmanlı âlimi: Azmî Çelebi 2013-09-19 1517
Reşîdüddîn Ömer Fergânî 2013-09-18 1323
Şafiî fıkıh âlimi: Zeynüddîn Bilfiyâî 2013-09-17 1349
Ebü'l-Abbâs Ahmed Zeyla'î 2013-09-16 1373
Ebü’l-Kâsım Hırakî 2013-09-15 1384
Ömer bin Abdullah 2013-09-14 1239
Ahmed-i Nâmıkî Câmî 2013-09-13 1389
Ebû Hasen 2013-09-12 1471
Ahmed Nûreddîn Sâbûnî 2013-09-11 1451
Amasyalı Nuh Efendi 2013-09-10 1441
Ebü’l-Abbâs Sayyâd 2013-09-09 1342
Nihânî Çelebi 2013-09-08 1474
Nev’î-zâde Atâî 2013-09-07 1882
Seyyid Ahmed Rıfâî 2013-09-06 1470
Necmi Efendi 2013-09-05 1537
Ali bin Ebî Bekr Nâşirî 2013-09-04 1295
İbn-i Ebî Meryem 2013-09-03 1466
Ahmed Nahlâvî 2013-09-02 1456
Mevlânâ ibn-i Ömer 2013-09-01 1421
Müslim bin Yesâr 2013-08-31 1368
Ahmed Kuddûsî 2013-08-30 1382
Es’ad bin Mahmûd Iclî 2013-08-29 1383
Hızırbeyzâde Ahmed Paşa 2013-08-28 1325
Abdülkâdir Şeyhî Efendi 2013-08-27 1444
İbn-i Mesrûk Tûsî 2013-08-26 1411
Ebû Sa’d Mübârek Muharrimî 2013-08-25 1438
Ebüssü’ûdzâde Mustafa Efendi 2013-08-24 1369
Ebü’l-Abbâs ibn-i Acîl 2013-08-23 1371
Ebû Abdullah Mûsâ el-Kûfî 2013-08-22 1292
Samsunlu Muhyiddîn Efendi 2013-08-21 1240
Zeyyâd Mehmed Efendi 2013-08-20 1365
Ahmed Kuseyrî 2013-08-19 1601
Şemsüddîn Tetâî 2013-08-18 1478
Fakih Tâcî 2013-08-17 1413
Ahmed bin İdris Hasenî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-16 1600
Muhammed Rûyânî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-15 1255
Ebû Abdullah Kuraşî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-13 1328
Ahmed bin Ebü’l-Havârî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-12 1219
İbn-i Hulâvî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-11 1231
Radıyyüddîn Serahsî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-10 1183
Ebû Hafs-ı Bermekî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-09 1137
Ebû Osman bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-08 1123
Ebü’l-Hattâb el-Bağdâdî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-07 1221
Zeyrekzâde Rükneddîn Efendi - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-06 1035
Ebû Hâmid Belhî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-05 1145
Ebû Ca’fer Gırnatî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-04 1075
Abdülazîz bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-03 1300
Seyyid Ahmed Bedevî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-02 1136
Ekmelüddîn Bâberti - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-01 1265
Binbir Osmanlı Hikayesi - Muhammed Karsî 2013-07-26 1514

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı