Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Vehbi Tülek Yazıları

Yazi Tarih Hit
Namaz kılan bir mümin, yükselir 2018-08-14 34
Resûlullahı canından çok sevmedikçe... 2018-08-13 37
Resûlullaha itaat Allah'a itaattir... 2018-08-12 25
Ölümden nasıl gaflette olunur! 2018-08-11 27
Resûlullahın binlerce mucizesi görülmüştür 2018-08-10 33
Allahın rahmetinden mahrum edilenler!.. 2018-08-09 14
Resûlullah, özür dileyen özrünü kabul ederdi... 2018-08-08 11
Resûlullahın kabrini ziyâret etmek sünnettir 2018-08-07 8
Sâlih kimseleri vesile etmek... 2018-08-06 4
“Bir velî kuluma düşmanlık eden!" 2018-08-04 18
Mümin, niyetini iyi ve doğru yapmalıdır 2018-08-03 21
Âhiretin tadını almak isteyen... 2018-08-02 17
Resûlullahın şefaatinden mahrum kalanlar!.. 2018-07-31 21
Ameller ihlâsla kıymet kazanır 2018-07-30 17
“Kabir ziyareti ölümü hatırlatır” 2018-07-28 24
Allah adamlarının Resûlullah sevgisi 2018-07-27 24
Tasavvuf, baştan başa edeptir... 2018-07-26 27
Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir... 2018-07-25 27
İnsan, sâlihlerden uzak kalmamalıdır... 2018-07-24 34
"Onu kendisine habip eyledi..." 2018-07-23 34
Dünya ve âhiret saadeti için... 2018-07-21 34
“Allahım, takvâyı bunlara azık et!" 2018-07-20 39
Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir! 2018-07-19 36
"Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki!.." 2018-07-18 35
“Ey Ömer, bu zât Bedir Savaşına katıldı!.." 2018-07-17 33
Namazdaki kusurlar "tesbîh" ile örtülür... 2018-07-16 31
"İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır..." 2018-07-14 36
"Siz, hidâyete götüren rehber olacaksınız..." 2018-07-12 42
Gerçek arkadaş, kızmaz kırılmaz ve küsmez!.. 2018-07-11 42
"Fıkıhta, senden iyi konuşanı görmedim" 2018-07-10 55
“Dünyayı seven kişi ölümü sevmez...” 2018-07-09 36
Yalan, güzelliğin ayıbı, lekesidir!.. 2018-07-07 41
Rahmân ism-i şerîfinin manası 2018-07-06 50
​Sözlerin en güzeli Kur’ân-ı kerimdir 2018-07-05 41
Kendine istediğini herkes için iste 2018-07-04 58
Hanefi'de namazın sünnetleri 2018-06-30 54
Beş vakit namaz kılmanın önemi 2018-06-29 49
Namazı inkâr edenlerin hâli! 2018-06-28 42
Dünyada iken cennet ile müjdelenenler... 2018-06-27 55
"Onlar için gelecekte korku yoktur!.." 2018-06-26 48
Kabul olmuş haccın alâmeti 2018-06-25 44
"Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın" 2018-06-23 54
"Allahü teala seni ateşten korusun!" 2018-06-22 54
Hiç eksilmeyen yemek ve su!.. 2018-06-21 72
"Vahyi ve kitapları inkâr ettiler..." 2018-06-20 64
Dünyânın âfeti şiddetli istektir 2018-06-14 96
Duânın kabul olduğu vakit... 2018-06-12 94
"Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse!" 2018-06-09 88
Salevat okuyanlar fakirlik görmezler 2018-06-08 76
​“Veren el, alan elden hayırlıdır” 2018-06-06 90
"Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız" 2018-06-05 94
“Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz” 2018-06-04 98
Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi!.. 2018-06-02 98
Duanın kabul olması için... 2018-06-01 88
"Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim..." 2018-05-31 81
"Ölümü unutanın hâli nasıl olur?" 2018-05-30 85
Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu 2018-05-28 117
Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır... 2018-05-26 100
​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek! 2018-05-25 96
"Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız" 2018-05-24 105
"Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor" 2018-05-23 106
“Oğlum! Kendini istiğfara alıştır" 2018-05-22 100
Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında... 2018-05-21 99
Bu ayda bulunan en kıymetli gece 2018-05-17 136
"O, alevli bir ateşe girecek" 2018-05-16 89
Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi... 2018-05-15 74
Namazda Fâtiha okumak vâcibdir 2018-05-14 99
"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur..." 2018-05-11 108
Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye... 2018-05-09 127
Allahı anmayı âdet hâline getirmek... 2018-05-08 121
"Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir" 2018-05-07 108
Dinde yapılan her yenilik bidattir!.. 2018-05-05 122
"Sen o peygamberin hanımı olursun!.." 2018-05-03 121
“Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez" 2018-05-02 141
"Gücün yerinde iken tövbe eyle!.." 2018-04-29 148
Allah, milletleri ilimle yükseltir 2018-04-28 131
​Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair... 2018-04-27 113
En kıymetli amel edeptir... 2018-04-26 148
"Her günah işledikçe tövbe et!.." 2018-04-25 122
​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır 2018-04-24 119
“Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir!.." 2018-04-23 97
"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!" 2018-04-21 105
“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin!" 2018-04-20 80
Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür 2018-04-19 78
"Nasihat, müminlere elbette fayda verir" 2018-04-18 122
"Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir" 2018-04-17 125
Tövbe makamlarının sonu yoktur!.. 2018-04-16 96
Dertlinin hâlinden dertli anlar... 2018-04-14 116
Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir 2018-04-13 108
“Hayâ ve imân birbirine bağlıdır" 2018-04-12 101
Son hak din, Muhammed aleyhisselamın dinidir 2018-04-11 112
"Ümitleri kıran ölümü çok düşünün!.." 2018-04-10 103
​Hiç kimse, rızkını bitirmeden ölmez! 2018-04-09 128
“Bu, altından daha kıymetli bir cevaptır” 2018-04-07 137
Allahü teâlânın takdîri yerini bulacaktır... 2018-04-06 133
"Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz!" 2018-04-05 114
Bütün işlerin evveli anne rızası almaktır 2018-04-04 106
“İlim Çin’de bile olsa onu arayınız!..” 2018-04-03 121
"Hakkınızı vermekte size zulmettim mi?" 2018-03-30 201
İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak... 2018-03-29 119
Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir... 2018-03-28 155
"Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz..." 2018-03-27 109
"O zat bana çok salevât okuyor...” 2018-03-26 135
Kâfirin hakkı için de helâlleşmek lâzımdır 2018-03-24 150
Büyüklere saygı küçüklere şefkat 2018-03-23 125
Emr-i mâruf ne demektir? 2018-03-23 134
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2018-03-22 110
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz!.." 2018-03-21 131
Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur... 2018-03-20 98
Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir 2018-03-19 131
Dine hile yapan ihânet etmiş olur! 2018-03-17 111
"İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez!.." 2018-03-16 106
"Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun!.." 2018-03-15 119
Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir 2018-03-14 149
Aciz bir insan olduğunu unutma! 2018-03-13 124
​ "Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et" 2018-03-12 131
Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur!.. 2018-03-10 137
Hastalar, seher vaktinde rahatlar! 2018-03-08 146
Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında... 2018-03-03 179
​Az konuşmak ve iyi huylu olmak... 2018-03-02 127
Kâfirlere şefaat edilmeyecektir... 2018-03-01 114
"Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz!.." 2018-02-28 108
"Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever" 2018-02-27 95
İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez 2018-02-26 108
​ "Müminlere söyle harama bakmasınlar" 2018-02-24 123
Ana-babanın kabrini ziyaret etmek... 2018-02-23 127
Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede 2018-02-21 166
"Rabbim şefaat için bana izin verir!.." 2018-02-20 147
"Namaz müminin mi’râcıdır...” 2018-02-19 134
"Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır" 2018-02-17 150
​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir... 2018-02-16 122
İlminin faydasını görmeyen âlimler 2018-02-15 121
Abdest alınan ve alınmayan sular 2018-02-14 119
​Evliyâ görülünce Allah hatırlanır 2018-02-13 102
"Ey Hüreyre, ben Müslüman oldum" 2018-02-12 106
Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!.. 2018-02-10 119
“Kalplerinizi tertemiz yapınız!.." 2018-02-08 142
İnsanların en iyisi ve en kötüsü!.. 2018-02-07 153
“İnsanlar fıkıhta İmâm-ı Azam'ın çocuklarıdır...” 2018-02-06 174
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir 2018-02-05 141
Maddi ve manevi rızıkların dağılımı 2018-02-03 138
"Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah!..” 2018-02-02 210
En fazîletli amel nefse muhalefettir 2018-02-01 171
İbadetlerin sahih olması için... 2018-01-31 118
"Dört kimse hayırla şahitlik ederse!.." 2018-01-30 140
“Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?..” 2018-01-29 123
"Cennet ehlinin ekserisi fakirler" 2018-01-27 164
Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr!.. 2018-01-26 133
Namazın hakkını vererek kılmak!.. 2018-01-25 167
Belâya sabır, iyi ve güzeldir 2018-01-24 170
"Kadılığı kabul etmezdim ancak!" 2018-01-23 213
Ölüleriniz için sadaka veriniz 2018-01-22 208
"Bu, sana layık bir ibadet değildir!.." 2018-01-20 180
"Ben ümmetim için çok korkuyorum!.." 2018-01-19 183
Talebe, kalp hastalığını hocasına söylemelidir! 2018-01-17 147
"Nerede takdîr edilmişse orada ölürsün!.." 2018-01-16 146
Sadaka verirken bütün müminlere niyet etmeli 2018-01-15 140
Allahü teâlâya tevekkül etmelidir 2018-01-13 177
​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!.. 2018-01-12 198
"Yetimin gözyaşından sakınınız..." 2018-01-11 147
Şeytanın pek çok hîlesi vardır!.. 2018-01-10 167
"O şahsı Cennet ile müjdele..." 2018-01-08 244
İskât yapılması için vasiyet etmek... 2018-01-06 182
“Bir iyiliğe on misli sevap veririm..." 2018-01-05 220
Hakîkî Allah sevgisini tadanlar... 2018-01-04 188
Allahü teâlâya "dost" olanlar... 2018-01-03 139
Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir... 2018-01-02 225
Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek 2017-12-30 215
“Onun annesini buraya getirin!” 2017-12-29 195
Resûlullahın vârisi ve vekilleri... 2017-12-28 246
Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır... 2017-12-27 190
"Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!.." 2017-12-25 208
"Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin" 2017-12-23 156
Sıkıntı ve borç içinde olanlar... 2017-12-22 166
Sözünde durmak güzel bir haslettir 2017-12-20 174
"Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap!" 2017-12-19 234
Tekebbür etmek haramdır!.. 2017-12-18 139
"Kalbini nasûh tövbesi ile süsle" 2017-12-16 185
"Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki!.." 2017-12-15 143
"Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır" 2017-12-14 201
Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir 2017-12-13 156
Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır 2017-12-12 141
"Sana söz getiren senden de götürür!" 2017-12-11 181
"Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır!.." 2017-12-08 222
İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar!.. 2017-12-07 289
İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat! 2017-12-06 259
Sarayı sular altında kalan hükümdar!.. 2017-12-04 210
Sabırla, bütün işler yolunda gider... 2017-12-02 226
İmanın gitmesine sebep olan şeyler 2017-12-01 268
"Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde" 2017-11-30 223
Günah işlemek kalbi karartır!.. 2017-11-29 183
Güzel ahlakın alametleri... 2017-11-28 184
Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar... 2017-11-27 156
“Üsâme mutlaka savaşa gidecek” 2017-11-25 168
Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir 2017-11-24 232
“Kevser nedir, biliyor musunuz?” 2017-11-23 234
"Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur" 2017-11-21 220
En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir 2017-11-20 350
"O, dünyânın en büyük hatibi idi" 2017-11-18 229
"İmam, kendisine uyulmak içindir" 2017-11-17 252
“Seven, sevdiğine boyun eğer...” 2017-11-16 220
"Birbirinize kardeş muamelesi yapınız” 2017-11-13 272
"Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır" 2017-11-11 269
"Ölünceye kadar tövbe kabul olur" 2017-11-10 285
“Yemek Âdâbı” hakkında... 2017-11-09 270
"Ey oğlum! İhlas üzere ol!" 2017-11-07 279
"İzin verin, Aişe'nin evine gideyim..." 2017-11-06 255
“Hazreti Lokman'a hikmet verdik..." 2017-11-03 266
"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..." 2017-11-02 297
"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..." 2017-11-01 263
"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!" 2017-10-31 285
"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.." 2017-10-30 246
"O zata karşı edebi asla terk etme!.." 2017-10-28 271
Allahtan korkanlar herkese faydalı olur 2017-10-27 258
Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün! 2017-10-25 258
"Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma!" 2017-10-24 274
Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür 2017-10-23 293
Diline sahip olan sıkıntıya düşmez 2017-10-21 243
"Dinde yapılan her yenilik bid'attir!" 2017-10-19 267
Mide dolu olunca kalbe gaflet basar 2017-10-18 278
"Kim zulmedeni affederse..." 2017-10-17 302
“Yol üzerinde oturmaktan sakınınız” 2017-10-16 259
"Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme!.." 2017-10-14 259
Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır... 2017-10-13 274
“Bid’at ehli ile mücadele ederim” 2017-10-12 264
"Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme!" 2017-10-11 269
"Bu hâlim için eman dilerim!" 2017-10-10 271
"Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz!" 2017-10-09 289
Her incinin bir sedefi vardır!.. 2017-10-08 271
"Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir" 2017-10-07 260
İmân azalmaz ve çoğalmaz 2017-10-06 277
“Allah ve Resûlünün sevgisi için...” 2017-10-05 276
"Hiç kimseyi onun önüne geçirmez!" 2017-10-04 240
"Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur" 2017-10-03 284
Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur 2017-09-29 381
Tövbe edenin günahı affedilir 2017-09-28 223
Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe... 2017-09-27 303
Kabir azâbı rüyâ gibi değildir!.. 2017-09-26 254
"Bid’atlerin hepsi dalâlettir!..” 2017-09-25 200
"Rûhları bedenlerine geri verilir!.." 2017-09-23 283
"Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim..." 2017-09-22 263
"Ey kulların sığınağı olan Allahım..." 2017-09-21 251
"Her bid’at, bir sünneti yok eder" 2017-09-20 264
Ölü, kabre konduğu vakit 2017-09-19 248
Cennete ilk girecek olanlar 2017-09-18 197
​"Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir...” 2017-09-16 297
İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir? 2017-09-15 308
Mucize ile kerâmet arasındaki fark 2017-09-14 280
“İkisi için bir adak adayın” 2017-09-13 396
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-12 301
"İnsanların en faziletlisi..." 2017-09-11 280
Meyyit, selam vereni tanır!.. 2017-09-10 295
“Ameller niyetlere göredir...” 2017-09-09 286
"Bu hâl, âlim için bir fitnedir” 2017-09-08 306
"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!" 2017-09-07 272
“Günahı çok olan çok su dağıtsın!” 2017-09-06 248
"İşi, sözüne uygun olmalıdır" 2017-09-05 276
"Dilini yersiz sözlerden koru" 2017-09-04 268
"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.." 2017-09-03 207
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-02 213
"Allahü teâlâ günahını affetti" 2017-09-01 216
“Onun için ne hazırladın?” 2017-08-31 236
Zilhiccenin ilk on gününün fazileti 2017-08-30 211
Hendekte yaşanan mucizeler... 2017-08-29 237
Hayatı da ölümü de yaratan O'dur!.. 2017-08-28 208
İnsanlar dert ile imtihân edilir!.. 2017-08-27 303
Mutlak adak ve şarta bağlı adak 2017-08-26 347
İstişare eden muvaffak olur 2017-08-25 290
“Ben şefaate izinli değilim!" 2017-08-24 332
Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir! 2017-08-23 284
Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı 2017-08-22 283
Müslümanlar bütün peygamberlere inanır 2017-08-21 283
Meleklerin hayâ ettiği kimse... 2017-08-20 296
"Çocuğa hediye" diyerek verilenler 2017-08-19 321
Bekara suresini okumanın fazileti 2017-08-18 357
'Allah aşkına' diyerek bir şey istemek!.. 2017-08-17 356
"Birbirinize yiyecek ikram ediniz!.." 2017-08-16 284
Aldatarak satmak hıyanet olur... 2017-08-15 323
Saadete kavuşmak isteyen kimse... 2017-08-12 336
Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir 2017-08-11 352
“Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız!" 2017-08-10 335
"Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır" 2017-08-09 346
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek... 2017-08-08 363
"Ey oğul! Kimseyi hakir görme!.." 2017-08-07 296
"Mahluklar bununla rızık bulur..." 2017-08-05 303
Haccı kabul olanın günahları affolur... 2017-08-04 367
Faydasız ilim ilim değildir… 2017-08-03 316
İki cihanda aziz olmak için… 2017-08-02 345
Allahü teala bizi her an görüyor 2017-08-01 319
Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir 2017-07-31 340
Münakaşayı terk etmenin mükâfatı... 2017-07-29 334
"Akla danışmadan tâbi olmalıdır..." 2017-07-28 314
Dünya hayatının ziynetleri... 2017-07-27 373
"Cesur desinler diye savaştın!.." 2017-07-26 311
"Siz, bizden evvel göçtünüz" 2017-07-25 365
Münevver şahsiyet Münevver Ablam 2017-07-24 291
Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır 2017-07-24 370
“Söz, dinleyene göre söylenir!.. 2017-07-22 365
"Allah için bir şey isteyene veriniz!" 2017-07-20 410
İlmihâli öğrenmek îmanı korur!.. 2017-07-18 347
Şeyhayn’ı ancak müminler sever 2017-07-17 335
Nimeti gönderen Allahü teâlâdır 2017-07-15 371
"Ey îman edenler sabrediniz..." 2017-07-14 291
"Gerçekten biz sana Kevser’i verdik..." 2017-07-13 322
Herkese ihsânda bulunmalıdır... 2017-07-12 291
İyilik yapınca sevinenler... 2017-07-11 359
"Kabir azabı haktır, vardır" 2017-07-10 340
"Sûizan, sözlerin en yalanıdır!.." 2017-07-08 336
Melekleri sevindiren ibadet: Namaz 2017-07-07 335
Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri... 2017-07-06 299
"Benim ecdadım en iyi insanlardır" 2017-07-05 416
"Onlar, katıksız ekmek gibidir!" 2017-07-04 317
Garip Müslümanlara müjdeler olsun!.. 2017-07-03 358
"Müdâra ederken güler yüzlü ol!" 2017-07-01 404
"Ahiret saadeti onlar içindir..." 2017-06-30 330
İyilik ve ihsan edenler sevilir 2017-06-26 360
Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir 2017-06-22 422
Kur’ân-ı kerîm mucizedir... 2017-06-21 368
Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi! 2017-06-20 288
Günahlar, insanı küfre sürükler! 2017-06-19 342
Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır! 2017-06-17 337
Talebe, alçak gönüllü olmalı 2017-06-16 363
Koğuculuk korkunç bir hastalıktır!.. 2017-06-15 367
Dünyâda âfiyet üzere olanlar... 2017-06-14 370
Evliyânın kerâmet göstermesi haktır... 2017-06-13 337
"Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur" 2017-06-12 343
"Birbirinizin kusurunu araştırmayın!.." 2017-06-10 350
Nefse uymaktan kurtulmak... 2017-06-09 334
"İtikatta mezhep"in iki imamı... 2017-06-08 332
Hoca hakkı ödenemez!.. 2017-06-06 402
“Ey hayır ehli, hayra koş!.." 2017-06-05 367
Sahurun tamamı berekettir... 2017-06-03 436
Feyz-i ilâhîye kavuşanlar... 2017-06-02 327
Oruç, cehennemden uzaklaştırır... 2017-06-01 357
"Dîne karıştırılan bidatlerden sakın!" 2017-05-31 390
Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi 2017-05-30 411
Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler... 2017-05-29 357
Ramazan ayı, çok şereflidir 2017-05-27 341
İbadete bid'at karıştırmak!.. 2017-05-26 337
Rızkı, ummadığı yerden gelenler... 2017-05-25 371
Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar 2017-05-24 408
Ya hayır söyle ya da sus!.. 2017-05-23 494
Dinlerini dünya için satanlar!.. 2017-05-22 369
Velînin kerâmeti haktır... 2017-05-19 444
Dört şey, köleyi efendi yapar!.. 2017-05-18 415
İtikadda gevşeklik affolunmaz!.. 2017-05-15 391
Bildiği ile amel etmeyenler... 2017-05-13 397
Yolculukta namaz oruç ve kurban... 2017-05-12 362
Kullar, belâlarla imtihan edilir!.. 2017-05-10 392
Allahü teâlâdan hayâ etmek!.. 2017-05-09 544
"Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır!" 2017-05-08 503
Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı 2017-05-06 451
Mucize ve kerâmet hakkında... 2017-05-05 399
İyilik, sevgi kazandırır... 2017-05-03 403
"Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!" 2017-05-01 423
Affedilmiş olarak sabahlayanlar... 2017-04-28 528
"Ben duâmı şefâat için sakladım..." 2017-04-25 395
"Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun!" 2017-04-24 423
Fâtiha neleri açmaz ki!.. 2017-04-22 468
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak 2017-04-21 370
"İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin!" 2017-04-18 474
"Allah yolunda" olmak ne demektir? 2017-04-17 398
"Sığınağım sensin başka kime giderim" 2017-04-15 566
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” 2017-04-14 423
Dünya âhiret için bir vâsıtadır... 2017-04-13 437
Kabirleri ziyaret etmek sünnettir 2017-04-12 428
Dünyalıklar nefsin harp âletleridir!.. 2017-04-11 375
"Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır!" 2017-04-10 422
"Allah’tan başka ilah yoktur!.." 2017-04-08 389
Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar... 2017-04-06 460
Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir... 2017-04-04 472
"Ömrünü faydalı şeyler için harca" 2017-04-03 426
"Bizi, hayır duadan unutmayalar!.." 2017-03-31 446
“Dünyâ ne demektir biliyor musunuz?" 2017-03-30 519
Bir leşe üşüşen köpekler gibi!.. 2017-03-29 416
Cennete en son girecek kimse!.. 2017-03-28 430
Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır!.. 2017-03-27 453
Şeytanın hileleri pek çoktur... 2017-03-24 484
Cepheden kaçmak büyük günahtır!.. 2017-03-23 369
“Ebedî olarak yaşamak istiyorsan!" 2017-03-22 417
"Sıratı kolay geçmek istersen" 2017-03-21 405
Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek!.. 2017-03-20 421
Allah, sevdiklerine ihsân eder... 2017-03-17 436
Âlimin, âbide olan üstünlüğü 2017-03-16 521
"Kim bana mirasçı olursa" 2017-03-15 577
"Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır” 2017-03-14 513
"Böyle arkadaş zor bulunur..." 2017-03-13 456
İslam dini fen ilmini emretmektedir... 2017-03-11 481
"Yazıklar olsun sana ey nefsim!" 2017-03-10 476
"Kâinâta ibret nazarıyla bak!" 2017-03-09 446
“Beni nefsime hâkim kıl Allahım" 2017-03-08 517
Müminin özrünü kabul etmemek!.. 2017-03-07 437
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 470
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 491
Şeytana yoldaş olan kimseler! 2017-03-02 503
"Namazdan yüz çevirdiğin vakit!.." 2017-03-01 472
Mümin, cennette ebedî kalır... 2017-02-28 467
"Her âyetin hakkını vererek okumalı..." 2017-02-27 468
Önce, en mühim olanları öğrenmeli 2017-02-26 478
Takvâdan üstün bir şey yoktur... 2017-02-25 484
İlmi olmadan fetvâ verenler! 2017-02-24 481
Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır 2017-02-23 539
"O havuzdan içen ebediyen susamaz" 2017-02-22 475
"Dünya, yolcunun bineği gibidir..." 2017-02-20 442
"Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz” 2017-02-18 539
Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler 2017-02-17 498
Allaha düşman olanları sevmek 2017-02-16 527
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür! 2017-02-15 437
Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm... 2017-02-14 496
Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler... 2017-02-13 536
Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz 2017-02-11 552
Sâlih kimselere dil uzatma!.. 2017-02-10 521
Allah indinde en makbul amel 2017-02-09 508
Tevekkül etmek müminin sıfatıdır 2017-02-06 488
"Bunlar benim ehl-i beytimdir!" 2017-02-04 631
Resûlullah efendimize salevât okumak... 2017-02-03 566
Talebe, edep üzere olmalıdır 2017-02-02 497
"Dünya haraptır şerbetleri seraptır" 2017-02-01 552
Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek... 2017-01-31 447
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2017-01-30 550
“Siz, hayırlı bir ümmetsiniz!.." 2017-01-28 656
Dünya sevgisi kalpten çıkarsa... 2017-01-26 491
Dilinden hikmet dökülen zatlar... 2017-01-25 527
"Sizden öncekileri cimrilik helak etti" 2017-01-24 564
İnsan için en hayırlı haslet 2017-01-23 1416
"Kelâmımı onun diliyle bildiririm" 2017-01-21 582
Vaktinde kılınan namazın fazileti 2017-01-19 592
"Yeşil kuşların kursaklarında!.." 2017-01-18 539
"Herkesi kendinden iyi bil ki!.." 2017-01-17 472
"Harap olmuş bir ev gibi!.." 2017-01-16 466
Şafii mezhebine göre teyemmüm 2017-01-14 557
“Kibir, insanın dindarlığını bozar" 2017-01-13 576
Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki! 2017-01-12 547
Cehenneme girmeyecek olan müminler... 2017-01-11 559
Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar!.. 2017-01-10 508
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2017-01-09 527
“Kıyâmet günü şefaat edeceğim" 2017-01-05 545
Peygamberlerde yedi sıfat bulunur 2017-01-04 616
Diken batması bile günaha kefârettir! 2017-01-03 564
"O emaneti insan yüklendi" 2017-01-02 510
"İslam düşmanlarına karşı korkak olma!.." 2016-12-30 605
Tasavvuf, insanları incitmemektir... 2016-12-28 551
"Helâlden kazanmak cihat etmektir..." 2016-12-24 594
Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi 2016-12-23 628
Akıl, nasıl kulluk yapılacağını bulamaz 2016-12-22 1163
"Cahillerin sevgisine rağbet etme!.." 2016-12-21 513
Malın menfaatini kiraya vermek... 2016-12-20 536
"Sakın, dünya için kederlenme!.." 2016-12-19 484
Yabancı kadından süt emen çocuklar.. 2016-12-17 581
İbâdetlerin faydası, insanın kendisinedir 2016-12-16 537
"Onu seven, beni sevmiş olur.." 2016-12-15 520
"Fıkıh ilmi, ilmihâl kitabından öğrenilir" 2016-12-14 528
"Zikir, Allahü teâlâya tâattir" 2016-12-13 606
Münafıkların boynuna geçmiş bulunan ip!.. 2016-12-12 480
Helal yiyeceklerden hayır meydana gelir 2016-12-10 519
"Günahkâra müjde ver sıddıkları ise korkut!" 2016-12-09 499
Hendek Harbinde verilen müjde!.. 2016-12-08 488
"Allahü teala iffetli olanı sever..." 2016-12-07 540
Fakirlikten şikâyet eden adam!.. 2016-12-05 567
"Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez" 2016-12-03 523
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi 2016-12-01 661
İlim, kalbe doğan bir nûrdur... 2016-11-30 509
İftirâda bulunanlar mahcup oldular!.. 2016-11-29 527
Medîne'nin her tarafını aydınlatan kıvılcım!.. 2016-11-26 594
“Cömert kimselerin kusurlarını araştırma!" 2016-11-25 618
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!.. 2016-11-24 551
"Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin!.." 2016-11-23 551
"Ölüme hazır ol ey Abdullah!.." 2016-11-22 635
"Beni öldürmek için geldin!.." 2016-11-21 595
Fetvada halka imam, takvada melek gibiydi 2016-11-19 584
Kıyâmette ağzına gem vurulanlar!.. 2016-11-18 570
Alışveriş yaparken yemin etmemeli!.. 2016-11-17 536
Resûlullah sevgisinin hakkını yerine getirmek 2016-11-16 497
“İnsanların en akıllısı kimdir?” 2016-11-15 604
"Allahü teâlâyı hatırla kurtulanlardan ol!.." 2016-11-14 520
"Allah, günahların hepsini affeder" 2016-11-11 605
"Ârif, emirleri yerine getiren kimsedir!.." 2016-11-10 629
Gizli nasihat daha tesirlidir 2016-11-09 572
“Eshâbım hakkında Allah'tan korkunuz!" 2016-11-08 515
"İhlâsı kimden öğrendiniz?.." 2016-11-07 535
Tövbeyi terk etmek insanı helâk eder! 2016-11-05 534
Dîni veya dünyayı zarardan kurtarmak 2016-11-04 553
Küfre düşmekten çok korkmalıdır 2016-11-03 562
Sözlerinden istifade edilen kullar... 2016-11-02 592
İçinde bulunduğumuz ânı değerlendirmek!.. 2016-11-01 536
Kalpleri saf ve nurlu olanlar... 2016-10-31 540
Kitap ile ilim yaymanın sevabı 2016-10-29 529
"Eshâbım sizin üstünlerinizdir" 2016-10-28 554
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz" 2016-10-27 571
"Kula, ilk önce namazı sorulur" 2016-10-26 561
Haram yiyenin duâsı kabul olmaz 2016-10-25 551
Allahü teâlânın koruduğu kullar 2016-10-22 565
Dünya ehlinin ve âriflerin edebi... 2016-10-21 549
Günah işleyenin boynu bükük olur 2016-10-20 534
Allahın rızasına ermiş olmanın alameti 2016-10-19 580
Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz 2016-10-18 539
Kibrin alâmetlerini bilmek lâzımdır... 2016-10-17 671
"Mallarınız vârislere taksim edildi!.." 2016-10-15 624
"Kur’ân yedi harf üzerine indirilmiştir" 2016-10-14 564
İbadetine riya karıştıranlar... 2016-10-12 583
Dinlerin en hayırlısı ve ümmetlerin en üstünü 2016-10-11 519
"Birbirlerine karşı pek merhametlidirler" 2016-10-10 619
"Muhammed aleyhisselâmın ümmeti şahidimdir!" 2016-10-08 514
Cehennemin haram olduğu gözler... 2016-10-07 669
Taştan ve madenden yüzük taşı yapmak... 2016-10-06 635
"Yüzü ak olarak can vermelidir" 2016-10-05 584
Kalbi temiz olan dine uyar... 2016-10-04 585
Cennetin yüksek derecelerine kavuşanlar 2016-10-03 548
Yedi yüz senelik oruç sevabı!.. 2016-10-01 597
Doğru olursan, Allah utandırmaz! 2016-09-30 587
Şeytan beyne, öfke ise göze girer!.. 2016-09-29 734
"Hayvanlar gibi, yok edilecekler!" 2016-09-28 582
Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler... 2016-09-27 572
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki..." 2016-09-26 530
Konuşmadan önce iyice düşünmelidir! 2016-09-24 597
"Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım" 2016-09-23 572
"Yıldızlar gittiği zaman!.." 2016-09-22 610
Mazlumun âhı, indirir şâhı!.. 2016-09-21 569
İsyan edenlere susanların sonu! 2016-09-20 575
Allahü teâlâ kalplerinize bakar" 2016-09-19 592
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler!.. 2016-09-17 617
"Bana incindiğini hiç görmedim!.." 2016-09-16 575
Şeytanın zincirini çözmek!.. 2016-09-15 565
Şeytan, insanın kurdudur!.. 2016-09-14 599
Kıldan ince, kılıçtan keskin!.. 2016-09-13 718
“Ölülerinizi iyilikle yâd ediniz." 2016-09-12 560
"Cömertlik, zenginde olursa daha güzeldir" 2016-09-10 639
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!" 2016-09-09 546
Bugünleri iyi değerlendirelim... 2016-09-08 618
"Bu etten siz yiyemezsiniz!" 2016-09-07 558
​ “Baş, bedene göre ne ise..." 2016-09-06 716
Cihat sevabına kavuşanlar... 2016-09-05 628
Farzı yapmayana kâfir denmez!.. 2016-09-03 577
Bütün emirlerde kolaylık vardır... 2016-09-02 613
Komşuya iyilik etmek hakkında 2016-09-01 684
"Nice fıkıh bilenler var ki!" 2016-08-31 583
Hilmin ve yiğitliğin en yükseği!.. 2016-08-30 577
“Yâ Rabbî, ilmimi artır” 2016-08-29 607
Cennet kapılarının açıldığı an!.. 2016-08-27 574
Günaha önem vermemek!.. 2016-08-26 570
“Bugün şaşılacak bir şey gördüm!..” 2016-08-25 570
Zekâtı verilen mallar artar!.. 2016-08-24 623
"Ben şefâat etmeyi seçtim" 2016-08-23 601
"Kullarımı nasıl buldunuz?.." 2016-08-22 554
En güzel ölüm, şehitlerin ölümüdür 2016-08-20 609
"İhlaslı olanlara müjdeler olsun" 2016-08-19 464
Başarılı olsalardı... 2016-08-19 604
Üç şey, üç şey içinde gizlendi! 2016-08-18 632
Mazlum kimselerin bedduasından sakın! 2016-08-17 675
Fıkıh ilmi, kurtuluşa götürür 2016-08-16 599
Feyiz ve berekete kavuşanlar... 2016-08-15 642
Tâzim ve tahkir etmek hakkında 2016-08-13 658
"Utanmayan kimsede hayır yoktur!.." 2016-08-12 614
Kendisi muhtaç olduğu hâlde!.. 2016-08-11 594
Allahü teâlânın rezil ettikleri!.. 2016-08-10 632
Mecusilerin ateşinin söndüğü gece!.. 2016-08-09 563
"Aklı olmayanın siyâseti olmaz!" 2016-08-08 605
İnsanın bir işi yapma iradesi 2016-08-06 596
Yapılması açıkça emredilen şeyler 2016-08-05 663
Besmelenin fazileti hakkında... 2016-08-04 538
Ezan ve ikamet okumak.. 2016-08-03 677
"Eshâbımın hepsi yıldızlar gibidir..." 2016-08-02 556
"Pâk ve helal taam yiyiniz" 2016-08-01 584
İlk konak beşik, son konak kabir! 2016-07-31 516
Din bilgilerini yaymanın fazileti 2016-07-30 660
Müslüman tevazu sahibi olur... 2016-07-29 762
Namazda sesli ve açıktan okumak... 2016-07-28 675
Kabul olan dua belâyı defeder! 2016-07-27 620
Merhamet edene merhamet edilir... 2016-07-26 603
Dua, uyanık kalp ile yapılmalıdır... 2016-07-25 572
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-07-24 534
"Verdiğim rızka kanaat eyle!" 2016-07-23 820
Hazret-i Hüseyin’e muhabbet... 2016-07-22 570
"Kendini din adamı sanıyorsun!" 2016-07-21 551
"Fıkıh âlimlerine dil uzatma!.." 2016-07-20 622
"O, Medîne'nin en büyük âlimidir!.." 2016-07-19 604
"En hayırlı saf, ilk saftır..." 2016-07-18 650
Misvak, ağız kokusunu giderir 2016-07-16 700
"Kıyâmet günü şefaat ederim” 2016-07-15 604
Fıkıh ilmi ve fakihler... 2016-07-14 615
Dünyaya düşkün olmayan kimseler 2016-07-13 663
"İnsanların en mesudu kimdir?” 2016-07-12 620
“Tövbe, tövbeden tövbe etmektir!..” 2016-07-11 665
Peygamberlerin hepsine iman lazım 2016-07-09 610
Dünyada dostla düşmanı ayırmazlar! 2016-07-08 639
Düşünceler ve işler sebeplere bağlıdır 2016-07-07 677
Üzerinde dört satır yazı bulunan taş!.. 2016-07-04 554
Gücü yettiği hâlde affetmenin fazileti 2016-07-02 634
Selam vermede başkasına benzemek 2016-07-01 694
İnsanların, aklı en noksan olanı 2016-06-30 644
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-06-29 671
“Malda zekâttan başka hak yoktur” 2016-06-28 655
Feyiz ve marifete kavuşmak için... 2016-06-27 567
İnsanları doğru yoldan saptıranlar 2016-06-25 605
“Kibirli olan ilim öğrenemez” 2016-06-24 684
"Bu evde senin ne işin var?.." 2016-06-23 629
"Ölüm sana yaklaşmakta" 2016-06-22 624
Kalbinde kibir bulunanlar... 2016-06-21 653
Evinize girerken İhlâs-ı şerifi okuyun 2016-06-20 654
"Günahımın bir anlık lezzetine aldandım!" 2016-06-18 640
İyilik yaptıkları zaman sevinenler... 2016-06-17 673
Mushaf-ı şerîfe bakarak okumak... 2016-06-16 657
Kur’an için inen huzur bulutu!.. 2016-06-14 708
Nefis kaplan, şeytan ise köpek gibidir!.. 2016-06-13 670
"Her dilediğimi ihsân etti" 2016-06-11 743
"Hangi insan daha kötüdür?" 2016-06-10 677
Fakirlikten korkmak kalp hastalığıdır!.. 2016-06-09 625
“Aranızda en hayırlınız..." 2016-06-08 683
Günah işleyenlerle arkadaşlık etmek... 2016-06-07 599
Bedene hizmet etmek lâzımdır 2016-06-06 609
“Yatacak bir yatağı bile yoktu” 2016-06-04 623
"Onlar, Rablerinin yanında diridirler" 2016-06-04 647
Resûlullah efendimizin bazı mucizeleri 2016-06-03 664
Bozuk bir yol tutanlar 2016-06-02 542
"Şeytan, kan gibi damarlarda dolaşır" 2016-06-01 586
Namazını ayakta kılamayan hasta 2016-05-31 583
"Allahü teâlâya şikâyeti terk et!" 2016-05-30 549
İlmiyle amel etmeyen kimse 2016-05-28 719
Akıllı insan nasıl olur? 2016-05-27 686
"Eve girerken Besmele çekin" 2016-05-26 641
"Nefsin için kimseye kızma" 2016-05-24 697
Dünya ile âhiret arasındaki vakit! 2016-05-23 673
İnsanların en cömerdi o idi 2016-05-21 619
“Lâ ilahe illallah deyinceye kadar" 2016-05-20 654
Bu ümmetin en hayırlıları 2016-05-19 579
“Allahım, kavmime hidayet eyle!" 2016-05-18 613
Tefsîr için on beş ilmi bilmelidir... 2016-05-17 615
İstiğfar edenlere çıkış yolu vardır 2016-05-16 603
Bir mümini sevindirmek 2016-05-14 598
"Kabirdekiler birbirlerini ziyaret ederler..." 2016-05-13 686
Hakiki imana kavuşan kimseler 2016-05-12 636
Ebedi azaptan kurtulmak için 2016-05-11 580
Müminleri sevindirmenin fazileti büyüktür... 2016-05-10 618
"İlim, senin için mal ve sermayedir" 2016-05-09 647
"Rabbimden üç şey istedim..." 2016-05-08 632
Hazreti Cebrâil'in şükür namazı!.. 2016-05-07 658
"Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki!.." 2016-05-06 514
Velî kulların alâmetleri... 2016-05-05 622
Resûlullahı vesile ederek istemek... 2016-05-04 678
"Onu isteğine kavuştur!..” 2016-05-03 630
"Her şeyi sizin için yarattım!" 2016-05-02 556
İnsanı dalâletten âlimler kurtarır... 2016-05-01 633
İnsanlara nasihat ederken... 2016-04-30 947
Firavun'a nasihat eden İblis!.. 2016-04-29 68
"Kişinin kıymeti himmetine göredir" 2016-04-28 651
İslâm âlimlerini kötüleyenler!.. 2016-04-26 731
İtikat, kalp ve beden bilgileri 2016-04-25 676
Okuyanları, heybet ve ürperti kaplar!.. 2016-04-23 589
"Oğullarını da sofraya getir!" 2016-04-22 826
Helâlin hesabı var haramın ise azabı! 2016-04-21 666
İnsan rızkını aradığı gibi... 2016-04-20 594
Karanlıkta lamba gibi olanlar... 2016-04-19 706
Eğer yeryüzünde salihler olmasaydı! 2016-04-18 670
Kitap, Sünnet İcmâ ve Kıyâs 2016-04-16 670
"Kim velî kulumu hakîr görürse!.." 2016-04-15 655
"Lânet etmek için gönderilmedim!.." 2016-04-14 663
Kalplerinde Allah sevgisi olanlar... 2016-04-13 1301
Emirlere uymak ve günah işlememek... 2016-04-12 711
Düşmanı dost yapan sıfatlar 2016-04-11 892
Fitne ve karışıklık zamanlarında... 2016-04-09 734
"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin!” 2016-04-08 657
"Allahü teâlâ bize kâfidir..." 2016-04-07 629
Allah için yapılan zayi olmaz!.. 2016-04-06 650
Kabirde nimet de vardır azap da!.. 2016-04-05 626
Kıyamet günü pişman olmayasın! 2016-04-04 649
Sevabı en büyük ilim 2016-04-02 708
"Miras hukukunu gençlere öğretiniz" 2016-04-01 752
"Şeytanın başını ezmek dilersen!" 2016-03-31 816
Kur’ân-ı kerîmi geçim vâsıtası yapmak!.. 2016-03-30 666
Kaza ve kaderi anlamak için... 2016-03-29 703
Küçük günaha devam edilirse!.. 2016-03-28 634
Talebenin riâyet etmesi gerekenler 2016-03-26 819
Kaza ve kader bilgisini anlamak... 2016-03-25 737
Allahü tealaya imandan sonra... 2016-03-24 804
Kul, bir şey yapmak isteyince... 2016-03-23 685
Kıyamet günü mîzân kurulur 2016-03-22 629
"Sen, nefsinin ayıbını gör!.." 2016-03-21 668
Her iyi söz bir sadakadır 2016-03-19 678
"O gün pişmanlık fayda vermez!.." 2016-03-18 643
Yaratılmışların en üstünü hürmetine 2016-03-17 733
Muhammed aleyhisselâm son peygamberdir... 2016-03-16 726
"Sen, Resûlullahın dert ortağı idin..." 2016-03-15 708
"Dünyanın geçici süsüne aldanma!" 2016-03-14 666
"Onların bilmediği hatalarımı affeyle!" 2016-03-12 717
Akıl, kıyâmetteki varlıkları anlamaz 2016-03-11 686
Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.. 2016-03-10 803
Bu ümmetin en üstünleri 2016-03-09 749
"Namazı kendine mirâc eyle ki..." 2016-03-08 665
Kıldan ince kılıçtan keskin! 2016-03-07 699
İlim amelden, îmân ise ilimden öncedir 2016-03-05 738
"Amelini az gören kimse gibi ol!..” 2016-03-02 812
Cenâzede kırk kişi bulunursa... 2016-03-01 730
"Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!.." 2016-02-29 722
Ruhlar, beş kısma ayrılır 2016-02-27 726
Maşallah deyince nazar değmez... 2016-02-26 711
Kabirde ölüye azap vardır!.. 2016-02-25 699
Mübarek gecelerin kıymetini biliniz!.. 2016-02-24 920
Kaza ve kadere razı olmak... 2016-02-23 798
“Allah için sev Allah için darıl" 2016-02-22 773
Bu dünyanın sefâsı kederdir! 2016-02-20 792
Katı kalbin ilacı vardır 2016-02-19 819
"Cennet ve cehennem ehlinin alâmeti vardır" 2016-02-18 736
İmam-ı a’zam ve fıkıh ilminin kolları 2016-02-17 835
Şeytanın idaresine girmiş olanlar!.. 2016-02-16 717
Müslüman temiz toprağa benzer... 2016-02-15 1005
Dirilerin ölülere olan hediyesi... 2016-02-13 768
“Üstünlüklerini bize de anlat!" 2016-02-12 687
Tevekkül boş oturmak değildir 2016-02-11 797
Kur'an-ı kerim değişmemiştir 2016-02-10 713
Kuvvet, kudret ve irâde... 2016-02-09 704
Korkunun ve ümidin en faydalısı... 2016-02-08 680
Bid’at çıkarana hürmet etmek! 2016-02-06 800
"Ona tam tâbi olmak için" 2016-02-05 775
"İnsanlarla iyi geçininiz" 2016-02-04 694
Müsâfaha ederken günâhlar dökülür... 2016-02-03 715
Allahü teâlânın yeryüzündeki dostları 2016-02-02 715
Hesap için ilk çağrılanlar... 2016-02-01 692
Bu ümmete ihsan edilen beş şey... 2016-01-30 685
Cenazeyi definde gecikmemeli... 2016-01-29 738
Abdestten sonra salevât söylemek 2016-01-28 681
Yürürken yemek ve içmek... 2016-01-27 728
"Allah'ı anmak kalbin cilasıdır” 2016-01-26 788
Malının zekâtını vermeyenler... 2016-01-25 713
"Şimdi uyuyacak zaman değildir!" 2016-01-23 863
Bir kula mal ve ilim verilmişse... 2016-01-22 730
Ezan, herkese bildirmek demektir 2016-01-21 1918
Arş-ı âlâyı titreten kelime!.. 2016-01-20 698
Bir kimse, kızını iyi terbiye ederse... 2016-01-19 753
Âlemlere rahmet olarak gönderildi... 2016-01-18 709
Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir 2016-01-14 875
"Benim Peygamberlik hakkımı gözetiniz!" 2016-01-13 801
Yemekleri açıkta bırakmamalıdır!.. 2016-01-12 762
"Hastalığınızı tedâvi ediniz!" 2016-01-11 787
Ölmek, yok olmak değildir!.. 2016-01-09 836
Öldükten sonra da kesilmeyen sevaplar 2016-01-08 753
“Emrin altındakilere ihsânda bulun!..” 2016-01-07 919
Abdest alırken okunacak dualar 2016-01-06 904
"Dünya, size sırtını dönüp gitmekte!.." 2016-01-05 817
Duanın kabul olması için... 2016-01-04 792
Namazın güzelliği kendisindendir... 2016-01-02 892
Nefis, huysuz bir hayvandır! 2016-01-01 805
“Ey insanoğlu! Gençliğinle gururlanma" 2015-12-31 778
"Emin kimse pek kıymetlidir" 2015-12-30 794
Ruhlar, nurdan yaratılmıştır... 2015-12-29 784
Tevâzu gösterenin anlayışı artar... 2015-12-28 734
Salevat-ı şerifeyi söylemek ve yazmak 2015-12-26 1005
Mal ve mevki gaye olmamalı 2015-12-25 840
Teyemmüm ne zaman caiz olur 2015-12-24 793
"Ölmeden evvel tövbe ediniz" 2015-12-23 765
"Tasavvufun sadece ismi kalmıştır!.." 2015-12-22 832
Mevlid okumak ibadettir 2015-12-21 746
Gazabını yenen, cennetle müjdelendi 2015-12-21 786
"Namaz, cehennem ateşine siperdir!.." 2015-12-19 697
“Kulum beni zannettiği gibi bulur” 2015-12-18 834
“Onun için ecir yoktur!” 2015-12-17 895
"Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.." 2015-12-16 834
Kabir ziyaretinin faydası çoktur 2015-12-15 820
"Vaktini boş şeylerle geçirme!" 2015-12-14 911
Kul hakkı ve helalleşmek... 2015-12-12 874
Haram yiyenin duası kabul olmaz 2015-12-11 887
İnsanı yücelten şey Allaha kul olmaktır 2015-12-10 794
Helâl kazanmak her Müslümana farzdır 2015-12-09 866
“Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım” 2015-12-08 764
Kur’ân-ı kerîmi hatmetmenin fazileti 2015-12-07 772
"Her padişahın bir korusu olur" 2015-12-05 719
"Hocanı seveni sev ve ona yardımcı ol" 2015-12-04 761
Riya, hayırlı amelleri yok eder 2015-12-03 766
"Allahım, bundan hakkımı al!.." 2015-12-02 819
İmân ve itikâd hakkında... 2015-12-01 823
Türk-Rus gerginliği son bulmalı 2015-12-01 766
Hâline bakıp, gafletten uyan! 2015-11-30 730
İnsanda bulunan üç kuvvet... 2015-11-28 827
İbâdetlerin sahih olması için... 2015-11-27 890
Kâbe'nin duvarındaki "ahidnâme"nin hâli!.. 2015-11-26 726
Ölülerin ruhları bazen cesetlerine gönderilir 2015-11-25 786
Hırsıza sadaka veren adam!.. 2015-11-24 1113
Kim "lâ ilahe illallah" derse 2015-11-23 747
“Kevser nedir, bilir misiniz?” 2015-11-21 726
Ebedî yaşamak istiyorsanız!.. 2015-11-20 760
“Hayatın boyunca iyilik üzere ol!..” 2015-11-19 743
"Bugün, dünkü günün yarınıdır!" 2015-11-18 739
Yemek adabı ve davete icabet... 2015-11-17 889
Dünyayı "hükmen" terk etmek ne demek? 2015-11-16 915
Zulmü, âdil bir hükümet önler! 2015-11-14 874
Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında 2015-11-13 840
Evliyâ ile sohbet aklı artırır... 2015-11-12 835
Müslümanlar selamlaşır... 2015-11-11 801
Kötü âlimler için acı azaplar var! 2015-11-10 760
Kendini beğenen helak oldu!.. 2015-11-09 740
Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın 2015-11-07 928
Resûlullahın huzurunda Müslüman olan Habeşîler 2015-11-06 754
"Allahü teâlâyı, beni ve Ehl-i beytimi seviniz...” 2015-11-05 859
Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa 2015-11-04 781
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 2015-11-03 894
Kayrevan Kadısı Esed bin Furat 2015-11-02 876
Endülüslü Âlim Ebû Abdillâh ibn-i Asker 2015-10-27 897
Şeyhülislâm Ebû Yahya Gırnâtî 2015-10-26 748
İbn-i Asâkir Ali bin Hasen 2015-10-24 804
BEYRUTLU ÂLİM Nûreddîn ibn-i Arrâk 2015-10-22 830
Faslı Âlim Ahmed ibn-i Ardûn 2015-10-21 730
Tunuslu Âlim Ebû Abdullâh ibn-i Arafe 2015-10-20 802
Büyük Müderris Tâceddin ibn-i Arabşah 2015-10-19 752
Hadis Âlimi Ebû Abdurrahmân Ubeydullah el-Basrî 2015-10-17 721
Kıraat Âlimi Ebû Abdillâh Sanhâcî 2015-10-16 758
AMERİKA, HATALARINA DEVAM ETMEKTE! 2015-10-15 835
FASLI ÂLİM Ahmed ibn-i Acîbe 2015-10-15 767
Şamlı Âlim İbn-i Âbidînzâde Alâüddîn Muhammed 2015-10-14 797
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Hayr Şihâbüddîn Menûfî 2015-10-13 818
Büyük Velî Ebü'l-Cevza Rabaî 2015-10-12 754
Bağdatlı Âlim Safiyyüddîn Abdülmü'min 2015-10-10 924
ŞAMLI ÂLİM Şemseddin ibn-i Abdülhâdî 2015-10-09 851
Fıkıh Âlimi Bahâüddîn Muhammed Sübkî 2015-10-08 891
Mekkli Âlim Abdullah bin Zübeyr Humeydî 2015-10-07 849
TEFSİR VE HADİS ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Herevî 2015-10-06 858
Şeyhüsislâm Çerkez Halil Efendi 2015-10-05 904
Büyük Müderris Gözübüyükzâde İbrahim Efendi 2015-10-03 950
AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü's-Semmâk Herevî 2015-10-02 843
HADİS ÂLİMİ Ebû Ya'la el-Mevsılî 2015-10-01 922
KIRÂAT ÂLİMİ Muhammed Kalkaşendî 2015-09-30 917
HADİS HÂFIZI Ebü’l-Kâsım Şîrâzî 2015-09-29 985
IRAKLI ÂLİM Behâeddîn Kıftî 2015-09-28 1111
BASRALI ÂLİM Abdülvâhid Saymerî 2015-09-26 722
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Abdûs Kayrevânî 2015-09-25 864
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Muhammed Rundî 2015-09-24 772
HADİS HÂFIZI Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî 2015-09-23 795
KIRAAT ÂLİMİ Yûsuf bin Alî el-Hüzelî 2015-09-22 806
HADİS VE FIKIH ÂLİMİ Şemsüddîn Muhammed Dımaşki 2015-09-21 1027
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Haris Kayrevânî 2015-09-19 920
FÂTİH'İN HOCALARINDAN Hocazâde Muslihuddin Efendi 2015-09-17 839
Geylanizâde Seyyid Abdülaziz 2015-09-16 839
Musullu Âlim Seyyid Muhammed Sincarî 2015-09-15 841
Medineli Âlim Ebü'l-Münzir Hişâm Kureşî 2015-09-14 825
Fıkıh Âlimi Alâüddîn Alî Bağdâdî 2015-09-10 836
OSMANLI VELÎLERİNDEN Ebû Said Kûzegerânî 2015-09-09 808
Hadis Hafızı Zeynüddîn Muhammed Hemedânî 2015-09-08 950
Büyük Müderris Cemâleddîn Mahmûd Hasîrî 2015-09-07 789
Hindistanlı Velî Emîr Necmüddîn Dehlevî 2015-09-05 912
BÜYÜK MÜDERRİS Harputlu Abdüllatif Efendi 2015-09-04 843
Medîneli Âlim Saîd ibni Müseyyib 2015-09-03 823
Şeyhülislâm Fenârizade Muhyiddin Çelebi 2015-09-02 878
HADİS ÂLİMİ Ebû Said Makbûri 2015-09-01 876
KIRAAT ÂLİMİ Ahmed bin Ezdâz Hulvânî 2015-08-31 888
Büyük Velî Ali bin İbrahim Husrî 2015-08-29 1120
İSTANBULLU VELÎ Cemâleddin Hulvî 2015-08-28 759
EDİRNE KADISI Muhyiddîn Acemî Efendi 2015-08-27 851
HADİS HÂFIZI Ebû Sa'd Bağdadî 2015-08-26 862
Fıkıh Âlimi Şerefüddîn Yahyâ Acîsî 2015-08-25 850
BÜYÜK VELÎ Muhammed Hânî 2015-08-24 839
TIP ÂLİMİ Hekîmşah Kazvînî 2015-08-22 877
ŞAMLI VELÎ Şeyh Selîm el-Mesûtî 2015-08-21 957
ŞEYHÜLİSLÂM Ebû Ömer Kâdî 2015-08-20 927
KEŞANLI VELÎ Zâtî Efendi 2015-08-19 898
BÜYÜK VELÎ Sâbit el-Benânî 2015-08-18 897
GÜZELHİSARLI Mustafa Hulusi Efendi 2015-08-17 810
HADİS HÂFIZI Muhammed bin Müslim el-Esedî 2015-08-15 923
"GULÂM'ÜL-HALLÂL" Abdülazîz Bağdâdî 2015-08-14 911
MEKKE KADISI Abdurrahman Gubârî 2015-08-13 834
KADIASKER Gedizli Mehmed Efendi 2015-08-12 921
Şamlı Âlim Ebü'l-Berekât Bedreddîn Gazzi 2015-08-11 865
Şeyhülislâm Sirâcüddîn Ömer Gaznevî 2015-08-10 841
"İyi yere dükkân açmışsın!.." 2015-08-08 913
Hadis Hâfızı Muhammed bin Yûsuf Firyâbî 2015-08-08 939
HADİS ÂLİMİ Ebû Osman Nehdî 2015-08-07 858
Osmanlı Şeyhülislâmı Damadzâde Feyzullah Efendi 2015-08-06 949
Bursa Velîlerinden Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 2015-08-05 926
Kûfe Kadısı Ebû Bürde Abdullâh Eş'arî 2015-08-04 917
Fıkıh Âlimi İbn-i Kudâme 2015-08-03 958
Tasavvuf Âlimi Ebû Nuaym İsfahanî 2015-08-01 776
SEMERKANDLI ÂLİM Mecdüddin Ahmed bin Ömer 2015-07-31 915
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Abdülmün’îm Hazrecî 2015-07-30 929
TEFSİR ÂLİMİ Şehâbeddin Hafâcî 2015-07-29 937
KONYALI ÂLİM Abdullah Hâdimî 2015-07-28 938
KUDÜSLÜ VELÎ Hasan Ebû Halâve 2015-07-25 1142
KAYSERİLİ ÂLİM Hacı Torun Efendi 2015-07-24 939
FİLİSTİNLİ ÂLİM Şerefüddîn Mûsâ Haccâvî 2015-07-23 815
AKSARAYLI VELÎ Habib Karamânî 2015-07-22 858
BÜYÜK VELÎ Emîr Hüsrev Dehlevî 2015-07-21 896
HADİS ÂLİMİ Ebü'l-Hayr Fârûkî 2015-07-20 877
Şamlı Âlim Ebû Müshir el-Gassânî 2015-07-18 1045
Fıkıh Âlimi Cemâlüddîn Ahmed Gaznevî 2015-07-17 901
FIKIH ÂLİMİ Salih bin Muhammed Ömerî 2015-07-16 884
HADİS HAFIZI Abdülmelik Füleyh bin Süleyman 2015-07-15 970
KELÂM ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Fûrekî 2015-07-14 925
TEFSİR ÂLİMİ Ca'fer bin Muhammed Faryâbi 2015-07-13 1003
HADİS ÂLİMİ Fâtıma bint-i Süleyman 2015-07-11 872
İSTANBULLU ÂLİM Eyyûbzâde Mehmed Efendi 2015-07-10 996
HADİS HAFIZI Abdullah bin el-Eşec el-Kindî 2015-07-09 1005
Şeyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi 2015-07-06 883
Hadis Hafızı Abdullah bin Zekvân el-Kureşî 2015-07-04 949
Humuslu âlim Hakem bin Nâfi el-Behrânî 2015-07-03 898
Hayrabolulu Ahmed Sârbân Efendi 2015-07-02 970
Fıkıh Âlimi Ebü Muti' el-Belhî 2015-07-01 1058
Müderris Celâleddîn Ömer Habbâzî 2015-06-30 828
Filistinli Âlim Gazzî Ahmed Efendi 2015-06-29 944
Büyük Müderris Alâeddin Ali Fenârî 2015-06-27 985
KERÂMETLER MENBÂI Seyyid Abdürrahîm Arvâsî 2015-06-26 980
Hadis Âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Mevsılî 2015-06-24 1009
Şamlı Âlim Duhaym ibnü'l-Yetîm 2015-06-22 949
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 2015-06-18 1074
Kudüs Kadısı Mücîrüddîn Abdurrahmân Uleymi 2015-06-17 992
Kıraat Âlimi Ebü'l-Yümn Tâcüddîn Kindî 2015-06-16 955
Şamlı Velî Abdülganî Meydani 2015-06-15 978
Fıkıh ve Hadis Âlimi Hassan bin Muhammed el-Ümevî 2015-06-13 1129
MEDİNELİ ÂLİM Ebü'l-Velîd Tayâlisî 2015-06-12 1066
Kadıasker Şeyhîzâde Damad Efendi 2015-06-11 945
Hadis Âlimi Ebü'l-Vakt Abdülev­vel Seczî 2015-06-10 978
Iraklı Velî Alî bin Muhammed Dîneverî 2015-06-09 891
Kırat Âlimi Leys bin Hâlid el-Bağdâdî 2015-06-08 951
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Ferec Abdülvâhid Şîrazî 2015-06-06 935
KIRIMLI ÂLİ Ebülbekâ Eyyüb Kefevî 2015-06-05 958
Hadis ve Fıkıh Âlimi Saîd bin Fîrûz Tâî 2015-06-04 1051
Tunuslu Âlim Muhammed bin Ahmed Temîmî 2015-06-03 1625
Tefsir Âlimi Rufey bin Mihrân er-Riyahi 2015-06-02 1008
Endülüslü Velî Yûsuf bin Muhammed el-Fasi 2015-05-28 997
Şamlı Âlim Hibetullâh Muhammed el-Hatîb 2015-05-27 947
Müstekîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi 2015-05-26 872
Hadis Hâfızı Salih bin Ahmed Hemedâni 2015-05-25 994
"Fakîh'ül-Haremeyn" Muhammed bin Fazl Furâvî 2015-05-23 1023
MEKKE KADISI Zenbillizâde Fudayl Çelebi 2015-05-22 1135
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahmân Firkah 2015-05-21 959
BUHÂRÂLI ÂLİM Muhammed bin Yûsuf Firebrî 2015-05-20 996
Osmanlı Evliyâsından Yusufzade Hasan Hocaefendi 2015-05-19 891
Endonezyalı Âlim Muhammed Hediyyetullah Makassarî 2015-05-18 933
Müderris Takıyyüddîn Zebîdî 2015-05-16 981
BÜYÜK VELÎ Saîdüddin Fergânî 2015-05-15 1062
Siyasi istikrarın devamı şarttır!.. 2015-05-15 1069
"ORDU ŞEYHİ" Fenai Ali Efendi 2015-05-14 1100
Bursa Müftüsü Molla Zeyrek 2015-05-13 873
Tefsir Âlimi Amr bin Alî Fellâs 2015-05-12 1105
Halep Kadısı Şihâbüddîn Ahmed Ezrai 2015-05-11 916
Şeyhülislâm Üryânîzâde Esad Efendi 2015-05-09 956
BÜYÜK MUTASAVVIF Hüsameddin Bursavî 2015-05-08 937
Hadis Âlimi Fâtıma bint-i Sa'd el-Hayr 2015-05-07 1131
FIKIH ÂLİMİ Ebü't-Tayyib Takıyyüddin Hasenî 2015-05-06 1074
İstanbul Evliyâsından Mehmed Emîn Tokâdî 2015-05-05 1004
Heratlı Âlim Ebû Mansûr Ezherî 2015-05-04 1022
Üsküdarlı Şeyh Celveti Abdullah Efendi 2015-05-02 921
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-05-01 979
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Ebû İshak İlbîri 2015-04-30 1076
Trablusşam Kadısı Bedreddîn Muhammed Şiblî 2015-04-29 1111
Faslı Âlim Yahyâ Acîsî 2015-04-28 916
Tebrîzli Âlim Hüseyin Nakkaş Efendi 2015-04-27 1016
TASAVVUF ÂLİMİ Osman Şemsi Efendi 2015-04-24 1061
Fıkıh Âlimi Ebû İmrân Fasî 2015-04-23 1021
BURSALI VELÎ Karababazade İbrahim Efendi 2015-04-22 1175
Şeyhülislâm Sa’dî Çelebi 2015-04-21 1178
Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî 2015-04-20 1196
İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi 2015-04-18 952
SEYYİD Hâce Yûsuf Çeştî 2015-04-17 987
Basralı Âlim Ebû Hâzim el-Kâdî 2015-04-16 995
Şeyh-ül-Harem Sinânüddîn Halvetî 2015-04-15 1125
Şamlı Velî Yûsuf Kâmitî 2015-04-14 1076
İstanbullu Ahmed Muhyiddin Efendi 2015-04-13 980
Fıkıh Âlimi Zeynüddîn Âmidî 2015-04-11 975
HADİS ÂLİMİ Abdürrahîm Irâkî 2015-04-10 862
Kahireli Âlim Muhammed Uleyş 2015-04-09 1079
Nazillili Âlim Mehmed Hakkı Efendi 2015-04-08 1212
Azerbaycanlı Âlim Şâh Kubâd Şirvânî 2015-04-07 984
Büyük Müfessir Ebülleys-i Semerkandî 2015-04-06 1118
Hadis Âlimi Muhammed bin İshak 2015-04-04 1056
BUHÂRÂLI İMAM Şemsül-eimme Hulvânî 2015-04-03 1137
İSTANBUL KADISI Kuyucaklızâde Âtıf Efendi 2015-04-02 921
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-04-01 978
BAĞDATLI ÂLİM Abdülmün’îm Bâcisrâî 2015-03-31 987
BÜYÜK FAKİH Ebû Seleme bin Abdurrahman 2015-03-30 926
IRAKLI ÂLİM Ebû Avane Vasıtî 2015-03-28 1068
FASLI ÂLİM Ahmed Zerrûk 2015-03-27 1032
Bağdatlı Âlim Fahreddîn İbnü'l-Mâristâniyye 2015-03-26 979
Mısırlı Âlim Muhammed Zerkânî 2015-03-25 1014
Şeyhülislâm Zekeriyyâ Ensârî 2015-03-24 1020
Silvanlı Âlim Ebû Abdullah Zehebî 2015-03-23 986
İstanbullu Bîçâre Abdullah Efendi 2015-03-21 1045
SEYYİD Kayserili Zeynelâbidîn Efendi 2015-03-20 1122
Yemenli Âlim Zeyd bin Hasen 2015-03-18 1064
Horosanlı Velî Zeynüddîn-i Hâfî 2015-03-17 1018
Musullu Âlim Ebü’l-Hasen Ali bin Hüseyin 2015-03-16 1182
Kelam Âlimi Ebû Bekr Cüzcânî 2015-03-14 990
FIKIH ÂLİMİ Karamânî Kemaleddin Efendi 2015-03-13 1105
Şam Müftüsü Alâüddîn Haskefî 2015-03-12 1126
İstanbullu Şeyh Abdülhalim Efendi 2015-03-11 1144
Hafız Ebu Hâtim Hanzâlî 2015-03-10 1032
Hadis Âlimi Abdullah bin Muhammed İbâdî 2015-03-09 1282
Medine Valisi Ebu Bekr Hazrecî 2015-03-07 1078
HADİS ÂLİMİ Muhammed bin Abdullah 2015-03-06 1117
Müfessir Alaaddin Bağdâdî 2015-03-05 1204
ŞİRVANLI VELÎ Yusuf Mahdum 2015-03-04 1085
Âlim ve Velî Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî 2015-03-03 1098
Hindistanlı Âlim Fadlullah Burhanpûrî 2015-03-02 1166
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2015-02-28 1259
Fıkıh Âlimi Nûreddîn Zeyyâd 2015-02-27 1003
Zeyrekli Mehmed Efendi 2015-02-25 1301
BAĞDATLI ÂLİM Ebu Bekr Bezzâz 2015-02-24 983
FIKIH ÂLİMİ Kemaleddin Nusaybinî 2015-02-23 1257
Kerküklü Velî Abdurrahman Halis Efendi 2015-02-21 1203
Heratlı Âlim Kasım bin Sellâm 2015-02-18 1140
Hâfız Abbas el-Bahrânî 2015-02-17 1017
Fıkıh Âlimi Yusuf bin Ömer 2015-02-16 1133
Kudüslü Âlim Abdullah el-Makdisî 2015-02-14 1153
ŞERÎF Ebû Abdullah Kureşî 2015-02-13 1283
Hadis Âlimi Şemsüddîn Sehâvî 2015-02-12 981
Büyük Velî Muhammed Kassâb 2015-02-11 1110
Hadis Âlimi Ebû Arîbe Harrânî 2015-02-10 999
Hadis Âlimi Abdullah bin Ahmed 2015-02-09 1106
Hadis Âlimi Ebu Amr el-Haffâf 2015-02-07 1143
FIKIH ÂLİMİ Abdürrahim Semerkandî 2015-02-06 1302
Seyyid Ziyâüddîn Nahşebî 2015-02-05 1247
Bir teklifiniz var mı? 2015-02-04 1099
SURİYELİ ÂLİM Yûsuf-i Kâmitî 2015-02-04 1192
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi 2015-02-03 1418
Kıraat Âlimi Abdullah el-Vâsıtî 2015-02-02 1195
Basralı Âlim Seyyid Muhammed Şah 2015-01-31 1148
SERHENDLİ ÂLİM Muhammed Ubeydullah 2015-01-30 1101
Fıkıh Âlimi Ebü’l-Ferec Abdurrahman 2015-01-29 1206
Kıraat Âlimi Abdülvehhab bin Bezgûş 2015-01-28 1094
Bağdatlı Haffaf el-Iclî 2015-01-27 1208
FIKIH ÂLİMİ İbn-i Sükeyne 2015-01-26 1153
KELAM ÂLİMİ Sirâcüddîn Ali Ûşî 2015-01-24 1297
TABERÂNÎ Süleymân bin Ahmed 2015-01-23 1198
ŞEYHÜLİSLAM Sadi Çelebi 2015-01-22 1174
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahim Nişâbûrî 2015-01-21 1098
Buhâralı Âlim Abdullah Sebzmûnî 2015-01-20 1144
Basralı Âlim Ebân bin Yezîd 2015-01-19 1157
Kıraat Âlimi İmâm-ı İbni Kesîr 2015-01-17 1205
HADİS ÂLİMİ Abdullah bin İbrahim Cedrî 2015-01-16 1190
Kıraat Âlimi Ebû Ömer Dûrî 2015-01-15 1241
Fıkıh Âlimi Abbâdî Mekkî 2015-01-14 1161
Mısırlı Âlim Nureddin Ziyâdî 2015-01-13 1079
ÜVEYSÎ Zeyneddin Tâybâdî 2015-01-12 1316
Mısırlı Âlim Fahreddin Zeylâî 2015-01-10 1112
ZERKÂNÎ Muhammed bin Abdülbâkî 2015-01-09 1329
İMÂM-I ZEHEBÎ Şemseddin Kaymaz 2015-01-08 1269
HAREZM MÜFTÜSÜ Ahmed Zahîreddin Harezmî 2015-01-07 1161
Fıkıh Âlimi Muhtâr bin Mahmûd Zâhidî 2015-01-06 1455
Fıkıh Âlimi Yusuf Sicistânî 2015-01-05 1108
Fıkıh Âlimi Şehabeddin Ahmed Deyrebî 2015-01-03 1149
CEZAYİRLİ ÂLİM Ebû Hâmid Derkâvî 2015-01-02 1130
Kadıasker Hacı Emin Mehmed Efendi 2015-01-01 1312
ERZURUMLU İbrahim Hakkı 2014-12-31 1110
Müjgân Hanıma ulaştık 2014-12-30 1002
Kastamonulu İbrahim Nureddin Efendi 2014-12-30 1107
Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî 2014-12-29 1188
Fıkıh Âlimi Şerefüddin Hasan Tayyibî 2014-12-27 1172
Fıkıh Âlimi Seyyid Ahmed Tahtâvî 2014-12-25 1291
Endülüslü Âlim Ziyâüddîn ibn-i Sa'dûn 2014-12-24 1047
Hadis Âlimi Abdullah Harrânî 2014-12-22 1123
Seyyid Mesud Kanâvî 2014-12-20 1184
HADİS İMÂMI Ebu Davud Sicistâni 2014-12-19 1103
Fıkıh Âlimi Şems-ül-eimme Serahsî 2014-12-18 1257
Türkistanlı Âlim Sedîdeddin Kaşgârî 2014-12-17 1027
Yemenli Âlim Abdürrezzak San’ânî 2014-12-16 1010
Horasanlı Said bin Mensur 2014-12-15 1148
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi 2014-12-13 1347
BUHÂRÂLI ÂLİM Ubeydullah bin Mesud 2014-12-12 1265
Mekkeli Âlim Abdullah Fâkihî 2014-12-11 1143
Fıkıh Âlimi İmamzâde Buhârî 2014-12-10 1285
Filistinli Âlim Şemseddin Remlî 2014-12-09 1058
Fıkıh Âlimi Rahmetullah Efendi 2014-12-08 1158
Şamlı Âalim Şerefüddîn Ahmed Makdisî 2014-12-06 1142
EDİRNELİ ÂLİM VE ŞAİR Süleyman Neş’et Efendi 2014-12-05 1153
Horosanlı Lütfullah Nesefî 2014-12-04 1146
Hadis Hafızı Cerîr bin Abdülhamid Râzî 2014-12-03 1092
Bağdatlı Âlim İmâm-ı Abdullah Nesefî 2014-11-29 1103
İmam-ı Mukatil bin Süleyman 2014-11-28 1305
Fıkıh Âlimi Hacı Zihni Efendi 2014-11-27 1359
KUDÜS KADISI Sakızadalı Sadık Efendi 2014-11-26 1118
Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi 2014-11-25 1245
Hafız Ebû İsmail Rakaşî 2014-11-24 1284
Nazillili Seyyid Hakkı Efendi 2014-11-22 1123
Fıkıh Âlimi İmamzade Esad Efendi 2014-11-21 1269
Muhammed bin Süleyman 2014-11-20 1145
KIRAAT ÂLİMİ Ebû Ca'fer Muhammed 2014-11-19 1282
Hindistanlı Velî Muhammed Bâkır Lâhorî 2014-11-18 1194
Büyük Müfessir İmam-ı Mâverdî 2014-11-17 1289
Fıkıh Âlimi Muhammed Kuhistânî 2014-11-15 1004
Muhaddis Abdurrahman Bûşencî 2014-11-13 1049
Hadis Âlimi Süleyman Kilâî 2014-11-12 1091
İbn ül-Bezzâz Muhammed Kerderî 2014-11-11 1231
Müderris Taşköprüzâde Ahmed Efendi 2014-11-10 1210
Kırımlı Âlim Kefevî Hüseyin Efendi 2014-11-09 1075
Tunuslu Âlim Ebü’l-Kâsım Bürzûlî 2014-11-08 1217
Türkistanlı Âlim Kâdı Hân" Hasen Fergânî 2014-11-07 1118
FIKIH ÂLİMİ Muhammed Tlemsânî 2014-11-06 1051
Abdüllatîf Muhibbî 2014-11-05 1152
Hadis Âlimi Muhammed ibn-i Mende 2014-11-04 1196
Siyer Âlimi Abdülmelik bin Hişam 2014-11-03 1304
Fıkıh Âlimi Ahmed Berkânî 2014-11-01 1302
FIKIH ÂLİMİ Koçhisârlı Ali Efendi 2014-10-31 1093
KELAM ÂLİMİ Kâdı Adûdüddîn Îcî 2014-10-30 1073
Endülüslü Âlim Abdülhak İşbilî 2014-10-29 1180
Şam Kadısı İsmail bin Abdülganî 2014-10-28 1125
Hadis Âlimi Muhammed Beykendî 2014-10-27 1145
Fıkıh Âlimi İmâm-ı Âcürrî 2014-10-25 1141
Hadis Âlimi Abdülmelik Nîşâpûrî 2014-10-24 1129
Fıkıh Âlimi Zeyneddin Ömer bin Verdî 2014-10-23 1318
"Saatçioğlu" Ahmed bin Ali 2014-10-22 1144
Şeyhülislâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi 2014-10-21 1170
Tabiînden Alkame bin Vakkas Utvârî 2014-10-20 1024
Hadîs Âlimi Davûd İsbehânî 2014-10-18 1317
Siyer âlimi Muhammed bin İshak 2014-10-17 1208
Hadis İmâmı İbn-i Hacer-i Askalânî 2014-10-16 1022
Hadis İmamı Ali bin Hucr 2014-10-15 1149
"İbnü'l-Esîr İzzeddîn Alî Cezerî 2014-10-14 1354
Kelam Âlimi Abdullah ibn-i Ebî Asrûn 2014-10-13 1278
Şeyhülislâm Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 2014-10-11 1123
Endülüslü Âlim Muhammed Cüzâmî 2014-10-10 1031
ŞEYHÜLİSLÂM Alâeddin Arabî Efendi 2014-10-09 1143
HADİS ÂLİMİ Hafız Ahmed Vâsıtî 2014-10-08 1074
Hakîm Şehîd Muhammed bin Muhammed 2014-10-03 1151
Şamlı âlim Mustafa Sefercelânî 2014-10-02 1066
Siyer Âlimi Abdurrahman Süheylî 2014-10-01 1210
Şâfîî Âlimi İbn-i Cemâl el-Mısrî 2014-09-30 1116
Darendeli Müderris Hamza Efendi 2014-09-29 1079
Fıkıh Âlimi Abdullah bin Muhammed Bağdadî 2014-09-27 1138
Fıkıh Âlimi Ahmed Gaznevî 2014-09-26 1122
Hadis Âlimi Ebû Ya’lâ Ahmed bin Ali 2014-09-25 1032
Fıkıh Âlimi Şemseddin Şevberî 2014-09-23 1020
Bakkalzâde İsmail Hakkı Efendi 2014-09-22 1137
Kelâm Âlimi İbrâhim Lâkânî 2014-09-20 1191
Yemenli Âlim Ebû Bekr Haddâd 2014-09-19 1334
Hadis Âlimi Şehriyâr Deylemî 2014-09-18 1265
BURHÂNÜ'Ş-ŞERÎA Mahmûd bin Ahmed Mahbûbî 2014-09-17 1126
Şam Müftüsü Abdurrahman İmâdî 2014-09-16 1097
Horasanlı Âlim Zeyneddîn-i Hâfî 2014-09-15 1286
Tefsir Âlimi Şehabeddin Ahmed Sivâsî 2014-09-13 1287
FIKIH ÂLİMİ Ahmed bin Nasr Dâvûdî 2014-09-12 1166
Siyer Âlimi Dâvûd bin Hüseyin 2014-09-11 1222
Kâdılkudât Ebü’l-Hasen Cürcânî 2014-09-10 1247
HADİS ÂLİMİ: Abdullah Lebbân 2014-09-09 1419
Bilmeyen bilirkişi yüzünden 2014-09-08 1162
Mısır Kadısı Cemaleddin Malâtî 2014-09-08 1174
Kahireli Müderris Salih bin Ömer Bülkinî 2014-09-06 1230
Ali bin Ebû Talha 2014-09-05 1317
Kadıasker Bostanzâde Yahya Efendi 2014-09-04 1221
Mısırlı Âlim Muhammed Birmâvî 2014-09-03 1181
Tefsir Âlimi Ebülfazl Bakkâlî 2014-09-02 1197
ŞEYHÜLİSLÂM Ahîzâde Hüseyin Efendi 2014-09-01 1322
Tefsir Âlimi Abdullah bin Ömer 2014-08-30 1166
ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî 2014-08-29 1229
Fıkıh Âlimi Seyfeddin Âmidî 2014-08-28 1400
Faslı Âlim Ebû Mûsâ Cezûlî 2014-08-27 1208
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2014-08-26 1297
Babanzâde Ahmed Naim Efendi 2014-08-25 1162
Hadis Âlimi Ebû Nuaym Esterâbâdî 2014-08-13 1400
Hadis Hâfızı Fazl bin Dükeyn 2014-08-12 1250
Hadis Hâfızı Ebû Mes’ud Dımaşkî 2014-08-11 1191
Tefsir âlimi Abdülkerim Kattân 2014-08-09 1140
HADİS ÂLİMİ Ubeydullah Serahsî 2014-08-08 1243
Hadis Hâfızı Abdülmelik Rekâşî 2014-08-07 1313
Ekmeğe saygıdan söz ederdi 2014-08-05 1194
TEFSİR ÂLİMİ Esîrüddin Ceyyânî 2014-08-05 1508
KIRAAT ÂLİMİ Süleyman bin Necâh 2014-08-04 1222
Hadis Alimi Kûfeli Hafız Ebû Hasin 2014-08-02 1186
HADİS ÂLİMİ Ebû Nuaym İsfehânî 2014-08-01 1352
KIRAAT İMAMI Ebû Câfer el-Kaarî 2014-07-31 1211
Hadis alimi Büreyd bin Abdullah 2014-07-30 1136
Şam evliyasından Ebû Amr Dimaşkî 2014-07-29 1152
Hadis âlimi Abdülmelik Akkâdî 2014-07-28 1026
Hadis âlimlerinden Ebân bin Osman bin Affân 2014-07-26 1317
Sudanlı âlim İbrahim Düveyhî 2014-07-25 1238
Kıraat âlimi Muhammed Dükkî 2014-07-24 1276
Hadis âlimi Muhammed bin Sabah Dûlâbî 2014-07-23 1178
Fıkıh âlimi Ebû Zür'a Dımaşkî 2014-07-22 1215
Şafiî fıkıh âlimi Cemâlüddîn Yûsuf Erdebîlî 2014-07-21 1133
Hadis âlimi Abdülmü’min Dimyâtî 2014-07-19 1180
Hemedanlı Hafız Şehridâr Deylemî 2014-07-18 1129
Yakub bin İbrahim 2014-07-17 1360
Hadis âlimi Ahmed Devrâkî 2014-07-16 1163
Müderris Şemseddin Desûkî 2014-07-15 1209
Libyalı âlim Ebü'l-Abbâs Dercinî 2014-07-14 1157
Hadis ve fıkıh âlimi Kemâleddîn Demîrî 2014-07-12 1155
Mısırlı Müderris Şihâbüddîn Ahmed Delcî 2014-07-11 1147
Horasanlı âlim Ebü'l-Abbâs Degûlî 2014-07-10 1219
Kadıasker Dede Mehmed Efendi 2014-07-09 1230
Hadis âlimi Şemseddîn Muhammed Dâvûdî 2014-07-08 1241
Fıkıh âlimi Rükneddin Kirmânî 2014-07-07 1349
Hadis âlimi Osman Dârimî 2014-07-05 1175
Mevlevî Şeyhi Cünûnî Ahmed Dede 2014-07-04 1328
Fıkıh âlimi Ebu’s-Safâ bin İshak 2014-07-03 1121
Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî 2014-07-02 969
Fıkıh âlimi Ebu Süleyman Cüzcânî 2014-07-01 1437
Horasanlı velî Ebû Ali Cüzcânî 2014-06-30 1267
Libyalı âlim İsmail Ceytâlî 2014-06-28 1175
Hadis âlimi Hafız İbrahim Cevherî 2014-06-27 1190
Fıkıh âlimi Ebûbekr Cessâs 2014-06-26 1179
Filistinli âlim Takıyyüddîn Cerrâî 2014-06-25 1211
Halep Kadısı Seyyid Emîrzâde Cenâbî Çelebi 2014-06-24 1189
Hadis âlimi Takıyyüddîn Cemmâilî 2014-06-23 1140
Müderris ve Kadı Karslızâde Mehmed Efendi 2014-06-22 1087
Kütahya postnişini Mevlevî Şeyhi Ergün Çelebi 2014-06-21 1165
Kadı Nâibi Celal Bekrî 2014-06-20 1200
Yemenli âlim İsmail Cebertî 2014-06-19 1111
Kadıasker Molla Cafer Çelebi 2014-06-18 1119
Şafii fıkıh âlimi Cafer bin Ali Dimaşkî 2014-06-17 1152
Mısırlı âlim Ebû Yakub Büveytî 2014-06-16 1138
Hadis ve Fıkıh âlimi Ahmed bin Kasım Bûnî 2014-06-15 1242
Şafiî fıkıh âlimi Ömer bin Arslan Bülkinî 2014-06-14 1345
Fıkıh âlimi Mansur Buhûtî 2014-06-13 1159
Ebü’l-Hasen Begavî 2014-06-08 1223
Kutb-i Medar Bedîüddin Mankpûrî 2014-06-07 1309
Ömer Fehmi Efendi 2014-06-06 1112
Tebe-i tabiînin büyük alimlerindendir Ebû Yühmid Bakıyye 2014-06-05 1190
Abdülgâfir Fârisî 2014-06-04 1177
Evliyanın büyüklerinden Kutb-i Alem Burhaneddin 2014-06-03 1168
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 2014-06-02 1241
Osmanlı âlimlerinden Kadızade Hacı Salih Efendi 2014-06-01 1143
Fıkıh âlimlerinden Bişr bin Gıyas Merîsî 2014-05-31 1187
Molla Fenârî’nin talebesi Abdurrahman Bistâmî 2014-05-30 1107
Mâliki fıkıh âlimi Şemseddin Muhammed Bisâtî 2014-05-29 1360
"Ezher Şeyhi" İbrahim Birmâvî 2014-05-28 1164
O kız başkasıyla evlendi!.. 2014-05-27 1308
Tefsir âlimi Allâme Mehmed Efendi 2014-05-27 1419
Fıkıh âlimi Fazıl Bircendî 2014-05-26 1271
Hadis âlimi Ahmed Beykendî 2014-05-25 1179
Kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Bezzî 2014-05-24 1304
Endülüslü âlim Kasım Beyyânî 2014-05-23 1371
Kadı ve müderris Beyâzîzâde Ahmed Efendi 2014-05-22 1266
Hadis âlimi Muhammed Basrî 2014-05-21 1025
Mısırlı velî Benan bin Muhammed 2014-05-20 1204
Hadis âlimi Ömer Büceyrî 2014-05-19 1309
Horasanlı velî Ebü’l-Hasen Bûşencî 2014-05-18 1251
Hadis âlimlerinden Şehabeddin Ahmed Bûsîrî 2014-05-17 1169
Hanefî ulemasından İftihârüddin Tâhir Buharî 2014-05-16 1250
Hindistanlı Velî Muhammed Hansevî 2014-05-15 1248
Kuzey Iraklı âlim Muhammed Berzencî 2014-05-13 1241
Azerbaycanlı hâfız Said bin Amr Berzeî 2014-05-12 1138
Büyük Müderris Bergamalı İbrahim Efendi 2014-05-11 1269
Kıra­at âlimi Şehabeddin Ahmed 2014-05-10 1150
Büyük müfessir Zeyneddin Muhammed Ebu’s-Sürûr 2014-05-09 1259
Hadis ve fıkıh âlimi Tâc’ül-Ârifîn Sıddîkî 2014-05-07 1235
Bursa Kadısı Hanîf İbrahim Efendi 2014-05-06 1154
Fıkıh âlimlerinden... Sehfeneli Abdullah Sa’bî 2014-05-05 1264
Şafiî fıkıh âlimi; Şeyhülislam Celaleddin Bukinî 2014-05-04 1089
Evlâd-ı resûl; Bandırmalızâde Hamid Efendi 2014-05-03 1133
Hadis âlimlerinden Ebülhasen Bahşel 2014-05-02 1152
Hanım evliyâdan... Amre bint-i Abdurrahman 2014-05-01 1208
Müderris ve kadı: Selîsî Mehmed Efendi 2014-04-30 1269
Tireli Müderris Ayşî Mehmed Efendi 2014-04-29 1201
Tefsir ve hadis âlimi Ebü’l-Hasen Atıyye el-Avfî 2014-04-28 1162
Osmanlı Şeyhülislâmı; Şerifzâde Ataullah Efendi 2014-04-27 1256
İlk siyer âlimlerinden; Asım bin Ömer Katâde 2014-04-26 1275
Osmanlı âlimlerinden - Müderris Hamza Efendi 2014-04-25 1187
Osmanlı devlet adamı 2014-04-24 1291
Bandırmalı Hamid Efendi 2014-04-23 1369
Şafiî fıkıh âlimlerinden; Şemseddin Bakarî hazretleri 2014-04-22 1117
Muhammed Bahşî 2014-04-21 1219
Bahrü’l-ulûm Lüknevî 2014-04-20 1406
Ebû Sâlim Iyâşî 2014-04-19 1333
Abdurrahman Nesib Dede 2014-04-18 1454
Eyyûbîzâde Atâullah Efendi 2014-04-17 1165
Abdüssamed Palembangî 2014-04-16 1158
Bahaeddin Efendi 2014-04-15 1184
İbrahim Bâcûrî 2014-04-14 1190
Ebû Yahyâ bin Kays 2014-04-13 1223
Ahmed Feyzî Efendi 2014-04-11 1189
Debbağzâde Münib Efendi 2014-04-10 1167
Ebün-Nu’mân el-Basrî 2014-04-09 1228
Ali bin Muhammed Antâkî 2014-04-08 1409
Ebû Muhammed Kafsî 2014-04-07 1232
İzzeddin Askalânî 2014-04-06 1254
Mekkîzâde Asım Efendi 2014-04-05 1057
Ebü’l-Hüseyin Teymî 2014-04-04 1162
Hacı Salih Efendi 2014-04-03 1231
Ebû İbrahim bin Şuayb 2014-04-02 1326
Abdurrahman bin Muaviye 2014-04-01 1121
Merzifonlu Hayreddin Efendi 2014-03-31 1133
Meşrebzâde Arif Efendi 2014-03-30 1062
İbrahim Anberî 2014-03-29 1220
Saçaklızade Osman Efendi 2014-03-28 1346
Ebû Ümeyye bin Hâris 2014-03-27 1139
Altıparmak Mehmed Efendi 2014-03-26 1223
Yahya bin Ebû Bekr Âmirî 2014-03-25 1161
İbn’ül-Medînî 2014-03-24 1245
Ahîzâde Yusuf Efendi 2014-03-23 1318
Ali bin Ahmed Adevî 2014-03-22 1210
Dağıstanlı Mehmed Efendi 2014-03-21 1183
Seyfeddin Âmidî 2014-03-20 1204
Ebü’l-Hasen Cevcerî 2014-03-19 1121
Aişe-i Makdisiyye 2014-03-18 1280
Ebûbekirzâde Ahmed Efendi 2014-03-17 1136
Ahmed Asım Efendi 2014-03-16 1223
Ebü’l-Fadl bin Seleme 2014-03-15 1219
Ahmed-i Rûmî 2014-03-14 1393
Şehabeddin Akfehsî 2014-03-13 1462
Ebû Abdullah Huzâî 2014-03-12 1308
Abîde Selmânî 2014-03-11 1257
Rükneddin Amîdî 2014-03-10 1161
Şemseddin Muhammed Alkamî 2014-03-09 1166
Selahaddin Alâî 2014-03-08 1329
Âdem bin Ebî İyas 2014-03-07 1194
Begaviyyü’l-Kebir 2014-03-06 1249
Ebû Nasr Haffâf 2014-03-05 1586
İsmail Aclûnî 2014-03-04 1190
Kuşadalı Mustafa Efendi 2014-03-03 1217
Ebu Bekr Muhammed Acurri 2014-03-02 1281
Osman Sâhib Müceddidî 2014-03-01 1254
İbn-i Yezdad Ahvazi 2014-02-28 1236
Ahmed Muhtar Beyefendi 2014-02-27 1300
Şihabüddin Menînî 2014-02-26 1230
Ebu Cafer Begâvî 2014-02-25 1198
Vekî Bağdâdî 2014-02-24 1315
Abdüsseam Feytûrî 2014-02-23 1327
Enver Ören 2014-02-22 1265
Ahmed Hasib Efendi 2014-02-21 1310
Şemseddin Eflaki 2014-02-20 1142
Abdurrauf Sinkili 2014-02-19 1201
Asım el-Ahvel 2014-02-18 1244
Veli Mustafa Efendi 2014-02-17 1134
Gedikzade Abdülkadir Efendi 2014-02-16 1196
Ebû Zür’a Dımaşkî 2014-02-15 1348
Miyadınlı Mehmed Efendi 2014-02-14 1346
Şîrugânî Ali Efendi 2014-02-13 1190
Seyyid Ömer Efendi 2014-02-12 1316
Menteşzade Abdürrahim Efendi 2014-02-11 1271
Ebu Nasr bin Ziyad 2014-02-10 1296
Yiğitbaşı Ahmed Efendi 2014-02-08 1229
Hasan bin Ahmed Attar 2014-02-06 1303
Ebu İshak İsmail Efendi 2014-02-05 1416
Muvaffakuddin Halebî 2014-02-04 1401
Ebu Salih el-Müezzin 2014-02-03 1270
Şeyh Süleyman 2014-02-02 1304
Hamza el-kebir 2014-02-01 1362
Belhî Abdülkadir Efendi 2014-01-15 1163
Şerif Abdülhayy Haseni 2014-01-14 1250
Ebu Muhammed el-Ezdî 2014-01-13 1201
Dav'ü's-sabâh (Âcibe Bağdadiyye) 2014-01-12 1244
Radıyyüddin Lârî 2014-01-11 1220
Malatyalı Abdülbâsıt Efendi 2014-01-10 1279
Ziyâeddin Semînî 2014-01-09 1223
Seyyid Kasım Efendi 2014-01-08 1292
Abdullah bin Mendi 2014-01-07 1189
Ebu Hafs bin Esved 2014-01-06 1244
Abdurrahman bin Bişr 2014-01-05 1206
Sabır Mehmed Dede 2014-01-04 1249
Mehmed Sami Efendi 2014-01-03 1385
Abdülkadir Efendi "Kara Müftü" 2014-01-02 1377
Büyük Hacı Ali Efendi 2014-01-01 1323
Abdülaziz Buhârî hazretleri 2013-12-31 1307
Abdurrahman bin Huceyre 2013-12-30 1194
Abdurrahman Eşref Efendi 2013-12-29 1123
Kocahüsamzade Abdurrahman Efendi 2013-12-28 1225
Abdurrahman bin Âiz 2013-12-27 1268
Abdullah bin Utbe 2013-12-26 1260
Ebu Salih Mısri 2013-12-25 1256
Abdullah Razi hazretleri 2013-12-24 1212
Abdullah bin Nafi 2013-12-23 1248
Abdullah bin Mus’ab 2013-12-22 1198
Taylesanizade Abdullah Efendi 2013-12-21 1120
Ebu Muhammed bin İdris 2013-12-20 1275
Abdullah bin Hasan 2013-12-19 1248
Seyyid Abdürrahim Bayrami 2013-12-18 1198
Abdullah bin Haris 2013-12-17 1167
Himmetzade Abdullah Efendi 2013-12-16 1121
Abdullah Ezdî hazretleri 2013-12-15 1148
Seyyid Osman Efendi 2013-12-14 1132
Seyyid Mahmud Efendi 2013-12-13 1264
Hafız Mehmed Ali Efendi 2013-12-12 1178
İbrahim Şevki Efendi 2013-12-11 1286
Ömer Naimi Efendi 2013-12-10 1219
Evliyazade Mehmed Efendi 2013-12-09 1315
Abdülgaffar Efendi 2013-12-08 1137
Şeyh Tâc Nakşibendî 2013-12-07 1095
Şeyh Sühreverdî 2013-12-06 1174
Kutbeddin Efendi 2013-12-05 1046
Abdülkadir Muhâcir 2013-12-04 1052
Şâh Velî Ayntabi 2013-12-03 1091
Şâh Raûf Ahmed 2013-12-02 1218
Hoca Abdullah Efendi 2013-11-25 1128
Yusuf Gürani hazretleri 2013-11-24 1133
Veli Şemseddin 2013-11-23 1224
Takıyyüddin Hısni 2013-11-22 1278
Şihabeddin Ba’levi 2013-11-21 1126
Şeyh Sabri hazretleri 2013-11-20 1095
Abdullah Beytûşî 2013-11-19 1188
Muhammed Ma’sum-i Ömerî 2013-11-18 1104
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1095
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1303
Resmizade Mehmed Efendi 2013-11-16 1090
Ebu Asım Abbadi 2013-11-15 1042
Ebu Muhammed bin Humeyd 2013-11-14 1194
Şihabüddin Ahmed 2013-11-13 1164
Karamollazade Abdülhamid Efendi 2013-11-12 1069
Yusuf Bahri Efendi 2013-11-11 1224
Re’fet Efendi "rahmetullahi aleyh" 2013-11-10 1101
Abdurrahman Aktebi hazretleri 2013-11-09 1196
Şeyh İbrahim el-Mücahid 2013-11-08 1146
Hamza-i Kebir hazretleri 2013-11-07 1119
Hacı Ömer Hüdai 2013-11-06 1282
Seyyid Ahmed Çapakçuri 2013-11-05 1249
Şifâî Mehmed Efendi 2013-11-04 1218
La’lî Mehmed Efendi 2013-11-03 1287
Mehmed Zühdi Efendi 2013-11-02 1073
Seyyid Muslihuddin Efendi 2013-11-01 1086
Mudurnulu Osman Efendi 2013-10-31 1191
Şaban-ı Nakşibendi hazretleri 2013-10-30 1087
Molla Muslihüddin Kastalani 2013-10-25 1337
Mehmed Talui Efendi 2013-10-24 1336
Filibeli Tevfik Efendi 2013-10-23 1238
İbn-i Şihab Zühri 2013-10-22 1205
Ebu Hayseme Kufi 2013-10-21 1068
Ebu Hayseme bin Harb 2013-10-20 1224
Ebu Abdullah bin Bekkar 2013-10-19 1171
Ziyâüddîn Nahşebî hazretleri 2013-10-18 1214
Osman Marani "rahmetullahi aleyh" 2013-10-17 1153
Ziyaeddin Makdisi hazretleri 2013-10-16 1178
Mevlânâ Ziyâüddîn Bernî 2013-10-15 1120
Ebu Muhammed Havvas 2013-10-14 1166
İbni Emîr Hâc “rahmetullahi aleyh” 2013-10-13 1188
İbn-i Cüreyc hazretleri 2013-10-12 1250
Şemseddin ibn-i Cezeri 2013-10-11 2100
İbn-i Asakir (rahmetullahi aleyh) 2013-10-10 1219
Abdullah el-Mukri hazretleri 2013-10-09 1146
Ahmed Kudsi Efendi 2013-10-08 1296
Seyyid Muhammed Murâdî 2013-10-07 1403
Seyyid Kasım Tebrîzî 2013-10-06 1272
Seyyid Mahmud Çağırgan 2013-10-05 1495
Hüseyin Burhâneddîn Efendi 2013-10-04 1289
Muhammed Osman el-Mergânî 2013-10-03 1283
Seyyid Hasan Mükennâ 2013-10-02 1379
Pîrî Halîfe Hamîdî 2013-10-01 1459
Çelebi Sâlih Efendi 2013-09-30 1588
Ebû Fadl Salih bin Ahmed 2013-09-29 1238
Safîzâde Mehmed Çelebi 2013-09-28 1301
İmâm-ı Ârif Sadreddîn 2013-09-27 1404
Ebû Osman Ukbânî 2013-09-26 1282
Şeyh Sa’dî Şîrâzî 2013-09-25 1286
Celâleddîn Rûyânî hazretleri 2013-09-24 1349
Yahyâ bin Ali Nablûsî 2013-09-23 1261
Rebî’ bin Süleymân 2013-09-22 1236
Fıkıh âlimi Hasan Sağanî 2013-09-21 1360
Hadîs âlimi Ebû Bekr Neccâd 2013-09-20 1340
Bir Osmanlı âlimi: Azmî Çelebi 2013-09-19 1547
Reşîdüddîn Ömer Fergânî 2013-09-18 1356
Şafiî fıkıh âlimi: Zeynüddîn Bilfiyâî 2013-09-17 1376
Ebü'l-Abbâs Ahmed Zeyla'î 2013-09-16 1397
Ebü’l-Kâsım Hırakî 2013-09-15 1419
Ömer bin Abdullah 2013-09-14 1271
Ahmed-i Nâmıkî Câmî 2013-09-13 1422
Ebû Hasen 2013-09-12 1498
Ahmed Nûreddîn Sâbûnî 2013-09-11 1491
Amasyalı Nuh Efendi 2013-09-10 1466
Ebü’l-Abbâs Sayyâd 2013-09-09 1373
Nihânî Çelebi 2013-09-08 1501
Nev’î-zâde Atâî 2013-09-07 1905
Seyyid Ahmed Rıfâî 2013-09-06 1513
Necmi Efendi 2013-09-05 1560
Ali bin Ebî Bekr Nâşirî 2013-09-04 1340
İbn-i Ebî Meryem 2013-09-03 1497
Ahmed Nahlâvî 2013-09-02 1475
Mevlânâ ibn-i Ömer 2013-09-01 1460
Müslim bin Yesâr 2013-08-31 1408
Ahmed Kuddûsî 2013-08-30 1417
Es’ad bin Mahmûd Iclî 2013-08-29 1415
Hızırbeyzâde Ahmed Paşa 2013-08-28 1361
Abdülkâdir Şeyhî Efendi 2013-08-27 1468
İbn-i Mesrûk Tûsî 2013-08-26 1437
Ebû Sa’d Mübârek Muharrimî 2013-08-25 1478
Ebüssü’ûdzâde Mustafa Efendi 2013-08-24 1404
Ebü’l-Abbâs ibn-i Acîl 2013-08-23 1410
Ebû Abdullah Mûsâ el-Kûfî 2013-08-22 1329
Samsunlu Muhyiddîn Efendi 2013-08-21 1294
Zeyyâd Mehmed Efendi 2013-08-20 1408
Ahmed Kuseyrî 2013-08-19 1640
Şemsüddîn Tetâî 2013-08-18 1497
Fakih Tâcî 2013-08-17 1439
Ahmed bin İdris Hasenî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-16 1656
Muhammed Rûyânî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-15 1279
Ebû Abdullah Kuraşî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-13 1375
Ahmed bin Ebü’l-Havârî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-12 1243
İbn-i Hulâvî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-11 1264
Radıyyüddîn Serahsî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-10 1221
Ebû Hafs-ı Bermekî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-09 1171
Ebû Osman bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-08 1157
Ebü’l-Hattâb el-Bağdâdî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-07 1251
Zeyrekzâde Rükneddîn Efendi - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-06 1075
Ebû Hâmid Belhî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-05 1179
Ebû Ca’fer Gırnatî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-04 1107
Abdülazîz bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-03 1341
Seyyid Ahmed Bedevî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-02 1170
Ekmelüddîn Bâberti - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-01 1297
Binbir Osmanlı Hikayesi - Muhammed Karsî 2013-07-26 1543

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı