Vehbi Tülek Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur" 2017-11-21 5
En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir 2017-11-20 6
"O, dünyânın en büyük hatibi idi" 2017-11-18 6
"İmam, kendisine uyulmak içindir" 2017-11-17 7
“Seven, sevdiğine boyun eğer...” 2017-11-16 11
"Birbirinize kardeş muamelesi yapınız” 2017-11-13 14
"Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır" 2017-11-11 13
"Ölünceye kadar tövbe kabul olur" 2017-11-10 14
“Yemek Âdâbı” hakkında... 2017-11-09 12
"Ey oğlum! İhlas üzere ol!" 2017-11-07 20
"İzin verin, Aişe'nin evine gideyim..." 2017-11-06 18
“Hazreti Lokman'a hikmet verdik..." 2017-11-03 18
"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..." 2017-11-02 22
"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..." 2017-11-01 17
"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!" 2017-10-31 21
"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.." 2017-10-30 27
"O zata karşı edebi asla terk etme!.." 2017-10-28 35
Allahtan korkanlar herkese faydalı olur 2017-10-27 22
Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün! 2017-10-25 29
"Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma!" 2017-10-24 36
Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür 2017-10-23 43
Diline sahip olan sıkıntıya düşmez 2017-10-21 33
"Dinde yapılan her yenilik bid'attir!" 2017-10-19 42
Mide dolu olunca kalbe gaflet basar 2017-10-18 32
"Kim zulmedeni affederse..." 2017-10-17 44
“Yol üzerinde oturmaktan sakınınız” 2017-10-16 40
"Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme!.." 2017-10-14 34
Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır... 2017-10-13 38
“Bid’at ehli ile mücadele ederim” 2017-10-12 32
"Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme!" 2017-10-11 29
"Bu hâlim için eman dilerim!" 2017-10-10 37
"Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz!" 2017-10-09 48
Her incinin bir sedefi vardır!.. 2017-10-08 35
"Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir" 2017-10-07 46
İmân azalmaz ve çoğalmaz 2017-10-06 42
“Allah ve Resûlünün sevgisi için...” 2017-10-05 37
"Hiç kimseyi onun önüne geçirmez!" 2017-10-04 40
"Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur" 2017-10-03 49
Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur 2017-09-29 68
Tövbe edenin günahı affedilir 2017-09-28 47
Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe... 2017-09-27 53
Kabir azâbı rüyâ gibi değildir!.. 2017-09-26 48
"Bid’atlerin hepsi dalâlettir!..” 2017-09-25 42
"Rûhları bedenlerine geri verilir!.." 2017-09-23 55
"Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim..." 2017-09-22 55
"Ey kulların sığınağı olan Allahım..." 2017-09-21 47
"Her bid’at, bir sünneti yok eder" 2017-09-20 49
Ölü, kabre konduğu vakit 2017-09-19 52
Cennete ilk girecek olanlar 2017-09-18 48
​"Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir...” 2017-09-16 70
İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir? 2017-09-15 59
Mucize ile kerâmet arasındaki fark 2017-09-14 45
“İkisi için bir adak adayın” 2017-09-13 82
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-12 57
"İnsanların en faziletlisi..." 2017-09-11 70
Meyyit, selam vereni tanır!.. 2017-09-10 71
“Ameller niyetlere göredir...” 2017-09-09 71
"Bu hâl, âlim için bir fitnedir” 2017-09-08 82
"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!" 2017-09-07 65
“Günahı çok olan çok su dağıtsın!” 2017-09-06 61
"İşi, sözüne uygun olmalıdır" 2017-09-05 84
"Dilini yersiz sözlerden koru" 2017-09-04 62
"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.." 2017-09-03 57
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-02 42
"Allahü teâlâ günahını affetti" 2017-09-01 45
“Onun için ne hazırladın?” 2017-08-31 44
Zilhiccenin ilk on gününün fazileti 2017-08-30 43
Hendekte yaşanan mucizeler... 2017-08-29 42
Hayatı da ölümü de yaratan O'dur!.. 2017-08-28 43
İnsanlar dert ile imtihân edilir!.. 2017-08-27 72
Mutlak adak ve şarta bağlı adak 2017-08-26 118
İstişare eden muvaffak olur 2017-08-25 94
“Ben şefaate izinli değilim!" 2017-08-24 106
Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir! 2017-08-23 80
Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı 2017-08-22 72
Müslümanlar bütün peygamberlere inanır 2017-08-21 75
Meleklerin hayâ ettiği kimse... 2017-08-20 87
"Çocuğa hediye" diyerek verilenler 2017-08-19 99
Bekara suresini okumanın fazileti 2017-08-18 88
'Allah aşkına' diyerek bir şey istemek!.. 2017-08-17 98
"Birbirinize yiyecek ikram ediniz!.." 2017-08-16 70
Aldatarak satmak hıyanet olur... 2017-08-15 87
Saadete kavuşmak isteyen kimse... 2017-08-12 114
Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir 2017-08-11 103
“Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız!" 2017-08-10 106
"Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır" 2017-08-09 107
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek... 2017-08-08 101
"Ey oğul! Kimseyi hakir görme!.." 2017-08-07 105
"Mahluklar bununla rızık bulur..." 2017-08-05 106
Haccı kabul olanın günahları affolur... 2017-08-04 95
Faydasız ilim ilim değildir… 2017-08-03 96
İki cihanda aziz olmak için… 2017-08-02 108
Allahü teala bizi her an görüyor 2017-08-01 125
Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir 2017-07-31 110
Münakaşayı terk etmenin mükâfatı... 2017-07-29 125
"Akla danışmadan tâbi olmalıdır..." 2017-07-28 103
Dünya hayatının ziynetleri... 2017-07-27 120
"Cesur desinler diye savaştın!.." 2017-07-26 105
"Siz, bizden evvel göçtünüz" 2017-07-25 141
Münevver şahsiyet Münevver Ablam 2017-07-24 94
Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır 2017-07-24 142
“Söz, dinleyene göre söylenir!.. 2017-07-22 120
"Allah için bir şey isteyene veriniz!" 2017-07-20 115
İlmihâli öğrenmek îmanı korur!.. 2017-07-18 121
Şeyhayn’ı ancak müminler sever 2017-07-17 113
Nimeti gönderen Allahü teâlâdır 2017-07-15 115
"Ey îman edenler sabrediniz..." 2017-07-14 105
"Gerçekten biz sana Kevser’i verdik..." 2017-07-13 114
Herkese ihsânda bulunmalıdır... 2017-07-12 100
İyilik yapınca sevinenler... 2017-07-11 112
"Kabir azabı haktır, vardır" 2017-07-10 116
"Sûizan, sözlerin en yalanıdır!.." 2017-07-08 105
Melekleri sevindiren ibadet: Namaz 2017-07-07 124
Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri... 2017-07-06 117
"Benim ecdadım en iyi insanlardır" 2017-07-05 144
"Onlar, katıksız ekmek gibidir!" 2017-07-04 112
Garip Müslümanlara müjdeler olsun!.. 2017-07-03 112
"Müdâra ederken güler yüzlü ol!" 2017-07-01 146
"Ahiret saadeti onlar içindir..." 2017-06-30 113
İyilik ve ihsan edenler sevilir 2017-06-26 136
Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir 2017-06-22 170
Kur’ân-ı kerîm mucizedir... 2017-06-21 107
Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi! 2017-06-20 106
Günahlar, insanı küfre sürükler! 2017-06-19 129
Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır! 2017-06-17 150
Talebe, alçak gönüllü olmalı 2017-06-16 143
Koğuculuk korkunç bir hastalıktır!.. 2017-06-15 137
Dünyâda âfiyet üzere olanlar... 2017-06-14 133
Evliyânın kerâmet göstermesi haktır... 2017-06-13 125
"Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur" 2017-06-12 137
"Birbirinizin kusurunu araştırmayın!.." 2017-06-10 162
Nefse uymaktan kurtulmak... 2017-06-09 134
"İtikatta mezhep"in iki imamı... 2017-06-08 140
Hoca hakkı ödenemez!.. 2017-06-06 162
“Ey hayır ehli, hayra koş!.." 2017-06-05 157
Sahurun tamamı berekettir... 2017-06-03 186
Feyz-i ilâhîye kavuşanlar... 2017-06-02 135
Oruç, cehennemden uzaklaştırır... 2017-06-01 158
"Dîne karıştırılan bidatlerden sakın!" 2017-05-31 171
Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi 2017-05-30 155
Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler... 2017-05-29 160
Ramazan ayı, çok şereflidir 2017-05-27 139
İbadete bid'at karıştırmak!.. 2017-05-26 147
Rızkı, ummadığı yerden gelenler... 2017-05-25 162
Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar 2017-05-24 177
Ya hayır söyle ya da sus!.. 2017-05-23 225
Dinlerini dünya için satanlar!.. 2017-05-22 161
Velînin kerâmeti haktır... 2017-05-19 201
Dört şey, köleyi efendi yapar!.. 2017-05-18 205
İtikadda gevşeklik affolunmaz!.. 2017-05-15 190
Bildiği ile amel etmeyenler... 2017-05-13 188
Yolculukta namaz oruç ve kurban... 2017-05-12 152
Kullar, belâlarla imtihan edilir!.. 2017-05-10 204
Allahü teâlâdan hayâ etmek!.. 2017-05-09 223
"Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır!" 2017-05-08 222
Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı 2017-05-06 203
Mucize ve kerâmet hakkında... 2017-05-05 181
İyilik, sevgi kazandırır... 2017-05-03 199
"Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!" 2017-05-01 218
Affedilmiş olarak sabahlayanlar... 2017-04-28 243
"Ben duâmı şefâat için sakladım..." 2017-04-25 176
"Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun!" 2017-04-24 198
Fâtiha neleri açmaz ki!.. 2017-04-22 231
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak 2017-04-21 172
"İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin!" 2017-04-18 247
"Allah yolunda" olmak ne demektir? 2017-04-17 212
"Sığınağım sensin başka kime giderim" 2017-04-15 288
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” 2017-04-14 185
Dünya âhiret için bir vâsıtadır... 2017-04-13 224
Kabirleri ziyaret etmek sünnettir 2017-04-12 192
Dünyalıklar nefsin harp âletleridir!.. 2017-04-11 188
"Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır!" 2017-04-10 190
"Allah’tan başka ilah yoktur!.." 2017-04-08 205
Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar... 2017-04-06 255
Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir... 2017-04-04 213
"Ömrünü faydalı şeyler için harca" 2017-04-03 221
"Bizi, hayır duadan unutmayalar!.." 2017-03-31 211
“Dünyâ ne demektir biliyor musunuz?" 2017-03-30 227
Bir leşe üşüşen köpekler gibi!.. 2017-03-29 218
Cennete en son girecek kimse!.. 2017-03-28 194
Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır!.. 2017-03-27 221
Şeytanın hileleri pek çoktur... 2017-03-24 246
Cepheden kaçmak büyük günahtır!.. 2017-03-23 194
“Ebedî olarak yaşamak istiyorsan!" 2017-03-22 199
"Sıratı kolay geçmek istersen" 2017-03-21 187
Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek!.. 2017-03-20 205
Allah, sevdiklerine ihsân eder... 2017-03-17 228
Âlimin, âbide olan üstünlüğü 2017-03-16 251
"Kim bana mirasçı olursa" 2017-03-15 318
"Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır” 2017-03-14 244
"Böyle arkadaş zor bulunur..." 2017-03-13 243
İslam dini fen ilmini emretmektedir... 2017-03-11 233
"Yazıklar olsun sana ey nefsim!" 2017-03-10 219
"Kâinâta ibret nazarıyla bak!" 2017-03-09 218
“Beni nefsime hâkim kıl Allahım" 2017-03-08 250
Müminin özrünü kabul etmemek!.. 2017-03-07 202
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 219
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 241
Şeytana yoldaş olan kimseler! 2017-03-02 237
"Namazdan yüz çevirdiğin vakit!.." 2017-03-01 232
Mümin, cennette ebedî kalır... 2017-02-28 246
"Her âyetin hakkını vererek okumalı..." 2017-02-27 205
Önce, en mühim olanları öğrenmeli 2017-02-26 226
Takvâdan üstün bir şey yoktur... 2017-02-25 262
İlmi olmadan fetvâ verenler! 2017-02-24 250
Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır 2017-02-23 249
"O havuzdan içen ebediyen susamaz" 2017-02-22 222
"Dünya, yolcunun bineği gibidir..." 2017-02-20 253
"Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz” 2017-02-18 275
Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler 2017-02-17 243
Allaha düşman olanları sevmek 2017-02-16 272
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür! 2017-02-15 213
Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm... 2017-02-14 249
Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler... 2017-02-13 273
Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz 2017-02-11 296
Sâlih kimselere dil uzatma!.. 2017-02-10 284
Allah indinde en makbul amel 2017-02-09 242
Tevekkül etmek müminin sıfatıdır 2017-02-06 249
"Bunlar benim ehl-i beytimdir!" 2017-02-04 320
Resûlullah efendimize salevât okumak... 2017-02-03 273
Talebe, edep üzere olmalıdır 2017-02-02 255
"Dünya haraptır şerbetleri seraptır" 2017-02-01 286
Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek... 2017-01-31 250
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2017-01-30 289
“Siz, hayırlı bir ümmetsiniz!.." 2017-01-28 358
Dünya sevgisi kalpten çıkarsa... 2017-01-26 291
Dilinden hikmet dökülen zatlar... 2017-01-25 265
"Sizden öncekileri cimrilik helak etti" 2017-01-24 284
İnsan için en hayırlı haslet 2017-01-23 1202
"Kelâmımı onun diliyle bildiririm" 2017-01-21 296
Vaktinde kılınan namazın fazileti 2017-01-19 282
"Yeşil kuşların kursaklarında!.." 2017-01-18 278
"Herkesi kendinden iyi bil ki!.." 2017-01-17 255
"Harap olmuş bir ev gibi!.." 2017-01-16 248
Şafii mezhebine göre teyemmüm 2017-01-14 278
“Kibir, insanın dindarlığını bozar" 2017-01-13 295
Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki! 2017-01-12 290
Cehenneme girmeyecek olan müminler... 2017-01-11 291
Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar!.. 2017-01-10 285
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2017-01-09 265
“Kıyâmet günü şefaat edeceğim" 2017-01-05 290
Peygamberlerde yedi sıfat bulunur 2017-01-04 324
Diken batması bile günaha kefârettir! 2017-01-03 310
"O emaneti insan yüklendi" 2017-01-02 265
"İslam düşmanlarına karşı korkak olma!.." 2016-12-30 323
Tasavvuf, insanları incitmemektir... 2016-12-28 314
"Helâlden kazanmak cihat etmektir..." 2016-12-24 325
Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi 2016-12-23 365
Akıl, nasıl kulluk yapılacağını bulamaz 2016-12-22 892
"Cahillerin sevgisine rağbet etme!.." 2016-12-21 283
Malın menfaatini kiraya vermek... 2016-12-20 268
"Sakın, dünya için kederlenme!.." 2016-12-19 267
Yabancı kadından süt emen çocuklar.. 2016-12-17 306
İbâdetlerin faydası, insanın kendisinedir 2016-12-16 313
"Onu seven, beni sevmiş olur.." 2016-12-15 308
"Fıkıh ilmi, ilmihâl kitabından öğrenilir" 2016-12-14 291
"Zikir, Allahü teâlâya tâattir" 2016-12-13 315
Münafıkların boynuna geçmiş bulunan ip!.. 2016-12-12 270
Helal yiyeceklerden hayır meydana gelir 2016-12-10 287
"Günahkâra müjde ver sıddıkları ise korkut!" 2016-12-09 262
Hendek Harbinde verilen müjde!.. 2016-12-08 270
"Allahü teala iffetli olanı sever..." 2016-12-07 280
Fakirlikten şikâyet eden adam!.. 2016-12-05 317
"Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez" 2016-12-03 293
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi 2016-12-01 404
İlim, kalbe doğan bir nûrdur... 2016-11-30 310
İftirâda bulunanlar mahcup oldular!.. 2016-11-29 323
Medîne'nin her tarafını aydınlatan kıvılcım!.. 2016-11-26 320
“Cömert kimselerin kusurlarını araştırma!" 2016-11-25 343
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!.. 2016-11-24 334
"Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin!.." 2016-11-23 325
"Ölüme hazır ol ey Abdullah!.." 2016-11-22 359
"Beni öldürmek için geldin!.." 2016-11-21 315
Fetvada halka imam, takvada melek gibiydi 2016-11-19 310
Kıyâmette ağzına gem vurulanlar!.. 2016-11-18 337
Alışveriş yaparken yemin etmemeli!.. 2016-11-17 285
Resûlullah sevgisinin hakkını yerine getirmek 2016-11-16 238
“İnsanların en akıllısı kimdir?” 2016-11-15 296
"Allahü teâlâyı hatırla kurtulanlardan ol!.." 2016-11-14 297
"Allah, günahların hepsini affeder" 2016-11-11 324
"Ârif, emirleri yerine getiren kimsedir!.." 2016-11-10 318
Gizli nasihat daha tesirlidir 2016-11-09 320
“Eshâbım hakkında Allah'tan korkunuz!" 2016-11-08 282
"İhlâsı kimden öğrendiniz?.." 2016-11-07 292
Tövbeyi terk etmek insanı helâk eder! 2016-11-05 317
Dîni veya dünyayı zarardan kurtarmak 2016-11-04 334
Küfre düşmekten çok korkmalıdır 2016-11-03 300
Sözlerinden istifade edilen kullar... 2016-11-02 326
İçinde bulunduğumuz ânı değerlendirmek!.. 2016-11-01 318
Kalpleri saf ve nurlu olanlar... 2016-10-31 299
Kitap ile ilim yaymanın sevabı 2016-10-29 318
"Eshâbım sizin üstünlerinizdir" 2016-10-28 309
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz" 2016-10-27 302
"Kula, ilk önce namazı sorulur" 2016-10-26 320
Haram yiyenin duâsı kabul olmaz 2016-10-25 317
Allahü teâlânın koruduğu kullar 2016-10-22 329
Dünya ehlinin ve âriflerin edebi... 2016-10-21 314
Günah işleyenin boynu bükük olur 2016-10-20 297
Allahın rızasına ermiş olmanın alameti 2016-10-19 326
Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz 2016-10-18 319
Kibrin alâmetlerini bilmek lâzımdır... 2016-10-17 441
"Mallarınız vârislere taksim edildi!.." 2016-10-15 372
"Kur’ân yedi harf üzerine indirilmiştir" 2016-10-14 312
İbadetine riya karıştıranlar... 2016-10-12 347
Dinlerin en hayırlısı ve ümmetlerin en üstünü 2016-10-11 305
"Birbirlerine karşı pek merhametlidirler" 2016-10-10 348
"Muhammed aleyhisselâmın ümmeti şahidimdir!" 2016-10-08 299
Cehennemin haram olduğu gözler... 2016-10-07 349
Taştan ve madenden yüzük taşı yapmak... 2016-10-06 387
"Yüzü ak olarak can vermelidir" 2016-10-05 333
Kalbi temiz olan dine uyar... 2016-10-04 349
Cennetin yüksek derecelerine kavuşanlar 2016-10-03 343
Yedi yüz senelik oruç sevabı!.. 2016-10-01 341
Doğru olursan, Allah utandırmaz! 2016-09-30 329
Şeytan beyne, öfke ise göze girer!.. 2016-09-29 459
"Hayvanlar gibi, yok edilecekler!" 2016-09-28 336
Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler... 2016-09-27 353
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki..." 2016-09-26 308
Konuşmadan önce iyice düşünmelidir! 2016-09-24 329
"Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım" 2016-09-23 327
"Yıldızlar gittiği zaman!.." 2016-09-22 321
Mazlumun âhı, indirir şâhı!.. 2016-09-21 331
İsyan edenlere susanların sonu! 2016-09-20 337
Allahü teâlâ kalplerinize bakar" 2016-09-19 326
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler!.. 2016-09-17 309
"Bana incindiğini hiç görmedim!.." 2016-09-16 350
Şeytanın zincirini çözmek!.. 2016-09-15 321
Şeytan, insanın kurdudur!.. 2016-09-14 355
Kıldan ince, kılıçtan keskin!.. 2016-09-13 446
“Ölülerinizi iyilikle yâd ediniz." 2016-09-12 360
"Cömertlik, zenginde olursa daha güzeldir" 2016-09-10 375
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!" 2016-09-09 347
Bugünleri iyi değerlendirelim... 2016-09-08 354
"Bu etten siz yiyemezsiniz!" 2016-09-07 355
​ “Baş, bedene göre ne ise..." 2016-09-06 437
Cihat sevabına kavuşanlar... 2016-09-05 384
Farzı yapmayana kâfir denmez!.. 2016-09-03 329
Bütün emirlerde kolaylık vardır... 2016-09-02 348
Komşuya iyilik etmek hakkında 2016-09-01 388
"Nice fıkıh bilenler var ki!" 2016-08-31 345
Hilmin ve yiğitliğin en yükseği!.. 2016-08-30 340
“Yâ Rabbî, ilmimi artır” 2016-08-29 352
Cennet kapılarının açıldığı an!.. 2016-08-27 345
Günaha önem vermemek!.. 2016-08-26 346
“Bugün şaşılacak bir şey gördüm!..” 2016-08-25 324
Zekâtı verilen mallar artar!.. 2016-08-24 375
"Ben şefâat etmeyi seçtim" 2016-08-23 374
"Kullarımı nasıl buldunuz?.." 2016-08-22 328
En güzel ölüm, şehitlerin ölümüdür 2016-08-20 350
"İhlaslı olanlara müjdeler olsun" 2016-08-19 270
Başarılı olsalardı... 2016-08-19 332
Üç şey, üç şey içinde gizlendi! 2016-08-18 365
Mazlum kimselerin bedduasından sakın! 2016-08-17 372
Fıkıh ilmi, kurtuluşa götürür 2016-08-16 353
Feyiz ve berekete kavuşanlar... 2016-08-15 382
Tâzim ve tahkir etmek hakkında 2016-08-13 416
"Utanmayan kimsede hayır yoktur!.." 2016-08-12 348
Kendisi muhtaç olduğu hâlde!.. 2016-08-11 374
Allahü teâlânın rezil ettikleri!.. 2016-08-10 365
Mecusilerin ateşinin söndüğü gece!.. 2016-08-09 365
"Aklı olmayanın siyâseti olmaz!" 2016-08-08 393
İnsanın bir işi yapma iradesi 2016-08-06 350
Yapılması açıkça emredilen şeyler 2016-08-05 398
Besmelenin fazileti hakkında... 2016-08-04 307
Ezan ve ikamet okumak.. 2016-08-03 386
"Eshâbımın hepsi yıldızlar gibidir..." 2016-08-02 328
"Pâk ve helal taam yiyiniz" 2016-08-01 362
İlk konak beşik, son konak kabir! 2016-07-31 277
Din bilgilerini yaymanın fazileti 2016-07-30 378
Müslüman tevazu sahibi olur... 2016-07-29 438
Namazda sesli ve açıktan okumak... 2016-07-28 393
Kabul olan dua belâyı defeder! 2016-07-27 372
Merhamet edene merhamet edilir... 2016-07-26 353
Dua, uyanık kalp ile yapılmalıdır... 2016-07-25 357
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-07-24 265
"Verdiğim rızka kanaat eyle!" 2016-07-23 486
Hazret-i Hüseyin’e muhabbet... 2016-07-22 328
"Kendini din adamı sanıyorsun!" 2016-07-21 329
"Fıkıh âlimlerine dil uzatma!.." 2016-07-20 385
"O, Medîne'nin en büyük âlimidir!.." 2016-07-19 370
"En hayırlı saf, ilk saftır..." 2016-07-18 393
Misvak, ağız kokusunu giderir 2016-07-16 417
"Kıyâmet günü şefaat ederim” 2016-07-15 363
Fıkıh ilmi ve fakihler... 2016-07-14 411
Dünyaya düşkün olmayan kimseler 2016-07-13 401
"İnsanların en mesudu kimdir?” 2016-07-12 374
“Tövbe, tövbeden tövbe etmektir!..” 2016-07-11 369
Peygamberlerin hepsine iman lazım 2016-07-09 371
Dünyada dostla düşmanı ayırmazlar! 2016-07-08 378
Düşünceler ve işler sebeplere bağlıdır 2016-07-07 411
Üzerinde dört satır yazı bulunan taş!.. 2016-07-04 343
Gücü yettiği hâlde affetmenin fazileti 2016-07-02 361
Selam vermede başkasına benzemek 2016-07-01 393
İnsanların, aklı en noksan olanı 2016-06-30 375
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-06-29 426
“Malda zekâttan başka hak yoktur” 2016-06-28 406
Feyiz ve marifete kavuşmak için... 2016-06-27 351
İnsanları doğru yoldan saptıranlar 2016-06-25 375
“Kibirli olan ilim öğrenemez” 2016-06-24 408
"Bu evde senin ne işin var?.." 2016-06-23 366
"Ölüm sana yaklaşmakta" 2016-06-22 368
Kalbinde kibir bulunanlar... 2016-06-21 393
Evinize girerken İhlâs-ı şerifi okuyun 2016-06-20 411
"Günahımın bir anlık lezzetine aldandım!" 2016-06-18 406
İyilik yaptıkları zaman sevinenler... 2016-06-17 410
Mushaf-ı şerîfe bakarak okumak... 2016-06-16 411
Kur’an için inen huzur bulutu!.. 2016-06-14 446
Nefis kaplan, şeytan ise köpek gibidir!.. 2016-06-13 382
"Her dilediğimi ihsân etti" 2016-06-11 481
"Hangi insan daha kötüdür?" 2016-06-10 439
Fakirlikten korkmak kalp hastalığıdır!.. 2016-06-09 395
“Aranızda en hayırlınız..." 2016-06-08 400
Günah işleyenlerle arkadaşlık etmek... 2016-06-07 339
Bedene hizmet etmek lâzımdır 2016-06-06 358
“Yatacak bir yatağı bile yoktu” 2016-06-04 365
"Onlar, Rablerinin yanında diridirler" 2016-06-04 410
Resûlullah efendimizin bazı mucizeleri 2016-06-03 410
Bozuk bir yol tutanlar 2016-06-02 328
"Şeytan, kan gibi damarlarda dolaşır" 2016-06-01 358
Namazını ayakta kılamayan hasta 2016-05-31 344
"Allahü teâlâya şikâyeti terk et!" 2016-05-30 346
İlmiyle amel etmeyen kimse 2016-05-28 519
Akıllı insan nasıl olur? 2016-05-27 397
"Eve girerken Besmele çekin" 2016-05-26 433
"Nefsin için kimseye kızma" 2016-05-24 421
Dünya ile âhiret arasındaki vakit! 2016-05-23 423
İnsanların en cömerdi o idi 2016-05-21 376
“Lâ ilahe illallah deyinceye kadar" 2016-05-20 375
Bu ümmetin en hayırlıları 2016-05-19 369
“Allahım, kavmime hidayet eyle!" 2016-05-18 346
Tefsîr için on beş ilmi bilmelidir... 2016-05-17 349
İstiğfar edenlere çıkış yolu vardır 2016-05-16 343
Bir mümini sevindirmek 2016-05-14 384
"Kabirdekiler birbirlerini ziyaret ederler..." 2016-05-13 428
Hakiki imana kavuşan kimseler 2016-05-12 355
Ebedi azaptan kurtulmak için 2016-05-11 335
Müminleri sevindirmenin fazileti büyüktür... 2016-05-10 369
"İlim, senin için mal ve sermayedir" 2016-05-09 378
"Rabbimden üç şey istedim..." 2016-05-08 426
Hazreti Cebrâil'in şükür namazı!.. 2016-05-07 438
"Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki!.." 2016-05-06 299
Velî kulların alâmetleri... 2016-05-05 379
Resûlullahı vesile ederek istemek... 2016-05-04 432
"Onu isteğine kavuştur!..” 2016-05-03 436
"Her şeyi sizin için yarattım!" 2016-05-02 341
İnsanı dalâletten âlimler kurtarır... 2016-05-01 414
İnsanlara nasihat ederken... 2016-04-30 726
Firavun'a nasihat eden İblis!.. 2016-04-29 0
"Kişinin kıymeti himmetine göredir" 2016-04-28 409
İslâm âlimlerini kötüleyenler!.. 2016-04-26 499
İtikat, kalp ve beden bilgileri 2016-04-25 440
Okuyanları, heybet ve ürperti kaplar!.. 2016-04-23 394
"Oğullarını da sofraya getir!" 2016-04-22 545
Helâlin hesabı var haramın ise azabı! 2016-04-21 427
İnsan rızkını aradığı gibi... 2016-04-20 388
Karanlıkta lamba gibi olanlar... 2016-04-19 417
Eğer yeryüzünde salihler olmasaydı! 2016-04-18 445
Kitap, Sünnet İcmâ ve Kıyâs 2016-04-16 413
"Kim velî kulumu hakîr görürse!.." 2016-04-15 444
"Lânet etmek için gönderilmedim!.." 2016-04-14 423
Kalplerinde Allah sevgisi olanlar... 2016-04-13 1061
Emirlere uymak ve günah işlememek... 2016-04-12 484
Düşmanı dost yapan sıfatlar 2016-04-11 649
Fitne ve karışıklık zamanlarında... 2016-04-09 527
"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin!” 2016-04-08 399
"Allahü teâlâ bize kâfidir..." 2016-04-07 412
Allah için yapılan zayi olmaz!.. 2016-04-06 411
Kabirde nimet de vardır azap da!.. 2016-04-05 404
Kıyamet günü pişman olmayasın! 2016-04-04 404
Sevabı en büyük ilim 2016-04-02 476
"Miras hukukunu gençlere öğretiniz" 2016-04-01 473
"Şeytanın başını ezmek dilersen!" 2016-03-31 571
Kur’ân-ı kerîmi geçim vâsıtası yapmak!.. 2016-03-30 403
Kaza ve kaderi anlamak için... 2016-03-29 504
Küçük günaha devam edilirse!.. 2016-03-28 419
Talebenin riâyet etmesi gerekenler 2016-03-26 567
Kaza ve kader bilgisini anlamak... 2016-03-25 494
Allahü tealaya imandan sonra... 2016-03-24 537
Kul, bir şey yapmak isteyince... 2016-03-23 461
Kıyamet günü mîzân kurulur 2016-03-22 409
"Sen, nefsinin ayıbını gör!.." 2016-03-21 465
Her iyi söz bir sadakadır 2016-03-19 444
"O gün pişmanlık fayda vermez!.." 2016-03-18 430
Yaratılmışların en üstünü hürmetine 2016-03-17 507
Muhammed aleyhisselâm son peygamberdir... 2016-03-16 459
"Sen, Resûlullahın dert ortağı idin..." 2016-03-15 499
"Dünyanın geçici süsüne aldanma!" 2016-03-14 456
"Onların bilmediği hatalarımı affeyle!" 2016-03-12 499
Akıl, kıyâmetteki varlıkları anlamaz 2016-03-11 479
Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.. 2016-03-10 535
Bu ümmetin en üstünleri 2016-03-09 498
"Namazı kendine mirâc eyle ki..." 2016-03-08 435
Kıldan ince kılıçtan keskin! 2016-03-07 477
İlim amelden, îmân ise ilimden öncedir 2016-03-05 491
"Amelini az gören kimse gibi ol!..” 2016-03-02 528
Cenâzede kırk kişi bulunursa... 2016-03-01 556
"Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!.." 2016-02-29 485
Ruhlar, beş kısma ayrılır 2016-02-27 515
Maşallah deyince nazar değmez... 2016-02-26 500
Kabirde ölüye azap vardır!.. 2016-02-25 486
Mübarek gecelerin kıymetini biliniz!.. 2016-02-24 644
Kaza ve kadere razı olmak... 2016-02-23 543
“Allah için sev Allah için darıl" 2016-02-22 514
Bu dünyanın sefâsı kederdir! 2016-02-20 563
Katı kalbin ilacı vardır 2016-02-19 553
"Cennet ve cehennem ehlinin alâmeti vardır" 2016-02-18 504
İmam-ı a’zam ve fıkıh ilminin kolları 2016-02-17 579
Şeytanın idaresine girmiş olanlar!.. 2016-02-16 506
Müslüman temiz toprağa benzer... 2016-02-15 783
Dirilerin ölülere olan hediyesi... 2016-02-13 527
“Üstünlüklerini bize de anlat!" 2016-02-12 469
Tevekkül boş oturmak değildir 2016-02-11 543
Kur'an-ı kerim değişmemiştir 2016-02-10 477
Kuvvet, kudret ve irâde... 2016-02-09 491
Korkunun ve ümidin en faydalısı... 2016-02-08 451
Bid’at çıkarana hürmet etmek! 2016-02-06 503
"Ona tam tâbi olmak için" 2016-02-05 545
"İnsanlarla iyi geçininiz" 2016-02-04 497
Müsâfaha ederken günâhlar dökülür... 2016-02-03 481
Allahü teâlânın yeryüzündeki dostları 2016-02-02 514
Hesap için ilk çağrılanlar... 2016-02-01 485
Bu ümmete ihsan edilen beş şey... 2016-01-30 459
Cenazeyi definde gecikmemeli... 2016-01-29 485
Abdestten sonra salevât söylemek 2016-01-28 471
Yürürken yemek ve içmek... 2016-01-27 492
"Allah'ı anmak kalbin cilasıdır” 2016-01-26 558
Malının zekâtını vermeyenler... 2016-01-25 485
"Şimdi uyuyacak zaman değildir!" 2016-01-23 633
Bir kula mal ve ilim verilmişse... 2016-01-22 493
Ezan, herkese bildirmek demektir 2016-01-21 1583
Arş-ı âlâyı titreten kelime!.. 2016-01-20 503
Bir kimse, kızını iyi terbiye ederse... 2016-01-19 519
Âlemlere rahmet olarak gönderildi... 2016-01-18 526
Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir 2016-01-14 631
"Benim Peygamberlik hakkımı gözetiniz!" 2016-01-13 528
Yemekleri açıkta bırakmamalıdır!.. 2016-01-12 545
"Hastalığınızı tedâvi ediniz!" 2016-01-11 530
Ölmek, yok olmak değildir!.. 2016-01-09 605
Öldükten sonra da kesilmeyen sevaplar 2016-01-08 549
“Emrin altındakilere ihsânda bulun!..” 2016-01-07 655
Abdest alırken okunacak dualar 2016-01-06 638
"Dünya, size sırtını dönüp gitmekte!.." 2016-01-05 600
Duanın kabul olması için... 2016-01-04 553
Namazın güzelliği kendisindendir... 2016-01-02 638
Nefis, huysuz bir hayvandır! 2016-01-01 567
“Ey insanoğlu! Gençliğinle gururlanma" 2015-12-31 571
"Emin kimse pek kıymetlidir" 2015-12-30 576
Ruhlar, nurdan yaratılmıştır... 2015-12-29 549
Tevâzu gösterenin anlayışı artar... 2015-12-28 521
Salevat-ı şerifeyi söylemek ve yazmak 2015-12-26 749
Mal ve mevki gaye olmamalı 2015-12-25 618
Teyemmüm ne zaman caiz olur 2015-12-24 566
"Ölmeden evvel tövbe ediniz" 2015-12-23 541
"Tasavvufun sadece ismi kalmıştır!.." 2015-12-22 606
Mevlid okumak ibadettir 2015-12-21 548
Gazabını yenen, cennetle müjdelendi 2015-12-21 586
"Namaz, cehennem ateşine siperdir!.." 2015-12-19 483
“Kulum beni zannettiği gibi bulur” 2015-12-18 575
“Onun için ecir yoktur!” 2015-12-17 564
"Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.." 2015-12-16 596
Kabir ziyaretinin faydası çoktur 2015-12-15 605
"Vaktini boş şeylerle geçirme!" 2015-12-14 684
Kul hakkı ve helalleşmek... 2015-12-12 620
Haram yiyenin duası kabul olmaz 2015-12-11 655
İnsanı yücelten şey Allaha kul olmaktır 2015-12-10 573
Helâl kazanmak her Müslümana farzdır 2015-12-09 630
“Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım” 2015-12-08 528
Kur’ân-ı kerîmi hatmetmenin fazileti 2015-12-07 567
"Her padişahın bir korusu olur" 2015-12-05 506
"Hocanı seveni sev ve ona yardımcı ol" 2015-12-04 526
Riya, hayırlı amelleri yok eder 2015-12-03 573
"Allahım, bundan hakkımı al!.." 2015-12-02 535
İmân ve itikâd hakkında... 2015-12-01 622
Türk-Rus gerginliği son bulmalı 2015-12-01 546
Hâline bakıp, gafletten uyan! 2015-11-30 527
İnsanda bulunan üç kuvvet... 2015-11-28 574
İbâdetlerin sahih olması için... 2015-11-27 616
Kâbe'nin duvarındaki "ahidnâme"nin hâli!.. 2015-11-26 494
Ölülerin ruhları bazen cesetlerine gönderilir 2015-11-25 569
Hırsıza sadaka veren adam!.. 2015-11-24 743
Kim "lâ ilahe illallah" derse 2015-11-23 567
“Kevser nedir, bilir misiniz?” 2015-11-21 551
Ebedî yaşamak istiyorsanız!.. 2015-11-20 516
“Hayatın boyunca iyilik üzere ol!..” 2015-11-19 516
"Bugün, dünkü günün yarınıdır!" 2015-11-18 537
Yemek adabı ve davete icabet... 2015-11-17 652
Dünyayı "hükmen" terk etmek ne demek? 2015-11-16 658
Zulmü, âdil bir hükümet önler! 2015-11-14 650
Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında 2015-11-13 616
Evliyâ ile sohbet aklı artırır... 2015-11-12 618
Müslümanlar selamlaşır... 2015-11-11 628
Kötü âlimler için acı azaplar var! 2015-11-10 509
Kendini beğenen helak oldu!.. 2015-11-09 506
Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın 2015-11-07 655
Resûlullahın huzurunda Müslüman olan Habeşîler 2015-11-06 566
"Allahü teâlâyı, beni ve Ehl-i beytimi seviniz...” 2015-11-05 650
Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa 2015-11-04 571
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 2015-11-03 656
Kayrevan Kadısı Esed bin Furat 2015-11-02 609
Endülüslü Âlim Ebû Abdillâh ibn-i Asker 2015-10-27 673
Şeyhülislâm Ebû Yahya Gırnâtî 2015-10-26 554
İbn-i Asâkir Ali bin Hasen 2015-10-24 575
BEYRUTLU ÂLİM Nûreddîn ibn-i Arrâk 2015-10-22 607
Faslı Âlim Ahmed ibn-i Ardûn 2015-10-21 512
Tunuslu Âlim Ebû Abdullâh ibn-i Arafe 2015-10-20 572
Büyük Müderris Tâceddin ibn-i Arabşah 2015-10-19 554
Hadis Âlimi Ebû Abdurrahmân Ubeydullah el-Basrî 2015-10-17 494
Kıraat Âlimi Ebû Abdillâh Sanhâcî 2015-10-16 527
AMERİKA, HATALARINA DEVAM ETMEKTE! 2015-10-15 537
FASLI ÂLİM Ahmed ibn-i Acîbe 2015-10-15 545
Şamlı Âlim İbn-i Âbidînzâde Alâüddîn Muhammed 2015-10-14 563
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Hayr Şihâbüddîn Menûfî 2015-10-13 612
Büyük Velî Ebü'l-Cevza Rabaî 2015-10-12 539
Bağdatlı Âlim Safiyyüddîn Abdülmü'min 2015-10-10 686
ŞAMLI ÂLİM Şemseddin ibn-i Abdülhâdî 2015-10-09 609
Fıkıh Âlimi Bahâüddîn Muhammed Sübkî 2015-10-08 644
Mekkli Âlim Abdullah bin Zübeyr Humeydî 2015-10-07 622
TEFSİR VE HADİS ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Herevî 2015-10-06 670
Şeyhüsislâm Çerkez Halil Efendi 2015-10-05 669
Büyük Müderris Gözübüyükzâde İbrahim Efendi 2015-10-03 719
AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü's-Semmâk Herevî 2015-10-02 635
HADİS ÂLİMİ Ebû Ya'la el-Mevsılî 2015-10-01 734
KIRÂAT ÂLİMİ Muhammed Kalkaşendî 2015-09-30 673
HADİS HÂFIZI Ebü’l-Kâsım Şîrâzî 2015-09-29 765
IRAKLI ÂLİM Behâeddîn Kıftî 2015-09-28 860
BASRALI ÂLİM Abdülvâhid Saymerî 2015-09-26 530
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Abdûs Kayrevânî 2015-09-25 618
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Muhammed Rundî 2015-09-24 586
HADİS HÂFIZI Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî 2015-09-23 578
KIRAAT ÂLİMİ Yûsuf bin Alî el-Hüzelî 2015-09-22 571
HADİS VE FIKIH ÂLİMİ Şemsüddîn Muhammed Dımaşki 2015-09-21 757
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Haris Kayrevânî 2015-09-19 636
FÂTİH'İN HOCALARINDAN Hocazâde Muslihuddin Efendi 2015-09-17 611
Geylanizâde Seyyid Abdülaziz 2015-09-16 610
Musullu Âlim Seyyid Muhammed Sincarî 2015-09-15 595
Medineli Âlim Ebü'l-Münzir Hişâm Kureşî 2015-09-14 575
Fıkıh Âlimi Alâüddîn Alî Bağdâdî 2015-09-10 631
OSMANLI VELÎLERİNDEN Ebû Said Kûzegerânî 2015-09-09 590
Hadis Hafızı Zeynüddîn Muhammed Hemedânî 2015-09-08 612
Büyük Müderris Cemâleddîn Mahmûd Hasîrî 2015-09-07 574
Hindistanlı Velî Emîr Necmüddîn Dehlevî 2015-09-05 690
BÜYÜK MÜDERRİS Harputlu Abdüllatif Efendi 2015-09-04 612
Medîneli Âlim Saîd ibni Müseyyib 2015-09-03 625
Şeyhülislâm Fenârizade Muhyiddin Çelebi 2015-09-02 619
HADİS ÂLİMİ Ebû Said Makbûri 2015-09-01 639
KIRAAT ÂLİMİ Ahmed bin Ezdâz Hulvânî 2015-08-31 649
Büyük Velî Ali bin İbrahim Husrî 2015-08-29 874
İSTANBULLU VELÎ Cemâleddin Hulvî 2015-08-28 551
EDİRNE KADISI Muhyiddîn Acemî Efendi 2015-08-27 609
HADİS HÂFIZI Ebû Sa'd Bağdadî 2015-08-26 618
Fıkıh Âlimi Şerefüddîn Yahyâ Acîsî 2015-08-25 644
BÜYÜK VELÎ Muhammed Hânî 2015-08-24 597
TIP ÂLİMİ Hekîmşah Kazvînî 2015-08-22 629
ŞAMLI VELÎ Şeyh Selîm el-Mesûtî 2015-08-21 724
ŞEYHÜLİSLÂM Ebû Ömer Kâdî 2015-08-20 723
KEŞANLI VELÎ Zâtî Efendi 2015-08-19 680
BÜYÜK VELÎ Sâbit el-Benânî 2015-08-18 650
GÜZELHİSARLI Mustafa Hulusi Efendi 2015-08-17 571
HADİS HÂFIZI Muhammed bin Müslim el-Esedî 2015-08-15 660
"GULÂM'ÜL-HALLÂL" Abdülazîz Bağdâdî 2015-08-14 712
MEKKE KADISI Abdurrahman Gubârî 2015-08-13 621
KADIASKER Gedizli Mehmed Efendi 2015-08-12 630
Şamlı Âlim Ebü'l-Berekât Bedreddîn Gazzi 2015-08-11 676
Şeyhülislâm Sirâcüddîn Ömer Gaznevî 2015-08-10 608
"İyi yere dükkân açmışsın!.." 2015-08-08 649
Hadis Hâfızı Muhammed bin Yûsuf Firyâbî 2015-08-08 704
HADİS ÂLİMİ Ebû Osman Nehdî 2015-08-07 639
Osmanlı Şeyhülislâmı Damadzâde Feyzullah Efendi 2015-08-06 708
Bursa Velîlerinden Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 2015-08-05 675
Kûfe Kadısı Ebû Bürde Abdullâh Eş'arî 2015-08-04 648
Fıkıh Âlimi İbn-i Kudâme 2015-08-03 735
Tasavvuf Âlimi Ebû Nuaym İsfahanî 2015-08-01 551
SEMERKANDLI ÂLİM Mecdüddin Ahmed bin Ömer 2015-07-31 647
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Abdülmün’îm Hazrecî 2015-07-30 677
TEFSİR ÂLİMİ Şehâbeddin Hafâcî 2015-07-29 624
KONYALI ÂLİM Abdullah Hâdimî 2015-07-28 740
KUDÜSLÜ VELÎ Hasan Ebû Halâve 2015-07-25 912
KAYSERİLİ ÂLİM Hacı Torun Efendi 2015-07-24 722
FİLİSTİNLİ ÂLİM Şerefüddîn Mûsâ Haccâvî 2015-07-23 573
AKSARAYLI VELÎ Habib Karamânî 2015-07-22 656
BÜYÜK VELÎ Emîr Hüsrev Dehlevî 2015-07-21 674
HADİS ÂLİMİ Ebü'l-Hayr Fârûkî 2015-07-20 645
Şamlı Âlim Ebû Müshir el-Gassânî 2015-07-18 836
Fıkıh Âlimi Cemâlüddîn Ahmed Gaznevî 2015-07-17 709
FIKIH ÂLİMİ Salih bin Muhammed Ömerî 2015-07-16 640
HADİS HAFIZI Abdülmelik Füleyh bin Süleyman 2015-07-15 747
KELÂM ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Fûrekî 2015-07-14 654
TEFSİR ÂLİMİ Ca'fer bin Muhammed Faryâbi 2015-07-13 775
HADİS ÂLİMİ Fâtıma bint-i Süleyman 2015-07-11 652
İSTANBULLU ÂLİM Eyyûbzâde Mehmed Efendi 2015-07-10 768
HADİS HAFIZI Abdullah bin el-Eşec el-Kindî 2015-07-09 787
Şeyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi 2015-07-06 613
Hadis Hafızı Abdullah bin Zekvân el-Kureşî 2015-07-04 692
Humuslu âlim Hakem bin Nâfi el-Behrânî 2015-07-03 688
Hayrabolulu Ahmed Sârbân Efendi 2015-07-02 733
Fıkıh Âlimi Ebü Muti' el-Belhî 2015-07-01 806
Müderris Celâleddîn Ömer Habbâzî 2015-06-30 634
Filistinli Âlim Gazzî Ahmed Efendi 2015-06-29 737
Büyük Müderris Alâeddin Ali Fenârî 2015-06-27 801
KERÂMETLER MENBÂI Seyyid Abdürrahîm Arvâsî 2015-06-26 770
Hadis Âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Mevsılî 2015-06-24 765
Şamlı Âlim Duhaym ibnü'l-Yetîm 2015-06-22 725
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 2015-06-18 854
Kudüs Kadısı Mücîrüddîn Abdurrahmân Uleymi 2015-06-17 727
Kıraat Âlimi Ebü'l-Yümn Tâcüddîn Kindî 2015-06-16 699
Şamlı Velî Abdülganî Meydani 2015-06-15 729
Fıkıh ve Hadis Âlimi Hassan bin Muhammed el-Ümevî 2015-06-13 853
MEDİNELİ ÂLİM Ebü'l-Velîd Tayâlisî 2015-06-12 783
Kadıasker Şeyhîzâde Damad Efendi 2015-06-11 715
Hadis Âlimi Ebü'l-Vakt Abdülev­vel Seczî 2015-06-10 751
Iraklı Velî Alî bin Muhammed Dîneverî 2015-06-09 690
Kırat Âlimi Leys bin Hâlid el-Bağdâdî 2015-06-08 730
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Ferec Abdülvâhid Şîrazî 2015-06-06 710
KIRIMLI ÂLİ Ebülbekâ Eyyüb Kefevî 2015-06-05 706
Hadis ve Fıkıh Âlimi Saîd bin Fîrûz Tâî 2015-06-04 779
Tunuslu Âlim Muhammed bin Ahmed Temîmî 2015-06-03 1254
Tefsir Âlimi Rufey bin Mihrân er-Riyahi 2015-06-02 763
Endülüslü Velî Yûsuf bin Muhammed el-Fasi 2015-05-28 786
Şamlı Âlim Hibetullâh Muhammed el-Hatîb 2015-05-27 695
Müstekîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi 2015-05-26 670
Hadis Hâfızı Salih bin Ahmed Hemedâni 2015-05-25 779
"Fakîh'ül-Haremeyn" Muhammed bin Fazl Furâvî 2015-05-23 739
MEKKE KADISI Zenbillizâde Fudayl Çelebi 2015-05-22 841
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahmân Firkah 2015-05-21 735
BUHÂRÂLI ÂLİM Muhammed bin Yûsuf Firebrî 2015-05-20 762
Osmanlı Evliyâsından Yusufzade Hasan Hocaefendi 2015-05-19 653
Endonezyalı Âlim Muhammed Hediyyetullah Makassarî 2015-05-18 721
Müderris Takıyyüddîn Zebîdî 2015-05-16 738
BÜYÜK VELÎ Saîdüddin Fergânî 2015-05-15 822
Siyasi istikrarın devamı şarttır!.. 2015-05-15 793
"ORDU ŞEYHİ" Fenai Ali Efendi 2015-05-14 881
Bursa Müftüsü Molla Zeyrek 2015-05-13 645
Tefsir Âlimi Amr bin Alî Fellâs 2015-05-12 850
Halep Kadısı Şihâbüddîn Ahmed Ezrai 2015-05-11 695
Şeyhülislâm Üryânîzâde Esad Efendi 2015-05-09 716
BÜYÜK MUTASAVVIF Hüsameddin Bursavî 2015-05-08 690
Hadis Âlimi Fâtıma bint-i Sa'd el-Hayr 2015-05-07 874
FIKIH ÂLİMİ Ebü't-Tayyib Takıyyüddin Hasenî 2015-05-06 880
İstanbul Evliyâsından Mehmed Emîn Tokâdî 2015-05-05 754
Heratlı Âlim Ebû Mansûr Ezherî 2015-05-04 758
Üsküdarlı Şeyh Celveti Abdullah Efendi 2015-05-02 707
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-05-01 739
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Ebû İshak İlbîri 2015-04-30 808
Trablusşam Kadısı Bedreddîn Muhammed Şiblî 2015-04-29 832
Faslı Âlim Yahyâ Acîsî 2015-04-28 702
Tebrîzli Âlim Hüseyin Nakkaş Efendi 2015-04-27 796
TASAVVUF ÂLİMİ Osman Şemsi Efendi 2015-04-24 812
Fıkıh Âlimi Ebû İmrân Fasî 2015-04-23 756
BURSALI VELÎ Karababazade İbrahim Efendi 2015-04-22 917
Şeyhülislâm Sa’dî Çelebi 2015-04-21 923
Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî 2015-04-20 965
İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi 2015-04-18 756
SEYYİD Hâce Yûsuf Çeştî 2015-04-17 774
Basralı Âlim Ebû Hâzim el-Kâdî 2015-04-16 748
Şeyh-ül-Harem Sinânüddîn Halvetî 2015-04-15 857
Şamlı Velî Yûsuf Kâmitî 2015-04-14 823
İstanbullu Ahmed Muhyiddin Efendi 2015-04-13 753
Fıkıh Âlimi Zeynüddîn Âmidî 2015-04-11 741
HADİS ÂLİMİ Abdürrahîm Irâkî 2015-04-10 652
Kahireli Âlim Muhammed Uleyş 2015-04-09 823
Nazillili Âlim Mehmed Hakkı Efendi 2015-04-08 916
Azerbaycanlı Âlim Şâh Kubâd Şirvânî 2015-04-07 757
Büyük Müfessir Ebülleys-i Semerkandî 2015-04-06 859
Hadis Âlimi Muhammed bin İshak 2015-04-04 864
BUHÂRÂLI İMAM Şemsül-eimme Hulvânî 2015-04-03 921
İSTANBUL KADISI Kuyucaklızâde Âtıf Efendi 2015-04-02 677
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-04-01 709
BAĞDATLI ÂLİM Abdülmün’îm Bâcisrâî 2015-03-31 729
BÜYÜK FAKİH Ebû Seleme bin Abdurrahman 2015-03-30 727
IRAKLI ÂLİM Ebû Avane Vasıtî 2015-03-28 830
FASLI ÂLİM Ahmed Zerrûk 2015-03-27 798
Bağdatlı Âlim Fahreddîn İbnü'l-Mâristâniyye 2015-03-26 726
Mısırlı Âlim Muhammed Zerkânî 2015-03-25 811
Şeyhülislâm Zekeriyyâ Ensârî 2015-03-24 799
Silvanlı Âlim Ebû Abdullah Zehebî 2015-03-23 764
İstanbullu Bîçâre Abdullah Efendi 2015-03-21 808
SEYYİD Kayserili Zeynelâbidîn Efendi 2015-03-20 813
Yemenli Âlim Zeyd bin Hasen 2015-03-18 831
Horosanlı Velî Zeynüddîn-i Hâfî 2015-03-17 803
Musullu Âlim Ebü’l-Hasen Ali bin Hüseyin 2015-03-16 940
Kelam Âlimi Ebû Bekr Cüzcânî 2015-03-14 763
FIKIH ÂLİMİ Karamânî Kemaleddin Efendi 2015-03-13 860
Şam Müftüsü Alâüddîn Haskefî 2015-03-12 888
İstanbullu Şeyh Abdülhalim Efendi 2015-03-11 914
Hafız Ebu Hâtim Hanzâlî 2015-03-10 807
Hadis Âlimi Abdullah bin Muhammed İbâdî 2015-03-09 1021
Medine Valisi Ebu Bekr Hazrecî 2015-03-07 842
HADİS ÂLİMİ Muhammed bin Abdullah 2015-03-06 859
Müfessir Alaaddin Bağdâdî 2015-03-05 903
ŞİRVANLI VELÎ Yusuf Mahdum 2015-03-04 838
Âlim ve Velî Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî 2015-03-03 890
Hindistanlı Âlim Fadlullah Burhanpûrî 2015-03-02 904
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2015-02-28 1001
Fıkıh Âlimi Nûreddîn Zeyyâd 2015-02-27 780
Zeyrekli Mehmed Efendi 2015-02-25 985
BAĞDATLI ÂLİM Ebu Bekr Bezzâz 2015-02-24 768
FIKIH ÂLİMİ Kemaleddin Nusaybinî 2015-02-23 1011
Kerküklü Velî Abdurrahman Halis Efendi 2015-02-21 963
Heratlı Âlim Kasım bin Sellâm 2015-02-18 887
Hâfız Abbas el-Bahrânî 2015-02-17 792
Fıkıh Âlimi Yusuf bin Ömer 2015-02-16 860
Kudüslü Âlim Abdullah el-Makdisî 2015-02-14 863
ŞERÎF Ebû Abdullah Kureşî 2015-02-13 1024
Hadis Âlimi Şemsüddîn Sehâvî 2015-02-12 764
Büyük Velî Muhammed Kassâb 2015-02-11 841
Hadis Âlimi Ebû Arîbe Harrânî 2015-02-10 802
Hadis Âlimi Abdullah bin Ahmed 2015-02-09 866
Hadis Âlimi Ebu Amr el-Haffâf 2015-02-07 896
FIKIH ÂLİMİ Abdürrahim Semerkandî 2015-02-06 994
Seyyid Ziyâüddîn Nahşebî 2015-02-05 1005
Bir teklifiniz var mı? 2015-02-04 843
SURİYELİ ÂLİM Yûsuf-i Kâmitî 2015-02-04 916
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi 2015-02-03 1113
Kıraat Âlimi Abdullah el-Vâsıtî 2015-02-02 936
Basralı Âlim Seyyid Muhammed Şah 2015-01-31 900
SERHENDLİ ÂLİM Muhammed Ubeydullah 2015-01-30 858
Fıkıh Âlimi Ebü’l-Ferec Abdurrahman 2015-01-29 960
Kıraat Âlimi Abdülvehhab bin Bezgûş 2015-01-28 883
Bağdatlı Haffaf el-Iclî 2015-01-27 977
FIKIH ÂLİMİ İbn-i Sükeyne 2015-01-26 904
KELAM ÂLİMİ Sirâcüddîn Ali Ûşî 2015-01-24 1042
TABERÂNÎ Süleymân bin Ahmed 2015-01-23 952
ŞEYHÜLİSLAM Sadi Çelebi 2015-01-22 884
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahim Nişâbûrî 2015-01-21 849
Buhâralı Âlim Abdullah Sebzmûnî 2015-01-20 939
Basralı Âlim Ebân bin Yezîd 2015-01-19 897
Kıraat Âlimi İmâm-ı İbni Kesîr 2015-01-17 986
HADİS ÂLİMİ Abdullah bin İbrahim Cedrî 2015-01-16 948
Kıraat Âlimi Ebû Ömer Dûrî 2015-01-15 920
Fıkıh Âlimi Abbâdî Mekkî 2015-01-14 925
Mısırlı Âlim Nureddin Ziyâdî 2015-01-13 814
ÜVEYSÎ Zeyneddin Tâybâdî 2015-01-12 1090
Mısırlı Âlim Fahreddin Zeylâî 2015-01-10 890
ZERKÂNÎ Muhammed bin Abdülbâkî 2015-01-09 1058
İMÂM-I ZEHEBÎ Şemseddin Kaymaz 2015-01-08 1020
HAREZM MÜFTÜSÜ Ahmed Zahîreddin Harezmî 2015-01-07 933
Fıkıh Âlimi Muhtâr bin Mahmûd Zâhidî 2015-01-06 1213
Fıkıh Âlimi Yusuf Sicistânî 2015-01-05 883
Fıkıh Âlimi Şehabeddin Ahmed Deyrebî 2015-01-03 881
CEZAYİRLİ ÂLİM Ebû Hâmid Derkâvî 2015-01-02 828
Kadıasker Hacı Emin Mehmed Efendi 2015-01-01 1092
ERZURUMLU İbrahim Hakkı 2014-12-31 891
Müjgân Hanıma ulaştık 2014-12-30 793
Kastamonulu İbrahim Nureddin Efendi 2014-12-30 854
Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî 2014-12-29 929
Fıkıh Âlimi Şerefüddin Hasan Tayyibî 2014-12-27 966
Fıkıh Âlimi Seyyid Ahmed Tahtâvî 2014-12-25 1011
Endülüslü Âlim Ziyâüddîn ibn-i Sa'dûn 2014-12-24 848
Hadis Âlimi Abdullah Harrânî 2014-12-22 898
Seyyid Mesud Kanâvî 2014-12-20 948
HADİS İMÂMI Ebu Davud Sicistâni 2014-12-19 903
Fıkıh Âlimi Şems-ül-eimme Serahsî 2014-12-18 997
Türkistanlı Âlim Sedîdeddin Kaşgârî 2014-12-17 797
Yemenli Âlim Abdürrezzak San’ânî 2014-12-16 798
Horasanlı Said bin Mensur 2014-12-15 907
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi 2014-12-13 1038
BUHÂRÂLI ÂLİM Ubeydullah bin Mesud 2014-12-12 999
Mekkeli Âlim Abdullah Fâkihî 2014-12-11 890
Fıkıh Âlimi İmamzâde Buhârî 2014-12-10 996
Filistinli Âlim Şemseddin Remlî 2014-12-09 824
Fıkıh Âlimi Rahmetullah Efendi 2014-12-08 955
Şamlı Âalim Şerefüddîn Ahmed Makdisî 2014-12-06 905
EDİRNELİ ÂLİM VE ŞAİR Süleyman Neş’et Efendi 2014-12-05 920
Horosanlı Lütfullah Nesefî 2014-12-04 922
Hadis Hafızı Cerîr bin Abdülhamid Râzî 2014-12-03 850
Bağdatlı Âlim İmâm-ı Abdullah Nesefî 2014-11-29 894
İmam-ı Mukatil bin Süleyman 2014-11-28 1038
Fıkıh Âlimi Hacı Zihni Efendi 2014-11-27 1079
KUDÜS KADISI Sakızadalı Sadık Efendi 2014-11-26 887
Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi 2014-11-25 969
Hafız Ebû İsmail Rakaşî 2014-11-24 983
Nazillili Seyyid Hakkı Efendi 2014-11-22 870
Fıkıh Âlimi İmamzade Esad Efendi 2014-11-21 938
Muhammed bin Süleyman 2014-11-20 913
KIRAAT ÂLİMİ Ebû Ca'fer Muhammed 2014-11-19 1019
Hindistanlı Velî Muhammed Bâkır Lâhorî 2014-11-18 934
Büyük Müfessir İmam-ı Mâverdî 2014-11-17 1031
Fıkıh Âlimi Muhammed Kuhistânî 2014-11-15 781
Muhaddis Abdurrahman Bûşencî 2014-11-13 849
Hadis Âlimi Süleyman Kilâî 2014-11-12 853
İbn ül-Bezzâz Muhammed Kerderî 2014-11-11 981
Müderris Taşköprüzâde Ahmed Efendi 2014-11-10 954
Kırımlı Âlim Kefevî Hüseyin Efendi 2014-11-09 833
Tunuslu Âlim Ebü’l-Kâsım Bürzûlî 2014-11-08 985
Türkistanlı Âlim Kâdı Hân" Hasen Fergânî 2014-11-07 875
FIKIH ÂLİMİ Muhammed Tlemsânî 2014-11-06 857
Abdüllatîf Muhibbî 2014-11-05 929
Hadis Âlimi Muhammed ibn-i Mende 2014-11-04 951
Siyer Âlimi Abdülmelik bin Hişam 2014-11-03 1066
Fıkıh Âlimi Ahmed Berkânî 2014-11-01 1072
FIKIH ÂLİMİ Koçhisârlı Ali Efendi 2014-10-31 890
KELAM ÂLİMİ Kâdı Adûdüddîn Îcî 2014-10-30 856
Endülüslü Âlim Abdülhak İşbilî 2014-10-29 909
Şam Kadısı İsmail bin Abdülganî 2014-10-28 888
Hadis Âlimi Muhammed Beykendî 2014-10-27 922
Fıkıh Âlimi İmâm-ı Âcürrî 2014-10-25 933
Hadis Âlimi Abdülmelik Nîşâpûrî 2014-10-24 877
Fıkıh Âlimi Zeyneddin Ömer bin Verdî 2014-10-23 1071
"Saatçioğlu" Ahmed bin Ali 2014-10-22 950
Şeyhülislâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi 2014-10-21 919
Tabiînden Alkame bin Vakkas Utvârî 2014-10-20 830
Hadîs Âlimi Davûd İsbehânî 2014-10-18 1039
Siyer âlimi Muhammed bin İshak 2014-10-17 940
Hadis İmâmı İbn-i Hacer-i Askalânî 2014-10-16 815
Hadis İmamı Ali bin Hucr 2014-10-15 915
"İbnü'l-Esîr İzzeddîn Alî Cezerî 2014-10-14 1090
Kelam Âlimi Abdullah ibn-i Ebî Asrûn 2014-10-13 1024
Şeyhülislâm Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 2014-10-11 869
Endülüslü Âlim Muhammed Cüzâmî 2014-10-10 799
ŞEYHÜLİSLÂM Alâeddin Arabî Efendi 2014-10-09 886
HADİS ÂLİMİ Hafız Ahmed Vâsıtî 2014-10-08 866
Hakîm Şehîd Muhammed bin Muhammed 2014-10-03 913
Şamlı âlim Mustafa Sefercelânî 2014-10-02 868
Siyer Âlimi Abdurrahman Süheylî 2014-10-01 969
Şâfîî Âlimi İbn-i Cemâl el-Mısrî 2014-09-30 881
Darendeli Müderris Hamza Efendi 2014-09-29 864
Fıkıh Âlimi Abdullah bin Muhammed Bağdadî 2014-09-27 898
Fıkıh Âlimi Ahmed Gaznevî 2014-09-26 881
Hadis Âlimi Ebû Ya’lâ Ahmed bin Ali 2014-09-25 837
Fıkıh Âlimi Şemseddin Şevberî 2014-09-23 800
Bakkalzâde İsmail Hakkı Efendi 2014-09-22 909
Kelâm Âlimi İbrâhim Lâkânî 2014-09-20 946
Yemenli Âlim Ebû Bekr Haddâd 2014-09-19 1103
Hadis Âlimi Şehriyâr Deylemî 2014-09-18 1013
BURHÂNÜ'Ş-ŞERÎA Mahmûd bin Ahmed Mahbûbî 2014-09-17 897
Şam Müftüsü Abdurrahman İmâdî 2014-09-16 877
Horasanlı Âlim Zeyneddîn-i Hâfî 2014-09-15 1081
Tefsir Âlimi Şehabeddin Ahmed Sivâsî 2014-09-13 1008
FIKIH ÂLİMİ Ahmed bin Nasr Dâvûdî 2014-09-12 900
Siyer Âlimi Dâvûd bin Hüseyin 2014-09-11 972
Kâdılkudât Ebü’l-Hasen Cürcânî 2014-09-10 1000
HADİS ÂLİMİ: Abdullah Lebbân 2014-09-09 1222
Bilmeyen bilirkişi yüzünden 2014-09-08 919
Mısır Kadısı Cemaleddin Malâtî 2014-09-08 959
Kahireli Müderris Salih bin Ömer Bülkinî 2014-09-06 1025
Ali bin Ebû Talha 2014-09-05 1057
Kadıasker Bostanzâde Yahya Efendi 2014-09-04 1019
Mısırlı Âlim Muhammed Birmâvî 2014-09-03 992
Tefsir Âlimi Ebülfazl Bakkâlî 2014-09-02 973
ŞEYHÜLİSLÂM Ahîzâde Hüseyin Efendi 2014-09-01 1023
Tefsir Âlimi Abdullah bin Ömer 2014-08-30 958
ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî 2014-08-29 994
Fıkıh Âlimi Seyfeddin Âmidî 2014-08-28 1114
Faslı Âlim Ebû Mûsâ Cezûlî 2014-08-27 970
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2014-08-26 1091
Babanzâde Ahmed Naim Efendi 2014-08-25 930
Hadis Âlimi Ebû Nuaym Esterâbâdî 2014-08-13 1113
Hadis Hâfızı Fazl bin Dükeyn 2014-08-12 1010
Hadis Hâfızı Ebû Mes’ud Dımaşkî 2014-08-11 971
Tefsir âlimi Abdülkerim Kattân 2014-08-09 900
HADİS ÂLİMİ Ubeydullah Serahsî 2014-08-08 981
Hadis Hâfızı Abdülmelik Rekâşî 2014-08-07 1073
Ekmeğe saygıdan söz ederdi 2014-08-05 990
TEFSİR ÂLİMİ Esîrüddin Ceyyânî 2014-08-05 1262
KIRAAT ÂLİMİ Süleyman bin Necâh 2014-08-04 994
Hadis Alimi Kûfeli Hafız Ebû Hasin 2014-08-02 901
HADİS ÂLİMİ Ebû Nuaym İsfehânî 2014-08-01 1103
KIRAAT İMAMI Ebû Câfer el-Kaarî 2014-07-31 961
Hadis alimi Büreyd bin Abdullah 2014-07-30 944
Şam evliyasından Ebû Amr Dimaşkî 2014-07-29 925
Hadis âlimi Abdülmelik Akkâdî 2014-07-28 762
Hadis âlimlerinden Ebân bin Osman bin Affân 2014-07-26 1061
Sudanlı âlim İbrahim Düveyhî 2014-07-25 999
Kıraat âlimi Muhammed Dükkî 2014-07-24 995
Hadis âlimi Muhammed bin Sabah Dûlâbî 2014-07-23 932
Fıkıh âlimi Ebû Zür'a Dımaşkî 2014-07-22 964
Şafiî fıkıh âlimi Cemâlüddîn Yûsuf Erdebîlî 2014-07-21 952
Hadis âlimi Abdülmü’min Dimyâtî 2014-07-19 923
Hemedanlı Hafız Şehridâr Deylemî 2014-07-18 933
Yakub bin İbrahim 2014-07-17 1067
Hadis âlimi Ahmed Devrâkî 2014-07-16 897
Müderris Şemseddin Desûkî 2014-07-15 973
Libyalı âlim Ebü'l-Abbâs Dercinî 2014-07-14 913
Hadis ve fıkıh âlimi Kemâleddîn Demîrî 2014-07-12 883
Mısırlı Müderris Şihâbüddîn Ahmed Delcî 2014-07-11 905
Horasanlı âlim Ebü'l-Abbâs Degûlî 2014-07-10 988
Kadıasker Dede Mehmed Efendi 2014-07-09 1009
Hadis âlimi Şemseddîn Muhammed Dâvûdî 2014-07-08 998
Fıkıh âlimi Rükneddin Kirmânî 2014-07-07 1118
Hadis âlimi Osman Dârimî 2014-07-05 939
Mevlevî Şeyhi Cünûnî Ahmed Dede 2014-07-04 1062
Fıkıh âlimi Ebu’s-Safâ bin İshak 2014-07-03 904
Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî 2014-07-02 741
Fıkıh âlimi Ebu Süleyman Cüzcânî 2014-07-01 1183
Horasanlı velî Ebû Ali Cüzcânî 2014-06-30 1057
Libyalı âlim İsmail Ceytâlî 2014-06-28 945
Hadis âlimi Hafız İbrahim Cevherî 2014-06-27 959
Fıkıh âlimi Ebûbekr Cessâs 2014-06-26 980
Filistinli âlim Takıyyüddîn Cerrâî 2014-06-25 945
Halep Kadısı Seyyid Emîrzâde Cenâbî Çelebi 2014-06-24 931
Hadis âlimi Takıyyüddîn Cemmâilî 2014-06-23 905
Müderris ve Kadı Karslızâde Mehmed Efendi 2014-06-22 880
Kütahya postnişini Mevlevî Şeyhi Ergün Çelebi 2014-06-21 946
Kadı Nâibi Celal Bekrî 2014-06-20 976
Yemenli âlim İsmail Cebertî 2014-06-19 850
Kadıasker Molla Cafer Çelebi 2014-06-18 882
Şafii fıkıh âlimi Cafer bin Ali Dimaşkî 2014-06-17 953
Mısırlı âlim Ebû Yakub Büveytî 2014-06-16 910
Hadis ve Fıkıh âlimi Ahmed bin Kasım Bûnî 2014-06-15 1017
Şafiî fıkıh âlimi Ömer bin Arslan Bülkinî 2014-06-14 1085
Fıkıh âlimi Mansur Buhûtî 2014-06-13 918
Ebü’l-Hasen Begavî 2014-06-08 1004
Kutb-i Medar Bedîüddin Mankpûrî 2014-06-07 1047
Ömer Fehmi Efendi 2014-06-06 903
Tebe-i tabiînin büyük alimlerindendir Ebû Yühmid Bakıyye 2014-06-05 996
Abdülgâfir Fârisî 2014-06-04 942
Evliyanın büyüklerinden Kutb-i Alem Burhaneddin 2014-06-03 947
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 2014-06-02 966
Osmanlı âlimlerinden Kadızade Hacı Salih Efendi 2014-06-01 929
Fıkıh âlimlerinden Bişr bin Gıyas Merîsî 2014-05-31 942
Molla Fenârî’nin talebesi Abdurrahman Bistâmî 2014-05-30 889
Mâliki fıkıh âlimi Şemseddin Muhammed Bisâtî 2014-05-29 1126
"Ezher Şeyhi" İbrahim Birmâvî 2014-05-28 944
O kız başkasıyla evlendi!.. 2014-05-27 1105
Tefsir âlimi Allâme Mehmed Efendi 2014-05-27 1150
Fıkıh âlimi Fazıl Bircendî 2014-05-26 992
Hadis âlimi Ahmed Beykendî 2014-05-25 927
Kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Bezzî 2014-05-24 1057
Endülüslü âlim Kasım Beyyânî 2014-05-23 1178
Kadı ve müderris Beyâzîzâde Ahmed Efendi 2014-05-22 1019
Hadis âlimi Muhammed Basrî 2014-05-21 833
Mısırlı velî Benan bin Muhammed 2014-05-20 1005
Hadis âlimi Ömer Büceyrî 2014-05-19 1101
Horasanlı velî Ebü’l-Hasen Bûşencî 2014-05-18 1014
Hadis âlimlerinden Şehabeddin Ahmed Bûsîrî 2014-05-17 938
Hanefî ulemasından İftihârüddin Tâhir Buharî 2014-05-16 1017
Hindistanlı Velî Muhammed Hansevî 2014-05-15 1045
Kuzey Iraklı âlim Muhammed Berzencî 2014-05-13 997
Azerbaycanlı hâfız Said bin Amr Berzeî 2014-05-12 949
Büyük Müderris Bergamalı İbrahim Efendi 2014-05-11 1045
Kıra­at âlimi Şehabeddin Ahmed 2014-05-10 936
Büyük müfessir Zeyneddin Muhammed Ebu’s-Sürûr 2014-05-09 1055
Hadis ve fıkıh âlimi Tâc’ül-Ârifîn Sıddîkî 2014-05-07 1008
Bursa Kadısı Hanîf İbrahim Efendi 2014-05-06 902
Fıkıh âlimlerinden... Sehfeneli Abdullah Sa’bî 2014-05-05 994
Şafiî fıkıh âlimi; Şeyhülislam Celaleddin Bukinî 2014-05-04 871
Evlâd-ı resûl; Bandırmalızâde Hamid Efendi 2014-05-03 873
Hadis âlimlerinden Ebülhasen Bahşel 2014-05-02 921
Hanım evliyâdan... Amre bint-i Abdurrahman 2014-05-01 961
Müderris ve kadı: Selîsî Mehmed Efendi 2014-04-30 1002
Tireli Müderris Ayşî Mehmed Efendi 2014-04-29 981
Tefsir ve hadis âlimi Ebü’l-Hasen Atıyye el-Avfî 2014-04-28 925
Osmanlı Şeyhülislâmı; Şerifzâde Ataullah Efendi 2014-04-27 1012
İlk siyer âlimlerinden; Asım bin Ömer Katâde 2014-04-26 987
Osmanlı âlimlerinden - Müderris Hamza Efendi 2014-04-25 953
Osmanlı devlet adamı 2014-04-24 1021
Bandırmalı Hamid Efendi 2014-04-23 1104
Şafiî fıkıh âlimlerinden; Şemseddin Bakarî hazretleri 2014-04-22 916
Muhammed Bahşî 2014-04-21 1024
Bahrü’l-ulûm Lüknevî 2014-04-20 1136
Ebû Sâlim Iyâşî 2014-04-19 1042
Abdurrahman Nesib Dede 2014-04-18 1170
Eyyûbîzâde Atâullah Efendi 2014-04-17 943
Abdüssamed Palembangî 2014-04-16 979
Bahaeddin Efendi 2014-04-15 975
İbrahim Bâcûrî 2014-04-14 991
Ebû Yahyâ bin Kays 2014-04-13 1037
Ahmed Feyzî Efendi 2014-04-11 985
Debbağzâde Münib Efendi 2014-04-10 985
Ebün-Nu’mân el-Basrî 2014-04-09 1034
Ali bin Muhammed Antâkî 2014-04-08 1167
Ebû Muhammed Kafsî 2014-04-07 1036
İzzeddin Askalânî 2014-04-06 1082
Mekkîzâde Asım Efendi 2014-04-05 893
Ebü’l-Hüseyin Teymî 2014-04-04 911
Hacı Salih Efendi 2014-04-03 1053
Ebû İbrahim bin Şuayb 2014-04-02 1152
Abdurrahman bin Muaviye 2014-04-01 923
Merzifonlu Hayreddin Efendi 2014-03-31 948
Meşrebzâde Arif Efendi 2014-03-30 873
İbrahim Anberî 2014-03-29 1026
Saçaklızade Osman Efendi 2014-03-28 1115
Ebû Ümeyye bin Hâris 2014-03-27 961
Altıparmak Mehmed Efendi 2014-03-26 1070
Yahya bin Ebû Bekr Âmirî 2014-03-25 985
İbn’ül-Medînî 2014-03-24 1004
Ahîzâde Yusuf Efendi 2014-03-23 1113
Ali bin Ahmed Adevî 2014-03-22 999
Dağıstanlı Mehmed Efendi 2014-03-21 992
Seyfeddin Âmidî 2014-03-20 1042
Ebü’l-Hasen Cevcerî 2014-03-19 925
Aişe-i Makdisiyye 2014-03-18 1063
Ebûbekirzâde Ahmed Efendi 2014-03-17 978
Ahmed Asım Efendi 2014-03-16 1042
Ebü’l-Fadl bin Seleme 2014-03-15 1019
Ahmed-i Rûmî 2014-03-14 1159
Şehabeddin Akfehsî 2014-03-13 1263
Ebû Abdullah Huzâî 2014-03-12 1110
Abîde Selmânî 2014-03-11 1055
Rükneddin Amîdî 2014-03-10 1003
Şemseddin Muhammed Alkamî 2014-03-09 963
Selahaddin Alâî 2014-03-08 1169
Âdem bin Ebî İyas 2014-03-07 1013
Begaviyyü’l-Kebir 2014-03-06 1042
Ebû Nasr Haffâf 2014-03-05 1327
İsmail Aclûnî 2014-03-04 1001
Kuşadalı Mustafa Efendi 2014-03-03 1025
Ebu Bekr Muhammed Acurri 2014-03-02 1071
Osman Sâhib Müceddidî 2014-03-01 1050
İbn-i Yezdad Ahvazi 2014-02-28 1076
Ahmed Muhtar Beyefendi 2014-02-27 1113
Şihabüddin Menînî 2014-02-26 1036
Ebu Cafer Begâvî 2014-02-25 1007
Vekî Bağdâdî 2014-02-24 1065
Abdüsseam Feytûrî 2014-02-23 1086
Enver Ören 2014-02-22 1035
Ahmed Hasib Efendi 2014-02-21 1144
Şemseddin Eflaki 2014-02-20 959
Abdurrauf Sinkili 2014-02-19 1008
Asım el-Ahvel 2014-02-18 1039
Veli Mustafa Efendi 2014-02-17 887
Gedikzade Abdülkadir Efendi 2014-02-16 991
Ebû Zür’a Dımaşkî 2014-02-15 1134
Miyadınlı Mehmed Efendi 2014-02-14 1141
Şîrugânî Ali Efendi 2014-02-13 996
Seyyid Ömer Efendi 2014-02-12 1124
Menteşzade Abdürrahim Efendi 2014-02-11 1107
Ebu Nasr bin Ziyad 2014-02-10 1064
Yiğitbaşı Ahmed Efendi 2014-02-08 1052
Hasan bin Ahmed Attar 2014-02-06 1090
Ebu İshak İsmail Efendi 2014-02-05 1251
Muvaffakuddin Halebî 2014-02-04 1178
Ebu Salih el-Müezzin 2014-02-03 1080
Şeyh Süleyman 2014-02-02 1111
Hamza el-kebir 2014-02-01 1141
Belhî Abdülkadir Efendi 2014-01-15 1005
Şerif Abdülhayy Haseni 2014-01-14 1040
Ebu Muhammed el-Ezdî 2014-01-13 991
Dav'ü's-sabâh (Âcibe Bağdadiyye) 2014-01-12 1031
Radıyyüddin Lârî 2014-01-11 1064
Malatyalı Abdülbâsıt Efendi 2014-01-10 1041
Ziyâeddin Semînî 2014-01-09 1038
Seyyid Kasım Efendi 2014-01-08 1083
Abdullah bin Mendi 2014-01-07 1004
Ebu Hafs bin Esved 2014-01-06 1041
Abdurrahman bin Bişr 2014-01-05 1014
Sabır Mehmed Dede 2014-01-04 1086
Mehmed Sami Efendi 2014-01-03 1152
Abdülkadir Efendi "Kara Müftü" 2014-01-02 1139
Büyük Hacı Ali Efendi 2014-01-01 1090
Abdülaziz Buhârî hazretleri 2013-12-31 1098
Abdurrahman bin Huceyre 2013-12-30 1021
Abdurrahman Eşref Efendi 2013-12-29 957
Kocahüsamzade Abdurrahman Efendi 2013-12-28 1024
Abdurrahman bin Âiz 2013-12-27 1052
Abdullah bin Utbe 2013-12-26 1089
Ebu Salih Mısri 2013-12-25 1078
Abdullah Razi hazretleri 2013-12-24 1016
Abdullah bin Nafi 2013-12-23 1068
Abdullah bin Mus’ab 2013-12-22 1009
Taylesanizade Abdullah Efendi 2013-12-21 950
Ebu Muhammed bin İdris 2013-12-20 1020
Abdullah bin Hasan 2013-12-19 1040
Seyyid Abdürrahim Bayrami 2013-12-18 1010
Abdullah bin Haris 2013-12-17 990
Himmetzade Abdullah Efendi 2013-12-16 918
Abdullah Ezdî hazretleri 2013-12-15 964
Seyyid Osman Efendi 2013-12-14 934
Seyyid Mahmud Efendi 2013-12-13 1053
Hafız Mehmed Ali Efendi 2013-12-12 980
İbrahim Şevki Efendi 2013-12-11 1092
Ömer Naimi Efendi 2013-12-10 993
Evliyazade Mehmed Efendi 2013-12-09 1117
Abdülgaffar Efendi 2013-12-08 945
Şeyh Tâc Nakşibendî 2013-12-07 890
Şeyh Sühreverdî 2013-12-06 988
Kutbeddin Efendi 2013-12-05 875
Abdülkadir Muhâcir 2013-12-04 883
Şâh Velî Ayntabi 2013-12-03 914
Şâh Raûf Ahmed 2013-12-02 1006
Hoca Abdullah Efendi 2013-11-25 932
Yusuf Gürani hazretleri 2013-11-24 943
Veli Şemseddin 2013-11-23 1036
Takıyyüddin Hısni 2013-11-22 1085
Şihabeddin Ba’levi 2013-11-21 940
Şeyh Sabri hazretleri 2013-11-20 891
Abdullah Beytûşî 2013-11-19 1009
Muhammed Ma’sum-i Ömerî 2013-11-18 885
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 942
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1111
Resmizade Mehmed Efendi 2013-11-16 891
Ebu Asım Abbadi 2013-11-15 882
Ebu Muhammed bin Humeyd 2013-11-14 988
Şihabüddin Ahmed 2013-11-13 995
Karamollazade Abdülhamid Efendi 2013-11-12 885
Yusuf Bahri Efendi 2013-11-11 1066
Re’fet Efendi "rahmetullahi aleyh" 2013-11-10 845
Abdurrahman Aktebi hazretleri 2013-11-09 985
Şeyh İbrahim el-Mücahid 2013-11-08 955
Hamza-i Kebir hazretleri 2013-11-07 949
Hacı Ömer Hüdai 2013-11-06 1080
Seyyid Ahmed Çapakçuri 2013-11-05 998
Şifâî Mehmed Efendi 2013-11-04 1025
La’lî Mehmed Efendi 2013-11-03 1086
Mehmed Zühdi Efendi 2013-11-02 895
Seyyid Muslihuddin Efendi 2013-11-01 897
Mudurnulu Osman Efendi 2013-10-31 994
Şaban-ı Nakşibendi hazretleri 2013-10-30 922
Molla Muslihüddin Kastalani 2013-10-25 1165
Mehmed Talui Efendi 2013-10-24 1096
Filibeli Tevfik Efendi 2013-10-23 1033
İbn-i Şihab Zühri 2013-10-22 999
Ebu Hayseme Kufi 2013-10-21 898
Ebu Hayseme bin Harb 2013-10-20 1010
Ebu Abdullah bin Bekkar 2013-10-19 978
Ziyâüddîn Nahşebî hazretleri 2013-10-18 1014
Osman Marani "rahmetullahi aleyh" 2013-10-17 957
Ziyaeddin Makdisi hazretleri 2013-10-16 1003
Mevlânâ Ziyâüddîn Bernî 2013-10-15 938
Ebu Muhammed Havvas 2013-10-14 953
İbni Emîr Hâc “rahmetullahi aleyh” 2013-10-13 971
İbn-i Cüreyc hazretleri 2013-10-12 1018
Şemseddin ibn-i Cezeri 2013-10-11 1761
İbn-i Asakir (rahmetullahi aleyh) 2013-10-10 1057
Abdullah el-Mukri hazretleri 2013-10-09 912
Ahmed Kudsi Efendi 2013-10-08 1073
Seyyid Muhammed Murâdî 2013-10-07 1202
Seyyid Kasım Tebrîzî 2013-10-06 1057
Seyyid Mahmud Çağırgan 2013-10-05 1226
Hüseyin Burhâneddîn Efendi 2013-10-04 1096
Muhammed Osman el-Mergânî 2013-10-03 1099
Seyyid Hasan Mükennâ 2013-10-02 1180
Pîrî Halîfe Hamîdî 2013-10-01 1241
Çelebi Sâlih Efendi 2013-09-30 1344
Ebû Fadl Salih bin Ahmed 2013-09-29 1031
Safîzâde Mehmed Çelebi 2013-09-28 1089
İmâm-ı Ârif Sadreddîn 2013-09-27 1171
Ebû Osman Ukbânî 2013-09-26 1086
Şeyh Sa’dî Şîrâzî 2013-09-25 1094
Celâleddîn Rûyânî hazretleri 2013-09-24 1126
Yahyâ bin Ali Nablûsî 2013-09-23 1078
Rebî’ bin Süleymân 2013-09-22 1057
Fıkıh âlimi Hasan Sağanî 2013-09-21 1165
Hadîs âlimi Ebû Bekr Neccâd 2013-09-20 1176
Bir Osmanlı âlimi: Azmî Çelebi 2013-09-19 1317
Reşîdüddîn Ömer Fergânî 2013-09-18 1139
Şafiî fıkıh âlimi: Zeynüddîn Bilfiyâî 2013-09-17 1193
Ebü'l-Abbâs Ahmed Zeyla'î 2013-09-16 1210
Ebü’l-Kâsım Hırakî 2013-09-15 1242
Ömer bin Abdullah 2013-09-14 1102
Ahmed-i Nâmıkî Câmî 2013-09-13 1201
Ebû Hasen 2013-09-12 1305
Ahmed Nûreddîn Sâbûnî 2013-09-11 1272
Amasyalı Nuh Efendi 2013-09-10 1268
Ebü’l-Abbâs Sayyâd 2013-09-09 1167
Nihânî Çelebi 2013-09-08 1308
Nev’î-zâde Atâî 2013-09-07 1618
Seyyid Ahmed Rıfâî 2013-09-06 1283
Necmi Efendi 2013-09-05 1340
Ali bin Ebî Bekr Nâşirî 2013-09-04 1115
İbn-i Ebî Meryem 2013-09-03 1254
Ahmed Nahlâvî 2013-09-02 1298
Mevlânâ ibn-i Ömer 2013-09-01 1223
Müslim bin Yesâr 2013-08-31 1182
Ahmed Kuddûsî 2013-08-30 1237
Es’ad bin Mahmûd Iclî 2013-08-29 1206
Hızırbeyzâde Ahmed Paşa 2013-08-28 1144
Abdülkâdir Şeyhî Efendi 2013-08-27 1240
İbn-i Mesrûk Tûsî 2013-08-26 1251
Ebû Sa’d Mübârek Muharrimî 2013-08-25 1274
Ebüssü’ûdzâde Mustafa Efendi 2013-08-24 1208
Ebü’l-Abbâs ibn-i Acîl 2013-08-23 1192
Ebû Abdullah Mûsâ el-Kûfî 2013-08-22 1119
Samsunlu Muhyiddîn Efendi 2013-08-21 1069
Zeyyâd Mehmed Efendi 2013-08-20 1214
Ahmed Kuseyrî 2013-08-19 1417
Şemsüddîn Tetâî 2013-08-18 1275
Fakih Tâcî 2013-08-17 1215
Ahmed bin İdris Hasenî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-16 1422
Muhammed Rûyânî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-15 1104
Ebû Abdullah Kuraşî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-13 1127
Ahmed bin Ebü’l-Havârî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-12 1059
İbn-i Hulâvî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-11 1039
Radıyyüddîn Serahsî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-10 999
Ebû Hafs-ı Bermekî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-09 984
Ebû Osman bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-08 987
Ebü’l-Hattâb el-Bağdâdî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-07 1081
Zeyrekzâde Rükneddîn Efendi - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-06 888
Ebû Hâmid Belhî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-05 1012
Ebû Ca’fer Gırnatî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-04 946
Abdülazîz bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-03 1121
Seyyid Ahmed Bedevî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-02 966
Ekmelüddîn Bâberti - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-01 1091
Binbir Osmanlı Hikayesi - Muhammed Karsî 2013-07-26 1355

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı