Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Selef-i salihin ve Halef-i sadıkin...

Salim Köklü

Tarih: 2017-11-27 / Hit: 471

Hicri birinci ve ikinci asırda gelenSahabe, Tabiîn, Tebe-i tabiîne"Selef-i salihin’’onlardan sonra üçüncü ve dördüncü asırda gelen İslam âlimlerine‘‘Halef-i sadıkin’’denir.
 
İslamiyet’te tek doğru itikat vardır. O daEhl-i sünnet vel-cemaat itikadıdır.Sünnet, Resulullah'ın (sallallahüaleyhi ve sellem) bildirdiği yoldur Bu yolda olanCemaatdeEshab-ı kiramdır (radıyallahü anhüm).YaniEhl-i sünnet vel-cemaat, Resulullah'ın ve Eshab-ı kiramın gittikleri, itikattaki tek doğru yoldur. Hadis-i şerifte (Kurtuluş fırkası, benim ve Eshabımın gittiği yolda bulunanlardır)buyurulmaktadır.
 
Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan Resulullah’tır (sallallahu aleyhi ve sellem). Eshab-ı kiramiman bilgilerini bu kaynaktan almıştır. Eshab-ı kiramı gören ve onların sohbetlerinde yetişen büyüklereTabiîndenir. Tabiîn de bu bilgileri Eshab-ı kiramdan öğrendi. Daha sonra gelenler de bu bilgileri onlardan öğrendi.Böylece, Ehl-i sünnet bilgileri bizlerenakilvetevatüryoluyla [güvenilir kimselerin vasıtası ile] geldi.
 
Hicri birinci ve ikinci asırda gelenSahabe, Tabiîn,Tebe-i tabiîne,"Selef-i salihin’’, onlardan sonra üçüncü ve dördüncü asırda gelen İslam âlimlerine‘‘Halef-i sadıkin’’denir. Hepsinin itikatları birdir. YaniEhl-i sünnet vel-cemaatitikadıdır.
Ehl-i sünnetin reisiİmam-ı a’zam Ebu Hanife’dir(rahmetullahi aleyh). İmam-ı a’zam Ebu Hanife, fıkıh bilgilerini toplayıp, kısımlara ayırdığı, usul ve metotlar koyduğu gibi, Resulullah’tan ve Eshab-ı kiramdan gelen itikat ve iman bilgilerini yüzlerce talebesine bildirdi. İmam-ı a’zam’dan gelen kelam [iman] bilgilerini, onun talebe zincirinde bulunanEbu Mensur-iMatüridikitaplara yazdı.İmam-ı Eş’ariiseİmam-ı Şafii'nintalebe zincirinde bulunmaktadır. Bu iki büyük âlim, Selef-i salihinin bildirdikleri Ehl-i sünnet itikadını her tarafa yaydı.
 
İslam âlimlerinin büyüklerindenZebidi (rahmetullahi aley) şöyle demiştir:"Ehl-i sünnet vel-cemaat ismi geçince, Eş’ariler ve Matüridiler kastedilir."
 
Bazı kimseler itikattaSelefiyediye bir mezhepten bahsetmektedir. Ehl-i sünnet âlimlerinin (rahmetullahi teâlâ aleyhim) kitaplarında, (Selefiye) denilen bir isim ve (Selefiye Mezhebi) diye bir yazı yoktur. Bu isimler İbni Teymiyye’nin yolunda gidenler tarafından sonradan uydurulmuştur.
 
O hâlde İslamiyet’te tek doğru itikat vardır. O da hemSelef-i salihin’in hem de onlara tabi olanHalef-i sadıkin’in yolu olan Ehl-i sünnet vel-cemaatitikadıdır. Bu bilgileri Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdığı ilmihal kitaplarından öğrenmelidir.Tam İlmihalSeadet-i Ebediyye;bu bilgileri kaynaklarını vererek anlatan,nakli esas alançok kıymet bir ilmihal kitabıdır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İmandan sonra en mühim emir namazdır

Bütün ibadetler namazda toplanmıştır. Namazlarımızı kaçırmamalıyız. Namazı zayi eden, elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır.   İman ettikt...

Namaz, ruhun gıdası kalbin şifasıdır

İnsanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir.   İslamın beş ş...

Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı!..

Dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyen İslamiyete uymalıdır. İslamiyete tam uyan dünyada rahat eder, ahirette cennete girer...     İslam âlimle...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı