Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Sana yazıklar olsun ey Firavun!.."

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2017-12-02 / Hit: 359

Hanımının Mûsâ aleyhisselâmın dinine girdiğini anlayan Firavun çılgına döndü. Kendisine şöyle dedi:"Eğer bundan vazgeçmezsen, sen de Mâşite gibi ölümü tadarsın!.."
 
Dünyadaki bütün kadınların en üstünleri oldukları bildirilen, dört kadından biri,Hazret-i Âsiye'dir. [Diğer üçü:Hazret-i Hadîce,Hazret-i Fâtıma-tüz-zehraveHazret-i Meryem'dir.]
Âsiye Hâtun, Firavun'un hanımı idi. Fakat, Firavun'un aksine iyiliksever, şefkatli, merhametli bir kadın idi. Mûsâ aleyhisselâmın mucizesi karşısında, Müslüman olan sihirbazlarla beraber, o da îmân etmişti.Fakat, îmân ettiğini kimseye söylemiyor, ibâdetlerini gizli yapıyordu.Bir gün sarayın penceresinden bakarken, Mâşite Hâtun adında bir mümine ile çocuklarının akıl almaz işkencelerle öldürüldüğünü görünce dayanamadı. Firavun'un karşısına geçip dedi ki:
- Ey Firavun!Sana yazıklar olsun. Aciz bir mahluk iken ilâhlık davasında bulunmayautanmıyor musun? Seni ilâh kabul etmeyen kimselere böyle işkence yapıyorsun!..
- Yoksa sen de onlar gibi aklını mı kaçırdın?
- Hayır ben deli değilim. Esas deli sensin.
Hanımının Mûsâ aleyhisselâmın dinine girdiğini anlayan Firavun çılgına döndü. Kendisine"Eğer bundan vazgeçmezsen, sen de Mâşite gibi ölümü tadarsın" deyince o da "Beni imânımdan kimse alıkoyamaz..."dedi.
Firavun, hanımına da acımadı ve onu en ağır işkenceleryaparak şehit etti...
***
Âsiye Hâtun'a, elleri, ayakları bağlanıp, sıcak çöl ortasına bırakılarak işkence yapılırdı. Yanındakiler ayrılınca, melekler ona gölgelik yaparlardı...Bir defasında, Âsiye Hâtun'a böyle eziyet edilirken, hazreti Mûsâ oradan geçiyordu. Mûsâ aleyhisselâm durumunu görünce kendisine duâ etti. Bundan sonra yaptıkları eziyetlerin hiçbirinden acı duymadı.Kendisine en ağır işkenceler yapılırken, o Cennetteki köşkünü görüyor ve gülüyordu.Bu hâl Firavun'u deliye çeviriyordu. Çünkü, işkence yaptığı kimselerin, acılar içinde kıvranmasından büyük haz duyardı. Kendisine yalvarıp yakarmasını beklerken, onun tatlı tatlı gülüşünü görünce;
- Deliye bakın, azap içinde gülüyor, diyordu.
Âsiye Hâtun, bir defasında, yine işkence edilirken;
- Yâ Rabbî, benim için nezdinde Cennette bir ev yap! Beni câhil Firavun'dan, bâtıl kötü amelinden ve zâlim olan kavminin şerrinden koru,diye duâ edince kendisine;
- Başını kaldır,diye ilhâm olundu. O andagözlerinden perde kaldırıldı ve Cennette kendisi için beyaz inciden yapılmakta olan köşkü gördü. İşkence esnâsında bu köşkü seyreder, bunun verdiği haz ile ızdırap duymazdı.
***
Resulullah efendimiz buyurdular ki:(Kocasının kötü huyuna sabreden kadın, Hazret-i Âsiye gibi sevaba kavuşur.)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir..."

Cennetle müjdelenen bu mübarekinsanları sevmediği gibi üstelik bir de aşağılayan ve kendilerine "din adamı" denilen kimseler gizli din düşmanıdır!.. ...

"Her asır, öncekinden daha bozuk olur!.."

Peygamber efendimiz buyurdu ki:"Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur."   Muhammed aleyhisselamın yaşadığı ...

Yurt dışından gelen ibretlik bir mektup!..

“Efendim, ben bir medresede talebeyim. Burada câmide hocanın biri vaaz veriyor. Dinledim, hep Vehhâbî kitaplarından anlatıyor..."   Bugünün takvim yapr...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı