Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allahü teala, Habibini nasıl methediyo...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-12-04 / Hit: 502

Andolsun ki, size içinizdenöyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız, ona çok ağır gelir. O, size çok düşkünmüminlere karşı çok şefkatli ve gâyet merhametlidir."
 
Mübârek ismi"pek çok medhedilmiş, tekrâr-tekrâr övülmüş"manâsına gelen“Muhammed”aleyhisselâm, Allahü teâlânın medhettiği, Habîbi (sevgilisi, en çok sevdiği), yaratılmış bütün insanların ve diğer mahlûkâtın her bakımdan en üstünü, en güzeli, en şereflisi ve bütün insanlara ve cinnîlere Peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün Peygamberidir. Onun Ahmed, Mahmûd, Mustafâ...gibi daha başka güzel isimleri de vardır.
Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm, kendisinePeygamberliği bildirilmeden önce de, aslında, güzel ahlâkı, insanlara görülmemiş bir şekilde iyi davranması, sâkinliği, yumuşaklığı ve diğer üstün hâlleriyle sevilmiştir.İnsanlar, bu hasletleri sebebiyle O'na hayrân olmuşlardır. Mekke halkı, gördükleri şaşılacak derecedeki doğru sözlülük ve güvenilirlikten dolayı, O'na “el-Emîn”,yani“kendisine her zaman güvenilir”lakabını vermişlerdir. Böylece gençliğinde bu isimle meşhûr olmuştur.
Ama ne kadar enteresan bir durumdur ki, Peygamberliğini ilan ettiği zaman, O’nun emîn olduğunu bildikleri hâlde, Mekkelilerin çoğu kendisine îmân etmediler.
Yüce Rabbimiz, onun hakkında, Kur'ân-ı Hakîminde buyuruyor ki:
(Ey inananlar!)Andolsun ki, size içinizden[kendinizden]öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız, ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün[üstünüze çokça titreyen],müminlere karşı çok şefkatli ve gâyet merhametlidir.
(Ey Habîbim Muhammed!)Eğer yüz çevirirlerse[aldırmazlarsa],onlara de ki: Allah bana yeter; O'ndan başka ilâh yoktur. Ben, sâdece O'na güvenip dayanırım. O, yüce Arş'ın sâhibidir, [O, büyük arşın Rabbi’dir.]"(Tevbe, 128-129)
“Biz, seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”[Enbiyâ, 107]
Yine Allahü teâlâ şöyle buyurmaktadır:“Peygamber, müminlere canlarından evlâdır, ileridir, daha yakındır;[O, müminler nazarında kendi nefislerinden, canlarından daha önce gelir; müminlerin, Peygamber’i kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir.]O'nun hanımları da onların anneleridirler…..” [Ahzâb, 6]
Biz, seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.”[Sebe’, 28]
Senin için bitmeyen, sonsuz mükâfât vardır. Elbette sen büyük bir[en büyük]ahlâk üzeresin.”[Kalem, 3-4]
Rabbin sana[çok nimet]verecek, sen de râzıolacaksın.”[Duhâ, 5]
Bu ve benzeri birçok âyet-i kerîmeye muhâtap olan Sevgili Peygamberimizin Mevlidi [doğum zamanı], Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece idi. Bu senenin mübârek"Mevlid Kandili"ni yakında idrâkle şereflendik; Cenâb-ı Hak, sıhhat ve âfiyet içerisinde, sevdiklerimizle birlikte daha nicelerine kavuştursun inşâallah.

YORUM YAZ




Yazarın Diğer Makaleleri

Allahü teâlâya mekân tahsis etmek küfürdür!

"Fırak-ı dâlle"denilen bazı bozuk fırkalar,Cenâb-ı Hakk'a, maalesef,layık olmayan bazı sıfatlar yüklemişler, meselamekân tahsis etmişlerdir!..    ...

Allahü teâlânın sıfatları

"Allahü teâlânın mekânı yoktur; zamanlı değildir. Bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir. Hudûdlu, bir şeyle çevrilmiş değildir."   Geç...

Allahü tealanın sıfatlarına dair...

İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.   Dünkü makalem...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı