Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..."

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2017-12-18 / Hit: 468

Dünyâdaki bütün insanlar,iki cihânda, yanihem dünyâda, hem de âhirette“mesut”ve“bahtiyâr” yanimutlu olmak isterler.Fakat mesut/mutlu olan pek azdır...
 
Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîflerinde:"Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz; nasıl ölürseniz, öyle haşrolunursunuz"buyurmuşlardır. Bugünkü makâlemizde, hadîs-i şerîfin 1. kısmıyla alâkalı birkaç kelime nakledelim; inşâallah yarınki makâlemizde de, 2. kısmı üzerinde durmaya çalışalım...
İki cihânda mesutve bahtiyâr (mutlu) olabilmek için, hesâbı verilebilecek bir ömür sürmeklâzımdır."Mutluluk",önceden edebiyâtımızda"Seâdet/Saâdet"kelimesiyle ifâde edilirdi. Nitekim“Saâdet”kelimesinin,sözlüklerde“Mutluluk, bahtiyârlık; dünyâda ve âhirette mutluluk”şeklinde karşılığını görüyoruz.“Seâdet-i Ebediyye”de“Ebedî mutluluk, sonsuz mutluluk, bahtiyârlık”demektir.
Dünyâdaki bütün insanlar,iki cihânda, yanihem dünyâda, hem de âhirette“mesut”ve“bahtiyâr” yanimutlu olmak isterler.Fakat mesut/mutlu olan pek azdır; çünkü saâdetin/mutluluğun ne olduğunu bilen azdır. Şimdi saâdet/mutluluk denilince, yalnız dünyâdaki rahatlık hatıra geliyor.Halbukiasıl saâdet, ebedî olan âhiret saâdetidir. Âhiret saâdetine kavuşabilmek için de, Allahü teâlânın ve son Peygamberi’nin emirlerine uymak yegâne çâredir; bundan başka çâre yoktur.
Bilindiği üzere, bu dünyâ bir imtihân yeridir. Bu imtihânda muvaffak olabilmek için, İslâmiyetin emrettiği gibi inanmak, yasaklanan şeylerden kaçınmak ve farz kılınan ibâdetleri yapmak lâzım ve şarttır.
Allahü teâlâ, mükellef olan her insana, düşünüp taşınacağı, öğüt alacağı ve hakkı kabul edebileceği kadar bir ömür lütfetmiştir.Uzun ömür, Hak yolunda tüketilmiş ise hayırlıdır.Nitekim bir sahâbî, Peygamber Efendimize,“Yâ Resûlallah! İnsanların hayırlısı [en iyisi] kimdir?”diye bir suâl sordu.Peygamber Efendimiz, ona şöyle cevap verdi:“İnsanların hayırlısı [en iyisi], ömrü uzun olup ameli güzel olandır.
O sahâbî,“İnsanların şerlisi [en kötüsü] kimdir?”diye sorunca da, Resûlullah Efendimiz, bu defa, “Ömrü uzun olup da, ameli kötü olan” [Tirmizî] buyurdu.
İnsanlara iyilik etmek çok sevaptır. Peygamber Efendimiz“İnsanların hayırlısı [en iyisi], insanlara en faydalı olanıdır”(Buharî) buyurmuştur.
İki hadîs-i şerifte de“Kavmin efendisi, onlara hizmet edendir” ve “İyilik etmek ömrü uzatır” [Taberânî] buyurulmuştur.
Bazı hadis-i şeriflerde ise şöyle buyurulmuştur:
“Şu iki şeyden daha iyisi yoktur: Allah’a îmân ve Müslümânlara faydalı olmak(Onun kullarına iyilik etmek). Şu iki şeyden de daha kötüsü yoktur: Şirk ve Müslümânlara zarar vermek(insanlara kötülük etmek).”[Deylemî]
“En iyi kimse, kendisinden hep iyilik beklenendir.”[Tirmizî]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, her gece ve günde beş vakittir

"Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür."   Dünkü makâlem...

Namazın beş vakit oluşu dört dînî delîl ile sâbittir

"Hazret-i Cebrâîl gelip bana imamlık yaptı ve kendisi ile birlikte beş vakit namazı kıldım ve beş vakit namazla emrolundum."     12-13 Kasım 2...

Hoca Ahmed Yesevî -2-

Ahmed Yesevî, hocası Arslan Baba'nın manevî işâreti ile Buhârâ'ya gitmiş, orada Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden Yûsuf-i Hemedânî'ye bağlanmıştır...   ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı