Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hakiki İslam âlimlerini ve evliya zatları tanımak

Salim Köklü

Tarih: 2018-02-05 / Hit: 422

Şehitlerin ve gazilerin temiz çocukları ve gençler, mazisini, ecdadını ve gerçek büyüklerini tanıdıkça, başarıya ve daha yüksek hedeflere ulaşacaklardır.
 
Menkıbelerin dinimizdeki yeri ve önemi -1-

Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri insanları ebedî saadete kavuşturmak için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, insanları kurtuluşa davet etmiş, doğru olan yolu, bütün sıkıntı ve eziyetlere rağmen bıkmadan, yılmadan anlatmışlardır. Aynı zamanda peygamberlere tam tâbi olan, Allahü teâlânın sevgisi ile dolu, velî zatlar da her devirde bulunmuş ve insanların din ve dünya saadetine ulaşmaları için çalışmışlardır. İnsanlara doğru yolu göstermeleri, hâl ve hareketleri ile örnek olmaları, evliyanın belli başlı vasıflarıdır. Ayrıca, Allahü teâlânın rızası için insanların dertleri ile dertlenmeleri ve fedakârlıkları onların şanındandır.

Sultanlar, padişahlar doğruyu onlarla bulmaya çalışmışlar, manevi sultanın onlar olduğunu görmüşler, onların nasihatleri ile devlete, millete ve insanlığa faydalı olmaya çalışmışlardır. Tarih boyunca insanlığa huzurlu devirler yaşatmış olan Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Gazneliler, Babürlüler, Osmanlılar ve daha birçok İslâm devletlerinin sultanları hep bu büyüklerin rehberliğinde hizmete devam etmişler, yeri gelince atlarının arkalarından gitmişler, bazen onlarla beraber savaşlara katılmışlardır. Onlar, dua ordularının kumandanları ve dertlerin manevi tabipleridir. Bu itibarla İslâm dünyasında eskiden beri başta sevgili Peygamberimiz ve Eshabı olmak üzere bütün velilerin kabirleri ziyaret edilmiş, ruhaniyetlerinden istifade edilmiş, herkes onları vesile ederek, Allahü teâlâya yalvarmış, dualarının kabulü için niyazda bulunmuş, hayatları, menkıbeleri okunagelmiş ve anlatılagelmiştir.

Velî; Allahü teâlânın rızasını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O'nun rızası için yapan, her an Allahü teâlâ ile bulunan, gafletten uzak kimse demektir. Evliya ise bu kelimenin çokluk şeklidir.

İlim, irfan, ahlak ve fazilet sahibi ve asırlardır Müslümanlara rehberlik etmiş, onlara doğruları öğretmiş, kendileri de eksiksiz İslami bir hayat yaşamış olan Ehl-i sünnet büyüklerinin, evliya zatların hayatları öğrenildikçe, iyilerin adedi artacaktır. Şehitlerin ve gazilerin temiz çocukları ve gençler mazisini, ecdadını ve gerçek büyüklerini tanıdıkça, başarıya ve daha yüksek hedeflere ulaşacaklardır.

İnsanların çeşitli buhranlara, bunalımlara, ruhi sıkıntılara maruz kaldıkları asrımızda, büyük insanların yaşayış tarzları, tavsiye ve nasihatleri, hâl ve hareketleri, kerametleri, hem manen istifade etmeye ve ibret almaya, hem de intibaha, gafletten uyanmaya sebep olacaktır...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...

“Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez!”

İsrafın kötülüğünü göstermek için, Allahü teâlânın, "İsraf etmeyiniz!Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez"mealindeki kelamı yeter.   İsraf, malı he...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı