Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Abdest alınan ve alınmayan sular

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-02-14 / Hit: 299

"Mutlak su" demek, ismi yanında, başka kelime söylenmeyen, yalnız su denilen sulardır...
 
Ebû Nasr-ı Akta hazretleri fıkıh âlimidir. 474 (m. 1082)’de İran’da İsfahân yakınlarında, Ram Hürmüz şehrinde vefât etti.(Kudûrî)şerhi kitabını yazmıştır. Bu kitapta buyuruyor ki:
Namâz abdesti ve gusül abdesti almak için,(Mutlak su)kullanılır. Hem temizdir, hem de temizleyicidir. Mutlak su demek, ismi yanında, başka kelime söylenmeyen, yalnız su denilen sulardır. Yağmur, dere, nehir, kaynak, kuyu, deniz ve kar suları, mutlak sudur. Müstamel su ve pis su ve çiçek suyu, üzüm suyu gibi, cinsi, sıfatı da söylenen sular mutlak su değildir. Bunlar ile abdest ve gusül alınmaz. Bunlara(Mukayyed su)denir. Zemzem suyu ile abdest ve gusül alınır. Mekrûh dahî değildir. Güneşte durmuş su ile de câizdir. Fakat tenzîhen mekrûhtur. Ağaçtan, ottan, meyveden, asmadan çıkan, damlayan su temizdir. Fakat bunlar ile ve bunları sıkarak çıkarılan sular ile abdest ve gusül câiz değildir.
Mutlak suya, temiz bir şey karışınca, karışan şey, sudan fazla ise, su mukayyed olur. Bir veyâ iki sıfatı suya benziyorsa, karışımda, suyun benzemeyen bir sıfatı değişince, mukayyed olur. Sütlü su böyledir. Çünkü, kokusuz olmaları benziyor. Kavun suyu karışan su da böyledir. Çünkü, renksiz ve kokusuz olmaları benziyor. Üç sıfatı da suya benziyorsa, karışan sıvı miktârı sudan çok veyâ müsâvî ise, mukayyed olup, abdest ve gusül câiz olmaz.
Bir suya, temiz şeyler karışsa, su ismi değişmedikçe, rengi dönse bile, onunla abdest alınır. Yolda rastlanan bir suyun temiz olduğu iyi bilinir veyâ temiz olduğu çok zan edilirse, bununla abdest alınır. Hattâ, su az ise, buna necâset karıştığı iyi bilinmedikçe, bununla abdest alınır ve gusledilir. Teyemmüm edilmez. Çünki, her suyun aslı temizdir, zan ile pis olmaz. Hâlbuki, zan ile, aslı üzere kalır. Yanî temiz kabul edilir. İbâdetler, fazla zan edilmekle, temiz ve doğru olur. İmân, itikâd ise, çok zan ile doğru olamaz, iyi bilinmekle doğru olur.
Hamâma giren kimse, kurnayı veyâ havuzu dolu görse, içine necâset bulaştığını bilmedikçe, o su ile abdest alır ve gusledebilir. Su akıtıp, kurnayı taşırmaya lüzûm yoktur.(Mâ-i müsta’mel), yaniabdestte veyâ gusülde kullanılan yahutkurbet olarak kullanılan su, meselâ, yemekten önce ve sonra, sünnet olduğu için el yıkamakta kullanılan su, yıkanan uzuvdan ayrılınca necis olur. Bazı âlimlere göre, başka uzva, elbiseye, yere düştükden sonra necis olur. İlk düştüğü yeri kirletmez.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Bu mescidde sesini yükseltme!"

"Vefât ettikten sonra da Resûlullaha hürmet, hayatlarındaki hürmet gibidir."   Muslihuddîn Mustafa Efendi Osmanlı müderris ve kadısıdır. Mimârzâde...

"Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî!.."

"Yâ Rabbî!Beni kimseye muhtaçetme! İhsânınla, kendi isteklerimi bile arzu etmeyeyim."   Kâsım Ali Bedahşî hazretleri Hindistan’da yetişen büyük ve...

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı