Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Fâtıma'yı kadınlara şefaatçi tayin ettim"

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-02-23 / Hit: 270

Cebrail aleyhisselâmın getirdiği ipekte şöyle yazıyordu: "Kıyamet günü günahkâr mümin kadınlara Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bakî kalsın."
 
Hazreti Fâtıma, evlenme çağına gelmişti...Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem),bu durumu müşahede etti ve;“Eğer annesi Hatice hayatta olsa idi, şimdi çeyizini hazırlardı” diye düşündü. O anda hazreti Cebrail geldi ve şöyle dedi:
-Yâ Resûlallah! Hak teâlâ hazretleri sana selâm ediyor. Hiç merak etmesin. Kızı Fâtıma'nın bütün ihtiyaçlarını, elbiselerini Cennetten temin edip, yakında mümin ve sadık bir kulumla evlendireceğim, buyurdu.
Resûlullah Efendimiz, bu sözleri duyunca şükür secdesi yaptı. Cebrail aleyhisselâm geri döndü. Elinde bohça ile örtülü bir altın tepsi ve yanında bin melek vardı. Arkasından Mikâil, İsrafil ve Azrail (aleyhimüsselâm)üzeri bohça ile örtülü bir altın tepsi ve tazim için her biri bin melek ile geldi ve dedi ki:
-Ey Allahın Resulü! Allahü teâlâ sana selâm ediyor. Ben Habibimin kızı Fâtıma'yı, Ali'ye verdim. Arş-ı A'zamda nikâh ettim. Habibim de Eshabı arasında nikâh etsin. Tepsilerin birinde Cennet elbiseleri vardır. Onu Fâtıma'ya giydirsin. Diğer tepsilerde Cennet yemekleri vardır. Onlar ile de Eshabına ziyafet versin!
Resûl-i ekrem Efendimiz bu müjdeyi işitince, yine şükür secdesi yaptı. Nihayet dört yüz akçe mehir ile nikâh yapıldı. Haberciler Hazret-i Fâtıma'ya müjde götürdüler. Fâtıma-tüz-Zehrâ razı olmadı. Hemen Cebrail aleyhisselâm gelip buyurdu ki:
-Yâ Resûlallah! Allahü teâlâ buyuruyor ki, Fâtıma dört yüz akçeye razı olmuyorsa, dört bin akçe olsun!
Hazret-i Fâtıma'ya bunu haber verdiler. Yine razı olmadı. Resûlullah Efendimiz, kızının yanına vardı, esas maksadının ne olduğunu sordu. Hazret-i Fâtıma dedi ki:
-Babacığım, kıyamet günü müminlerin günahkârlarından ne kadar kimseye şefaat edersen, ben de o kadar hanıma şefaat etmek istiyorum, muradım budur...
Resûlullah Efendimiz kızının isteğini Cebrail aleyhisselâma bildirdi. Cebrail aleyhisselâm Hak teâlânın, Hazret-i Fâtıma'nın arzusunu kabul ettiğini, onun da hesap günü ayrıca şefaat edeceğini bildirdiğini söyledi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hazret-i Fâtıma'ya arzusunun kabul olduğunu müjdeledi. Fâtıma-tüz-Zehra da dedi ki:
-Ey babacığım! Şefaat edeceğime delil nedir?
Cebrail aleyhisselâm, beyaz bir ipek getirdi. Bunun üzerinde(Kıyamet günü günahkâr mümin kadınlara Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bâkikalsın)yazılı idi.
Resûlullah Efendimiz o yazıyı Hazret-i Fâtıma'ya getirdi. Bu senedi görünce nikâha razı oldu.
Kadınlarane büyük müjde...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir..."

Cennetle müjdelenen bu mübarekinsanları sevmediği gibi üstelik bir de aşağılayan ve kendilerine "din adamı" denilen kimseler gizli din düşmanıdır!.. ...

"Her asır, öncekinden daha bozuk olur!.."

Peygamber efendimiz buyurdu ki:"Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur."   Muhammed aleyhisselamın yaşadığı ...

Yurt dışından gelen ibretlik bir mektup!..

“Efendim, ben bir medresede talebeyim. Burada câmide hocanın biri vaaz veriyor. Dinledim, hep Vehhâbî kitaplarından anlatıyor..."   Bugünün takvim yapr...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı