Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ana-babanın kabrini ziyaret etmek...

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-02-23 / Hit: 262

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Ana-babanın kabrini, cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur."
 
Bedreddîn Hasen Nablûsî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Filistin’deki Nablus’ta doğdu. 772 (m. 1370)’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:
Ana-babanın evladı üzerinde seksen kadar hakkı vardır. Kırkı sağlığında, kırkı vefatından sonradır. Sağlığında olan kırk haktan onu bedenle, onu dil ile, onu kalble, onu da para iledir. Ölmüş ana baba içinaşağıdakileri yapmaya çalışmalıdır:
Namazlardan sonra dua edip, sevaplarını onların ruhlarına göndermeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ana-babasına asi olan, vefatlarından sonra, onlar için dua etse, Allahü teâlâ, onu, ana-babasına itaat edenlerden yazar.)
Sevabı onlara olmak üzere oruç tutmalı. Sevabı onlara olmak üzere hac etmeli. Âlimlerin çoğuna göre ana-baba için hac caizdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ölmüş ana-babası adına hac edene, hem kendi, hem de ana-babası için hac yapmış sevabı verilir. Ana-babasının ruhuna müjde verilir.)
Sevabı onlara olmak üzere sadaka vermeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Sadaka verirken, sevabını Müslüman ana-babanızın ruhuna niye hediye etmezsiniz? Hediye ederseniz, verdiğiniz sadakanın sevabı, onların ruhuna gideceği gibi, sevabından hiçbir şey eksilmeden size de yazılır.)
Kabirlerini ziyaret edip Kur'ân-ı kerim okumalı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ana-babasının veya birinin kabrini ihlasla ve mağfiret umarak ziyaret eden, kabul olmuş bir hac sevabı alır ve bunu âdet edinenin kabrini de melekler ziyaret eder.) Kabirlerini cuma günleri ziyaret etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ana-babanın kabrini, cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) Ziyarette dua ve Kur'ân-ı kerim okumakla meşgul olmalı, uygunsuz söz söylememeli. Sağlıklarında incinmiş iseler, çocuk salih olunca razı olurlar. Onların öğrettikleri iyi şeylerle amel ettiği müddetçe, sevabı onlara da ulaşır. Onlardan kötü bir yol edinmiş ise, her yaptığından onlara da günah ve azap gider. Bunun için, onlardan veya onların vasıtası ile öğrendiği kötü şeyleri terk etmeli, kendi kötü amelleri ile, onlara kabirde azap ettirmemelidir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İmândan sonra en kıymetli ibâdet

Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur.   Sadrül-efâdıl Harezmî hazretleri fıkıh, nahiv ve lügat âlimidir. ...

Denizde şehit olmak daha faziletlidir...

“Allahü teâlâ katında denizde şehitolanlar, karada şehitolanlardan daha üstündür.”   Ebû Muhammed Beyyânî hazretleri tefsîr ve hadîs âlimidir. 247 (m. 861)’...

Helal malından sadaka vermek...

"Kim Allahü teâlâya hâlis niyet ile ödünç verirse,Allahü teâlâ da karşılık olarak ona kat katmükâfat verir."   Bahâeddîn Kâsım bin Ali hazre...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı