Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mucize, keramet, feraset istidrac ve sihir...

Salim Köklü

Tarih: 2018-03-12 / Hit: 385

Allahü teâlâ, fasık veya azılı düşmanları için âdetini bozarak sebepsiz şeyler yaratır. Bunlara istidrac ve sihir denir. Fakat bunlar onların aleyhinedir!..
Dünya işlerinin düzgün olması için, Allahü teâlâ, her şeyin yaratılmasını sebeplere bağlamıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen kimse, o şeyin sebebini kullanır. Bir şeyin sebebi yapılınca, Allahü teâlâ, o şeyi, dilerse yaratır. Harika denilen olağanüstüolaylar böyle değildir.Allahü teâlâ bunları sebepsiz, âdet-i ilahiyyesinin haricinde olarak yaratır. Allahü teâlâ, sevdiği kullarına ikram olmak için, böyle sebepsiz şeyler yaratıyor. Mucize, keramet ve feraset böyledir. Fasık veya bid'at ehli kimseler ve azılı düşmanları için de böyle sebepsiz şeyler yaratır. Bunlara istidrac ve sihir denir. Fakat bunlar onların aleyhinedir.
Harikulade denilen olağanüstü şeylerbeş çeşittir:
1- Harikulade bir olay, peygamberden meydana gelirse(Mucize)denir. Peygamber Efendimizin Mirac'a gitmesi, Mirac'da, Cenneti, Cehennemi ve daha başka yerleri görmesi,mübarek parmaklarından suların akması gibi...
2- Evliyadan meydana gelirse"Keramet" denir. Hazreti Ömer’in, Medine’de hutbe okurken, İran’a gönderdiği ordunun mağlup olmak üzere olduğunu görüp, camide herkesin yanında,(Ya Sariye, arkanı dağa ver!)diye seslenmesi...
3- Evliya olmayan sâlih bir Müslümandan meydana gelirse"Feraset" denir. Böyle ferasetli Müslümanlara basireti açık denmektedir. Hazreti Osman, yanına gelen birine,"Gözünde zina eseri var"buyurdu. O kimse "Nereden bildin?"dedi. Hazreti Osman da,"Müminin ferasetinden korkun, o Allah’ın nuru ile bakar"hadis-i şerifini bildirdi. (Buhari)
4- Fâsık, günahı çok veya bid’at ehlinden, itikadı bozuk bir kimseden meydanagelirse"İstidrac"denir. Böyle kimselerin durumu tehlikelidir. Gittikçe imanı zayıflar.
İbrahim Edhem hazretlerine, vecde gelip kendinden geçen bir gençten bahsettiler. Gence üç gün misafir oldu. Gerçekten çok şaşılacak hâller gördü. Gencin yediğine baktı. Helal değildi. Onu kendi evine davet edip yemek yedirdi. Gençteki eski aşk ve vecd kalmadı. Genç, "Sen bana ne yaptın?"deyince, o gence, “Sendeki hâller şeytandandı, istidraçtı, helal yiyince esas hâlin meydana çıktı” buyurdu.
5- Müslüman olmayanlardan meydana gelenlere harikulade hallere ise"Sihir" denir. Hazreti Musa zamanında, sihirbazların iplerinin yılan gibi görülmesi sihir idi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir kişinin havada uçtuğunu, denizde yürüdüğünü veya ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat dine uymayan bir iş yapsa, keramet ehliyim dese de, onu büyücü, yalancı, sapık ve doğru yoldan saptırıcı bilin!)[El-Münire-Ahmed ibni Kemal]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, ruhun gıdası kalbin şifasıdır

İnsanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir.   İslamın beş ş...

Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı!..

Dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyen İslamiyete uymalıdır. İslamiyete tam uyan dünyada rahat eder, ahirette cennete girer...     İslam âlimle...

Gençlikte kılınan namazın kıymeti

Gençlik çağında, insana şeytan, nefis ve kötü arkadaş musallat olur. Ona ibadet yaptırmak istemezler. Genç, bunlara uymayıp, namazını kılarsa, çok kıymetli olur. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı