Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Aciz bir insan olduğunu unutma!

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-03-13 / Hit: 221

"Kesin olarak bil ki, âhiret günü geliyor. Büyük-küçük herkes, hesaba çekilecek!"
 
Ali bin Ahmed Sa’dî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 595 (m. 1199)’de doğdu. 690 (m. 1291)’da Şam’da vefât etti. Namazın fazileti hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:
“Allahü teâlâ, beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak, erkân ve âdabına riâyetle o namazları kılan kimseyi, Allahü teâlânın Cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye, Allahü teâlânın bir vaadi yoktur. Allahü teâlâ dilerse ona azapeder, dilerse onu Cennetine koyar.”
“Su, pisliği giderdiği gibi, beş vakit namaz da, günahları giderir.”
“Namaz, Cennetin anahtarıdır.”
“Kıyâmet gününde, kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise, diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise, diğer amelleri kendisine çevrilir.”
“Allahü teâlâ buyurdu ki: Kulum, farzları eda etmekle benim azâbımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır.”
Peygamber Efendimiz, Ebû Hüreyre’ye (radıyallahü anh) şöyle buyurdu:“Ailene namazı emret. Allahü teâlâ sana ummadığın yerden rızık gönderir.”
“Cemâatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür.”
“Bizim ile münâfıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarında bulunmaktır. Onlar bu iki namazda bulunmazlar.”
Bu mübarek zat, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki:
“Ölüm habercileri sana koşarak geliyor. Kalbin bundan gâfil ve yanılma içindedir. Gayret et. İyi amel işle. Ölüm sana yaklaştı. Oyunu, eğlenceyi bırak. Sonu olan, âciz bir insan olduğunu unutma. Allahü teâlânın azâbından emîn olma. Nice kimseler, amel defteri simsiyah olarak Cehenneme sevk edildi. Bunlar süslü ve aydınlık Cennetlere sevk edilenler gibi değildirler. Rabbinden ümitkesme, fakat çalış, gâfil olma. Ölüm sana geliyor! Ölümü sâlih ameller işlemiş olarak karşıla. Kesin olarak bil ki, âhiret günü geliyor. Büyük-küçük herkes, hesaba çekilecek. Sanki sen ölmüşsün. Ölümü gözünle görüyorsun. İnsanlar, cenâzeni almış mezarlığa taşıyorlar. Kabrin derinliğine yalnız ineceksin ve üstüne toprak atılacak! Dikkat et. Yemîn ederim ki, geride bıraktığın mallar ve mülkler sana fayda vermez! Ancak, fakirlere sadaka vermiş isen, hayra harcamış isen, o zaman faydasını görürsün. İşte o zaman, geçmiş iyi amellerin sebebiyle umulur ki, Allahü teâlâ seni affeder.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İmândan sonra en kıymetli ibâdet

Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur.   Sadrül-efâdıl Harezmî hazretleri fıkıh, nahiv ve lügat âlimidir. ...

Denizde şehit olmak daha faziletlidir...

“Allahü teâlâ katında denizde şehitolanlar, karada şehitolanlardan daha üstündür.”   Ebû Muhammed Beyyânî hazretleri tefsîr ve hadîs âlimidir. 247 (m. 861)’...

Helal malından sadaka vermek...

"Kim Allahü teâlâya hâlis niyet ile ödünç verirse,Allahü teâlâ da karşılık olarak ona kat katmükâfat verir."   Bahâeddîn Kâsım bin Ali hazre...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı