Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

​Müslüman, iffet ve namus sahibi olmalıdır...

Hasan Yavaş

Tarih: 2018-04-11 / Hit: 278

Namuslu, iffetli yaşamak isteyene Cenâb-ı Hakkbunu nasip eder.İffetli olan, aile efradının da iffetli olmasını ister. Onları da kötülükten korur.
 
Genç kardeşlerimize altın öğütler -20-
Sevgili gençler!Bu dünya hayaldir. Er geç, herkes bu dünyadan bir gün göçüp gidecektir. Onun için elimizdeki fırsatları kaçırmamalıdır. Asıl hayat, âhiret hayatıdır. Orada Cennetten ve Cehennemden başka yer de yoktur. Bu yüzden, ölüm ve sonrasını düşünmeyen, buna hazırlanmayan ahmaktır. Dünyada ve âhirette sıkıntı verecek şeylerden vazgeçmeli, dinimize uyup, Cenneti kazanmaya çalışmalıdır. Başkalarının da bu nimete kavuşması için uğraşmalı, her şeyi Allah için yapmalıdır. Bir Müslüman olarak, Allahü teâlânın emirlerine riâyet etmek sûretiyle, O’na karşı olan edebi gözetirsek, Allahü tealânın lütuf ve ihsânlarına kavuşuruz. Allahü teâlânın emrine uymaz, mahlûk­larına zarar verirsek, zâlimlerden oluruz.
Ey gençler!Daima iffet ve namus sahibi kimseler olarak yaşayın. Şehvet budalası ve esiri olmayınız. Her zaman ve her yerde Allah’tan korkun. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:(Hayâ, iffet, dile hâkimiyet ve akıl, imandandır. Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğalır, dünya hırsı azalır. Cimrilik, müstehcenlik, çirkin sözlülük, hayâsızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, âhiret arzusu azalır.)
Erkekler, iffetsiz ve hayâsız olursa, yakınları da kötü yola düşebilir. Peygamber Efendimiz,(Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur)buyurdu. İbni Neccar'ın bildirdiği(Zina eden, aynı şeye maruz kalır)mealindeki hadis-i şerif, iffetli olmayanın yakınlarının da, iffetsiz olabileceğini göstermektedir. İffetli olmaya gayret eden bunu başarır.(İffetli olmak isteyeni Allahü teâlâ iffetli kılar)hadîs-i şerîfi buna delildir.
Gayrimeşru işler, dünyada insan için yüz karasıdır. Âhirette ise, azâbı çok şiddetlidir. “Ben ölmem” veya “Cehennem ateşi bana zarar vermez” diyen varsa, dilediği kötülüğü işlesin! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Dünya için, dünyada kalacağın kadar çalış! Âhiret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtaç olduğun kadar itâat et! Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle!)
Öleceğine inanan ve öldükten sonra başına gelecekleri düşünen, kötülük işleyebilir mi? İnsana en büyük zarar, kötü arkadaştan gelir. Kötü arkadaşlarla düşüp kalkan, kılavuzu karga olan nasıl her zaman temiz olabilir?..
Namuslu, iffetli yaşamak isteyene Cenâb-ı Hakkbunu nasip eder.İffetli olan, aile efradının da iffetli olmasını ister. Onları da kötülükten korur. Kendisi kötü olursa, bir gün çoluk çocuğu da Allah saklasın kötü yollara düşebilir. Çocuklarının iffetsiz olmasını hangi ana-baba isteyebilir? Çocuklara iyi örnek olmak gerekir...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Allahü teâlâ, tefekkür eden kullarını sever

''Allah’ın kullarından Allah’a en sevgili olanlar; Güneş'i ve Ay'ı gözleyenler, Allah’ın kullarını Allah’a sevdirenler ve Allah’ı da kullarına sevdirenlerdir.'' ...

Allahü teâlâyı tefekkür etmek ibâdettir

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurduki: "Allahü teâlânın yarattıkları üzerinde düşünün, zâtı hakkında düşünmeyin!)   Edep ve nezak...

Rabbimize karşı kulluk vazifelerimiz

Rabbimizin emir ve yasaklarına riayet etmek hususunda çok gayret göstermelive ona itâatsizlik etmekten çok korkmalıdır. Allah’ın gazabının günahlar içinde saklı old...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı