Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mirac, bütün insanlara şeref bahşeder...

Mehmet Said Arvas

Tarih: 2018-04-12 / Hit: 324

Resul-i Ekrem EfendimizinMescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesine"İsra"denir.Mescid-i Aksa'dan semaya çıkmasına da"Mirac"adı verilir...
 
 
İçinde bulunmakla şereflendiğimiz receb ayının 27. gecesi[13Nisan cuma gününücumartesiyebağlayan gece, yarın]mübarek Mirâc Kandilidir...
Mirac, Resul-i Ekrem aleyhisselamın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götürülüp oradan semaya çıkması olayına denir.
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesine"İsra"denir.Mescid-i Aksa'dan semaya çıkmasına da"Mirac"adı verilir...
Mirac'ın pek çok hikmeti vardır...
* Üzücü Taif seferinden sonra yaratılmışların en şereflisinin mübarek kalbi çok incinmişti. Bunun için Rabbimiz, ona hiçbir Peygambere nasip olmayan, hiçbir melâikenin kavuşamadığı nimetleri ihsan ederek taltif buyurdu.Böylece, bu nurlu zatın kıymeti herkese gösterilmiş oldu...
* Rabbimiz dileseydi, Musa aleyhisselama Tur-i Sina'da tecelli ettiği gibi, Peygamberimize de Nur Dağı'nda veya başka bir mukaddes mekânda tecelli edebilirdi.Onun üstünlüğünü, bütün Peygamberlere, meleklerine göstermek için Mirac hadisesi vukubuldu...
* Mescid-i Aksa'da toplanan Peygamberlerin ruhaniyetlerine imam olmakla hepsinden üstün olduğu anlaşıldı...
* Mirac Gecesi cennet ve cehennem gösterildi. Çok sevdiği ümmetinin kavuşacakları cenneti görünce çok memnun oldular...
Bütün ibadetler vahiy ile, yeryüzünde farz kılındı, namaz ise Mirac Gecesi farz olundu.Müminin miracı da namazdır.
Bu fazilete kavuşan zat insandır. Dolayısı ile Mirac, bütün insanlara şeref bahşeder. Ne kadar iftihar etsek azdır...
***
Mirac vaki olduktan sonra Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam ilk olarak amcası Ebû Tâlib'in kızıÜmmü-Hani'ye anlattılar. O da tebrik etti ve dedi ki: "Kureyş kâfirleri sizi çok üzüyorlar, alay ediyorlar, mümkünse şimdilik bunu anlatmayın, ileride Müslümanların sayısı artar, o zaman anlatırsınız!"
Buna şöyle cevap verdiler:"Bunu saklayamam, anlatmam lâzımdır, emir öyle!"
Sabahleyin anlatılınca müşrikler bunu fırsat bildiler ve ev ev Müslümanların kapılarını dolaşarak, böyle bir şeyin olamayacağını söylediler ve bazı zayıf imanlıları da caydırdılar... Fakat hazretiEbu Bekir'esöylediklerinde onlara şöyle cevap verdi:
"O söylediyse doğrudur..."Allahü teâlâ, bu tasdikinden dolayı Resulü vasıtasıylaona"Sıddîk"ismini verdi. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldu...
.....
Bütün okuyucularımızın Mirac Kandillerini şimdiden tebrikediyorum...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Üç sınıf insanın amel defteri kapanmaz...

Cami, Kur'ân-ı kerimkursu,hastane, yol ve köprüyaptıranların, faydalı kitap yazanların, kendisinden sonra hayırlı evlât bırakanların sevap defterleri kapanmaz... ...

Hasedin ana kaynağı dünya sevgisidir!..

Hased, çok kötü bir huydur. Hadis-i şerifte buyurulduki:(Ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi, hased de sevapları yer ve mahveder.)   Hased (çekememezlik) man...

İmanı muhafaza etmek çok zorlaştı

İmânla ahirete göçmek isteyen kimse, Ehl-i sünnet itikâdında olmalıdır. Diğer yetmiş ikifırkada olanların böyle büyük bir nimete kavuşabilmeleri oldukça zordur... ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı