Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İstanbul'u şu beşikteki Şehzade fethedecek!"

Salim Köklü

Tarih: 2018-04-15 / Hit: 356

Sultan İkinci Murad Han, Hacı Bayram-ı Velîhazretleriyle baş başa sohbet ettiği günlerden birinde; konu İstanbul'un fethine gelmişti...
 
Bazı kerametler -2-
Sultan İkinci Murad Han, Hacı Bayram-ı Velîhazretleriyle baş başa sohbet ettiği günlerden birinde; konu İstanbul'un fethine gelmişti. Sultan Murâd Han;
"Allahü teâlânın izniyle, evliyânın himmet ve bereketleriyle İstanbul'u almak istiyorum. Rahmetli dedem Yıldırım Bâyezîd Han bu işe girişti. Fakat bir netice elde edemedi. Sevgili Peygamberimizin de (sallallahu aleyhi ve sellem) fethini müjdelediği bu İstanbul bize lâzım. Bunu almak için de himmetinizi, yardımınızı bekliyorum" dedi.
Murâd Han bu sözleri söylerken, Hacı Bayram-ı Velî derin bir tefekküre dalmış, onu dinliyordu. Sultanın sözü bittikten bir süre sonra;
"Sultânım! Bu şehrin alınışını görmek ne size, ne de bize nasipolacak. İstanbul'u almak, şu beşikte yatan Muhammed'e (Fâtih Sultan Mehmed Han) ve onun hocası, bizim Köse Akşemseddîn'e nasipolsa gerektir" müjdesini verdi. Sonra geleceğin Fâtih'ini kucağına aldı. Onun gözlerine bakarak, uzun uzun teveccühlerde bulundu. Sultan Murâd Han, bu müjdeye çok sevindi...
***
Aziz Mahmud Hüdâyî hazretleri her sabah erkenden kalkarak hocasının abdest suyunu ısıtıp hazır ederdi. O sabah ise uykuya dalmış ve ancak son vakitte uyanabilmişti. Derhâl ibriği aldı. Fakat ısıtmaya vakit yoktu. Çünkü hocasının ayak seslerini işitiyordu. İbriği göğsüne bastırmış bir hâlde kalakaldı. Üftâde hazretleri eğilerek; "Haydi evlâdım suyu dök" dedi. Hüdâyî hazretleri ise ibriği göğsüne bastırmış hâlde duruyor ve buz gibi olan suyu hocasının eline dökmeye kıyamıyordu. Üftâde hazretleri tekrar; "Haydi evlâdım! Ne duruyorsun? Geç kalacağız" deyince, çekine çekine ve korkarak suyu dökmeye başladı. Ancak hocasının sözü onu bir kat daha şaşırttı:"Evlâdım Mahmûd bu su ne kadar ısınmış böyle. Bunu normal ateş ile ısıtmayıp, gönül ateşi ile ısıtmışsın. Bu hâl artık senin hizmetinin tamam olduğunu gösteriyor!.."
***
İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretleri bir gün İstanbulda Bâyezîd Câmiinde vaaz verirken konu ile hiç ilgisi olmadığı hâlde; "Sizden biriniz, eve gidip, çocuğunu çatıya kiremitler üzerine çıkmış, güvercin kovalar görürse, bağırmadan, güzellikle, 'yavrum bak sana neler getirdim, şeker aldım'desin, onu tutup içeri aldıktan sonra azarlasın" buyurdu. Vaazı dinleyen Akhisarlı bir zât içinden 'şimdi bunun da ne ilgisi var!' diye geçirdi. Vaazdan sonra evine gidince baktı ki çocuğu evin damına çıkmış, kiremitler üzerinde güvercin yakalamak peşinde, nerede ise kenardan düşecek hâlde. Hemen Abdülhakîm-i Arvasi hazretlerininnasihatlerini hatırladı ve öyle yaptı. Çocuk düşmekten kurtuldu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namaz, ruhun gıdası kalbin şifasıdır

İnsanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir.   İslamın beş ş...

Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı!..

Dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyen İslamiyete uymalıdır. İslamiyete tam uyan dünyada rahat eder, ahirette cennete girer...     İslam âlimle...

Gençlikte kılınan namazın kıymeti

Gençlik çağında, insana şeytan, nefis ve kötü arkadaş musallat olur. Ona ibadet yaptırmak istemezler. Genç, bunlara uymayıp, namazını kılarsa, çok kıymetli olur. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı