Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Her günah işledikçe tövbe et!.."

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-04-25 / Hit: 273

"Gizli işlediğin günahlara gizli olarak, açıkta işlediğin günahlara açık olarak tövbe ve istiğfar et!"
 
Hüseyn Mâsercisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimi olup, hafız, yani râvileriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 297 (m. 910)’de İran’da, Nişâbûr’da doğdu, 365 (m. 976)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Muâz bin Cebel’e (radıyallahü anh) buyurdular ki: “Yâ Muâz! Sana Allahü teâlâya âsî olmaktan sakınmayı, doğru sözlü olmayı, anlaşmalara bağlı kalarak aynen yerine getirmeyi, emâneti sahibine vermeyi, yetimlere acıyıp merhametli olmayı, komşu haklarını korumayı, öfkeyi gizleyip, kimseye surat asmamayı, tatlı dilli olmayı, selâm vermeyi, idârecilere ve âmirlere itaat ederek bağlı kalmayı, Kur’ân-ı kerîmin emirlerini yerine getirmeni, âhirete hazırlanmayı, âhirette hesaba çekilmekten korkarak kötülükten kaçmayı, hayâlperest olmamayı, güzel işler yapmayı tavsiye eder, Müslüman kardeşine kötü lâf söylemeni, yalancıyı doğrulamanı, doğru konuşanları yalanlamanı, âdil idâreci ve âmirine âsiolmanı ve yeryüzünde fesatçıkarmanı yasaklarım. Yâ Muâz! Her ağacın ve taşın yanında(yaniher yerde)Allahü teâlâyı zikret. Her günah işledikçe tövbe et. Gizli işlediğin günahlara gizli olarak, açıkta işlediğin günahlara açık olarak tövbe ve istiğfar et.”
İsrâiloğullarından bir zât, “Bu gece Allahü teâlânın rızâsı için mutlaka sadaka vereceğim” diyerek evinden çıktı ve sadakayı bilmeyerek bir hırsıza verdi. Sabahleyin halk “Bu gece hırsıza sadaka verildi” dediler. Bunun üzerine sadaka veren kişi; “Allahım! Hırsıza sadaka verdiğim için sana hamd ederim. Mutlaka makbul bir sadaka vereceğim” deyip tekrar evinden çıktı ve bu defa sadakayı zinâ eden bir kadına verdi. Sabahleyin halk; “Bu gece de zinâ eden kadına sadaka verildi” dediler. Sadakayı veren o zât; “Ey Allahım! Bir fahişeye sadaka verdiğim için sana hamd ederim. Mutlaka makbul bir sadaka vereceğim” dedi. Yine sadaka vermek üzere evinden çıktı. Bu sefer de zengin birisine verdi. Sabahleyin halk; “Hayret! Bu gece de zengin birisine sadaka verildi. Olur mu böyle şey?” diye dedikodu yaptılar...
Sadaka veren zât! “Ey Allahım! Hırsıza, fahişeye ve zengine sadaka verdiğim için sana hamd ederim” dedi. Bu zâta rüyâsında şöyle müjde verildi:
“Senin o hırsıza verdiğin sadaka var ya, belki de hırsızı hırsızlığından, fahişe kadını da zinâdan vazgeçirir, iyi ve namuslu birer insan olmalarına vesile olur. Umulur ki, zengin de senden ibret alır,(malını)Allah rızâsı için harcar.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Bu mescidde sesini yükseltme!"

"Vefât ettikten sonra da Resûlullaha hürmet, hayatlarındaki hürmet gibidir."   Muslihuddîn Mustafa Efendi Osmanlı müderris ve kadısıdır. Mimârzâde...

"Beni kimseye muhtaç etme yâ Rabbî!.."

"Yâ Rabbî!Beni kimseye muhtaçetme! İhsânınla, kendi isteklerimi bile arzu etmeyeyim."   Kâsım Ali Bedahşî hazretleri Hindistan’da yetişen büyük ve...

"Muhtaç olanlara yardım edebilirsin"

“Bir adam, babama seksen altın emanet edip,cihâda gitti. O günlerdeMedine’de kıtlık oldu..."   Kâdızâde Kâsım Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Kastamonu’d...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı